Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla."— Transkript prezentace:

1 Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla služba poskytována způsobem, který lze považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb při respektování principu subsidiarity. Důvodem ke vzniku veřejných služeb je zabezpečení přístupu k těmto službám jedincem, nehledě na jeho individuální možnosti. Obecně je veřejná služba chápána jako služba občanovi.

2 KATEGORIE VEŘEJNÝCH SLUŽEB
Podle úrovně na které jsou služby poskytovány Podle účelu, na který jsou poskytovány Podle příjemce veřejné služby Podle způsobu financování Podle právní úpravy

3 Sociální služby sociální služby pro staré a zdravotně postižené občany sociální služby pro děti, mládež a rodiny sociální služby vyloučeným osobám a komunitám Zdravotnictví ambulantní péče ústavní péče speciální primární péče (vč. zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci) poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky lázeňská péče péče v dětských ozdravovnách zdravotnická doprava ochrana veřejného zdraví záchytné protialkoholní a detoxikační stanice a ochranná léčba Školství předškolní vzdělávání základní školství střední školství vysoké a vyšší odborné školství speciální a jiné (např. umělecké) školství volnočasové aktivity tělovýchovné a sportovní aktivity stravování žáků a studentů ubytování žáků a studentů pedagogicko-psychologické poradny pedagogická centra ústavní výchova

4 Zaměstnanost politika zaměstnanosti civilní služba Kultura profesionální umění neprofesionální umění knihovny muzea, galerie památková péče, kulturní dědictví regionální a národnostní kultura církve Doprava veřejná osobní silniční doprava veřejná osobní drážní doprava plavba a služby vodní dopravy letecká doprava Obrana vojenská obrana letecká záchranná a pátrací služba

5 vnitřní věci bezpečnost a veřejný pořádek integrovaný záchranný systém vč. požární ochrany archívnictví azylová zařízení ochrana obyvatelstva Spoje poštovní služby telekomunikační služby životní prostředí ochrana přírody a krajiny technická ochrana životního prostředí služby technické infrastruktury vodní hospodářství zásobování energiemi Informační služby portál veřejné správy

6 Školství Financování přímo řízeného školství -státní, veřejné a soukromé VŠ -prostředky přímo z rozpočtu MŠMT -výše dotace závisí na ekonomické náročnosti studijních oborů (rozdělení fakult do skupin) Financování regionálního školství -ZŠ, SOU,SŠ, gymnázia, VOŠ -prostředky z rozpočtu MŠMT přes krajské úřady + prostředky od zřizovatele - využití republikových a místních normativů

7 Výdaje na vzdělání v % HDP

8 Veřejné a soukromé výdaje na vzdělání

9 Kultura Prostředky z centrálních zdrojů: a) rozpočet Ministerstva kultury b) Státní fond kultury ČR c) Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie Prostředky z regionálních zdrojů - financování místní kultury (místní knihovny, muzea, divadla, galerie, kulturní domy)

10 Zdravotnictví Základní modely organizace zdravotnictví:
a) národní zdravotní služba -poskytuje stát ze státního rozpočtu bezplatně -VB, Dánsko, Itálie b) evropské pluralitní zdravotnictví -systém zdravotních pojišťoven a povinného zdravotního pojištění -ČR c) tržní zdravotnictví -USA

11 Financování zdravotnictví ČR
Zdroje financování: výnosy z příspěvků na ZP dotace ze státního rozpočtu dobrovolné pojištění přímé platby od pacientů

12 Financování zdravotnických zařízení v ČR
Ordinace praktických lékařů -kapitační výkonová platba Ordinace specialistů -bodové hodnocení výkonů Stomatologická péče -výkony ohodnoceny v korunách Nemocnice -od r financování paušální platbou -v současnosti přechod na DRG (seskupení pacientů do skupin s podobnu diagnózou)

13

14 Obrana Zdroje financování obrany: stav populace
věcné prostředky a s nimi spojené služby finanční prostředky z rozpočtu Ministerstva obrany (1,5% z celkových výdajů SR)

15 Policie a soudnictví Policie ČR (státní police) -financování z rozpočtu Ministerstva vnitra (5% z celkových výdajů SR) městská policie -financována z rozpočtů měst (2-2,5% z výdajů měst) orgány justice: soudy, státní zastupitelství, advokacie, notářství, vězeňství financování z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti (2% z celkových výdajů SR)

16 FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ

17

18

19

20

21

22

23

24 Přehled počtu duchovních a finančních prostředků v roce 2010
v tis. Kč Název Počet duchovních (přepočtený) Platy duchovních včetně pojistného Provozní náklady CNS Prostředky na opravy církevního majetku CELKEM Církev římskokatolická celkem 57 038 17 001 Českobratrská církev evangelická 256.71 77 586 3 901 1 133 82 620 Církev československá husitská 382.59 6 659 1 928 Slezská církev evangelická augsburského vyznání 102.00 27 811 1 460 462 29 733 Pravoslavná církev v českých zemích 169.22 42 048 2 636 768 45 452 Apoštolská církev 183.57 45 468 2 652 774 48 894 Církev bratrská 110.91 30 227 1 528 450 32 205 Církev řeckokatolická 44.60 11 817 722 160 12 699 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 18.32 5 236 223 55 5 514 Evangelická církev metodistická 51.53 14 812 852 225 15 889 Jednota bratrská 112.26 29 938 1 227 364 31 529 Luterská evangelická církev a.v. v České republice 10.90 3 447 265 37 3 749 Starokatolická církev v ČR 46.99 11 950 675 174 12 799 Federace židovských obcí v České republice 42.03 11 143 713 210 12 066 Náboženská společnost českých unitářů 4.46 1 344 58 17 1 419 Bratrská jednota baptistů 48.66 13 328 691 179 14 198 Církev adventistů sedmého dne 93.33 28 896 1 750 516 31 162 83 050 24 453

25


Stáhnout ppt "Veřejné služby - podle definice ministerstva financí - služby vytvořené, organizované nebo regulované orgánem veřejné správy k zajištění toho, aby byla."

Podobné prezentace


Reklamy Google