Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETOLOGIE studuje chování a životní projevy živočichů převážně v jejich přirozeném prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETOLOGIE studuje chování a životní projevy živočichů převážně v jejich přirozeném prostředí."— Transkript prezentace:

1 ETOLOGIE studuje chování a životní projevy živočichů převážně v jejich přirozeném prostředí

2 Historie výzkumu chování • • Ch. Darwin, (J. B. Lamarck) - evoluční teorie • • I. M. Sečenov, I. P. Pavlov – ruská fyziologická škola - objektivní metody zkoumání mozku a psychických projevů • • Konrad Lorenz (1903 – 1989) • • rakouský zoolog, psycholog, lékař • • shrnul výsledky studia chování svých předchůdců • • zkoumání vrozeného chování • • základy klasické etologie • • 1973 Nobelova cena (přínos etologie pro lékařské vědy)

3 • • Karl v. Frisch (1886 – 1982) – rakouský badatel • • význam včelích tanců při sdělování informací o nalezené potravě • • prokázal barevné vidění včel

4   Niko Tinbergen (1907 – 1988) – nizozemský biolog • • dokonale vysvětlil vrozené instinktivní chování živočichů • • Nobelova cena

5 etologické metody: • • přímé pozorování - pořízení rozeznatelných prvků chování zvířete – etogram (kresby, foto, film) • • nepřímé pozorování – opožděné zaznamenání činnosti (stopy, zbytky potravy, svlečky…) značkování – kroužkování ptáků, netopýrů sledování zvířat vysílačkami, čipy • • experiment – použití atrap, přirozené/nepřirozené prostředí

6 Vrozené chování

7 chování živočichů - vrozené/získané • • získané: • • tvoří se během života • • podmíněné reflexy • • rozvoj učením

8 chování živočichů: vrozené/získané • • vrozené • • vytvořeno už při narození • • nepodmíněné reflexy – stejné odpovědi na stejné podněty • • má význam u živočichů nepečujících o mláďata • • např. včela medonosná • • dle složitosti:

9 Kineze • • nejsou směrovány k podnětu • • souvisí s bezpečím a potravou př. měňavka – pohyb panožek, srnec – pasení

10 Taxe orientace a pohyb živočicha vzhledem ke směru podnětu fobotaxe (fobos = strach) – změna směru pohybu vlivem zhoršujících se podmínek, nebezpečím (prvoci) topotaxe (topos = místo) – pohyb ve směru působení podnětu (pozitivně x negativně) chemotaxe, fototaxe, termotaxe…

11 Instinktivní chování vrozené v rámci druhu, málo proměnlivé organizovaný nervový mechanismus, fáze: • • vnitřní vyladění (motivace) jedince (stav hladu, připravenost k rozmnožování) • • hledací (apetenční) chování • • filtrování – ignorování nedůležitých podnětů • • spouštěcí mechanismus – klíčový podnět - feromon, zvuk, zrakový podnět… • • závěrečný motorický projev – útěk, útok, dvoření… bezobratlí - převládá instinktivní chování neovlivněné zkušeností (včely-buňky plástve) obratlovci - ovlivnění zkušenostmi, učením a zráním

12 Nepodmíněné reflexy - neměnné, jednoduché reakce živočichů na určité smyslové podněty ostrý předmět – ucuknutí, náhlý předmět před očima – ochranné mrknutí, sací, polykací, … po narození

13

14 ZÁKLADNÍ CELKY CHOVÁNÍ:

15 Potravní chování • • vnitřní podnět – hlad, po nasycení aktivita ustává • • přijímání potravy – v které části dne, v jakých intervalech • • manipulace s potravou: krmení mláďat, vytváření potravních zásob, přežvykování, přenášení • • přijímání vody: kopytníci vodu sají, šelmy lížou, ptáci nabírají do zobáku, sloni nabírají chobotem, někteří nepřijímají vodu vůbec… • • vyprazdňování – na jedno místo/kdekoli, zaujmutí typické pozice • • dýchání – tuleni, kytovci

16

17

18

19

20 Ochranné chování ochrana před abiotickými vlivy (shlukování kvůli zahřívání), biotickými vlivy (jinými organismy) • • preventivní (neustále): • • větření • • pohyb v hejnu, skupině; v maskujícím prostředí • • mimetické chování (skrytí, zamaskování) – ochranné zbarvení (mimikry), splynutí s okolím (lelek, motýli, hadi); výstražné zbarvení (žlutočerné) nebo jeho napodobení (batesiánské mimikry)

21

22

23 • • aktivní (při přímém ohrožení) strnutí na místě – dočasná ztráta pohyblivosti (katalepsie, akineze), napadený živočich vypadá jako mrtvý (ještěrky, kuňky, mláďata čápa, vřetenušky, pakobylky) pohybové ochranné chování – útěk zakončený ukrytím, útěková vzdálenost – nejkratší, na kterou nechá přiblížit nebezpečí shlukování do větších skupin preventivní útok autotomie varování před nepřítelem vystříknutí barevné nebo páchnoucí tekutiny nepodaří-li se uniknout a nebezpečí překročí další, tzv. kritickou vzdálenost - sebeobrana

24 http://video.nationalgeographic.com/video/oct opus_cyanea_mating?source=relatedvideo http://www.youtube.com/watch?v=AjCs27VC5t s http://www.youtube.com/watch?v=eS- USrwuUfA

25 Obranné chování – odpověď zvířete na přímé ohrožení, napadený neprchá varování: před nepřítelem – alarmující chování nepřítele – aposematické chování – ježení srsti, načepýření peří, hrbení hřbetu, cenění chrupu, vrčení, syčení, může přejít v hrozbu (intenzivnější zastrašování), případně napadení útočníka k výpadům se odhodlávají živočichové pečující o mladé (uspořádání stáda kopytníků, společná obrana samců primátů proti šelmám)

26

27 http://www.photonature.cz/clanky/priroda/141 -vlk-obecny-krev-a-laska-v-bavorskem- lese/strana-2.html

28 Komfortní chování • • souvisí s péčí o povrch těla, pocitem tělesné libosti • • nejrozvinutější u …………………………. • • otírání o stromy, válení se po zemi, popelení, škrabání se končetinami, olizování těla, probírání peří zobákem, mytí hlavy předníma nohama • • ………………….. – projev sociální pohody • • protahovací chování (končetin, zívání) ptáků a savců vzájemná péče

29

30

31 Rozmnožovací chování rivalita, partnerství, péče o mladé Rivalita • • souvisí s tvorbou …………….. (rovnoměrné vzdálenosti mezi jedinci téhož druhu, možnost setkání jedinců opačného pohlaví, dostatek potravy) • • hranice označovány – …………………………….. hájeny - cílem není zabít teritorií pachem, opticky, akusticky projevy hrozby - přetlačování, cenění chrupu, tlučení křídly, imponování (dominance, submisivita (vystavení nejzranitelnější části těla)

32 Partnerství • • námluvy = epigamní chování: volání partnerů, předvádění samců (páv, bažant), nošení dárků (rybák, kukačka kohoutí) • • zmenšování vzdálenosti mezi pohlavními partnery, dotyky, kopulace

33  http://www.arkive.org/common-crane/grus- grus/video-09b.html

34 rajka jeřáb fregatka

35 Péče o mláďata na základě ………….. krmení rodiči – ……………… kosi vlaštovky instinktů hlasy mláďat, barevný vnitřek zobáku


Stáhnout ppt "ETOLOGIE studuje chování a životní projevy živočichů převážně v jejich přirozeném prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google