Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity projektu Europeana Local. • EuropeanaLocal (2008-11) www.europeanalocal.eu www.europeanalocal.eu • Digitalní obsah, který mohou poskytnout regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity projektu Europeana Local. • EuropeanaLocal (2008-11) www.europeanalocal.eu www.europeanalocal.eu • Digitalní obsah, který mohou poskytnout regionální."— Transkript prezentace:

1 Aktivity projektu Europeana Local

2 • EuropeanaLocal (2008-11) www.europeanalocal.eu www.europeanalocal.eu • Digitalní obsah, který mohou poskytnout regionální a místní muzea, knihovny a archivy •Zpřístupnění více než 20 milinů objektů v první fázi • Místní infrastruktura způsobilá pro sběr a indexaci pro využití metadat v rámci Europeany a dalších služeb • Zavedení snadných procesů a postupů pro dostupnost obsahu •OAI-PMH depozitáře/zdroje •Evropská síť depozitářů a agregací •Europeana Metadata Application Profile •SKOS – místní „slovníky“ • Obsah se stane součástí služeb poskytovaných Europeanou 25.3.2010 2 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

3 • Evropa jako geografický a politický region = •Koherentní uživatelský pohled na kulturní obsah •Logická cesta pro poskytování takového pohledu • Uživatelé – zájem o místo a lokalitu •Životy jedinců i jejich rodin jsou spjaté s určitými místy •Rodinná historie •Historie domova/obce/města/regionu • Velká část kulturního obsahu se úzce váže k danému prostoru/ oblasti • Velká část obsahu je také dostupná (umístěná) v konkrétní oblasti/ regionu/ místě • Místní a regionální obsah je důležitý pro doplnění dílčího obrazu, který vytvářejí národní instituce a který je dostupný na národní úrovni 25.3.2010 3 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

4 Europeana Local • Zajistit, že obsah, jehož držitelem jsou místní a regionální instituce, bude prezentován společně s obsahem poskytovaným národními institucemi • Spojit a propojit obsah, který mohou poskytnout muzea, knihovny, archivy, a/v archivy • Který je komplementární z hlediska: •tématu •místa •času • Obohatit a rozšířit poskytované služby • Tím vytvořit významnou přidanou hodnotu pro uživatele • Rozšířit schopnosti, odbornost a motivaci místních/ regionálních organizací pro přístup k Europeaně a poskytování obsahu 25.3.2010 4 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

5 25.3.2010 5 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. Obsah • V první fázi – veřejně přístupný (public domain), následně obsah, který je vázán autorským právem • Široké spektrum formátů •Obrázky •Film •Zvukové záznamy •Text • „Poklady“, které jsou k dispozici na místní/ regionální úrovni, zvláštní místní sbírky, které jsou v držení knihoven, muzejí a zvukové archivy, veřejné záznamy • Široké spektrum objektů – takové, které by mohly být zajímavé i pro další sektory •Turistický ruch, vzdělávání, rodinná historie, společenské vědy, média

6 25.3.2010 6 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. • Rozmanitost digitálního obsahu, různé způsoby distribuce, různé způsoby uchovávání dat, různé nosiče, různé formáty a různé metadatové standardy • Různé a komplikované úrovně agregace •Objekty a sbírky jsou jednoduše zpřístupňovány na webových stránkách •Autonomní digitální knihovny/ sbírky jsou sdružovány a zpřístupňovány pomocí unifikovaných rozhraní •Řízené přístupy, v rámci kterých jsou metadata a/nebo objekty agregovány v jednom nebo více portálech nebo formou služeb • Zavedení prostředků a nástrojů pro snadné a přímé zapojení jednotlivých institucí na místní a regionální úrovni tak, aby mohly poskytovat svůj obsah v rámci Europeany

7 25.3.2010 7 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. • Potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj různorodosti a bohatosti obsahu a geografické diverzity evropských kulturních tradic a sociální identity • Objem obsahu + jazykové problémy • Podpora a využití inteligentního sémantického a geografického průzkumu a vyhledávání (nad úroveň vyhledávání dle klíčového slova) • Využití technologií: RDF, OWL a SKOS • EuropeanaLocal vytvoří důležité testovací prostředí při využití v reálného obsahu v reálných podmínkách

8 25.3.2010 8 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. Struktura aktivit • 2 x Administrace projektu •Projektový management & koordinace (WP1) •Hodnocení a monitorování postupu (WP6) • 1 x Publicita a provozní /business model •Diseminace a zvyšování povědomí (WP5) • 1 x Přípravná fáze •Průzkum metadat a obsahová analýza (WP1) • 2 x Práce s obsahem •Sběr obsahu a agregace (WP3) •Implementace standardů a nástrojů (WP4)

9 14.10.20 08, Brno 9 EuropeanaLoca l is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

10 25.3.2010 10 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

11 25.3.2010 11 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. Přípravná fáze • „Survey“ – průzkum, který přispěl ke zjištění: •Rozsahu digitálního obsahu, který je k dispozici •Zpracování metadat (schémata, přístupy) •Aktivity pro sběr dat •Úroveň agregace depozitářů • Propojení na poznatky a doporučení v rámci Europeany (doporučená architektura) – snadné použití a zpracování • Identifikace pan-evropských a přeshraničních „témat“ zájmu uživatelů a stanovení priorit pro využití nového obsahu v rámci Europenany

12 25.3.2010 12 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. Sběr obsahu a agregace • Vybudování centrálního testovacího prostředí, které je konzistentní a propojené s Europeanou •Poskytovatelé obsahu se mohou jednoduše „připojit“ •Mohou být testovány modifikace •Umožní plánovaný a rozfázovaný sběr, který bude testován a bude pro uživatele srozumitelný •Bude zprovozněna centrální služba, která bude řídit a synchronizovat síť OAI-PMH serverů •Poskytne centrální služby úložiště a indexování • Koncoví uživatelé – budou zapojeni v uživatelském testování v každém regionu a v každé fázi

13 25.3.2010 13 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. Implementace standardů a nástrojů • EuropeanaLocal přijímá nástroje a standardy užívané v rámci Europeany, tak jak budou vyvíjeny a zaváděny podle harmonogramu Europeany • EuropeanaLocal: • poskytuje možnost a příležitost adaptovat tyto nástroje a standardy podle potřeb poskytovatelů obsahu jednotným způsobem a v evropském měřítku •zabývá se problémy konfigurace OAI depozitářů, aby bylo zajištěno využití dat, které nejsou zpracovány v požadovaných formátech •testuje nástroje Europeany v reálném prostředí a čase •Zaměřuje se na vyhledávání a identifikaci nedostatků a „mezer“ a bude hledat vhodné nástroje pro jejich řešení

14 25.3.2010 14 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. Trénink a technická podpora • Tréninkové workshopy • „Help desk“, příručky a manuály • Návštěvy na místě • Zabezpečení transferu dobré praxe v oblastech: •Instalace depozitářů •Konfigurace •Konverze databází •Mapování metadat •Popis úrovně sbírek •Konverze - SKOS •Práva •Sémantické obohacení

15 25.3.2010 15 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. Diseminace a zvyšování povědomí • Důležitá součást projektu • Propagace výsledků a dostupnosti služeb poskytovaných Europeanou • Propagace širšího využívání, zapojení a účasti • Oslovení vládních institucí a podpora zavádění Europeany na všech úrovních •Odsouhlasení přímých administrativních a technických procesů a postupů pro nové organizace, které mají zájem se zapojit •Např. přihlašovací poplatky, smlouvy podle rozsahu služeb, role a povinnosti, další poplatky nebo podmínky pro zapojení •Odsouhlasení způsobu a postupů, jakými budou moci poskytovatelé obsahu vstupovat a komentovat vývoj v rámci Europeany

16 Diseminace a zvyšování povědomí • Národní mítinky (1 v každé zemi) • Vyhledávání poskytovatelů obsahu a agregátorů, kteří mají zájem o zapojení do aktivit • Webové stránky projektu a newsletter • Vytvoření obsáhlé databáze klíčových hráčů • EuropeanaLocal Newsletter 3x za rok 25.3.2010 16 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

17 Hodnocení a monitorování • Monitorovací pracovní skupina • struktura cílů a mechanismy pro hodnocení. • Pracovní skupina – postupy pro monitorování počtu objektů, které jsou harvestovány ze zdrojů Europeana Local – kontrola dosahování výstupů a výsledků • Zpracování studie dopadu 25.3.2010 17 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.

18 Publicita,disseminace, informace Web www.europeanalocal.euwww.europeanalocal.eu Newsletters Forum http://europeanalocal.avinet.no/index.php http://europeanalocal.avinet.no/index.php •Možnost zaregistrování se EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. 25.3.2010


Stáhnout ppt "Aktivity projektu Europeana Local. • EuropeanaLocal (2008-11) www.europeanalocal.eu www.europeanalocal.eu • Digitalní obsah, který mohou poskytnout regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google