Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti etologie. Materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti etologie. Materiál."— Transkript prezentace:

1 Etologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti etologie. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy K. Lorenz domestikace selekce
reflex - podmíněný, nepodmíněný chování - vrozené, získané instinktivní chování klíčový podnět chování podmíněné látkovou výměnou ochranné chování aktivita komfortní chování rozmnožovací chování komunikace - chemická, dotyková, zvuková, zraková vtisknutí přivykání hierarchie feromony teritorium živočich - kontaktní, distanční vhled tradice říje strnulost útěk

3 Etologie etologie = věda o chování živočichů
pozorování chování živočichů mělo velký význam pro zdomácňování (domestikaci) toto vedlo k výběru jedinců s požadovanou vlastností  umělý výběr (selekce) zakladatelem etologie je Konrad Lorenz obrázek 1

4 Zápis do sešitu Etologie etologie = věda o chování živočichů
velký význam pro zdomácňování (domestikaci) výběr jedinců s požadovanou vlastností  umělý výběr (selekce) zakladatel etologie – Konrad Lorenz

5 Vrozené (zděděné) chování
nepodmíněné reflexy neměnné, jednoduché a zděděné reakce na smyslové podněty (mrknutí, ucuknutí při bodnutí, polykání, dýchání…) instinktivní chování chování složité, může obsahovat i naučené prvky (stav hladu, připravenost k páření…) – pokud vyladění dosáhne určitého stupně, začne jedinec vyhledávat tzv. klíčový podnět (kořist, partnera), který uvolní závěrečné chování (lov kořisti, páření…) pavoučí síť video obrázek 2

6 Zápis do sešitu Vrozené (zděděné) chování nepodmíněné reflexy
jednoduché reakce na podněty (mrknutí, ucuknutí…) instinktivní chování složité, i s naučenými prvky (hlad, připravenost k páření…) vyhledávání klíčového podnětu (kořist, partner) → závěrečné chování (lov kořisti, páření…)

7 Naučené (získané) chování
přivykání učení neodpovídat na podnět, který není biologicky významný (ztráta plachosti při chovu v zajetí) podmíněné reflexy spojení nevýznamného podnětu (světlo) s podnětem nepodmíněným (potrava) → opakováním se podnět stává podmíněným (slinění spojené s potravou) učení vhledem náhlé pochopení vztahů ve složité situaci (šimpanz naskládá bedny na sebe, aby dosáhl na banán)

8 Naučené (získané) chování
tradice přenos naučeného chování z jedince na jedince (makakové oddělují rýži od písku vhozením do vody) vtištění rychlé učení v raném mládí - mláďata (např. ptáků) si po narození (vylíhnutí) vtisknou podobu prvního objektu který vidí, např. i jiného živočišného druhu obrázek 3

9 Zápis do sešitu Naučené (získané) chování přivykání podmíněné reflexy
např. ztráta plachosti v zajetí podmíněné reflexy spojení podnětu (světlo) s podnětem nepodmíněným (potrava) → podnět se stává podmíněným (slinění spojené s potravou) učení vhledem např. šimpanz naskládá bedny na sebe, aby dosáhl na banán tradice přenos chování (makakové oddělují rýži od písku vodou) vtištění mláďata si po narození vtisknou podobu prvního co vidí

10 Chování podmíněné látkovou výměnou
přijímání potravy u různých druhů různá frekvence (býložravci několikrát denně, šelmy jednou za několik dní, hadi po několika týdnech…) dýchání vodní savci dýchají plícemi → vynořování pro nádech (i ve spánku) vyprazdňování typické polohy těla u těchto činností (pes zvedá nožku) řízení tělesné teploty shlukování za tímto účelem (včely) obrázek 4

11 Zápis do sešitu Chování podmíněné látkovou výměnou přijímání potravy
dýchání vyprazdňování řízení tělesné teploty

12 Ochranné a obranné chování
útěk klíčovým podnětem je překročení útěkové vzdálenosti strnulost živočich vypadá jako mrtvý (kuňka, slunéčko…) maskování pomocí ochranného zbarvení, tvaru těla apod. obranné chování (útok) reakce na přímé ohrožení, předchází mu varování a hrozba, přechází do napadení obrázek 5

13 Zápis do sešitu Ochranné a obranné chování strnulost útěk maskování
předstírání mrtvého (kuňka, slunéčko…) útěk útěková vzdálenost maskování ochranné zbarvení, tvar těla… obranné chování (útok)

14 Dorozumívání (komunikace)
chemická komunikace vnímání pachů na různou vzdálenost (pes – výborný čich, ptáci – velmi špatný), souvisí s označováním teritoria (pachové stopy, značkování) a sexuálním chováním (feromony = látky působící v malé koncentraci) zraková komunikace význam při sociálním chování , uplatnění gest, postojů a pohybu zvuková komunikace dotyková komunikace význam při sociálním chování, kontaktní živočichové vyhledávají v klidových situacích tělesný dotyk (hlodavci, papoušci…), distanční živočichové se tělesnému dotyku vyhýbají (většina pěvců, přežvýkavci…) obrázek 6

15 Dorozumívání (komunikace)
hierarchie hodnostní pořadí, určuje nadřazenost a podřízenost jedince  zvláštní projevy tlumení agresivity, vyjadřující náladu jedince  postoje, zvuky, pachy obrázek 7

16 Zápis do sešitu Dorozumívání (komunikace) chemická komunikace
čich, označování teritoria a sexuální chování (feromony) dotyková komunikace živočichové kontaktní (vyhledávají dotyk - hlodavci, papoušci…), distanční (dotyku se vyhýbají - pěvci, přežvýkavci…) zraková komunikace gesta, postoje a pohyb zvuková komunikace hierarchie hodnostní pořadí  zvláštní projevy  postoje, zvuky, pachy

17 Aktivita různá doba aktivity
aktivní ve dne: ještěrka, sysel aktivní v noci: tchoř, myšice aktivní střídavě ve dne i v noci: hraboš, myš různá délka spánku: 20 hodin (velké šelmy) až jen několik minut (žirafy) obrázek 8

18 Zápis do sešitu Aktivita různá doba aktivity různá délka spánku
ve dne: ještěrka, sysel v noci: tchoř, myšice střídavě ve dne i v noci: hraboš, myš různá délka spánku

19 Komfortní chování udržování hygieny
péče o srst, peří - válení, koupání, popelení… obrázek 9 péče o srst – makak červenolící

20 Rozmnožovací chování například říje, mateřské chování obrázek 10

21 Zápis do sešitu Komfortní chování Rozmnožovací chování
udržování hygieny péče o srst, peří - válení, koupání, popelení… Rozmnožovací chování říje, mateřské chování

22 OPAKOVÁNÍ Etologie Naučené (získané) chování Vrozené (zděděné) chování
etologie = věda o chování živočichů velký význam pro zdomácňování (domestikaci) výběr jedinců s požadovanou vlastností  umělý výběr (selekce) zakladatel etologie – Konrad Lorenz Vrozené (zděděné) chování nepodmíněné reflexy jednoduché reakce na podněty (mrknutí, ucuknutí…) instinktivní chování složité, i s naučenými prvky (hlad, připravenost k páření…) vyhledávání klíčového podnětu (kořist, partner) → závěrečné chování (lov kořisti, páření…) Naučené (získané) chování přivykání např. ztráta plachosti v zajetí podmíněné reflexy spojení podnětu (světlo) s podnětem nepodmíněným (potrava) → podnět se stává podmíněným (slinění spojené s potravou) učení vhledem např. šimpanz naskládá bedny na sebe, aby dosáhl na banán tradice přenos chování (makakové oddělují rýži od písku vodou) vtištění mláďata si po narození vtisknou podobu prvního co vidí

23 OPAKOVÁNÍ Ochranné a obranné chování Dorozumívání (komunikace)
strnulost předstírání mrtvého (kuňka, slunéčko…) útěk útěková vzdálenost maskování ochranné zbarvení, tvar těla… obranné chování (útok) Dorozumívání (komunikace) chemická komunikace čich, označování teritoria a sexuální chování (feromony) dotyková komunikace živočichové kontaktní (vyhledávají dotyk - hlodavci, papoušci…), distanční (dotyku se vyhýbají - pěvci, přežvýkavci…) zraková komunikace gesta, postoje a pohyb zvuková komunikace hierarchie hodnostní pořadí  zvláštní projevy  postoje, zvuky, pachy Aktivita různá doba aktivity ve dne: ještěrka, sysel v noci: tchoř, myšice střídavě ve dne i v noci: hraboš, myš různá délka spánku Komfortní chování udržování hygieny péče o srst, peří - válení, koupání, popelení… Rozmnožovací chování říje, mateřské chování

24 Otázky a úkoly Vysvětli, proč lidé začali domestikovat zvířata?
Jaký je rozdíl mezi podmíněným a nepodmíněným reflexem? To, jakým způsobem tká pavouk pavučinu, se učí během života, nebo to automaticky umí? Jakými způsoby se mohou zvířata bránit nebezpečí? Uveď alespoň jeden. Uveď alespoň jeden konkrétní příklad naučeného chování u zvířat. Jakými způsoby mohou zvířata komunikovat? Co znamená slovo hierarchie? Vysvětli pojem komfortní chování.

25 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis 3: pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 80 s. ISBN [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – Konrád Lorenc obr. 2 - pavouk a jeho síť obr. 3 – makaci obr. 4 - včely obr. 5 – kuňka, obranný reflex obr. 6 – papoušci obr. 7 – zdravící se psi obr. 8 – fenek obr. 9- paviáni pečující o srst obr. 10 – potápky, namlouvací tance


Stáhnout ppt "Etologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi z oblasti etologie. Materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google