Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní odborná konference projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní odborná konference projektu"— Transkript prezentace:

1 Úvodní odborná konference projektu
Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/ Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011

2 DALTONSKÝ PLÁN V PRAXI MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRÁ VODA
Jiřina Marková

3 Vznik daltonského plánu (daltonský učební plán, „Dalton“)
DALTONSKÝ PLÁN Vznik daltonského plánu (daltonský učební plán, „Dalton“) Hlavní myšlenka daltonského plánu Podstata – tři základní principy daltonského plánu Přínos daltonského plánu Asociace českých daltonských škol Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

4 Vznik daltonského plánu
DALTONSKÝ PLÁN Vznik daltonského plánu daltonský plán je vzdělávací metoda, kterou vytvořila Helena Parkhurstová ( ) - žákyně, později spolupracovnice Marie Montessori daltonský plán byl poprvé zaveden na škole v Daltonu ve státě Massachusetts v roce 1916 v roce 1919 Helena Parkhurstová přestěhovala školu do New Yorku. Do roku 1942 stála v jejím čele. Tato soukromá škola dnes nabízí vzdělání pro děti od předškolního věku až po 12. stupeň a má 1300 studentů. Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

5 Hlavní myšlenka daltonského plánu
DALTONSKÝ PLÁN Hlavní myšlenka daltonského plánu hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání mezi učitelem a žákem existuje úmluva o rozdělení práce na určité období učitel vytvoří plán úkolů – aktivit, které má žák v tomto časovém období splnit žák rozhoduje sám o své práci, volí si pořadí úkolů, sám si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními žáky daltonský plán není nikdy jediným systémem ve škole, vždy se zařazuje jako doplněk k tradičnímu školnímu systému Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

6 3. Podstata - tři základní principy daltonského plánu
DALTONSKÝ PLÁN 3. Podstata - tři základní principy daltonského plánu svoboda a zodpovědnost - žák se sám rozhodne, v rámci dohodnutých pravidel, co kdy udělá a je zodpovědný za to, co udělá samostatnost - žák pracuje a řeší úkoly samostatně, spoléhá sám na sebe („odložená pozornost“ - řešení problémů žákem bez přímé pomoci učitele) spolupráce - žáci spolupracují - respektují se, radí si navzájem, komunikují spolu, ale neruší se. Když něčemu nerozumí, obrátí se na spolužáky, pokud ani oni nevědí, teprve potom na učitele. Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

7 Přínos daltonského plánu
DALTONSKÝ PLÁN Přínos daltonského plánu získání samostatnosti a zodpovědnosti (žák si volí úkol, čas a tempo práce, se učí zodpovědnosti za dokončení práce, učí se spolupráci v týmu) plánování práce (každý jednotlivec si plánuje, kdy který úkol splní) získání zdravého sebevědomí (žák se naučí zhodnotit svoji práci) trvalejší upevňování vědomostí (žák si zapamatuje víc, když k poznání dojde samostatně) dnes by žáci neuspěli pouze s encyklopedickými znalostmi, musí se naučit informace sami vyhledávat, zpracovávat a učit se komunikovat s ostatními „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat  a já pochopím” Čínské lidové rčení Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

8 Asociace českých daltonských škol
DALTONSKÝ PLÁN Asociace českých daltonských škol založena v Brně 1996 ve spolupráci s holandskými odborníky – reformátory daltonské školy (Hans Wenke, Roel Röhner) sdružuje školy a učitele pracující daltonskou metodou (na Moravě, v Čechách, kontakty i na Slovensku) pilotní školou byla základní škola na ulici Husova v Brně, která začala úzce spolupracovat s holandskými daltonskými školami v současné době zde sídlí Asociace českých daltonských škol a je místem pořádání mezinárodních daltonských konferencí v České republice je 11 certifikovaných daltonských škol, z nichž osm je v Brně, po jedné v Novém Městě na Moravě, Třebíči a Rájci-Jestřebí. Mnoho dalších škol pracuje s daltonskými prvky. Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

9 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE Principy daltonské školy u nás
2. Způsob práce s daltonskými prvky v naší mateřské škole 3. Daltonské prostředky u nás (specifické pomůcky) 4. Přínos „daltonku„ pro děti Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

10 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Principy daltonské školy u nás svoboda a zodpovědnost dítě si samo zvolí úkol a dobu, kdy ho bude plnit, volí tempo, jaké mu vyhovuje, je zodpovědné za to, co udělá = svobodně se rozhoduje v rámci předem dohodnutých pravidel samostatnost dítě pracuje a řeší úkoly samostatně, spoléhá samo na sebe. V samostatné práci dítěte je důležitým okamžikem tzv. „odložená pozornost“ - učitelka není pro dítě stále k dispozici, musí si poradit samo nebo může požádat o pomoc kamaráda. Touto „odloženou pozorností“ se posiluje jeho samostatné jednání. spolupráce dítě nepracuje pod vedením učitelky, ale spolupracuje s ostatními dětmi - navzájem se neruší, respektují jeden druhého, poradí si a obrací se na ostatní, pokud sami potřebují radu, učí se komunikovat s ostatními. Pokud něco nevědí, zeptají se nejprve jiných děti (u nás na „pomocníků“), teprve potom učitelky Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

11 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
2. Způsob práce s daltonskými prvky u nás pracujeme s „Daltonem“ od školního roku 2007 – 2008 daltonské „vyučování“ se týká zejména organizace některých činností klade zvýšené nároky na přípravu učitelky zařazeny jsou děti, které jsou již schopné pracovat samostatně učitelka - promyslí a připraví na týden 3-5 úkolů a pomůcky (úkoly podle náročnosti připravuje pro mladší a starší děti) úkoly jsou rozdělené na základní a jeden „dárečkový“ (obzvlášť přitažlivý) – ten děti mohou plnit až po splnění základních úkolů v pondělí vysvětlí zadání, společně s dětmi na tabuli úkolů připevní kartičky se symboly aktivit průběžně z povzdálí sleduje plnění úkolů dětmi, povzbuzuje a motivuje děti, které nemají nebo ztrácejí zájem sleduje práci „pomocníků“ v pátek s dětmi provádí hodnocení Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

12 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
dítě - pomocník ráno po příchodu označí šipkou barvu dne - dítě se samostatně rozhodne, který den kterou činnost bude vykonávat - pracuje svým tempem - splněný úkol zaznamená na tabuli úkolů razítkem a vykreslí je barvou dne - učí se spolupracovat s ostatními dětmi, domluvit se s nimi, požádat o radu nebo samo poradit - učí se trpělivosti – počká, až kamarád splní úkol - v pátek s pomocí učitelky hodnotí výsledek své činnosti za splněné úkoly děti obdrží drobný dárek = motivace pro další týden Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

13 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
3. Daltonské prostředky (specifické pomůcky) tabule barvy dnů se šipkou - každý den v týdnu má svou neměnnou barvu a obrázek - tiskátko, pomocníci každý den posunou šipku k barvě, která příslušný den označuje fotografie dětí děti v daném týdnu plní funkci „pomocníků“ - vybere je učitelka Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

14 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
tabule úkolů s kartičkami aktivit - splněné úkoly děti označí vykreslením - přehled o tom, které úkoly splnily a které je ještě čekají Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

15 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

16 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
symboly aktivit - kartičky s obrázky, které symbolizují různé činnosti (upevňují se na suchý zip na tabuli úkolů a připomínají dětem, jaké činnosti je v týdnu čekají) Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

17 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

18 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
tabule evidence splněných úkolů - v pátek dítě označí špendlíky splnění hlavních úkolů a “dárečkového“ úkolu - během roku vzniká přehled o aktivitě jednotlivých dětí Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

19 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

20 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

21 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
šanony označené značkami dětí - na  pomůcky (pracovní listy, pomůcky na vyrábění apod.) krabička, sklenice apod. - na „odměny“ za splněné úkoly, aby hodnocení bylo pro děti zajímavější Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

22 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

23 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

24 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
„knížka“ (portfolio), do které děti postupně vkládají výrobky, obrázky, pracovní listy, které plnily v rámci „Daltona“ v šatně je „daltonská“ nástěnka, na které vystavujeme práce dětí Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

25 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

26 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

27 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

28 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

29 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
4. Přínos „daltonku„ pro děti děti jsou samostatnější a pohotovější při přípravě a úklidu pomůcek a materiálu a při plnění zadaných úkolů lépe a bez ostychu komunikují s ostatními dětmi i s učitelkou slovně hodnotí aktivitu a výsledek práce své i ostatních na základě ankety mezi rodiči bylo zjištěno, že kladně hodnotí uplatňování principů daltonské školy v práci mateřské školy a jeho přínos pro vstup dětí do základní školy Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

30 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
AŤ ŽIJE ŠKOLA. Daltonská výuka v praxi, Hans Wenke, Roel Röhner - náměty a praktické tipy, které si může každý pedagog, každá škola, zpracovat vlastním způsobem a využívat je ve vlastní školní práci Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

31 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Použitá literatura: Wenke, Hans, Röhner, Roel: Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi, nakl. Paido 2000 Wenke, Hans, Röhner, Roel: Daltonské vyučování. Stále živá škola, nakl. Paido 2002 Marková, Kristýna : Daltonský plán jako součást ŠVP a jeho zavádění do praxe (diplomová práce), MU Brno 2009 Další zdroje: škola skola.chuchle.cz/storage/dalton-web.ppt Monitorovací zprávy popisují věcnou a finanční část realizovaného projektu v monitorovacím období, Monitorovací zpráva se předkládá prostřednictvím aplikace BENEFIT7 V případech, kdy by nebylo možné z důvodu neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci v aplikaci Benefit7, může poskytovatel tuto lhůtu příjemci prodloužit o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy pak poskytovatel stanoví příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy; Vždy se však v těchto případech příjemce řídí pokyny poskytovatele podpory;

32 DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děkuji za pozornost Kontakt :


Stáhnout ppt "Úvodní odborná konference projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google