Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie výzkumu chování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie výzkumu chování"— Transkript prezentace:

1 ETOLOGIE studuje chování a životní projevy živočichů převážně v jejich přirozeném prostředí

2 Historie výzkumu chování
Ch. Darwin, (J. B. Lamarck) - evoluční teorie I. M. Sečenov, I. P. Pavlov – ruská fyziologická škola - objektivní metody zkoumání mozku a psychických projevů Konrad Lorenz (1903 – 1989) rakouský zoolog, psycholog, lékař shrnul výsledky studia chování svých předchůdců zkoumání vrozeného chování základy klasické etologie 1973 Nobelova cena (přínos etologie pro lékařské vědy)

3 Karl v. Frisch (1886 – 1982) – rakouský badatel
význam včelích tanců při sdělování informací o nalezené potravě prokázal barevné vidění včel

4 Niko Tinbergen (1907 – 1988) – nizozemský biolog
dokonale vysvětlil vrozené instinktivní chování živočichů Nobelova cena

5 etologické metody: přímé pozorování - pořízení rozeznatelných prvků chování zvířete – etogram (kresby, foto, film) nepřímé pozorování – opožděné zaznamenání činnosti (stopy, zbytky potravy, svlečky…) značkování – kroužkování ptáků, netopýrů sledování zvířat vysílačkami, čipy experiment – použití atrap, přirozené/nepřirozené prostředí

6 Vrozené chování

7 chování živočichů - vrozené/získané
tvoří se během života podmíněné reflexy rozvoj učením

8 chování živočichů: vrozené/získané
vytvořeno už při narození nepodmíněné reflexy – stejné odpovědi na stejné podněty má význam u živočichů nepečujících o mláďata např. včela medonosná dle složitosti:

9 Kineze nejsou směrovány k podnětu souvisí s bezpečím a potravou př. měňavka – pohyb panožek, srnec – pasení

10 Taxe orientace a pohyb živočicha vzhledem ke směru podnětu fobotaxe (fobos = strach) – změna směru pohybu vlivem zhoršujících se podmínek, nebezpečím (prvoci) topotaxe (topos = místo) – pohyb ve směru působení podnětu (pozitivně x negativně) chemotaxe, fototaxe, termotaxe…

11 vrozené v rámci druhu, málo proměnlivé
Instinktivní chování vrozené v rámci druhu, málo proměnlivé organizovaný nervový mechanismus, fáze: vnitřní vyladění (motivace) jedince (stav hladu, připravenost k rozmnožování) hledací (apetenční) chování filtrování – ignorování nedůležitých podnětů spouštěcí mechanismus – klíčový podnět - feromon, zvuk, zrakový podnět… závěrečný motorický projev – útěk, útok, dvoření… bezobratlí - převládá instinktivní chování neovlivněné zkušeností (včely-buňky plástve) obratlovci - ovlivnění zkušenostmi, učením a zráním silueta dravce a kuřata – pohyb vpřed/vzad – utečou/nereagují

12 Nepodmíněné reflexy - neměnné, jednoduché reakce živočichů na určité smyslové podněty ostrý předmět – ucuknutí, náhlý předmět před očima – ochranné mrknutí, sací, polykací, … po narození

13

14 ZÁKLADNÍ CELKY CHOVÁNÍ:

15 Potravní chování vnitřní podnět – hlad, po nasycení aktivita ustává přijímání potravy – v které části dne, v jakých intervalech manipulace s potravou: krmení mláďat, vytváření potravních zásob, přežvykování, přenášení přijímání vody: kopytníci vodu sají, šelmy lížou, ptáci nabírají do zobáku, sloni nabírají chobotem, někteří nepřijímají vodu vůbec… vyprazdňování – na jedno místo/kdekoli, zaujmutí typické pozice dýchání – tuleni, kytovci

16

17

18

19

20 Ochranné chování ochrana před abiotickými vlivy (shlukování kvůli zahřívání), biotickými vlivy (jinými organismy) preventivní (neustále): větření pohyb v hejnu, skupině; v maskujícím prostředí mimetické chování (skrytí, zamaskování) – ochranné zbarvení (mimikry), splynutí s okolím (lelek, motýli, hadi); výstražné zbarvení (žlutočerné) nebo jeho napodobení (batesiánské mimikry)

21

22

23 aktivní (při přímém ohrožení)
strnutí na místě – dočasná ztráta pohyblivosti (katalepsie, akineze), napadený živočich vypadá jako mrtvý (ještěrky, kuňky, mláďata čápa, vřetenušky, pakobylky) pohybové ochranné chování – útěk zakončený ukrytím, útěková vzdálenost – nejkratší, na kterou nechá přiblížit nebezpečí shlukování do větších skupin preventivní útok autotomie varování před nepřítelem vystříknutí barevné nebo páchnoucí tekutiny nepodaří-li se uniknout a nebezpečí překročí další, tzv. kritickou vzdálenost - sebeobrana

24 http://video. nationalgeographic. com/video/octopus_cyanea_mating

25 Obranné chování – odpověď zvířete na přímé ohrožení, napadený neprchá varování: před nepřítelem – alarmující chování nepřítele – aposematické chování – ježení srsti, načepýření peří, hrbení hřbetu, cenění chrupu, vrčení, syčení, může přejít v hrozbu (intenzivnější zastrašování), případně napadení útočníka k výpadům se odhodlávají živočichové pečující o mladé (uspořádání stáda kopytníků, společná obrana samců primátů proti šelmám)

26

27 http://www. photonature

28 Komfortní chování souvisí s péčí o povrch těla, pocitem tělesné libosti nejrozvinutější u …………………………. otírání o stromy, válení se po zemi, popelení, škrabání se končetinami, olizování těla, probírání peří zobákem, mytí hlavy předníma nohama ………………….. – projev sociální pohody protahovací chování (končetin, zívání) ptáků a savců vzájemná péče

29

30

31 Rozmnožovací chování rivalita, partnerství, péče o mladé Rivalita souvisí s tvorbou …………….. (rovnoměrné vzdálenosti mezi jedinci téhož druhu, možnost setkání jedinců opačného pohlaví, dostatek potravy) hranice označovány – …………………………….. hájeny - cílem není zabít teritorií pachem, opticky, akusticky projevy hrozby - přetlačování, cenění chrupu, tlučení křídly, imponování (dominance, submisivita (vystavení nejzranitelnější části těla)

32 Partnerství námluvy = epigamní chování: volání partnerů, předvádění samců (páv, bažant), nošení dárků (rybák, kukačka kohoutí) zmenšování vzdálenosti mezi pohlavními partnery, dotyky, kopulace

33

34 jeřáb jeřáb rajka fregatka

35 Péče o mláďata na základě ………….. krmení rodiči – ……………… instinktů
hlasy mláďat, barevný vnitřek zobáku kosi vlaštovky


Stáhnout ppt "Historie výzkumu chování"

Podobné prezentace


Reklamy Google