Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla."— Transkript prezentace:

1 Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb při respektování principu subsidiarity. Důvodem ke vzniku veřejných služeb je zabezpečení přístupu k těmto službám jedincem, nehledě na jeho individuální možnosti. Obecně je veřejná služba chápána jako služba občanovi.

2 KATEGORIE VEŘEJNÝCH SLUŽEB Podle úrovně na které jsou služby poskytovány Podle účelu, na který jsou poskytovány Podle příjemce veřejné služby Podle způsobu financování Podle právní úpravy

3 Sociální služby sociální služby pro staré a zdravotně postižené občany sociální služby pro děti, mládež a rodiny sociální služby vyloučeným osobám a komunitám Zdravotnictví ambulantní péče ústavní péče speciální primární péče (vč. zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci) poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky lázeňská péče péče v dětských ozdravovnách zdravotnická doprava ochrana veřejného zdraví záchytné protialkoholní a detoxikační stanice a ochranná léčba Školství předškolní vzdělávání základní školství střední školství vysoké a vyšší odborné školství speciální a jiné (např. umělecké) školství volnočasové aktivity tělovýchovné a sportovní aktivity stravování žáků a studentů ubytování žáků a studentů pedagogicko-psychologické poradny pedagogická centra ústavní výchova

4 Zaměstnanost politika zaměstnanosti civilní služba Kultura profesionální umění neprofesionální umění knihovny muzea, galerie památková péče, kulturní dědictví regionální a národnostní kultura církve Doprava veřejná osobní silniční doprava veřejná osobní drážní doprava plavba a služby vodní dopravy letecká doprava Obrana vojenská obrana letecká záchranná a pátrací služba

5 vnitřní věci bezpečnost a veřejný pořádek integrovaný záchranný systém vč. požární ochrany archívnictví azylová zařízení ochrana obyvatelstva Spoje poštovní služby telekomunikační služby životní prostředí ochrana přírody a krajiny technická ochrana životního prostředí služby technické infrastruktury vodní hospodářství zásobování energiemi Informační služby portál veřejné správy

6 Školství Financování přímo řízeného školství -státní, veřejné a soukromé VŠ -prostředky přímo z rozpočtu MŠMT -výše dotace závisí na ekonomické náročnosti studijních oborů (rozdělení fakult do skupin) Financování regionálního školství - ZŠ, SOU,SŠ, gymnázia, VOŠ -prostředky z rozpočtu MŠMT přes krajské úřady + prostředky od zřizovatele - využití republikových a místních normativů

7 Výdaje na vzdělání v % HDP

8 Veřejné a soukromé výdaje na vzdělání

9 Kultura Prostředky z centrálních zdrojů: a) rozpočet Ministerstva kultury b) Státní fond kultury ČR c) Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Prostředky z regionálních zdrojů - financování místní kultury (místní knihovny, muzea, divadla, galerie, kulturní domy)

10 Zdravotnictví Základní modely organizace zdravotnictví: a) národní zdravotní služba -poskytuje stát ze státního rozpočtu bezplatně -VB, Dánsko, Itálie b) evropské pluralitní zdravotnictví -systém zdravotních pojišťoven a povinného zdravotního pojištění -ČR c) tržní zdravotnictví -USA

11 Financování zdravotnictví ČR Zdroje financování: ovýnosy z příspěvků na ZP odotace ze státního rozpočtu odobrovolné pojištění opřímé platby od pacientů

12 Financování zdravotnických zařízení v ČR Ordinace praktických lékařů - kapitační výkonová platba Ordinace specialistů - bodové hodnocení výkonů Stomatologická péče - výkony ohodnoceny v korunách Nemocnice -od r. 1997 financování paušální platbou -v současnosti přechod na DRG (seskupení pacientů do skupin s podobnu diagnózou)

13

14 Obrana Zdroje financování obrany : ostav populace ověcné prostředky a s nimi spojené služby ofinanční prostředky z rozpočtu Ministerstva obrany (1,5% z celkových výdajů SR)

15 Policie a soudnictví Policie ČR (státní police) -financování z rozpočtu Ministerstva vnitra (5% z celkových výdajů SR) městská policie -financována z rozpočtů měst (2-2,5% z výdajů měst) orgány justice: soudy, státní zastupitelství, advokacie, notářství, vězeňství financování z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti (2% z celkových výdajů SR)

16 16 FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Přehled počtu duchovních a finančních prostředků v roce 2010 v tis. Kč Název Počet duchovních (přepočtený) Platy duchovních včetně pojistného Provozní náklady CNS Prostředky na opravy církevního majetku CELKEM Církev římskokatolická celkem3 191.05871 09957 03817 001945 138 Českobratrská církev evangelická256.7177 5863 9011 13382 620 Církev československá husitská382.59105 3556 6591 928113 942 Slezská církev evangelická augsburského vyznání102.0027 8111 46046229 733 Pravoslavná církev v českých zemích169.2242 0482 63676845 452 Apoštolská církev183.5745 4682 65277448 894 Církev bratrská110.9130 2271 52845032 205 Církev řeckokatolická44.6011 81772216012 699 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice18.325 236223555 514 Evangelická církev metodistická51.5314 81285222515 889 Jednota bratrská112.2629 9381 22736431 529 Luterská evangelická církev a.v. v České republice10.903 447265373 749 Starokatolická církev v ČR46.9911 95067517412 799 Federace židovských obcí v České republice42.0311 14371321012 066 Náboženská společnost českých unitářů4.461 34458171 419 Bratrská jednota baptistů48.6613 32869117914 198 Církev adventistů sedmého dne93.3328 8961 75051631 162 CELKEM4 869.121 331 50583 05024 4531 439 008

25 25


Stáhnout ppt "Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla."

Podobné prezentace


Reklamy Google