Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro uživatele NBS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro uživatele NBS"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro uživatele NBS
Praha – Oracle studio – Seminář pro uživatele NBS Štěpán Řežábek, Lubor Kemza

2 Sylabus Úvod Hlavní změny a důležité vlastnosti systému
Další novinky v systému Tipy pro uživatele Administrace, licencování CRM a komunikace Vyhledávání, přehledy, zatřiďování, události, úkoly, kampaně, elektronická komunikace, informační zprávy Obchodní procesy Zakázky, přehled budoucí fakturace Služby zákazníkům Helpdesk, sériová čísla, servisní podmínky Řízená fakturace Výkazy práce a podklady pro fakturaci Website, eshop a publikování Struktura webu, CMS, fóra, bannery, SEO Diskuse a závěr Notia Informační systémy, spol. s r. o.

3 Úvod Technologické členění Notia Informační systémy, spol. s r. o.

4 Notia Business Server – schéma
Win klient POS Web klient Extranet Website Notia Informační systémy, spol. s r. o.

5 Win klient Určen především pro zadavatele dat
Založen na klasickém databázovém přístupu s mnoha poli a možnostmi Určeno pro operační systémy MS Windows Vhodné pro práci ve vnitřní síti, nebo na rychlých připojeních k internetu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

6 Win klient Notia Informační systémy, spol. s r. o.

7 Web klient Rozhraní pro pracovníky, kteří se nacházejí kdekoli v internetu Vysoká efektivita práce díky využívání hypertextu Důraz na procesní přístup a manažerské přehledy Určeno pro jakékoliv operační systémy obsahující grafický prohlížeč internetu Vhodné pro práci kdekoliv v internetu nebo vnitřní síti Notia Informační systémy, spol. s r. o.

8 Web klient Notia Informační systémy, spol. s r. o.

9 POS – Point of Service Automatizované uživatelské rozhraní pro inteligentní pokladny Striktně omezen počet voleb, přísně aplikován procesní přístup Určeno pro pokladní systémy založené na MS Windows Vhodné pro práci na detašovaných pracovištích s omezeným přístupem k internetu i v lokální síti zákazníka (offline i online mód provozu) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

10 POS – Point of Service Notia Informační systémy, spol. s r. o.

11 Website Eshop umožňuje nabízet a prodávat zboží, zpracovává celou agendu procesu objednání CMS umožňuje vytvářet a řídit publikování článků webové prezentace Dvě rozhraní – backend součástí NBS web klienta, frontend uživatelsky nastavitelný Notia Informační systémy, spol. s r. o.

12 Website Notia Informační systémy, spol. s r. o.

13 Hlavní změny a důležité vlastnosti systému
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

14 Novinky v DPH - Výkaz DPH vzor č.16
Nutný update na aktuální verzi systému Pro uživatele žádná zásadní změna ve vykazování Nový kód daně B-USEU Notia Informační systémy, spol. s r. o.

15 Souhrnné hlášení DPH, postup podání souhr.hlášení
Nutný update na aktuální verzi systému Nový kód daně B-USEU (Dodání služby do EU) Elektronické odesílání Zpracování zůstává v modulu pohledávky Možnost „papírové“ sestavy pro kontrolu Postup: V modulu Administrátor, menu Zobrazit - Firemní údaje, nastavit na záložce "Elektronické podání" potřebné údaje Pohledávky - menu Sestavy "Souhrnné hlášení DPH elektronicky" Výsledkem je soubor .xml, uložený ve zvolené cestě (parametr Ulozit do) Soubor .xml se pak načte na stránkách Daňového portálu MFČR Zpracované hlášení z daň. portálu se buď odešle prostřednictvím portálu nebo se soubor .xml odešle datovou schránkou Notia Informační systémy, spol. s r. o.

16 Souhrnné hlášení DPH, postup podání souhr.hlášení
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

17 Souhrnné hlášení DPH, postup podání souhr.hlášení
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

18 Měsíční přehled N a V Notia Informační systémy, spol. s r. o.

19 Insolvenční rejstřík V číselníku Obchodních kontaktů umožňuje aktuální zjištění zda partner není v evidenci Insolvenčního rejstříku Kliknutím lze otevřít webovou stránku s kompletní historií daného partnera v registru Insolvenčního rejstříku Notia Informační systémy, spol. s r. o.

20 Obchodní kontakty - záložka Kontrola (průměrná doba splatnosti)
Sumární údaje o zůstatku pohledávek a závazků partnera Obrat od zač.roku, Suma nevyřízených objednávek přijatých Průměrná doba úhrady a Průměrná odchylka úhrady od data splatnosti. Doba se vypočítává pouze z Faktur - daňových dokladů ve stavu uhrazeném s váhou částky faktury. Notia Informační systémy, spol. s r. o.

21 Obch. kontakty - možnost vložení svých účtů k partnerovi - následné dotahování do pohledávek
Obchodní partneři – záložka Obch.podmínky – podzáložka Další Možnost zadat více účtů pro různé měny Při tvorbě nové pohledávky mají tyto bank.účty přednost před účty z číselníku Skupiny P/Z a Firemních údajů Notia Informační systémy, spol. s r. o.

22 Souhrnný účetní přehled stavu dokladů - kontrola systému
V Účetnictví – menu Zobrazit – Kontrola systému Užitečná pomůcka pro celkový náhled na možné problémové doklady v systému Možnost omezení intervalu dle data Možnost rozkliknutí na seznam konkrétních dokladů jednotlivých evidencí Notia Informační systémy, spol. s r. o.

23 Mimořádné odpisy dle §30a Zákona o daních z příjmů
Modul Majetek – nová odpisová metoda v daňových odpisech s názvem „Mimořádná 09“ U daňové odpisové skupiny 1 se vygeneruje roční odpis odpovídající výši 12-ti rovnoměrným měsíčním odpisům počínaje následujícím měsícem po datu uvedení U odpisové skupiny 2 se odepíše 60% z celkové částky v prvním roce a 40% ve druhém NELZE provést technické zhodnocení nebo navýšení ceny majetku Notia Informační systémy, spol. s r. o.

24 Účetní Transakce - hlavní principy, na které nezapomenout
Existují dva typy transakcí – systémová (záporné číselné označení), uživatelská (kladné číslo) Do systémových transakcí nelze přidat ručně zadaný interní doklad ani do již vygenerovaného dokladu další položku. Lze pouze do jisté míry upravovat vygenerované zápisy Účetní doklady lze mezi transakcemi přesouvat, nelze však přesunout účetní doklad do systémové transakce Stav účetního dokladu v transakci je „Nezkontrolovaný“, „S chybami“ a „V pořádku“ Doklady se definitivně účtují z transakcí do účetního deníku (není uživatelská cesta zpět) Záleží zcela na uživateli, zda do deníku přesune všechny doklady, které potřebuje před uzavřením roku. Systém nijak nekontroluje. Notia Informační systémy, spol. s r. o.

25 Účetní Transakce – změny v zamykání transakcí
Dříve - Zamknutí pro účtování x Zamknutí pro zápis Nyní – pouze jeden způsob - Zamknutí transakce k datu Lze zamknout všechny transakce, zamyká se k datu V zamčené transakci nejde nic opravovat na stávajících zápisech (kontace apod.) ani vkládat nový UD do uzavřeného období Nelze potvrdit nový doklad v evidenci, který by se měl zaúčtovat do uzavřeného období systémové transakce ani zrušit operace v evidenčních modulech, které mají období splňující zamčení transakce (datum období < datum uzavření transakce) Nelze rušit operace v evidenčních modulech, které jsou zaúčtované v zamčených transakcích (zrušení vypořádání, zrušení přijetí,…) k datu Nelze přesouvat uzamčené doklady do jiné transakce Nelze zaúčtovat uzamčené doklady do deníku Lze odemknout tím, že se sníží datum zamčení Pozn. zamyká a odemyká se v Účetnictví – menu Transakce - seznam Notia Informační systémy, spol. s r. o.

26 Změny v zamykání transakce - možnost výjimky
Možnost vybraným uživatelům udělit výjimku z omezení vyplývající ze zamčení transakce V parametrech systému - parametr USER_ZAMCENE_OBODBI Lze vyjmenovat více vybraných uživatele (oddělené čárkou bez mezer) Nebezpečné – vyjmenovaní uživatelé mohou libovolně nakládat se zamčenými doklady Notia Informační systémy, spol. s r. o.

27 Práce v systému na přelomu roku
Kdykoliv před koncem roku otevřít nové účetní období (dojde ke zkopírování účetní osnovy a dokladových řad) Možnost úpravy číselné řady nově vzniklých dokladových řad Notia Informační systémy, spol. s r. o.

28 Práce v systému na přelomu roku
V dokladech na přelomu roku rozhoduje datum období, případně jiné „hlavní“ účetní datum dokladu (u výdejek, příjemek například „Datum“) Pozor - při zrušení potvrzeného dokladu v novém roce a změně data na starý rok dojde k „výměně“ čísla dokladu Upozornění na neotevřené následující období Systémový parametr UPOZORNENI_NOVE_UC_OB_DNU Do pole Hodnota se zadává počet dnů Počet dnů před koncem účetního období, po kterém systém bude upozorňovat na neotevřené následující účetní období Notia Informační systémy, spol. s r. o.

29 Práce v systému na přelomu roku
Nastavení pracovní knihy pro provizorní získání počátečních zůstatků před uzavřením roku Notia Informační systémy, spol. s r. o.

30 Překursujte svoje neuhrazené faktury v cizí měně včas!
Pohledávky, Závazky, Zálohy Funkce v menu Nutné vyplnění kursu k datu přecenění podle toho, zda se používá denní kurs (Kursovní lístek) nebo pevný kurs (číselník měny) Automaticky vzniká interní účetní doklad Archivace starého kursu u každého dokladu na záložce „Kursy“ (datum, původní kurs, nový kurs) Možnost zrušení celé operace nebo pouze pro aktuální doklad Notia Informační systémy, spol. s r. o.

31 Účetnictví - změny ve výpočtu PK + možnost hromadné kontroly transakcí
Možnost dvojího způsobu přepočtu PK. S kontrolou – bude před samotným výpočtem provedena kontrola, zda transakce vstupující do výpočtu neobsahují chybné nebo nezkontrolované doklady – zobrazí se seznam transakcí s možností pokračovat na přepočet PK Bez kontroly – přepočet se provede bez ohledu na existenci chybných nebo nezkontrolovaných dokladů, budou zahrnuty pouze doklady „V pořádku“ – systém nebude informovat Možnost spustit hromadnou kontrolu dokladů ve všech transakcích Notia Informační systémy, spol. s r. o.

32 Odesílání faktur jako příloh emailem vs
Odesílání faktur jako příloh em vs. přímé elektronické odesílání (historie el.komunikace) Dva způsoby odesílání dokladů (nejčastěji faktur) jako html přílohy e- mailem 1. Připravit zprávu s html přílohou k odeslání 2. Přímé elektronické odeslání bez náhledu ová adresa se zadává u partnera, může být zadáno více adres oddělených středníkem se dotahuje na hlavičku Pohledávky – možnost doplnění a změny Notia Informační systémy, spol. s r. o.

33 Odesílání faktur jako příloh emailem vs
Odesílání faktur jako příloh em vs. přímé elektronické odesílání (historie el.komunikace) Připravit zprávu s html přílohou k odeslání Vygeneruje se ová zpráva v prostředí výchozího ového klienta s přílohou v html. Možnost dopsání textu a ruční odeslání Přímé elektronické odeslání bez náhledu odesílá se automaticky přes smtp bránu z přednastavené ové adresy Do těla u se automaticky doplňuje text zadaný u dokladových řad na záložce Možnost hromadného odesílání Logování úspěšnosti odeslání Historie elektronického odesílání dohledatelná u partnera na záložce „El.komunikace“ Notia Informační systémy, spol. s r. o.

34 Příprava upomínek (Win)
Nastavení potřebných číselníků – dokladovou řadu, texty upomínek pro různé jazyky Nastavení systémových parametrů: UPOM_NAKL (náklady na upomínku), UPOM_NAKLX (u jaké upomínky generovat upomínací náklady 0=nikdy, 1=vždy, 2= u poslední upomínky), UPOM_MIN (minimální upomínaná částka v Kč), UPOM_POCET (maximální počet upomínek k jedné pohledávce), UPOM_PENAL (k jaké upomínce generovat penále 0=nikdy, 1=vždy, 2= u poslední upomínky ) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

35 Příprava upomínek (Win)
Pohledávky – vygenerování upomínek – fce Vytvořit upomínky Notia Informační systémy, spol. s r. o.

36 Příprava upomínek (Web)
Nastavení podmínek zpracování Notia Informační systémy, spol. s r. o.

37 Příprava upomínek (Web)
Výběr dokladů vhodných k upomínání podle partnerů Notia Informační systémy, spol. s r. o.

38 Příprava upomínek (Web)
Výběr samotných dokladů, které se budou upomínat Notia Informační systémy, spol. s r. o.

39 Pokladna - umožnění zadání způsobu účtování při prodeji a nákupu v hotovosti, pokud není žádoucí, aby se účtovalo standardně. Číselníky – Druhy zúčtování Vypořádání pokladního dokladu formou „Nákup / Prodej za hotové“ Nová možnost použít přednastavené Druhy zúčtování Notia Informační systémy, spol. s r. o.

40 Tipy pro uživatele Notia Informační systémy, spol. s r. o.

41 Možnost rychlého dohledání sloupce v seznamu
Pravé tlačítko myši v seznamu dokladů – v kontextovém menu volba „Vyhledat sloupec“ Objeví se abecedně seřazený seznam všech sloupců dané evidence Kurzor se přesune do hledaného sloupce v seznamu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

42 Funkce Vyhledat ve sloupci seznamu
Pravé tlačítko myši v seznamu dokladů – v kontextovém menu volba „Vyhledat ve sloupci“ Záleží na tom, do jakého sloupce se klikne – tam se hledá Funkčně podobné dřívější F12 Notia Informační systémy, spol. s r. o.

43 Nové možnosti v nastavení záložek vybraných oken
Lze uživatelsky konfigurovat pořadí a složení záložek Zatím pouze v oknech Obchodní kontakty a Produkty Užitečná funkce z hlediska omezení velkého počtu záložek na zobrazení pouze těch, které uživatel využívá Vybrat řádek se záložkou, odtrhnout příznak Zobrazit, tlačítko Potvrdit Notia Informační systémy, spol. s r. o.

44 Nejpoužívanější možnosti rychlého filtru
Funkce pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci hodnotu rovnající se jedné z vyjmenovaných hodnot. Použitý operátor: | Příklad: Hledat všechny závazky s partnery NOTIA nebo ORACLE: do rychlého filtru se ve sloupci Partner vloží řetězec NOTIA|ORACLE Funkce pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci hodnotu spadající mezi zadané hodnoty. Použitý operátor: .. Příklad: Hledat všechny závazky se zůstatkem mezi hodnotami 1000 a 2000: do rychlého filtru se ve sloupci Zůstatek vloží Funkce pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci vyplněnou nějakou hodnotu. Použitý operátor: =+ Příklad: Hledat všechny pohledávky s vyplněným obchodníkem: do rychlého filtru se ve sloupci Obchodník vloží =+ Funkce pro hledání záznamů, které nemají v daném sloupci vyplněnou žádnou hodnotu. Použitý operátor: =- Příklad: Hledat všechny pohledávky s nevyplněným obchodníkem: do rychlého filtru se ve sloupci Obchodník vloží =- Připomenutí dalších operátorů - <, >, <>, =, %text%, Notia Informační systémy, spol. s r. o.

45 Vypořádání a Rozpisu zůstatku účtu - možnost zobrazit doklady
Rychlá volba zobrazení původních dokladů poklepáním na číslo dokladů – pouze u vybraných oken Notia Informační systémy, spol. s r. o.

46 Účetnictví – doplnění sloupců do Rozpisu zůstatku účtu
Do rozpisu zůstatku účtu (bez detailů) přidělané sloupce obrat md a obrat dal. Do rozpisu zůstatku účtu při rozpisu přes ID PS dodělaný sloupec s číslem dokladu. Při párování příjemky a závazku dotahování do ID PS2 příjemky hodnoty z ID faktury. Při párování dobropisu a příjemky dotahování do ID PS2 dobropisu hodnoty z ID faktury Notia Informační systémy, spol. s r. o.

47 Hromadné přesunutí dokladů z několika transakcí do jedné
Účetnictví – menu Účetní knihy – Obvyklé operace – Hromadný přesun Notia Informační systémy, spol. s r. o.

48 Možnosti změn v označení a číslování dokladových řad
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

49 Zjišťování nepoužitých dokladových čísel
Z číselníku Doklady nebo Doklady volné Menu Zobrazit Nastavení parametrů Možnost nagenerování chybějících čísel do volných dokladů! Notia Informační systémy, spol. s r. o.

50 Možnost volby nabízeného data úhrady faktury ze zálohy
Do funkce úhrady faktur zálohou byla přidána možnost volby toho, jaké datum se má předvyplňovat jako výchozí datum při úhradě faktury ze zálohy. Možnosti jsou volitelné nastavením parametru ZALOHA_FAKTUROU_DATUM. 0-Datum období faktury, 1-Datum vystavení/přijetí faktury, 2-Aktuální datum výchozí nastavení je 0 (Pokud je náhodou záloha mladšího data než faktura, bere se automaticky datum zálohy) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

51 Možnost omezit rušení výdejek
Systémový parametr USER_ZRUS_VYDEJ_SKL Lze do něho doplnit seznam více uživatelských jmen oddělených čárkou bez mezer Pro uvedené uživatele platí možnost "volného" rušení výdeje jako dosud. Pro ostatní, zde neuvedené, je rušení výdeje omezeno na možnost zrušit výdej pouze ten samý den, ve kterém byla výdejka vydána Pokud zůstane parametr nevyplněn (výchozí stav), systém funguje jako dosud bez omezení Možnost omezit rušení vystavení pohledávky Systémový parametr USER_ZRUS_VYST_POHL Funkčnost stejná jako u výdejky – pro vystavení pohledávky Notia Informační systémy, spol. s r. o.

52 Produkty - zobrazování pouze aktivních - na parametr
Systémový parametr NABIZET_AKTIVNI_PRODUKTY Zapnutí - hodnota se nastaví na 1 V dialozích s výběrem produktu se budou nabízet pouze AKTIVNÍ produkty Výchozí stav je vypnutý parametr (hodnota 0) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

53 Vícenásobné třídění v seznamech
Systémový parametr SEZNAM_SORT_MULTI – zapíná se změnou hodnoty na 1 Po zapnutí bude ve VŠECH seznamech možné třídit podle více sloupců najednou Záleží na pořadí setříděných sloupců Třídění sloupců se ruší z kontextového menu (pravé tl.myši) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

54 Nová možnost ručního barevného zvýraznění vybraných dokladů (pohledávky, závazky)
Zatím pouze v modulech Pohledávky a Závazky Možnost ručně barevně zvýraznit vybraný doklad V Záznamu na záložce Ostatní - pole Zvýraznění s rozevírací nabídkou 5 barev Po výběru barvy a uložení zatržítkem se v Seznamu zobrazuje doklad zvýrazněný vybranou barvou V seznamu je sloupec „Zvýraznění“ – pomocí rychlého filtru je možné z rozevírací nabídky 5 barev filtrovat doklady označené konkrétní barvou Notia Informační systémy, spol. s r. o.

55 Možnost importu dat do vybraných číselníků
Do vybraných číselníků je možné importovat data z formátu CSV (textový dokument – údaje odděleny středníkem) Obchodní kontakty, Produkty, Ceníky se slevou, Jednotlivé sloupce musí být pojmenovány v souladu s názvy v databázi Data se dají nejenom importovat, ale také měnit údaje v již existujících záznamech Notia Informační systémy, spol. s r. o.

56 Možnost importu dat do vybraných číselníků
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

57 Přímý export velkého objemu dat do Excelu pomalý
Přímý export velkého objemu dat do Excelu pomalý? Existuje rychlejší řešení… Notia Informační systémy, spol. s r. o.

58 Pokladní kniha - možnost nakopírovat položku v jednom dokladu
Pokladní doklad – možnost nakopírovat vybranou položku v rámci dokladu Označí se položka Funkce z menu Pokladní doklady – Zkopírovat položku Nastaví se počet kopií dané položky Nelze použit v potvrzených a vypořádaných dokladech Notia Informační systémy, spol. s r. o.

59 Hromadné zneaktivnění obchodních partnerů
V modulu Obchodní kontakty - funkce pro hromadné automatické zneaktivnění partnerů podle jejich "aktivity" z hlediska objednávání. Funkce se zeptá na datum a po jeho zadání a potvrzení zneaktivní všechny partnery označené jako odběratele (berou se partneři, kteří jsou pouze odběratelé), od kterých v systému není po zadaném datu žádná přijatá objednávka. Notia Informační systémy, spol. s r. o.

60 Banka – tolerance při hromadném párování bank. výpisů
Možnost nastavení tolerance rovnosti částky úhrady se zůstatkem faktury Výše tolerance se nastavuje v parametrech systému – parametrem „TOLERANCE_HRoM_PAR“ Je také možné úplně zrušit podmínku Částka výpisu = zůstatek (na vlastní riziko!) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

61 Administrace Notia Informační systémy, spol. s r. o.

62 Licencování - multischema, jednoduché schema, licenční sady, pojmenovaný uživatel,…
Multischema = více účetních jednotek Pojmenovaný uživatel = konkrétní uživatel přistupující do systému pod svým uživatelským jménem Licenční sada = balíček modulů, se kterými uživatel pracuje (nemusí se všemi, lze omezovat právy) – FINANCE, OBCHOD, CRM, NAKLADATELSTVÍ,… K administraci licencí slouží program „Správce licencí“ Notia Informační systémy, spol. s r. o.

63 Verzování sytému nově - jak zjišťovat změny
Číslo aktuální používané verze se zjistí v menu Soubor – O aplikaci… Notia Informační systémy, spol. s r. o.

64 Přestávka Občerstvení Po přestávce ještě uvidíte: CRM a komunikace
Vyhledávání, přehledy, zatřiďování, události, úkoly, kampaně, elektronická komunikace, informační zprávy Obchodní procesy Zakázky, přehled budoucí fakturace Služby zákazníkům Helpdesk, sériová čísla, servisní podmínky Řízená fakturace Výkazy práce a podklady pro fakturaci Website, eshop a publikování Struktura webu, CMS, fóra, bannery, SEO Notia Informační systémy, spol. s r. o.

65 CRM a komunikace CRM Komunikace Přehledy Vyhledávání Zatřiďování
Události Úkoly Kampaně Komunikace Messenger Elektronická komunikace Informační zprávy Notia Informační systémy, spol. s r. o.

66 CRM Poskytuje informace o firmách, osobách a kontaktech včetně vazeb mezi nimi Sdružuje informace o kontaktu získané napříč celým systémem Kontakty lze zatřiďovat ve stromových strukturách S kontakty lze pracovat pomocí kampaní, událostí, úkolů, požadavků a elektronické komunikace Pro rychlejší práci integrováno s portlety publikovatelnými na Dashboardu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

67 CRM - Přehled Výchozí okno pro práci v CRM
Pohled na kontakty dle firem, osob nebo pracovníků Mnoho možností dohledání kontaktů Semifulltextové hledání Standardní výběr Rozšířený výběr Zatřídění firem / osob Rozšířené hledání Rychlý náhled kontaktu Tlačítka akcí Notia Informační systémy, spol. s r. o.

68 CRM - Přehled Notia Informační systémy, spol. s r. o.

69 CRM – Rozšířené hledání
Určeno pro složitější hledání, pro něž není efektivní využívat možnosti Přehledu Umožňuje skládat téměř libovolný dotaz Například: Chci nalézt všechny prodejce, kteří jsou zároveň reklamními agenturami se sídlem v Praze S výsledky hledání je možné dá dále pracovat v: Zatříděních Kampaních Notia Informační systémy, spol. s r. o.

70 CRM – Rozšířené hledání
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

71 CRM – Nový záznam Zjednodušený způsob zadání nového kontaktu
Dialog vyžaduje pouze informace nezbytné pro další práci s kontaktem Funkce na dohledávání shodných(IČ, DIČ) nebo podobných(shodná adresa) kontaktů v databázi již existujících Možnost přímého zatřídění kontaktu Vhodný pro zápis informací o kontaktu, který je právě na telefonu (telemarketing) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

72 CRM – Nový záznam Notia Informační systémy, spol. s r. o.

73 CRM – Karta kontaktu Přehled nejdůležitějších informací kontaktu s využitím možnosti přímého odkazu pomocí hypertextu Kontaktní informace Obchodní přehledy Akce s kontaktem Uživatelsky nastavitelný přehled výběr objektů Rozmístění objektů Možnost zobrazování předem vyhodnocených údajů Notia Informační systémy, spol. s r. o.

74 CRM – Karta kontaktu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

75 CRM – Komunikace Seznam uskutečněné komunikace s kontaktem v rámci NBS
Odeslanou komunikaci je možné zobrazit pomocí odskoku do detailu zprávy V okně zprávy je možné vyčíst informace o textu zprávy i svázání s dalšími doklady systému (faktura, dodací list…) Možnost rychlého odeslání zprávy kontaktu nebo kontaktům Notia Informační systémy, spol. s r. o.

76 CRM – Adresa kontaktu Umožňuje zapisovat a editovat adresu kontaktu
Obsahuje vazbu na osobu / firmu související s adresou Pro rychlé zobrazení adresy na mapě obsahuje napojení na mapový server Google Notia Informační systémy, spol. s r. o.

77 CRM – Adresa kontaktu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

78 CRM – Obchodní podmínky
Umožňuje editovat rozličné obchodní údaje o firmě: Vztah k firmě Poskytnuté slevy Splatnost Skonta Kredit Notia Informační systémy, spol. s r. o.

79 CRM – Obchodní podmínky
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

80 CRM – Zatřídění firem / osob
Mocný nástroj umožňující zařazovat osoby / firmy do hierarchických skupin (stromová struktura) Jedna osoba / firma může být ve více zatříděních zároveň Po vytvoření hierarchie je možné jednoduše přesunovat jednotlivé větve mezi stromy Zatřídění velmi zjednodušuje mnoho jinak velmi těžko dosažitelných operací (například chci poslat pozvánku na ples všem ředitelům kontaktovaných firem v Praze) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

81 CRM – Zatřídění firem / osob
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

82 CRM – Události Záznam a plánování událostí se vztahem ke kontaktům
Různé typy událostí Lze vytvářet události bez vlastní účasti Kontakty události je možné upozornit em Záznamy mohou být tvořeny ručním zápisem, nebo automaticky pomocí: Elektronické komunikace Kampaní Fakturace Skladových operací Jakékoliv další předdefinované operace Notia Informační systémy, spol. s r. o.

83 CRM – Události Notia Informační systémy, spol. s r. o.

84 CRM – Úkoly Agenda umožňuje zápis úkolu s vazbou na kontakt
Úkol je možné svázat s pracovníkem CRM a kontaktem Úkoly je možné zařazovat do kategorií K úkolu je možné přiložit libovolnou přílohu Provázáno s Messengerem – možno zasílat informace o stavu úkolu apod. Notia Informační systémy, spol. s r. o.

85 CRM – Úkoly Notia Informační systémy, spol. s r. o.

86 CRM – Přehledové portlety
Svátky a výročí Svátky Narozeniny skupiny kontaktů (VIP) Události Měsíční přehled Nejbližší události Úkoly Dle termínu K ověření Ostatní Notia Informační systémy, spol. s r. o.

87 CRM – Kampaně Umožňují vytvářet, editovat a sledovat průběh operací s vybranými kontakty Široká škála použití – od jednorázové akce s více kontakty až po dlouhodobé akce s mnoha různými událostmi Přiklad: Vytvoříme kampaň „Oslovení reklamních agentur“ S využitím zatřídění pomocí rozšířeného hledání vybereme požadované kontakty (obchodní ředitele reklamních agentur v Praze) a vložíme je do kampaně Jako první krok odešleme těmto kontaktům hromadný s nabídkou … Notia Informační systémy, spol. s r. o.

88 CRM – Kampaně Notia Informační systémy, spol. s r. o.

89 CRM a komunikace Messenger a elektronická komunikace
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

90 Messenger Tři druhy Tři komunikační kanály:
Boční portlet Středový portlet Samostatné okno Tři komunikační kanály: SMS Chat Zaznamenává komunikaci v databázi Možnodt napojení na další komunikační protokoly(XMPP etc.) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

91 Messenger Notia Informační systémy, spol. s r. o.

92 Elektronická komunikace
Umožňuje vytvořit a odeslat zprávu em Zprávě je možné přiřadit vazby na objekty existující v systému (faktury, kontakty etc.) Zprávu lze odeslat v prostém textu nebo HTML Pro zápis zprávy v HTML je možné použít zabudovaný HTML editor Zpráva je zařazena do fronty zpráv, odkud je přes SMTP protokol předávána na SMTP Smart Host V případě použití Oracle 11g je třeba povolit na komunikaci se SMTP Smart Host v ACL (Access Control List) databáze Notia Informační systémy, spol. s r. o.

93 Elektronická komunikace
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

94 Informační zprávy Automaticky nebo vyžádaně zasílané zprávy z databáze pomocí u nebo SMS Nadefinovaný obsah a příjemce Automaticky zasílané informace Přehled výkazů práce zaměstnanců Stav na účtech a pokladnách Informace zasílané na vyžádání Aktuální obchodní bilance partnera Detailní informce z výkazu práce pracovníka nebo zakázky Notia Informační systémy, spol. s r. o.

95 Informační zprávy - příklad
Příklad použití Vedoucí projektu si nastaví, že chce dostávat každé ráno souhrnné informace o provedené práci na projektu Souhrn výkazu práce pracovníka je neobvyklý (příliš mnoho vykázané činnosti) a pro vysvětlení vyžaduje konkrétní popis činnosti. Vedoucí projektu tedy odpoví na přijatý a do předmětu zprávy napíše jméno pracovníka NBS zjistí příchozí požadavek a vyhodnotí, zda je konkrétní uživatel oprávněn dostávat informaci V případě, že ano, je dotaz vyhodnocen a výsledná zpráva s detailním rozpisem činnosti pracovníka je odeslána Notia Informační systémy, spol. s r. o.

96 Informační zprávy Notia Informační systémy, spol. s r. o.

97 Obchodní procesy Zakázky Řízená fakturace Služby zákazníkům
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

98 Zakázky Definují obchodní případ
Umožňují fakturaci konkrétních služeb pomocí Podkladů pro fakturaci Určují poskytované produkty a ceny služeb z výkazů práce Zjednodušují pravidelnou fakturaci Fakturovaný produkt Perioda fakturace Časové rozmezí fakturace (smlouvy) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

99 Zakázky Notia Informační systémy, spol. s r. o.

100 Řízená fakturace Výkazy práce Podklady pro fakturaci
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

101 Výkazy práce Zaznamenávají pracovní činnosti jednotlivých pracovníků
Poskytují souhrné informace za pracovníka, partnera, zakázku Umožňují provedenou činnost vztahovat k zakázce, partnerovi, produktu(službě) a sériovému číslu(konkrétnímu kusu) Slouží jako zdroj podkladů pro fakturaci Notia Informační systémy, spol. s r. o.

102 Výkazy práce Notia Informační systémy, spol. s r. o.

103 Podklady pro fakturaci
Kontrola práce jednotlivých pracovníků a slučování do jednoho výkazu Podklady prochází procesem schvalování Interní – stavy ukončený, schválený Externí – tisk nebo odeslání podkladů pro fakturaci ke schválení zákazníkům Sloučení jednotlivých položek podkladů na faktuře Notia Informační systémy, spol. s r. o.

104 Podklady pro fakturaci
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

105 Přehled budoucí fakturace
Zobrazuje očekávané pohledávky v zadaném období na základě periodicity produktů zakázky Umožňuje generovat faktury Notia Informační systémy, spol. s r. o.

106 Služby zákazníkům Helpdesk Sériová čísla
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

107 Helpdesk Umožňuje sledování zadávání požadavků a jejich řešení
Podpora pro interní i externí zadavatele problémů Informování o zpracování požadavku em Může být propojen s frontendem pro zadávání požadavků vně firmy Přehledové portlety Portlety pro interní zadání problému Notia Informační systémy, spol. s r. o.

108 Helpdesk Notia Informační systémy, spol. s r. o.

109 Sériová čísla Umožňují sledovat konkrétní kusy v rámci produktů
Sledované informace Partner a vztahy k němu Zakázka Poskytované záruky Informace pro poskytování podpory Notia Informační systémy, spol. s r. o.

110 Sériová čísla Notia Informační systémy, spol. s r. o.

111 Website Website obecně Struktura webu SEO obecně objekty a jejich typy
CMS Články Zatřídění článků Fóra Bannery Zatřídění produktů Portlety šablony SEO Notia Informační systémy, spol. s r. o.

112 Website - obecně Informace o publikovaných službách a jejich výchozích nastavení Počet website není omezen Nejdůležitější nastavení Název a uživatel Výchozí styl Metainformace a robots Přesměrování RSS a XML exporty Notia Informační systémy, spol. s r. o.

113 Website - obecně Notia Informační systémy, spol. s r. o.

114 Website – Struktura webu
Definuje rozmístění jednotlivých stránek v hierarchii webu Nastavení parametrů stránky Název, popis Oprávnění Styl stránky Přesměrování Metainformace pro vyhledávače a RSS Nastavení objektů na stránce do předpřipravených oblastí stránky Notia Informační systémy, spol. s r. o.

115 Website – Struktura webu
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

116 Website – Objekty a jejich typy
Jednotlivé stránky se skládají ze samostatně nastavitelných objektů Článek (CMS) Zatřídění článků (CMS) Fórum Bannerová kampaň Zatřídění produktů Portlet Šablona Notia Informační systémy, spol. s r. o.

117 Website – objekty - CMS CMS - Content Management System (systém správy obsahu) Umožňuje vytvářet a publikovat obsah (články) pro návštěvníky webové prezentace Články je možné členit pomocí zatřídění článku (zatřídění článků nahrazuje dříve oužívané sekce a kategorie) Článek může být zobrazen Samostatně V rámci zatřídění článků Jako obsah portletu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

118 Website – Objekty - CMS Notia Informační systémy, spol. s r. o.

119 Website – objekty - CMS - články
Článek je možno tvořit přímo v záznamu pomocí zápisu HTML pomocí zabudovaného HTML editoru Zkopírováním výsledného HTML z externího HTML editoru Přílohou článku může být libovolný dokument Obsahuje datumy vytvoření, počátku a konce publikování Je kategorizován pomocí zatřídění článků Notia Informační systémy, spol. s r. o.

120 Website – objekty - CMS - články
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

121 Website – objekty - CMS – zatřídění
V rámci eshopu je článek zatřiďován ve stromové struktuře Zatřídění umožňuje zpřehlednit strukturu webu jak pro autora článku, tak i pro návštěvníky webu (Položka zatřídění může být zároveň položkou menu – po zvolení položky menu se zobrazí všechny články příslušející k příslušnému zatřídění) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

122 Website – objekty - CMS – zatřídění
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

123 Website – objekty - fóra
Umožnuje návštěvníkům jednoduše komunikovat s provozovateli webu Na základě odpovědí vzniká znalostní báze Návštěvníci generují nový obsah, který pomáhá zvýšit hodnocení webu u vyhledávačů Témata i jednotlivá vlákna je možné moderovat z prostředí backendu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

124 Website – objekty - fóra
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

125 Website – objekty - bannery
Bannerové kampaně umožnují řízení publikované reklamy Interní Externí Jednotlivá bannerová kampaň obsahuje minimálně jeden článek s bannerem nebo jiným elementem (v případě existence více článků v bannerové kampani jsou články rotovány) Obsahuje aktuální počet zobrazení a maximální počet zobrazení Notia Informační systémy, spol. s r. o.

126 Website – objekty - bannery
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

127 Website - objekty – zatřídění produktů
Důležité pro navigaci na eshopu(může se pomocí něj vytvářet menu) Zboží lze v rámci zatřídění řadit Notia Informační systémy, spol. s r. o.

128 Website - objekty – zatřídění produktů
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

129 Website - objekty – portlety
Website - objekty – portlety Balíček objektů nebo složitější procedura Význam pro návštěvníky webu Navigace Upozornění na zboží Novinky etc. Notia Informační systémy, spol. s r. o.

130 Website - objekty – portlety
Website - objekty – portlety Notia Informační systémy, spol. s r. o.

131 Website - objekty – šablony
Určují typ a způsob zobrazení dat Uživatelsky editovatelné Skládání šablon umožňuje složité konstrukce funkcionality (dotazníky, nákupní košíky etc.) Dvě části Výběr dat – databázový dotaz Prezentace dat – HTML, XML etc. Notia Informační systémy, spol. s r. o.

132 Website - objekty – šablony
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

133 Website - SEO SEO techniky a pomůcky
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

134 Website – SEO SEO – optimalizace pro vyhledávače
Provoz pomocí odkazů ve vyhledávačích Kvůli optimalizace pro vyhledávače je třeba se zaměřit zejména na: Strukturu webu Validitu webu Sémantiku webu Kvalitu a aktuálnost obsahu Placený provoz Notia Informační systémy, spol. s r. o.

135 Website – SEO Notia Informační systémy, spol. s r. o.

136 Website – Exporty zboží
Výstupy z databáze ve standardizovaném formátu založeném na XML Obsahují informace o zboží a jeho ceně Tlak na cenu – potenciální zákazník často hledá stejné zboží s nejnižší cenou Velmi důležité pro zvýšení obratu eshopu (u některých typů komodit přinášejí většinu návštěv) Notia Informační systémy, spol. s r. o.

137 Website – Exporty zboží
Notia Informační systémy, spol. s r. o.

138 Website – Sitemap a RSS Sitemap informuje vyhledávače o struktuře webu (najdou i stránky, které by jinak nenašly) RSS exporty pomáhají informovat uživatele o nových informacích uveřejněných na webu Notia Informační systémy, spol. s r. o.

139 Website – Sitemap a RSS Notia Informační systémy, spol. s r. o.

140 Zdroje informací Konzultanti NOTIA Informační systémy
HELP DESK NOTIA Business Server - hepldesk.notia.com Newsletter NOTIA Notia Informační systémy, spol. s r. o.

141 Čas na Vaše dotazy Notia Informační systémy, spol. s r. o.

142 A to je vše Děkujeme za pozornost
Notia Informační systémy, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Seminář pro uživatele NBS"

Podobné prezentace


Reklamy Google