Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH, NABÍDKA, POPTÁVKA Mgr. Michal Oblouk. EKONOMIE slovo pochází z řeckého oikonomia : oikos – dům, nomos – zákon a znamenalo původně vedení domácnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH, NABÍDKA, POPTÁVKA Mgr. Michal Oblouk. EKONOMIE slovo pochází z řeckého oikonomia : oikos – dům, nomos – zákon a znamenalo původně vedení domácnosti."— Transkript prezentace:

1 TRH, NABÍDKA, POPTÁVKA Mgr. Michal Oblouk

2 EKONOMIE slovo pochází z řeckého oikonomia : oikos – dům, nomos – zákon a znamenalo původně vedení domácnosti věda, která zkoumá a popisuje podstatu a fungování hospodářských vztahů vzniká v Anglii v 18. století zakladatel – Adam Smith (1723 – 1790) 1) mikroekonomie = zkoumá chování subjektů trhu 2) makroekonomie = zkoumá chování celého národního hospodářství

3 EKONOMIKA hospodářství, shrnutí hospodaření určitého subjektu základní ekonomické otázky: 1) CO A KOLIK VYRÁBĚT? – definice struktury a množství výroby 2) JAK VYRÁBĚT? - stanovení vyrábějícího subjektu, způsobu výroby, určení zdrojů a nástrojů výroby 3) PRO KOHO VYRÁBĚT? - pravidla, podle kterých dojde k rozdělení produktů mezi spotřebitele - podle odpovědi rozlišujeme 4 základní ekonomické systémy: a) zvykový b) plánovaný c) tržní d) smíšený

4 EKONOMICKÉ SYSTÉMY 1) zvykový - v současnosti existuje už jen u primitivních kultur, ekonomické chování je zde určováno tradicí (zvyklostmi) 2) centrálně plánovaný - v minulosti aplikován v ekonomikách východního bloku a v průběhu 20. století v některých dalších zemích, ekonomika je řízena na základě centrálního plánu, další činnosti jsou určovány plánováním na nižších úrovních, charakteristický je státní (a podnikový) monopol 3) tržní - v 19. století částečně uplatňovaný vyspělými (především) evropskými zeměmi, charakteristická je zcela (liberální) neregulovaná ekonomika, na kterou má vliv pouze trh, bez jakýchkoliv zásahů ze strany státu 4) smíšený - vychází z tržního systému, zapracovává však možnost zásahů státu, a to v případech, kdy standardní tržní mechanismy selžou, dnes smíšený systém zcela převládá ve vyspělých ekonomikách

5 TRH místo, kde se střetává nabídka (prodej) a poptávka (nákup) a vytváří se cena zboží – hlavní prostředek fungování trhu pomocí peněz zde neustále probíhá obchod (směna) statků a služeb, kterými lidé uspokojují své potřeby – statky a služby spotřebováváme nestačí zajistit rovnováhu hospodářství, proto jsou nutné zásahy státu, např. daňové úlevy nebo dotace kategorie trhu – nabídka, poptávka, cena, konkurence

6 NABÍDKA X POPTÁVKA nabídka (značí se S od angl. supply) je množství zboží, které chce obchodník prodat za zvolenou cenu, popisuje ji nabídková křivka, je nejčastěji reprezentována rostoucí funkcí poptávka (značí se D od angl. demand) je objem zboží či služeb, které si kupující chce koupit na trhu za určitou cenu, je popisována poptávkovou křivkou, která je vyjádřena klesající funkcí

7 S UBJEKTY TRHU 1) DOMÁCNOSTI – domácnost je základní společenský a ekonomický subjekt, který přichází na trh za účelem uspokojení svých potřeb, vystupují jako kupující na trhu výrobků a služeb, na trhu také jako prodávající - jsou totiž výhradními vlastníky výrobních faktorů (práce, půda, kapitál), na trhu výrobních faktorů je prodávají firmám, aby posléze mohly za příjmy (důchody) z výrobních faktorů nakupovat výrobky pro spotřebu 2) PODNIKY – firmy, výrobní, prodejní subjekty či subjekty poskytující služby, jsou ekonomicky činné za účelem zisku 3) STÁT – vláda, samospráva, definuje pravidla, v rámci kterých budou ekonomické procesy probíhat 4) ZAHRANIČNÍ SUBJEKTY 5) NEZISKOVÉ SUBJEKTY

8 SLOŽKY TRHU 1) TRH ZBOŽÍ - na trhu statků a služeb tvoří firmy nabídku a zákazníci poptávku, jedná se o běžný každodenní obchod 2) FINANČNÍ TRH – trh peněžní a kapitálový 3) TRH PRÁCE - práce je prodávána jako výrobní faktor, je charakterizován poptávkou po práci a její nabídkou, zaměstnavatelé nabízejí pracovníkům práci za mzdu

9 CENA vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky - obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny daného statku cena statku je určená tím, kolik práce bylo vynaloženo k jeho výrobě – to znamená, že výrobky, jejichž vytvoření je pracnější, mají tendenci být dražší než ty, které lze vytvořit snáze funkce: informační, motivační, alokační, distribuční druhy: dumpingová (dotovaná výroba), pořizovací, smluvní, tržní, nákupní, velkoobchodní, maloobchodní,… formálně jsou ceny stanoveny prodejci, kteří je následně upravují vzhledem k nabídce a poptávce tak, aby maximalizovali zisk - prodejci se snaží o co nejvyšší ceny, kupující naopak o co nejnižší

10 TVORBA CENY je považována za nejnáročnější část marketingového mixu, neboť je velmi obtížné odhadnout, jak budou zákazníci a konkurenti stanovenou cenu vnímat správně stanovená cena znamená nejefektivnější způsob, jak firma může maximalizovat svůj zisk, na čemž je závislý úspěch podniku má významný vliv na hospodaření jednotlivých firem - vytvořená cena ovlivňuje poptávku, postavení firmy vůči konkurenci a její celkové postavení na trhu, má informativní hodnotu pro kupujícího faktory ovlivňující tvorbu ceny: cíle cenové politiky náklady ostatní prvky marketingového mixu požadavky členů distribučních kanálů pohled zákazníka konkurence zákony a předpisy

11 METODY TVORBY CEN 1) NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÁ (kalkulace) - stanovuje se součtem nákladů na spotřebované suroviny, ke kterému se připočte přirážka (obchodní marže), používá se ve všech oborech, ve kterých se může vyčíslit nákladovost výrobků (pohostinství, oděvnictví atd.), výhody: jednoduchost, jasnost, využití struktury vlastních nákladů, záruka zisku u každého výrobku, výrobce zná lépe své náklady než poptávku, zdání spravedlivosti pro prodávajícího i kupujícího, podnik nemusí na změnu poptávky reagovat změnou ceny, nevýhody: ignoruje konkurenci, nebere v úvahu reálnou situaci v poptávce, dosažení plánovaného zisku závisí na splnění počtu prodaných výrobků 2) HODNOTOVĚ ORIENTOVANÁ - je založená na vnímání hodnoty produktu kupujícím, nikoliv prodávajícím, marketingové oddělení nejdříve zjistí vnímanou hodnotu zákazníkem, na základě čehož určí cílovou cenu - poté firma přizpůsobí návrh a výrobu výrobku 3) ORIENTOVANÁ NA KONKURENCI (konkurenční) - vychází z předpokládaných cen konkurence, resp. dominantního prodejce, může se ale stát, že výnosy nebudou dostatečné a nepokryjí náklady 4) ORIENTOVANÁ NA POPTÁVKU - pohyblivá cena, závisí na ochotě kupujícího koupit produkt (čím více je spotřebitel ochoten zaplatit, tím více se cena zvyšuje)

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie) http://cs.wikipedia.org/wiki/Nab%C3%ADdka_a_popt%C3%A1v ka http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Supply-demand- equilibrium.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1cnost http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_pr%C3%A1ce http://www.centrumcernymost.cz/W/do/centre/informace-main http://www.intelligentspeculator.net/2009/04/ http://www.financninoviny.cz/zpravy/analytici-stav-na-trhu- prace-nepriznivy-nezamestnanych-pribude/838370 http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvorba_cen


Stáhnout ppt "TRH, NABÍDKA, POPTÁVKA Mgr. Michal Oblouk. EKONOMIE slovo pochází z řeckého oikonomia : oikos – dům, nomos – zákon a znamenalo původně vedení domácnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google