Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pipetování a titrace VY_32_INOVACE_CH1 – 10 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pipetování a titrace VY_32_INOVACE_CH1 – 10 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová"— Transkript prezentace:

1 Pipetování a titrace VY_32_INOVACE_CH1 – 10 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
VYTVOŘENO: duben 2011 STRUČNÁ ANOTACE: Praktické činnosti z chemie pro 8. a 9.ročník. Téma: Neutralizace. Titrace. Výpočet hmotnostního procenta látky v roztoku. Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou verzí učebnice FRAUS Chemie 8 a 9 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 ODMĚŘOVÁNÍ OBJEMU KAPALINY odměrné nádoby: baňky

3 válec

4 pipeta

5 byreta

6 PIPETOVÁNÍ PIPETA se používá k přesnému odměřování malých objemů kapalin

7 Pipetování – postup: Zúžený konec čisté pipety ponoř do vody a nasaj kapalinu až po horní rysku. Spodní část obloučku hladiny se dotýká rysky. Ukazováčkem uzavři horní otvor pipety. Pipetu přenes do nádoby, do které máš nalít přesný objem kapaliny. Uvolni ukazováček a vypusť 1 ml. Zkus provést několikrát, až tuto techniku dobře zvládneš. ( Nasávání kapaliny se provádí pomocí balónku. Pokud jsou nádoby nové, můžeš po důkladném omytí vodu nasávat ústy.)

8 Pipetování – ukázky:

9 Práce se skleněnou pipetou
VY_32_INOVACE_CH1 - 10 Práce se skleněnou pipetou

10 Technika pipetování Správné držení pipety

11 Technika pipetování maximálně a minimálně odečitatelný objem
Maximální objem pipety je 5 ml a jeden dílek je 0,05 ml

12 Technika pipetování maximálně a minimálně odečitatelný objem
Maximální objem pipety je 5 ml a jeden dílek je dvacetina ml (0,05 ml)

13 Technika pipetování maximálně a minimálně odečitatelný objem
Maximální objem pipety je 5 ml a jeden dílek je desetina ml (0,1 ml)

14 Technika pipetování V případě pipetování celého objemu pipety
je třeba kapalinu vypustit až po označenou rysku

15 Technika pipetování Chyba – není napipetován celý objem

16 Technika pipetování Chyba – je napipetován větší objem

17 Technika pipetování pipetováno přesně

18 Technika pipetování Správné odečítání objemu na spodní meniskus odměřované kapaliny

19 rysku ve špičce a také zabráníme rozstřikování kapaliny
Technika pipetování Přiložením pipety ke stěně nádoby dosáhneme vypuštění pipety až po koncovou rysku ve špičce a také zabráníme rozstřikování kapaliny

20 Bezpečnostní nádstavce - balónek

21 Zmáčknutím balónku vytvoříme nasávací podtlak
Zmáčknutím ventilku pipetu napouštíme Zmáčknutím ventilku pipetu vypouštíme

22 Bezpečnostní nádstavec
Tlačítkem pump tekutinu nasáváme do pipety Tlačítkem out tekutinu z pipety vypouštíme

23 Byreta se používá k přidávání přesného množství kapaliny při titracích. Upevňuje se svisle do stojanu tak, aby byla hladina kapaliny ve výšce očí. Dolní konec je opatřen zábrusovým kohoutem, nebo gumovou hadičkou s tlačkou (pro hydroxidy).

24 Byreta

25 Titrace Používá se ke stanovení množství kyselé nebo zásadité látky. Do titrační baňky se odměří přesné množství stanovované látky. Přidá se acidobazický indikátor. Do laboratorního stojanu se upevní byreta. Naplní se na určitý objem kyselinou nebo zásadou o přesné koncentraci. Látku z byrety vypouštíme pomalu do zkoumaného roztoku s indikátorem, který promícháváme krouživými pohyby, dokud se nezneutralizuje, což nám ukáže indikátor. Spotřebu si zaznamenáme. První spotřeba je pouze orientační. Byretu znovu naplníme a vše opakujeme ještě 2krát. Z byrety vypustíme o 2 ml roztoku méně než v předchozím pokusu. Potom za stálého promíchávání roztoku v baňce přidáváme po 0,2 ml. Na byretě odečteme spotřebu látky nutnou k neutralizaci. Vypočteme průměrnou spotřebu.

26 Obrázky titrace

27 STANOVENÍ KONCENTRACE POTRAVINÁŘSKÉHO OCTA
Do titrační baňky odměříme 10 cm3 octa a přidáme několik kapek fenolftaleinu. Byretu naplníme 4% roztokem hydroxidu sodného a zjistíme množství nutné k neutralizaci.

28 Vypočteme koncentraci kyseliny octové v potravinářském octu.
ROVNICE: CH3COOH NaOH CH3COONa H2O LÁTK. MNOŽSTVÍ: 1 mol : mol MOL. HMOTNOST: 60 g/mol : g/mol POMĚR HMOTNOSTÍ: g : g NaOH = 100 ml 4% roztoku 1 ml roztoku NaOH zneutralizuje 0,06 g CH3COOH ZJIŠTĚNÁ SPOTŘEBA NaOH x 0,06 g = ………….g CH3COOH v 10 g octa ( hustota asi 1g/cm3) HMOTNOSTNÍ PROCENTO …………g v 10g roztoku, ve 100g roztoku 10x více

29 Použité obrázky: vlastní foto a učebnice Chemie 8 a 9 FRAUS
Použitá prezentace: magistersky_studijni_program/laboratorni_technika


Stáhnout ppt "Pipetování a titrace VY_32_INOVACE_CH1 – 10 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová"

Podobné prezentace


Reklamy Google