Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace v logistice9.4.2009 Integrace v logistice 9. dubna 2009, 14:00-15:00 Webkonference o integraci v logistice Ing. Jan Kovařík, Petr Žemlička

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace v logistice9.4.2009 Integrace v logistice 9. dubna 2009, 14:00-15:00 Webkonference o integraci v logistice Ing. Jan Kovařík, Petr Žemlička"— Transkript prezentace:

1 Integrace v logistice9.4.2009 Integrace v logistice 9. dubna 2009, 14:00-15:00 Webkonference o integraci v logistice Ing. Jan Kovařík, Petr Žemlička jan.kovarik@dsb.cz, petr.zemlicka@dsb.cz Rok 2009 – ideální doba pro optimalizaci procesů

2 Integrace v logistice9.4.2009 Obsah prezentace  Současná ekonomická situace  Předpoklady dalšího vývoje  Dodavatelsko-odběratelský řetězec  Komunikace v distribučním řetězci  Integrace v dodavatelském řetězci  Přínosy integrace  Příklady z praxe

3 Integrace v logistice9.4.2009 Současná ekonomická situace  Pokles HDP  Pokles objemu přeprav, snaha snižovat zásoby  Nízká inflace/deflace (Španělsko jako první v deflaci)  Výrazné výkyvy směnných kurzů  Zhoršená dostupnost úvěrů  Zhoršující se platební morálka  Z pohledu zaměstnavatelů lepší situace na trhu práce  Pokles cen energií  Nižší ceny komerčních nemovitostí aj.

4 Integrace v logistice9.4.2009 Objem přepravy za 4/4 2008  Očištěné tržby ↓ mezičtvrtletně o 4,1 % a meziročně reálně o 5,5 %.  Neočištěné tržby ↓ o 7,7 %.  ↓ tržeb zaznamenaly všechny obory dopravy: –silniční doprava (↓ tržeb o 13,7 %), –železniční doprava (↓ tržeb již pošesté, tentokrát o 7,3 %), –letecká doprava (↓ o 8,8 %).  Meziroční ↓ tržeb zaznamenaly i vedlejší a pomocné činnosti v dopravě s výjimkou skladovacích služeb. Zdroj: Český statistický úřad [2]

5 Integrace v logistice9.4.2009 Současná ekonomická situace  [4] Eurostat: Evropská recese byla koncem 2008 hlubší, než ukazovaly odhady [4] Eurostat: Evropská recese byla koncem 2008 hlubší, než ukazovaly odhady Brusel (zpravodaj ČTK) - Meziroční pokles ekonomiky EU a eurozóny byl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku větší, než ukazovaly původní odhady. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 se HDP celé unie propadlo o 1,4 procenta a eurozóny o 1,...více...více  [5] Výsledková sezóna dnes otevře své brány... „kmotr“ Faber čeká pokles o 10 % před dalším růstem [5] Výsledková sezóna dnes otevře své brány... „kmotr“ Faber čeká pokles o 10 % před dalším růstem

6 Integrace v logistice9.4.2009 Na co se tedy připravovat?  Možnost rychlého přechodného zlepšení  Možnost dalšího výrazného poklesu  Riziko inflace a enormního zvýšení úrokových sazeb a mezd  Riziko vyšších daňových zátěží

7 Integrace v logistice9.4.2009 Nejnaléhavější potřeby firem  Udržení platební schopnosti (Cash is king)  Zajistit ekonomickou efektivitu při menších objemech  Upevnit vztahy se svými zákazníky a dodavateli  Zlepšit flexibilitu v sortimentu, službách, objemech....  Proměnit fixní náklady na variabilní  Využít vládních a jiných podpůrných programů

8 Integrace v logistice9.4.2009 Dodavatelsko-odběratelský řetězec  nebo-li distribuční řetězec,  propojení subjektů, které se podílejí na distribuci výrobku ke konečnému spotřebiteli,  počet a charakter jednotlivých subjektů se liší zboží od zboží, lokalitu od lokality...,  jednotlivé články distribučního řetězce jsou vzájemně propojeny, neznamená to však, že každý tento článek je v kontaktu se všemi ostatními články v řetězci.

9 Integrace v logistice9.4.2009 Alternativní distribuční cesty Schéma č. 1: Spotřební zboží Výrobce Spotřebitel Obchodní agent VO MO VO MO Zdroj: 1, s. 78

10 Integrace v logistice9.4.2009 Komunikace v distribučním řetězci Komunikace uvnitř organizace: –uvnitř společnosti – mezi pobočkami a centrálou, výrobními závody..., –WMS, MES, MSS, Fleet Management, –docházkové systémy – mzdové moduly. Externí komunikace –se zákazníky EDI, ASN,.. –s outsourcingovým poskytovatelem logistických služeb, –s dodavateli, zboží, materiálu, –s úřady, celní atd.

11 Integrace v logistice9.4.2009 Schéma č. 3: Ukázka neefektivní komunikace Dodavatelé Zákazníci Zaměstnanci Procesy Data Aplikace ?

12 Integrace v logistice9.4.2009 Informace vyměňované mezi články řetězce  příjem objednávek pomocí různých kanálů (webový portál, email, telefon...),  bezpečné zpřístupnění vybraných informací, např. skladové zásoby, stav zakázek,  potřeba sdílení dat a snadného propojení specializovaných aplikací (ERP, CRM, WMS, MSS, MES,....),  komunikace s techniky a servisními odděleními, zpětná vazba.

13 Integrace v logistice9.4.2009 Zákazník Výrobce / Distributor 3PL (poskytovatel logistických služeb) Objednávka Dodací list Zboží / dodací list Oznámení reklamace Vratka zboží Reklamační protokol Potvrzení převzetí dodávky Reklamační protokol Potvrzení převzetí dodávky Schéma č. 4: Zpracování zákaznické objednávky

14 Integrace v logistice9.4.2009 Integrace v dodavatelském řetězci  Tradiční přístup: – vytvoření mnoha interfaců (export/import), – mnoho interfaců mezi jednotlivými systémy, – časté manuální přepisování informací, – nízká úroveň adaptability, – vysoké nároky na údržbu.  Možnost integrace: BPI (Business Process Integration)

15 Integrace v logistice9.4.2009 Schéma č. 3: Ukázka efektivní komunikace Zákazníci Zaměstnanci Procesy Data Aplikace Dodavatelé Integrace

16 Integrace v logistice9.4.2009 Přínosy integrace  automatizace – menší závislost na specifických zdrojích (lidských aj.),  snižení ztrát detailních informací v důsledku agregace  úspora mzdových nákladů,  elektronická komunikace – snížení „papírování“, chybovosti při zadávání dat, dvojího zadávání dat, snížení redundance,  flexibilita, možnost úprav dle změny vnějších podmínek,  propojení různorodých aplikací - snížení celkových nákladů na vlastnictví a zvýšení efektivity,  snadná obsluha a správa systémů, čitelnost procesů i nejen pro IT odborníky.

17 Integrace v logistice9.4.2009 Příklady z praxe - Adidas  Potřeba: –Zrychlit komunikaci v celosvětovém dodavatelsko- odběratelském řetězci.  Řešení: –Upgrade HW, –integrace pomocí integračních nástrojů.  Výsledek: –B2B prostředí, –400% ROI.

18 Integrace v logistice9.4.2009  založena v roce 1991,  člen evropské obchodní skupiny Candy Connection,  2 prodejní divize – MSI a Cash&Candy,  cukrovinky dodává do MO prodejen prostřednictvím sítě obchodních zástupců,  pomocí WMS řídí zásoby, eviduje trvanlivost i šarže výrobků,  nabídka obsahuje přes 350 výrobků od více než dvaceti evropských i zámořských výrobců cukrovinek. MSI

19 Integrace v logistice9.4.2009 Maloobch. Řetězec např. Makro MSI ERP SAP Distribuční centrum MSI řízené WMS Objednávka – např. EDI Expediční příkaz Zboží / dodací list Hotovostní úhrada Potvrzení převzetí dodávky Potvrzení expedice Schéma č. 5: Zpracování zákaznické objednávky v MSI Potvrzení objednávky – např. EDI Maloobchod např. Večerka na růžku Obchodní zástupce pracujís s MSS Zboží / faktura Objednávka zboží Dodávka zboží Reportování prodejů, odvod hotovosti

20 Integrace v logistice9.4.2009  rychlejší reakce na změny požadavků a preferencí zákazníků,  vyšší kvalita služeb – lepší image,  upevnění vztahu se zákazníkem – posílení důvěry a vyšší loajalita. Shrnutí Nižší chybovost = nižší náklady = vyšší spokojenost zákazníka

21 Integrace v logistice9.4.2009 Seznam literatury 1.ZÁBOJ, M. Obchodní operace. 1. vydání, Brno: Brno International Business School, 2003, ISBN 80-86575-93-4, 126 stran 2.Internetové stránky Statistického úřadu, http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cdos021709.doc, [7. dubna 2009] http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cdos021709.doc 3.Internetové stránky Svazu průmyslu a dopravy ČR, http://www.spcr.cz/statistika/zo.htm, [7. dubna 2009] http://www.spcr.cz/statistika/zo.htm 4.Internetové stránky Partia Online, http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1393490/eurostat-evropska-recese-byla- koncem-2008-hlubsi-nez-ukazovaly-odhady.html, [7. dubna 2009] http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1393490/eurostat-evropska-recese-byla- koncem-2008-hlubsi-nez-ukazovaly-odhady.html 5.Internetové stránky Partia Online, http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1393541/vysledkova-sezona-dnes-otevre- sve-brany-kmotr-faber-ceka-pokles-o-10-pred-dalsim-rustem.html, [7. dubna 2009] http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1393541/vysledkova-sezona-dnes-otevre- sve-brany-kmotr-faber-ceka-pokles-o-10-pred-dalsim-rustem.html

22 Integrace v logistice9.4.2009 Děkujeme za pozornost Ing. Jan Kovařík jan.kovarik@dsb.cz Petr Žemlička petr.zemlicka@dsb.cz


Stáhnout ppt "Integrace v logistice9.4.2009 Integrace v logistice 9. dubna 2009, 14:00-15:00 Webkonference o integraci v logistice Ing. Jan Kovařík, Petr Žemlička"

Podobné prezentace


Reklamy Google