Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha – Oracle studio – 13.4.2010 Štěpán Řežábek, Lubor Kemza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha – Oracle studio – 13.4.2010 Štěpán Řežábek, Lubor Kemza."— Transkript prezentace:

1 Praha – Oracle studio – 13.4.2010 Štěpán Řežábek, Lubor Kemza

2  Úvod  Hlavní změny a důležité vlastnosti systém u ◦ Další novinky v systému  Tipy pro uživatele  Administrace, licencování  CRM a komunikace ◦ Vyhledávání, přehledy, zatřiďování, události, úkoly, kampaně, elektronická komunikace, informační zprávy  Obchodní procesy ◦ Zakázky, přehled budoucí fakturace  Služby zákazníkům ◦ Helpdesk, sériová čísla, servisní podmínky  Řízená fakturace ◦ Výkazy práce a podklady pro fakturaci  Website, eshop a publikování ◦ Struktura webu, CMS, fóra, bannery, SEO  Diskuse a závěr Notia Informační systémy, spol. s r. o.2

3  Technologické členění Notia Informační systémy, spol. s r. o.3

4 Notia Business Server Win klient POS Web klient Extranet Notia Informační systémy, spol. s r. o. Website 4

5  Určen především pro zadavatele dat  Založen na klasickém databázovém přístupu s mnoha poli a možnostmi  Určeno pro operační systémy MS Windows  Vhodné pro práci ve vnitřní síti, nebo na rychlých připojeních k internetu Notia Informační systémy, spol. s r. o.5

6 6

7  Rozhraní pro pracovníky, kteří se nacházejí kdekoli v internetu  Vysoká efektivita práce díky využívání hypertextu  Důraz na procesní přístup a manažerské přehledy  Určeno pro jakékoliv operační systémy obsahující grafický prohlížeč internetu  Vhodné pro práci kdekoliv v internetu nebo vnitřní síti Notia Informační systémy, spol. s r. o.7

8 8

9  Automatizované uživatelské rozhraní pro inteligentní pokladny  Striktně omezen počet voleb, přísně aplikován procesní přístup  Určeno pro pokladní systémy založené na MS Windows  Vhodné pro práci na detašovaných pracovištích s omezeným přístupem k internetu i v lokální síti zákazníka (offline i online mód provozu) Notia Informační systémy, spol. s r. o.9

10 10

11  Eshop umožňuje nabízet a prodávat zboží, zpracovává celou agendu procesu objednání  CMS umožňuje vytvářet a řídit publikování článků webové prezentace  Dvě rozhraní – backend součástí NBS web klienta, frontend uživatelsky nastavitelný Notia Informační systémy, spol. s r. o.11

12 Notia Informační systémy, spol. s r. o.12

13 Notia Informační systémy, spol. s r. o.13

14  Nutný update na aktuální verzi systému  Pro uživatele žádná zásadní změna ve vykazování  Nový kód daně B-USEU Notia Informační systémy, spol. s r. o.14

15  Nutný update na aktuální verzi systému  Nový kód daně B-USEU (Dodání služby do EU)  Elektronické odesílání  Zpracování zůstává v modulu pohledávky  Možnost „papírové“ sestavy pro kontrolu  Postup: ◦ V modulu Administrátor, menu Zobrazit - Firemní údaje, nastavit na záložce "Elektronické podání" potřebné údaje ◦ Pohledávky - menu Sestavy "Souhrnné hlášení DPH elektronicky" ◦ Výsledkem je soubor.xml, uložený ve zvolené cestě (parametr Ulozit do) ◦ Soubor.xml se pak načte na stránkách Daňového portálu MFČRDaňového portálu MFČR ◦ Zpracované hlášení z daň. portálu se buď odešle prostřednictvím portálu nebo se soubor.xml odešle datovou schránkou Notia Informační systémy, spol. s r. o.15

16 Notia Informační systémy, spol. s r. o.16

17 Notia Informační systémy, spol. s r. o.17

18 Notia Informační systémy, spol. s r. o.18

19  V číselníku Obchodních kontaktů umožňuje aktuální zjištění zda partner není v evidenci Insolvenčního rejstříku  Kliknutím lze otevřít webovou stránku s kompletní historií daného partnera v registru Insolvenčního rejstříku Notia Informační systémy, spol. s r. o.19

20  Sumární údaje o zůstatku pohledávek a závazků partnera  Obrat od zač.roku, Suma nevyřízených objednávek přijatých  Průměrná doba úhrady a Průměrná odchylka úhrady od data splatnosti. Doba se vypočítává pouze z Faktur - daňových dokladů ve stavu uhrazeném s váhou částky faktury. Notia Informační systémy, spol. s r. o.20

21  Obchodní partneři – záložka Obch.podmínky – podzáložka Další  Možnost zadat více účtů pro různé měny  Při tvorbě nové pohledávky mají tyto bank.účty přednost před účty z číselníku Skupiny P/Z a Firemních údajů Notia Informační systémy, spol. s r. o.21

22  V Účetnictví – menu Zobrazit – Kontrola systému  Užitečná pomůcka pro celkový náhled na možné problémové doklady v systému  Možnost omezení intervalu dle data  Možnost rozkliknutí na seznam konkrétních dokladů jednotlivých evidencí Notia Informační systémy, spol. s r. o.22

23  Modul Majetek – nová odpisová metoda v daňových odpisech s názvem „Mimořádná 09“  U daňové odpisové skupiny 1 se vygeneruje roční odpis odpovídající výši 12-ti rovnoměrným měsíčním odpisům počínaje následujícím měsícem po datu uvedení  U odpisové skupiny 2 se odepíše 60% z celkové částky v prvním roce a 40% ve druhém  NELZE provést technické zhodnocení nebo navýšení ceny majetku Notia Informační systémy, spol. s r. o.23

24  Existují dva typy transakcí – systémová (záporné číselné označení), uživatelská (kladné číslo)  Do systémových transakcí nelze přidat ručně zadaný interní doklad ani do již vygenerovaného dokladu další položku. Lze pouze do jisté míry upravovat vygenerované zápisy  Účetní doklady lze mezi transakcemi přesouvat, nelze však přesunout účetní doklad do systémové transakce  Stav účetního dokladu v transakci je „Nezkontrolovaný“, „S chybami“ a „V pořádku“  Doklady se definitivně účtují z transakcí do účetního deníku (není uživatelská cesta zpět)  Záleží zcela na uživateli, zda do deníku přesune všechny doklady, které potřebuje před uzavřením roku. Systém nijak nekontroluje. Notia Informační systémy, spol. s r. o.24

25 Dříve - Zamknutí pro účtování x Zamknutí pro zápis Nyní – pouze jeden způsob - Zamknutí transakce k datu  Lze zamknout všechny transakce, zamyká se k datu  V zamčené transakci nejde nic opravovat na stávajících zápisech (kontace apod.) ani vkládat nový UD do uzavřeného období  Nelze potvrdit nový doklad v evidenci, který by se měl zaúčtovat do uzavřeného období systémové transakce ani zrušit operace v evidenčních modulech, které mají období splňující zamčení transakce (datum období < datum uzavření transakce)  Nelze rušit operace v evidenčních modulech, které jsou zaúčtované v zamčených transakcích (zrušení vypořádání, zrušení přijetí,…) k datu  Nelze přesouvat uzamčené doklady do jiné transakce  Nelze zaúčtovat uzamčené doklady do deníku  Lze odemknout tím, že se sníží datum zamčení Pozn. zamyká a odemyká se v Účetnictví – menu Transakce - seznam Notia Informační systémy, spol. s r. o.25

26  Možnost vybraným uživatelům udělit výjimku z omezení vyplývající ze zamčení transakce  V parametrech systému - parametr USER_ZAMCENE_OBODBI  Lze vyjmenovat více vybraných uživatele (oddělené čárkou bez mezer)  Nebezpečné – vyjmenovaní uživatelé mohou libovolně nakládat se zamčenými doklady Notia Informační systémy, spol. s r. o.26

27  Kdykoliv před koncem roku otevřít nové účetní období (dojde ke zkopírování účetní osnovy a dokladových řad)  Možnost úpravy číselné řady nově vzniklých dokladových řad Notia Informační systémy, spol. s r. o.27

28  V dokladech na přelomu roku rozhoduje datum období, případně jiné „hlavní“ účetní datum dokladu (u výdejek, příjemek například „Datum“)  Pozor - při zrušení potvrzeného dokladu v novém roce a změně data na starý rok dojde k „výměně“ čísla dokladu Notia Informační systémy, spol. s r. o.28 Upozornění na neotevřené následující období  Systémový parametr UPOZORNENI_NOVE_UC_OB_DNU  Do pole Hodnota se zadává počet dnů  Počet dnů před koncem účetního období, po kterém systém bude upozorňovat na neotevřené následující účetní období

29  Nastavení pracovní knihy pro provizorní získání počátečních zůstatků před uzavřením roku Notia Informační systémy, spol. s r. o.29

30  Pohledávky, Závazky, Zálohy  Funkce v menu  Nutné vyplnění kursu k datu přecenění podle toho, zda se používá denní kurs (Kursovní lístek) nebo pevný kurs (číselník měny)  Automaticky vzniká interní účetní doklad  Archivace starého kursu u každého dokladu na záložce „Kursy“ (datum, původní kurs, nový kurs)  Možnost zrušení celé operace nebo pouze pro aktuální doklad Notia Informační systémy, spol. s r. o.30

31  Možnost dvojího způsobu přepočtu PK.  S kontrolou – bude před samotným výpočtem provedena kontrola, zda transakce vstupující do výpočtu neobsahují chybné nebo nezkontrolované doklady – zobrazí se seznam transakcí s možností pokračovat na přepočet PK  Bez kontroly – přepočet se provede bez ohledu na existenci chybných nebo nezkontrolovaných dokladů, budou zahrnuty pouze doklady „V pořádku“ – systém nebude informovat  Možnost spustit hromadnou kontrolu dokladů ve všech transakcích Notia Informační systémy, spol. s r. o.31

32  Dva způsoby odesílání dokladů (nejčastěji faktur) jako html přílohy e- mailem 1. Připravit zprávu s html přílohou k odeslání 2. Přímé elektronické odeslání bez náhledu  Emailová adresa se zadává u partnera, může být zadáno více adres oddělených středníkem  Email se dotahuje na hlavičku Pohledávky – možnost doplnění a změny Notia Informační systémy, spol. s r. o.32

33  Připravit zprávu s html přílohou k odeslání Vygeneruje se emailová zpráva v prostředí výchozího emailového klienta s přílohou v html. Možnost dopsání textu a ruční odeslání  Přímé elektronické odeslání bez náhledu  odesílá se automaticky přes smtp bránu z přednastavené emailové adresy (fakturace@firma.cz)fakturace@firma.cz  Do těla emailu se automaticky doplňuje text zadaný u dokladových řad na záložce  Možnost hromadného odesílání  Logování úspěšnosti odeslání  Historie elektronického odesílání dohledatelná u partnera na záložce „El.komunikace“ Notia Informační systémy, spol. s r. o.33

34  Nastavení potřebných číselníků – dokladovou řadu, texty upomínek pro různé jazyky  Nastavení systémových parametrů: UPOM_NAKL (náklady na upomínku), UPOM_NAKLX (u jaké upomínky generovat upomínací náklady 0=nikdy, 1=vždy, 2= u poslední upomínky), UPOM_MIN (minimální upomínaná částka v Kč), UPOM_POCET (maximální počet upomínek k jedné pohledávce), UPOM_PENAL (k jaké upomínce generovat penále 0=nikdy, 1=vždy, 2= u poslední upomínky ) Notia Informační systémy, spol. s r. o.34

35  Pohledávky – vygenerování upomínek – fce Vytvořit upomínky Notia Informační systémy, spol. s r. o.35

36  Nastavení podmínek zpracování Notia Informační systémy, spol. s r. o.36

37  Výběr dokladů vhodných k upomínání podle partnerů Notia Informační systémy, spol. s r. o.37

38  Výběr samotných dokladů, které se budou upomínat Notia Informační systémy, spol. s r. o.38

39  Číselníky – Druhy zúčtování  Vypořádání pokladního dokladu formou „Nákup / Prodej za hotové“  Nová možnost použít přednastavené Druhy zúčtování Notia Informační systémy, spol. s r. o.39

40 Notia Informační systémy, spol. s r. o.40

41  Pravé tlačítko myši v seznamu dokladů – v kontextovém menu volba „Vyhledat sloupec“  Objeví se abecedně seřazený seznam všech sloupců dané evidence Notia Informační systémy, spol. s r. o.41 Kurzor se přesune do hledaného sloupce v seznamu

42 Notia Informační systémy, spol. s r. o.42  Pravé tlačítko myši v seznamu dokladů – v kontextovém menu volba „Vyhledat ve sloupci“  Záleží na tom, do jakého sloupce se klikne – tam se hledá  Funkčně podobné dřívější F12

43  Lze uživatelsky konfigurovat pořadí a složení záložek  Zatím pouze v oknech Obchodní kontakty a Produkty  Užitečná funkce z hlediska omezení velkého počtu záložek na zobrazení pouze těch, které uživatel využívá  Vybrat řádek se záložkou, odtrhnout příznak Zobrazit, tlačítko Potvrdit Notia Informační systémy, spol. s r. o.43

44  Funkce pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci hodnotu rovnající se jedné z vyjmenovaných hodnot. Použitý operátor: | Příklad: Hledat všechny závazky s partnery NOTIA nebo ORACLE: do rychlého filtru se ve sloupci Partner vloží řetězec NOTIA|ORACLE  Funkce pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci hodnotu spadající mezi zadané hodnoty. Použitý operátor:.. Příklad: Hledat všechny závazky se zůstatkem mezi hodnotami 1000 a 2000: do rychlého filtru se ve sloupci Zůstatek vloží 1000..2000  Funkce pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci vyplněnou nějakou hodnotu. Použitý operátor: =+ Příklad: Hledat všechny pohledávky s vyplněným obchodníkem: do rychlého filtru se ve sloupci Obchodník vloží =+  Funkce pro hledání záznamů, které nemají v daném sloupci vyplněnou žádnou hodnotu. Použitý operátor: =- Příklad: Hledat všechny pohledávky s nevyplněným obchodníkem: do rychlého filtru se ve sloupci Obchodník vloží =-  Připomenutí dalších operátorů -, <>, =, %text%, Notia Informační systémy, spol. s r. o.44

45  Rychlá volba zobrazení původních dokladů poklepáním na číslo dokladů – pouze u vybraných oken Notia Informační systémy, spol. s r. o.45

46  Do rozpisu zůstatku účtu (bez detailů) přidělané sloupce obrat md a obrat dal.  Do rozpisu zůstatku účtu při rozpisu přes ID PS dodělaný sloupec s číslem dokladu. Při párování příjemky a závazku dotahování do ID PS2 příjemky hodnoty z ID faktury. Při párování dobropisu a příjemky dotahování do ID PS2 dobropisu hodnoty z ID faktury Notia Informační systémy, spol. s r. o.46

47  Účetnictví – menu Účetní knihy – Obvyklé operace – Hromadný přesun Notia Informační systémy, spol. s r. o.47

48 Notia Informační systémy, spol. s r. o.48

49  Z číselníku Doklady nebo Doklady volné  Menu Zobrazit  Nastavení parametrů  Možnost nagenerování chybějících čísel do volných dokladů! Notia Informační systémy, spol. s r. o.49

50  Do funkce úhrady faktur zálohou byla přidána možnost volby toho, jaké datum se má předvyplňovat jako výchozí datum při úhradě faktury ze zálohy.  Možnosti jsou volitelné nastavením parametru ZALOHA_FAKTUROU_DATUM.  0-Datum období faktury,  1-Datum vystavení/přijetí faktury,  2-Aktuální datum  výchozí nastavení je 0 (Pokud je náhodou záloha mladšího data než faktura, bere se automaticky datum zálohy) Notia Informační systémy, spol. s r. o.50

51  Systémový parametr USER_ZRUS_VYDEJ_SKL  Lze do něho doplnit seznam více uživatelských jmen oddělených čárkou bez mezer  Pro uvedené uživatele platí možnost "volného" rušení výdeje jako dosud. Pro ostatní, zde neuvedené, je rušení výdeje omezeno na možnost zrušit výdej pouze ten samý den, ve kterém byla výdejka vydána  Pokud zůstane parametr nevyplněn (výchozí stav), systém funguje jako dosud bez omezení Notia Informační systémy, spol. s r. o.51  Systémový parametr USER_ZRUS_VYST_POHL  Funkčnost stejná jako u výdejky – pro vystavení pohledávky Možnost omezit rušení vystavení pohledávky

52  Systémový parametr NABIZET_AKTIVNI_PRODUKTY  Zapnutí - hodnota se nastaví na 1  V dialozích s výběrem produktu se budou nabízet pouze AKTIVNÍ produkty  Výchozí stav je vypnutý parametr (hodnota 0) Notia Informační systémy, spol. s r. o.52

53  Systémový parametr SEZNAM_SORT_MULTI – zapíná se změnou hodnoty na 1  Po zapnutí bude ve VŠECH seznamech možné třídit podle více sloupců najednou  Záleží na pořadí setříděných sloupců  Třídění sloupců se ruší z kontextového menu (pravé tl.myši) Notia Informační systémy, spol. s r. o.53

54  Zatím pouze v modulech Pohledávky a Závazky  Možnost ručně barevně zvýraznit vybraný doklad  V Záznamu na záložce Ostatní - pole Zvýraznění s rozevírací nabídkou 5 barev  Po výběru barvy a uložení zatržítkem se v Seznamu zobrazuje doklad zvýrazněný vybranou barvou  V seznamu je sloupec „Zvýraznění“ – pomocí rychlého filtru je možné z rozevírací nabídky 5 barev filtrovat doklady označené konkrétní barvou Notia Informační systémy, spol. s r. o.54

55  Do vybraných číselníků je možné importovat data z formátu CSV (textový dokument – údaje odděleny středníkem)  Obchodní kontakty, Produkty, Ceníky se slevou,  Jednotlivé sloupce musí být pojmenovány v souladu s názvy v databázi  Data se dají nejenom importovat, ale také měnit údaje v již existujících záznamech Notia Informační systémy, spol. s r. o.55

56 Notia Informační systémy, spol. s r. o.56

57 Notia Informační systémy, spol. s r. o.57

58  Pokladní doklad – možnost nakopírovat vybranou položku v rámci dokladu  Označí se položka  Funkce z menu Pokladní doklady – Zkopírovat položku  Nastaví se počet kopií dané položky  Nelze použit v potvrzených a vypořádaných dokladech Notia Informační systémy, spol. s r. o.58

59  V modulu Obchodní kontakty - funkce pro hromadné automatické zneaktivnění partnerů podle jejich "aktivity" z hlediska objednávání.  Funkce se zeptá na datum a po jeho zadání a potvrzení zneaktivní všechny partnery označené jako odběratele (berou se partneři, kteří jsou pouze odběratelé), od kterých v systému není po zadaném datu žádná přijatá objednávka. Notia Informační systémy, spol. s r. o.59

60  Možnost nastavení tolerance rovnosti částky úhrady se zůstatkem faktury  Výše tolerance se nastavuje v parametrech systému – parametrem „TOLERANCE_HRoM_PAR“  Je také možné úplně zrušit podmínku Částka výpisu = zůstatek (na vlastní riziko!) Notia Informační systémy, spol. s r. o.60

61 Notia Informační systémy, spol. s r. o.61

62  Multischema = více účetních jednotek  Pojmenovaný uživatel = konkrétní uživatel přistupující do systému pod svým uživatelským jménem  Licenční sada = balíček modulů, se kterými uživatel pracuje (nemusí se všemi, lze omezovat právy) – FINANCE, OBCHOD, CRM, NAKLADATELSTVÍ,… Notia Informační systémy, spol. s r. o.62 K administraci licencí slouží program „Správce licencí“

63  Číslo aktuální používané verze se zjistí v menu Soubor – O aplikaci… Notia Informační systémy, spol. s r. o.63

64 Přestávka Občerstvení 64Notia Informační systémy, spol. s r. o. Po přestávce ještě uvidíte:  CRM a komunikace ◦ Vyhledávání, přehledy, zatřiďování, události, úkoly, kampaně, elektronická komunikace, informační zprávy  Obchodní procesy ◦ Zakázky, přehled budoucí fakturace  Služby zákazníkům ◦ Helpdesk, sériová čísla, servisní podmínky  Řízená fakturace ◦ Výkazy práce a podklady pro fakturaci  Website, eshop a publikování ◦ Struktura webu, CMS, fóra, bannery, SEO

65  CRM ◦ Přehledy ◦ Vyhledávání ◦ Zatřiďování ◦ Události ◦ Úkoly ◦ Kampaně  Komunikace ◦ Messenger ◦ Elektronická komunikace ◦ Informační zprávy Notia Informační systémy, spol. s r. o.65

66  Poskytuje informace o firmách, osobách a kontaktech včetně vazeb mezi nimi  Sdružuje informace o kontaktu získané napříč celým systémem  Kontakty lze zatřiďovat ve stromových strukturách  S kontakty lze pracovat pomocí kampaní, událostí, úkolů, požadavků a elektronické komunikace  Pro rychlejší práci integrováno s portlety publikovatelnými na Dashboardu Notia Informační systémy, spol. s r. o.66

67 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Výchozí okno pro práci v CRM  Pohled na kontakty dle firem, osob nebo pracovníků  Mnoho možností dohledání kontaktů ◦ Semifulltextové hledání  Standardní výběr  Rozšířený výběr ◦ Zatřídění firem / osob ◦ Rozšířené hledání  Rychlý náhled kontaktu  Tlačítka akcí 67

68 Notia Informační systémy, spol. s r. o.68

69 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Určeno pro složitější hledání, pro něž není efektivní využívat možnosti Přehledu  Umožňuje skládat téměř libovolný dotaz  Například: Chci nalézt všechny prodejce, kteří jsou zároveň reklamními agenturami se sídlem v Praze  S výsledky hledání je možné dá dále pracovat v: ◦ Zatříděních ◦ Kampaních 69

70 Notia Informační systémy, spol. s r. o.70

71  Zjednodušený způsob zadání nového kontaktu  Dialog vyžaduje pouze informace nezbytné pro další práci s kontaktem  Funkce na dohledávání shodných(IČ, DIČ) nebo podobných(shodná adresa) kontaktů v databázi již existujících  Možnost přímého zatřídění kontaktu  Vhodný pro zápis informací o kontaktu, který je právě na telefonu (telemarketing) Notia Informační systémy, spol. s r. o.71

72 Notia Informační systémy, spol. s r. o.72

73 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Přehled nejdůležitějších informací kontaktu s využitím možnosti přímého odkazu pomocí hypertextu ◦ Kontaktní informace ◦ Obchodní přehledy ◦ Akce s kontaktem  Uživatelsky nastavitelný přehled ◦ výběr objektů ◦ Rozmístění objektů  Možnost zobrazování předem vyhodnocených údajů 73

74 Notia Informační systémy, spol. s r. o.74

75  Seznam uskutečněné komunikace s kontaktem v rámci NBS  Odeslanou komunikaci je možné zobrazit pomocí odskoku do detailu zprávy  V okně zprávy je možné vyčíst informace o textu zprávy i svázání s dalšími doklady systému (faktura, dodací list…)  Možnost rychlého odeslání zprávy kontaktu nebo kontaktům 75

76 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Umožňuje zapisovat a editovat adresu kontaktu  Obsahuje vazbu na osobu / firmu související s adresou  Pro rychlé zobrazení adresy na mapě obsahuje napojení na mapový server Google 76

77 Notia Informační systémy, spol. s r. o.77

78 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Umožňuje editovat rozličné obchodní údaje o firmě: ◦ Vztah k firmě ◦ Poskytnuté slevy ◦ Splatnost ◦ Skonta ◦ Kredit 78

79 Notia Informační systémy, spol. s r. o.79

80 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Mocný nástroj umožňující zařazovat osoby / firmy do hierarchických skupin (stromová struktura)  Jedna osoba / firma může být ve více zatříděních zároveň  Po vytvoření hierarchie je možné jednoduše přesunovat jednotlivé větve mezi stromy  Zatřídění velmi zjednodušuje mnoho jinak velmi těžko dosažitelných operací (například chci poslat pozvánku na ples všem ředitelům kontaktovaných firem v Praze) 80

81 Notia Informační systémy, spol. s r. o.81

82 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Záznam a plánování událostí se vztahem ke kontaktům  Různé typy událostí  Lze vytvářet události bez vlastní účasti  Kontakty události je možné upozornit emailem  Záznamy mohou být tvořeny ručním zápisem, nebo automaticky pomocí: ◦ Elektronické komunikace ◦ Kampaní ◦ Fakturace ◦ Skladových operací ◦ Jakékoliv další předdefinované operace 82

83 Notia Informační systémy, spol. s r. o.83

84 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Agenda umožňuje zápis úkolu s vazbou na kontakt  Úkol je možné svázat s pracovníkem CRM a kontaktem  Úkoly je možné zařazovat do kategorií  K úkolu je možné přiložit libovolnou přílohu  Provázáno s Messengerem – možno zasílat informace o stavu úkolu apod. 84

85 Notia Informační systémy, spol. s r. o.85

86 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Svátky a výročí ◦ Svátky ◦ Narozeniny skupiny kontaktů (VIP)  Události ◦ Měsíční přehled ◦ Nejbližší události  Úkoly ◦ Dle termínu ◦ K ověření ◦ Ostatní 86

87 Notia Informační systémy, spol. s r. o.  Umožňují vytvářet, editovat a sledovat průběh operací s vybranými kontakty  Široká škála použití – od jednorázové akce s více kontakty až po dlouhodobé akce s mnoha různými událostmi  Přiklad: ◦ Vytvoříme kampaň „Oslovení reklamních agentur“ ◦ S využitím zatřídění pomocí rozšířeného hledání vybereme požadované kontakty (obchodní ředitele reklamních agentur v Praze) a vložíme je do kampaně ◦ Jako první krok odešleme těmto kontaktům hromadný email s nabídkou … 87

88 Notia Informační systémy, spol. s r. o.88

89  Messenger a elektronická komunikace Notia Informační systémy, spol. s r. o.89

90  Tři druhy ◦ Boční portlet ◦ Středový portlet ◦ Samostatné okno  Tři komunikační kanály: ◦ Email ◦ SMS ◦ Chat  Zaznamenává komunikaci v databázi  Možnodt napojení na další komunikační protokoly(XMPP etc.) Notia Informační systémy, spol. s r. o.90

91 Notia Informační systémy, spol. s r. o.91

92  Umožňuje vytvořit a odeslat zprávu emailem  Zprávě je možné přiřadit vazby na objekty existující v systému (faktury, kontakty etc.)  Zprávu lze odeslat v prostém textu nebo HTML  Pro zápis zprávy v HTML je možné použít zabudovaný HTML editor  Zpráva je zařazena do fronty zpráv, odkud je přes SMTP protokol předávána na SMTP Smart Host  V případě použití Oracle 11g je třeba povolit na komunikaci se SMTP Smart Host v ACL (Access Control List) databáze Notia Informační systémy, spol. s r. o.92

93 Notia Informační systémy, spol. s r. o.93

94  Automaticky nebo vyžádaně zasílané zprávy z databáze pomocí emailu nebo SMS  Nadefinovaný obsah a příjemce  Automaticky zasílané informace ◦ Přehled výkazů práce zaměstnanců ◦ Stav na účtech a pokladnách  Informace zasílané na vyžádání ◦ Aktuální obchodní bilance partnera ◦ Detailní informce z výkazu práce pracovníka nebo zakázky Notia Informační systémy, spol. s r. o.94

95  Příklad použití ◦ Vedoucí projektu si nastaví, že chce dostávat každé ráno souhrnné informace o provedené práci na projektu ◦ Souhrn výkazu práce pracovníka je neobvyklý (příliš mnoho vykázané činnosti) a pro vysvětlení vyžaduje konkrétní popis činnosti. Vedoucí projektu tedy odpoví na přijatý email a do předmětu zprávy napíše jméno pracovníka ◦ NBS zjistí příchozí požadavek a vyhodnotí, zda je konkrétní uživatel oprávněn dostávat informaci ◦ V případě, že ano, je dotaz vyhodnocen a výsledná zpráva s detailním rozpisem činnosti pracovníka je odeslána Notia Informační systémy, spol. s r. o.95

96 Notia Informační systémy, spol. s r. o.96

97  Zakázky  Řízená fakturace  Služby zákazníkům Notia Informační systémy, spol. s r. o.97

98  Definují obchodní případ  Umožňují fakturaci konkrétních služeb pomocí Podkladů pro fakturaci  Určují poskytované produkty a ceny služeb z výkazů práce  Zjednodušují pravidelnou fakturaci  Fakturovaný produkt  Perioda fakturace  Časové rozmezí fakturace (smlouvy) Notia Informační systémy, spol. s r. o.98

99 Notia Informační systémy, spol. s r. o.99

100  Výkazy práce  Podklady pro fakturaci Notia Informační systémy, spol. s r. o.100

101  Zaznamenávají pracovní činnosti jednotlivých pracovníků  Poskytují souhrné informace za pracovníka, partnera, zakázku  Umožňují provedenou činnost vztahovat k zakázce, partnerovi, produktu(službě) a sériovému číslu(konkrétnímu kusu)  Slouží jako zdroj podkladů pro fakturaci Notia Informační systémy, spol. s r. o.101

102 Notia Informační systémy, spol. s r. o.102

103  Kontrola práce jednotlivých pracovníků a slučování do jednoho výkazu  Podklady prochází procesem schvalování  Interní – stavy ukončený, schválený  Externí – tisk nebo odeslání podkladů pro fakturaci ke schválení zákazníkům  Sloučení jednotlivých položek podkladů na faktuře Notia Informační systémy, spol. s r. o.103

104 Notia Informační systémy, spol. s r. o.104

105  Zobrazuje očekávané pohledávky v zadaném období na základě periodicity produktů zakázky  Umožňuje generovat faktury Notia Informační systémy, spol. s r. o.105

106  Helpdesk  Sériová čísla Notia Informační systémy, spol. s r. o.106

107  Umožňuje sledování zadávání požadavků a jejich řešení  Podpora pro interní i externí zadavatele problémů  Informování o zpracování požadavku emailem  Může být propojen s frontendem pro zadávání požadavků vně firmy  Přehledové portlety  Portlety pro interní zadání problému Notia Informační systémy, spol. s r. o.107

108 Notia Informační systémy, spol. s r. o.108

109  Umožňují sledovat konkrétní kusy v rámci produktů  Sledované informace ◦ Partner a vztahy k němu ◦ Zakázka ◦ Poskytované záruky ◦ Informace pro poskytování podpory Notia Informační systémy, spol. s r. o.109

110 Notia Informační systémy, spol. s r. o.110

111  Website obecně  Struktura webu ◦ obecně ◦ objekty a jejich typy  CMS  Články  Zatřídění článků  Fóra  Bannery  Zatřídění produktů  Portlety  šablony  SEO Notia Informační systémy, spol. s r. o.111

112  Informace o publikovaných službách a jejich výchozích nastavení  Počet website není omezen  Nejdůležitější nastavení ◦ Název a uživatel ◦ Výchozí styl ◦ Metainformace a robots ◦ Přesměrování ◦ RSS a XML exporty Notia Informační systémy, spol. s r. o.112

113 Notia Informační systémy, spol. s r. o.113

114  Definuje rozmístění jednotlivých stránek v hierarchii webu  Nastavení parametrů stránky ◦ Název, popis ◦ Oprávnění ◦ Styl stránky ◦ Přesměrování ◦ Metainformace pro vyhledávače a RSS  Nastavení objektů na stránce do předpřipravených oblastí stránky Notia Informační systémy, spol. s r. o.114

115 Notia Informační systémy, spol. s r. o.115

116  Jednotlivé stránky se skládají ze samostatně nastavitelných objektů ◦ Článek (CMS) ◦ Zatřídění článků (CMS) ◦ Fórum ◦ Bannerová kampaň ◦ Zatřídění produktů ◦ Portlet ◦ Šablona Notia Informační systémy, spol. s r. o.116

117  CMS - Content Management System (systém správy obsahu)  Umožňuje vytvářet a publikovat obsah (články) pro návštěvníky webové prezentace  Články je možné členit pomocí zatřídění článku (zatřídění článků nahrazuje dříve oužívané sekce a kategorie)  Článek může být zobrazen ◦ Samostatně ◦ V rámci zatřídění článků ◦ Jako obsah portletu Notia Informační systémy, spol. s r. o.117

118 Notia Informační systémy, spol. s r. o.118

119  Článek je možno tvořit ◦ přímo v záznamu pomocí zápisu HTML ◦ pomocí zabudovaného HTML editoru ◦ Zkopírováním výsledného HTML z externího HTML editoru  Přílohou článku může být libovolný dokument  Obsahuje datumy vytvoření, počátku a konce publikování  Je kategorizován pomocí zatřídění článků Notia Informační systémy, spol. s r. o.119

120 Notia Informační systémy, spol. s r. o.120

121  V rámci eshopu je článek zatřiďován ve stromové struktuře  Zatřídění umožňuje zpřehlednit strukturu webu jak pro autora článku, tak i pro návštěvníky webu (Položka zatřídění může být zároveň položkou menu – po zvolení položky menu se zobrazí všechny články příslušející k příslušnému zatřídění) 121

122 122

123  Umožnuje návštěvníkům jednoduše komunikovat s provozovateli webu  Na základě odpovědí vzniká znalostní báze  Návštěvníci generují nový obsah, který pomáhá zvýšit hodnocení webu u vyhledávačů  Témata i jednotlivá vlákna je možné moderovat z prostředí backendu Notia Informační systémy, spol. s r. o.123

124 Notia Informační systémy, spol. s r. o.124

125  Bannerové kampaně umožnují řízení publikované reklamy ◦ Interní ◦ Externí  Jednotlivá bannerová kampaň obsahuje minimálně jeden článek s bannerem nebo jiným elementem (v případě existence více článků v bannerové kampani jsou články rotovány)  Obsahuje aktuální počet zobrazení a maximální počet zobrazení Notia Informační systémy, spol. s r. o.125

126 Notia Informační systémy, spol. s r. o.126

127  Důležité pro navigaci na eshopu(může se pomocí něj vytvářet menu)  Zboží lze v rámci zatřídění řadit 127

128 128

129  Balíček objektů nebo složitější procedura  Význam pro návštěvníky webu ◦ Navigace ◦ Upozornění na zboží ◦ Novinky ◦ etc. Notia Informační systémy, spol. s r. o.129

130 Notia Informační systémy, spol. s r. o.130

131  Určují typ a způsob zobrazení dat  Uživatelsky editovatelné  Skládání šablon umožňuje složité konstrukce funkcionality (dotazníky, nákupní košíky etc.)  Dvě části ◦ Výběr dat – databázový dotaz ◦ Prezentace dat – HTML, XML etc. Notia Informační systémy, spol. s r. o.131

132 Notia Informační systémy, spol. s r. o.132

133  SEO techniky a pomůcky Notia Informační systémy, spol. s r. o.133

134  SEO – optimalizace pro vyhledávače  Provoz pomocí odkazů ve vyhledávačích  Kvůli optimalizace pro vyhledávače je třeba se zaměřit zejména na: ◦ Strukturu webu ◦ Validitu webu ◦ Sémantiku webu ◦ Kvalitu a aktuálnost obsahu ◦ Placený provoz Notia Informační systémy, spol. s r. o.134

135 Notia Informační systémy, spol. s r. o.135

136  Výstupy z databáze ve standardizovaném formátu založeném na XML  Obsahují informace o zboží a jeho ceně  Tlak na cenu – potenciální zákazník často hledá stejné zboží s nejnižší cenou  Velmi důležité pro zvýšení obratu eshopu (u některých typů komodit přinášejí většinu návštěv) Notia Informační systémy, spol. s r. o.136

137 Notia Informační systémy, spol. s r. o.137

138  Sitemap informuje vyhledávače o struktuře webu (najdou i stránky, které by jinak nenašly)  RSS exporty pomáhají informovat uživatele o nových informacích uveřejněných na webu Notia Informační systémy, spol. s r. o.138

139 Notia Informační systémy, spol. s r. o.139

140  Konzultanti NOTIA Informační systémy  HELP DESK NOTIA Business Server - hepldesk.notia.com  Newsletter NOTIA  www.notia.com  notia@notia.cz Notia Informační systémy, spol. s r. o.140

141 Notia Informační systémy, spol. s r. o.141

142  Děkujeme za pozornost Notia Informační systémy, spol. s r. o. 142


Stáhnout ppt "Praha – Oracle studio – 13.4.2010 Štěpán Řežábek, Lubor Kemza."

Podobné prezentace


Reklamy Google