Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace v logistice Rok 2009 – ideální doba pro optimalizaci procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace v logistice Rok 2009 – ideální doba pro optimalizaci procesů"— Transkript prezentace:

1 Integrace v logistice Rok 2009 – ideální doba pro optimalizaci procesů
9. dubna 2009, 14:00-15:00 Webkonference o integraci v logistice Ing. Jan Kovařík, Petr Žemlička

2 Obsah prezentace Současná ekonomická situace
Předpoklady dalšího vývoje Dodavatelsko-odběratelský řetězec Komunikace v distribučním řetězci Integrace v dodavatelském řetězci Přínosy integrace Příklady z praxe

3 Současná ekonomická situace
Pokles HDP Pokles objemu přeprav, snaha snižovat zásoby Nízká inflace/deflace (Španělsko jako první v deflaci) Výrazné výkyvy směnných kurzů Zhoršená dostupnost úvěrů Zhoršující se platební morálka Z pohledu zaměstnavatelů lepší situace na trhu práce Pokles cen energií Nižší ceny komerčních nemovitostí aj.

4 Objem přepravy za 4/4 2008 Očištěné tržby ↓ mezičtvrtletně o 4,1 % a meziročně reálně o 5,5 %. Neočištěné tržby ↓ o 7,7 %. ↓ tržeb zaznamenaly všechny obory dopravy: silniční doprava (↓ tržeb o 13,7 %), železniční doprava (↓ tržeb již pošesté, tentokrát o 7,3 %), letecká doprava (↓ o 8,8 %). Meziroční ↓ tržeb zaznamenaly i vedlejší a pomocné činnosti v dopravě s výjimkou skladovacích služeb. [očištěné tržby ↓ mezičtvrtletně o 4,1 % (nižší hodnota byla zaznamenána od počátku zavedení statistického zjišťování v roce 1997 jen ve 4/4 1998) ] [Pokles zahraničního obchodu v únoru pokračoval - Meziročně klesl vývoz v běžných cenách o 22,2 % (v lednu o 24 %) a dovoz o 21,5 % (v lednu o 21,3 %). Od počátku roku je tak propad zahraničního obchodu největší v historii ČR. Se státy EU byla bilance aktivní 38,1 mld. Kč, s nečlenskými státy EU pasivní 29,4 mld. Kč. Bilance se zlepšila v obchodě s: polotovary a materiály, kde vzrostl přebytek o 2,6 mld. Kč (vliv vyššího poklesu dovozu než vývozu), chemickými výrobky o 2,0 mld. Kč a minerálními palivy o 0,8 mld. Kč snížením deficitu. Bilance se zhoršila především v obchodě se: stroji a dopravními prostředky, kde klesl přebytek o 5,8 mld. Kč, průmyslovým spotřebním zbožím, kde se negativně projevil přechod z aktiva do pasiva o 2,6 mld. Kč, kladné saldo kleslo v obchodě s nápoji a tabákem o 0,4 mld. Kč a surovinami o 0,3 mld. Kč a v obchodě s potravinami a živými zvířaty se prohloubil schodek o 0,3 mld. Kč.] [3] Zdroj: Český statistický úřad [2]

5 Současná ekonomická situace
[4] Eurostat: Evropská recese byla koncem 2008 hlubší, než ukazovaly odhady Brusel (zpravodaj ČTK) - Meziroční pokles ekonomiky EU a eurozóny byl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku větší, než ukazovaly původní odhady. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 se HDP celé unie propadlo o 1,4 procenta a eurozóny o 1, ...více [5] Výsledková sezóna dnes otevře své brány... „kmotr“ Faber čeká pokles o 10 % před dalším růstem

6 Na co se tedy připravovat?
Možnost rychlého přechodného zlepšení Možnost dalšího výrazného poklesu Riziko inflace a enormního zvýšení úrokových sazeb a mezd Riziko vyšších daňových zátěží

7 Nejnaléhavější potřeby firem
Udržení platební schopnosti (Cash is king) Zajistit ekonomickou efektivitu při menších objemech Upevnit vztahy se svými zákazníky a dodavateli Zlepšit flexibilitu v sortimentu, službách, objemech.... Proměnit fixní náklady na variabilní Využít vládních a jiných podpůrných programů Revenue is vanity... margin is sanity... cash is king.  

8 Dodavatelsko-odběratelský řetězec
nebo-li distribuční řetězec, propojení subjektů, které se podílejí na distribuci výrobku ke konečnému spotřebiteli, počet a charakter jednotlivých subjektů se liší zboží od zboží, lokalitu od lokality..., jednotlivé články distribučního řetězce jsou vzájemně propojeny, neznamená to však, že každý tento článek je v kontaktu se všemi ostatními články v řetězci.

9 Alternativní distribuční cesty
Schéma č. 1: Spotřební zboží Výrobce Obchodní agent VO Alternativní distribuční cesty prakticky představují jednotlivé způsoby, kterými se výrobky dostávají až ke konečnému spotřebiteli. Každá tato prodejní cesta je charakterizována počtem a intenzitou úrovní, tedy množstvím článků, jež zprostředkovávají kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem. Jak vidíme ze schématu č. 1, prodejní cestou nulté úrovně určenou pro distribuci spotřebního zboží rozumíme přímý vztah výrobce a spotřebitele. O jednoúrovňové prodejní cestě hovoříme tehdy, vstupuje-li mezi výrobce a spotřebitele maloobchod. Dvouúrovňová prodejní cesta obsahuje další prvek, jímž je velkoobchod zprostředkující vazbu mezi výrobcem a maloobchodem. Vztah mezi firmou a velkoobchodem může být zprostředkován nezávislým agentem, který sjednává obchod za stanovenou provizi a potom hovoříme o tříúrovňové prodejní cestě. [1, s. 78] VO MO MO MO Spotřebitel Zdroj: 1, s. 78

10 Komunikace v distribučním řetězci
Komunikace uvnitř organizace: uvnitř společnosti – mezi pobočkami a centrálou, výrobními závody..., WMS, MES, MSS, Fleet Management, docházkové systémy – mzdové moduly. Externí komunikace se zákazníky EDI, ASN, .. s outsourcingovým poskytovatelem logistických služeb, s dodavateli, zboží, materiálu, s úřady, celní atd.

11 ? Schéma č. 3: Ukázka neefektivní komunikace Dodavatelé Aplikace
Zákazníci Zaměstnanci Procesy Data Aplikace ?

12 Informace vyměňované mezi články řetězce
příjem objednávek pomocí různých kanálů (webový portál, , telefon...), bezpečné zpřístupnění vybraných informací, např. skladové zásoby, stav zakázek, potřeba sdílení dat a snadného propojení specializovaných aplikací (ERP, CRM, WMS, MSS, MES, ....), komunikace s techniky a servisními odděleními, zpětná vazba.

13 Schéma č. 4: Zpracování zákaznické objednávky
Objednávka Výrobce / Distributor Zákazník Potvrzení převzetí dodávky Oznámení reklamace Dodací list Zboží / dodací list Reklamační protokol Potvrzení převzetí dodávky Reklamační protokol Vratka zboží 3PL (poskytovatel logistických služeb)

14 Integrace v dodavatelském řetězci
Tradiční přístup: vytvoření mnoha interfaců (export/import), mnoho interfaců mezi jednotlivými systémy, časté manuální přepisování informací, nízká úroveň adaptability, vysoké nároky na údržbu. Možnost integrace: BPI (Business Process Integration)

15 Schéma č. 3: Ukázka efektivní komunikace
Zákazníci Zaměstnanci Procesy Data Aplikace Dodavatelé Integrace

16 Přínosy integrace automatizace – menší závislost na specifických zdrojích (lidských aj.), snižení ztrát detailních informací v důsledku agregace úspora mzdových nákladů, elektronická komunikace – snížení „papírování“, chybovosti při zadávání dat, dvojího zadávání dat, snížení redundance, flexibilita, možnost úprav dle změny vnějších podmínek, propojení různorodých aplikací - snížení celkových nákladů na vlastnictví a zvýšení efektivity, snadná obsluha a správa systémů, čitelnost procesů i nejen pro IT odborníky.

17 Příklady z praxe - Adidas
Potřeba: Zrychlit komunikaci v celosvětovém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Řešení: Upgrade HW, integrace pomocí integračních nástrojů. Výsledek: B2B prostředí, 400% ROI. 17

18 MSI založena v roce 1991, člen evropské obchodní skupiny Candy Connection, 2 prodejní divize – MSI a Cash&Candy, cukrovinky dodává do MO prodejen prostřednictvím sítě obchodních zástupců, pomocí WMS řídí zásoby, eviduje trvanlivost i šarže výrobků, nabídka obsahuje přes 350 výrobků od více než dvaceti evropských i zámořských výrobců cukrovinek. 18

19 Obchodní zástupce pracujís s MSS
Schéma č. 5: Zpracování zákaznické objednávky v MSI Objednávka – např. EDI MSI ERP SAP Maloobch. Řetězec např. Makro Potvrzení objednávky – např. EDI Potvrzení převzetí dodávky Expediční příkaz Zboží / dodací list Potvrzení expedice Distribuční centrum MSI řízené WMS Reportování prodejů, odvod hotovosti Objednávka zboží Dodávka zboží Obchodní zástupce pracujís s MSS Zboží / faktura Maloobchod např. Večerka na růžku Hotovostní úhrada

20 Shrnutí Nižší chybovost = nižší náklady = vyšší spokojenost zákazníka
rychlejší reakce na změny požadavků a preferencí zákazníků, vyšší kvalita služeb – lepší image, upevnění vztahu se zákazníkem – posílení důvěry a vyšší loajalita. Nižší chybovost = nižší náklady = vyšší spokojenost zákazníka

21 Seznam literatury ZÁBOJ, M. Obchodní operace. 1. vydání, Brno: Brno International Business School, 2003, ISBN , 126 stran Internetové stránky Statistického úřadu, [7. dubna 2009] Internetové stránky Svazu průmyslu a dopravy ČR, [7. dubna 2009] Internetové stránky Partia Online, [7. dubna 2009] Internetové stránky Partia Online, [7. dubna 2009]

22 Děkujeme za pozornost Ing. Jan Kovařík jan.kovarik@dsb.cz
Petr Žemlička


Stáhnout ppt "Integrace v logistice Rok 2009 – ideální doba pro optimalizaci procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google