Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Tomáš Procházka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Tomáš Procházka"— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Tomáš Procházka
Datum: Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Tematický okruh: Dějiny domácí artificiální i nonartificiální hudby Téma: Josef Suk Metodický list/anotace: prezentace určená k využití pedagogickým pracovníkem při výkladu (Výstupy: žák zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami; vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění)

2 Josef Suk Sukovým rodným krajem je malebná kotlina ve středním Povltaví, v níž se nachází malá víska Křečovice, kde se 4. ledna 1874 narodil jako nejmladší ze tří dětí řídícího učitele a regenschoriho. Křečovice se staly známými především díky tomu, že se tu točil slavný film Vesničko má, středisková. 

3 Josef Suk toužil být muzikantem už od dětství.
V 8 letech se mu sen vyplnil a začíná se učit hrát na hudební nástroje – ráno klavír, v poledne housle, večer varhany. Protože měl chlapec krátké nohy, dal mu otec přidělat ještě jedno poschodí pedálů. 

4 V roce 1885 byl přijat na pražskou konzervatoř.
Citlivý a plachý chlapec se v Praze velmi těžko vyrovnával s odloučením od rodičů a domova, často steskem vůbec neusnul. Velké štěstí pro něj bylo, že se ve druhém ročníku stal jeho spolubydlícím spolužák Oskar Nedbal. Hodně rozmlouvali o hudbě, hráli neustále na čtyři ruce, Nedbal pomáhal Sukovi s klavírem a Suk Nedbalovi s houslemi.

5 V roce 1891 byl vybrán do nově se utvářejícího smyčcového kvarteta, později pojmenovaného České kvarteto. České kvarteto si záhy získalo světový věhlas, patřilo k nejvýznamnějším komorním souborům své doby. Josef Suk působil v Českém kvartetu jako druhý houslista až do roku 1933, kdy musel koncertní činnost ze zdravotních důvodů ukončit.

6 Otilka se Sukovi líbí a brzy přestává být i on jí lhostejný.
Když se Dvořák vrátil z Ameriky, Suk se seznamuje s Dvořákovou dcerou Otilií. Otilka se Sukovi líbí a brzy přestává být i on jí lhostejný. V závěru jednoho svého dopisu z Pardubic píše Otilka sestře:  Oh, my dear Joe, how I like him. Annie, please, if he would come to us, try to know from him if he still likes me. But you must ask him clever.  (Ach, můj milý Josef, jak ho mám ráda. Prosím Tě, Aničko, kdyby k nám přišel, pokus se od něho vyzvědět, jestli mě má ještě rád. Ale musíš se ho zeptat chytře.) Josef Suk a Otilie Dvořáková byli sezdáni 17.listopadu 1898.

7 V roce 1901 se jim 19. prosince narodil syn. Dostal po otci jméno Josef.
P.S. V roce 1929 se stal dědečkem, když se jeho synovi narodilo první dítě. Chlapec dostal opět jméno Josef a později se stal houslistou a violistou mezinárodního věhlasu.

8 Tvorba – první období Nejznámější skladby:
V tomto období je Josef Suk šťasten. Tvoří melodické a zvukově barevné skladby. Nejznámější skladby: Smyčcová serenáda Es dur Píseň lásky (z Klavírních skladeb) scénická hudba k Zeyerově pohádce Radúz a Mahulena

9 Tvorba – druhé období Tetralogie symfonických děl:
Vlivem tragických událostí (smrt tchána Antonína Dvořáka v roce 1904, předčasná smrt manželky Otilie 1905) se mění Sukova tvorba. Skladatel orientuje tvůrčí snahy na velká orchestrální díla s meditativním programním obsahem, v nichž se vyrovnává s otázkami osudu a smrti a usiluje o vyjádření pozitivního smyslu bytí. Tetralogie symfonických děl:  symfonie Asrael  pětivětá hudební báseň Pohádka léta  monumentální symfonická báseň Zrání  Epilog pro sóla, sbory a orchestr 

10 „Řekl jsem vše. Mé dílo je skončeno
„Řekl jsem vše. Mé dílo je skončeno. Nemá proto význam, abych ještě něco psal.“ V posledních letech často trpěl nespavostí a bolestmi v hrudi. 29. května 1935 po návratu z Prahy, kde celé hodiny za pokašlávání a bolestí u srdce trpěl u závěrečných zkoušek absolventů konzervatoře, na ulici v Benešově zkolaboval. Byl přenesen do svého bytu v Husově ulici a přivolaný lékař již mohl pouze konstatovat smrtelný srdeční záchvat.  Podle svého přání byl k poslednímu odpočinku uložen v Křečovicích vedle svých rodičů.

11 Použité zdroje Obrázky – vše web [cit ] : Texty:


Stáhnout ppt "Jméno autora: Tomáš Procházka"

Podobné prezentace


Reklamy Google