Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální Učební Materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální Učební Materiál"— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální Učební Materiál
1 DUM - Digitální Učební Materiál Název školy: Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská Liberec 6 IČO: REDIZO: ___________________________________________________________________ Vzdělávací oblast : Český jazyk a literatura Název a číslo DUMu: Realismus VY_32_INOVACE_C2_05 Anotace : Interaktivní výklad: světový realismus, představitelé, díla Třída a datum ověření: 4.A ; Autor : Mgr. Ludmila Vlková (Muchová) Registrační číslo : CZ.1.07/1.5.00/

2 REALISMUS

3  Realismus ve výtvarné formě odmítá idealizaci a přikrášlování, dívá se na skutečno střízlivě, objektivně, bez iluzí a fantazie, propagujíce zachycení dokonalé reality až k naturalistické kopii skutečnosti. Obr.č. 1 – Socha sv. Václava

4 Situace v 50. letech 19. st. dochází v Evropě k rozvoji přírodních věd (hl. biologie) a filozofie (Hegel), což mělo za následek potřebu studia hospodářských a sociálních podmínek společnosti všechny přístupy se obracejí proti tradici, státní a církevní autoritě rozum se považoval za vyšší než fantazie a cit vynálezy a objevy, které změnily tehdejší pohled na společnost: Darwinova evoluční teorie, Pasteurovy lékařské objevy, dynamo, rozvoj železnic a průmyslu

5 Situace v literatuře v literatuře končí vláda romantismu, objevují se realistické tendence, i když o realismu ještě není možné mluvit, jde spíše o naivní nebo idealistický realismus - projevuje se snahou o pravdivější zobrazení problémů společnosti, s čímž souvisí i rozvoj žurnalistiky, v literatuře se prosazuje kritičnost a nárok, aby umění sloužilo potřebám společnosti

6 Umělecké zásady realismu:
ve druhé polovině 19. století nabyl naprosté převahy nad romantismem, někdy se označuje jako kritický realismus jeho prvky se ale objevovaly už dříve v romantismu (Puškin, Stendhal), ale realistické pasáže najdeme i v dílech antiky (Homér), renesance (Cervantes – Don Quijote, Shakespeare – Hamlet, Othello), klasicimu (Moliére – Lakomec) realistické tendence se objevují vždy v dobách stabilnějších, vyrovnanějších, romantické naopak v dobách revolučních jako výraz nespokojenosti narozdíl od romantismu se nezabývá jedincem výjimečným, ale průměrným, nebo skupinou či jejím prostředím; místo individuální odlišnosti si autor všímá toho, co je společné větší skupině lidí

7 Umělecké zásady realismu:
romantismus popisovat člověka hotového, jeho příběh byl předen určen osudem, realismus jej zachycuje ve vývoji, který ovlivňuje doba a okolnosti narozdíl od romantismu není autor v díle účasten, stojí nad ním, k látce přistupuje objektivně (to ale neznamená, že autor není v díle vůbec – výběrem látky, postav a jejich charakterizací vyslovuje svůj soud) realismus neutíká do minulosti (romantismus se rád zabýval středověkem), zajímá ho především současnost zásadou bylo přesně zobrazovat skutečnost – nešlo ale o kopírování, spisovatel se vybíral jen některé jevy, které chtěl zobecnit a ukázat na nich typické rysy myšlení a jednání lidí

8 Umělecké zásady realismu:
realismus je směr společensky angažovaný – chtěl upozorňovat na společenské křivdy, volat po jejich nápravě a odhalovat zlo, zobrazoval i jevy, které se dříve považovaly za „nízké“ a nehodné literárního zpracování těmto záměrům daleko lépe vyhovovaly román a drama, poezie už méně; aby dílo bylo všem dostupné a srozumitelné, romány měly přehlednou kompozici a věcný jazyk, do literatury se dostává i hovorový jazyk a dialekt

9 Anglie Charles Dickens 1812-1870)
přední představitel, prožil neradostné dětství, ocitl se i s celou rodinou ve vězení pro dlužníky, už ve 12 letech si vydělával na živobytí v dílně na výrobu leštidel na boty, v ponurém prostřední s hrubými lidmi Obr.č.2 - Dickens

10 Charles dickens - tvorba
ve své tvorbě se proto často zabývá osudy nešťastných dětí bez domova, které se na vlastní pěst probíjejí životem, do jejich příběhů promítá své vlastní trpké zkušenosti, díla jsou částečně autobiografická: Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorritka, Nadějné vyhlídky na objednávku nakladatele začal psát Kronika Pickwickova klubu – první dílo, které jej proslavilo, původně to byl text k ilustrovanému seriálu s mysliveckou tématikou, jde o knihu plnou laskavého humoru, která získala spisovateli obrovskou popularitu

11 Francie Honoré de Balzac (1799-1850)
původně venkovan, který přišel do Paříže na přání otce studovat, on sám se však chtěl stát slavným spisovatelem; zprvu psal dobrodružné, tzv. černé romány, umělecky zcela podprůměrné, byl stále zadlužený, pouštěl se do různých nevydařených ekonomických podniků; nakonec se mu podařilo oženit se se zaopatřenou polskou šlechtičnou,brzy po svatbě však zemřel Obr.č.3 – Honoré de Balzac

12 Honoré de balzac - tvorba
zanechal po sobě velmi rozsáhlé dílo, které sám nazýval „Lidskou komedií“; ta měla tři části: Studie mravů (nejpočetnější, obsahuje nejznámější romány), Studie filozofické a Studie analytické, celkem šlo zhruba o sto románů ústřední trilogii Lidské komedie tvoří romány Otec Goriot, Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán

13 Gustav Flaubert ( ) mistr v zobrazování lidských vášní a citových vztahů jeho dílo není zalidněno množstvím hrdinů s nejrůznějších společenských vrstev jako u Balzaca neměl žádné hmotné problémy, pracoval v klidu na venkově, vzdálen veřejnému životu přesto se ocitl před soudem, obviněn na základě časopisecky otiskovaného románu Paní Bovaryová a obžalován z ohrožení veřejné mravnosti, zlehčování instituce manželství a z urážky náboženského cítění Obr.č. 4 - Flaubert

14 Gustav Flaubert - tvorba
Paní Bovaryová – Flaubertův nejúspěšnější román, zprvu označen za umění bez míry a vkusu (stejně jako ve stejném roce odsouzeny a částečně zabaveny Baudelairovy Květy zla); jde o hluboce psychologicky prokreslený příběh romanticky založené ženy, která nemůže ve všedním manželství s venkovským lékařem nalézt uspokojení a životní cíl (Ema Bovaryová, podnícená četbou romantických románů, chce poznat, zda existuje v životě opravdová vášeň a opojení, pouští se do finančních a milostných dobrodružství, její iluze pomalu vyprchávají a nakonec končí sebevraždou); její postava se stala literárním typem, mluví se o tzv. bovarismu (útěku od skutečnosti k iluzím)

15 Emil Zola (1840-1802) je spojován s typem realismu, který se
nazývá naturalismus nejznámější je jeho román Zabiják, jehož děj se odehrává v prostředí pařížských krčem, román Germinal o životě horníků a jejich stávkovém boji, román Nana, zobrazující život vyšších společenských vrstev, a román Lidská bestie, zabývající se motivem žárlivosti ve svém díle podal kritický rozbor společnosti, nedělal si nejmenší iluze o měšťácích a díval se pesimisticky na vývoj celého lidstva, přesto sám projevil osobní hrdinství a na konci života se postavil proti militarismu a antisemitismu Obr.č. 5 – Emil Zola

16 Rusko ruský realismus navázal na tvorbu Puškina a Gogola, plně se rozvinul ve druhé pol. 19. st. autoři poukazovali na bídu a zaostalost ruského venkova, despocii feudálů a úplatnost úřednictva, jeho nejlepší díla dosáhla světové úrovně

17 Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883)
ve své tvorbě přestavuje dva literární typy: hamlety – vzdělanci, mající plnou hlavu různých teorií, ale díky své skepsi nemají sílu na změnu, a donkichoty – mají plnou hlavu romantických plánů, ale v praxi rovněž troskotávají román Otcové a děti – hlavní rodina neuznává hodnoty, jako jsou láska, vztah k vlasti, lásku dětí k rodičům, umění, představuje pokolení znechucené dobou, který neposkytuje žádné perspektivy Obr.č. 6 - Turgeněv

18 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
Obr.č. 7 – L.N.Tolstoj k vrcholům jeho tvorby patří čtyřdílná románová epopej Vojna a mír, odehrávající se v době Napoleonových válek v Rusku, hlavní myšlenkou díla je, že dějiny netvoří vynikající jedinci, jako byl třeba Napoleon, ale lidé a tisíce drobných a nepředvídatelných náhod

19 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
Obr.č. 8 - Война и миръ (Vojna i mir), Třetí vydání, 1873

20 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
román Anna Karenina – další vrcholné dílo, ukazující ničivý vliv vášnivé lásky Anny k Vronskému, končící sebevraždou Anny Obr.č. 9 – Anna Karenina – filmové zpracovná z roku 2012

21 Lev Nikolajevič tolstoj
Anna Karenina – filmová zpracování (dostupné z Anna Karenina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: hhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Karenina ) Anna Karenina (film, 1914) – ruský němý film z roku 1914 reřiséra Vladomíra Gardina Anna Karenina (film, 1915) – americký němý film s Betty Nansenovou v hlavní roli Anna Karenina (film, 1935) – americký film z roku 1935 režiséra Clarence Browna Anna Karenina (film, 1948) – britský film z roku 1948 režiséra Juliena Duviviera Anna Karenina (film, 1953) – ruský film z roku 1948 režisérky Taťány Lukaševičové Anna Karenina (film, 1967) – ruský film z roku 1948 ežiséra Alexandra Zachiho Anna Karenina (film, 1974)  – ruský film z roku 1948  režisérky Margarity Pilichinové Anna Karenina (film, 1997) – americký film z roku 1997 režiséra Bernarda Rose Anna Karenina (film, 2012) – britský film z roku 2012 režiséra Joea Wrighta + divadelní hry, balet, muzikál, opera

22 Lev nikolajevič tolstoj
na konci života došlo k mravnímu a názorovému obratu Tolstého – začal odmítat civilizaci, vědu a umění, oddal se náboženskému hloubání a hlásal odklon od pozemského života; svými názory byl blízký našemu Chelčickému (neodporování zlu), jehož dílo znal a vážil se jej

23 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)
stal se předchůdcem moderní formy románu, do které vnesl některé moderní prvky: důmyslnou kompozici, vnitřní monolog, měnil rychlost času, těžiště přenesl od dějovosti a zkoumání okolností k psychologickému rozboru postav Obr. Č. 10 – Portrét Dostojevskij

24 Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)
ve svých 28 letech byl odsouzen vojenským soudem k trestu smrti za účast v hnutí za společenské reformy v Rusku, přímo na popravišti byl rozsudek změněn na dlouholeté věznění na Sibiři, kde žil několik let s odsouzenci a sektáři trpěl epilepsií, spolu s otřesnými zážitky z věznění mu to umožnilo pronikat ke složitým psychologickým otázkách uvnitř člověka, dokázal pochopit lidi nenormální, zrodil se v něm soucit s lidským utrpením; odmítal revoluci a věřil v mravní obrodu v duchu křesťanských ideálů

25 f.m. Dostojevskij - tvorba
k vrcholům jeho tvorby patří román Zločin a trest), který byl napsán na základě skutečné události, hlavního hrdinu poznal Dostojevskij na Sibiři, stejně i Soňu, která ve skutečnosti Raskolnikova přežila a po jeho smrti se vrátila ze Sibiře domů Idiot – dílo oslavující „překrásného člověka“

26 Norsko Henrik Ibsen – dramatik, jeho hry se hrají dodnes: Nora – o vzorné manželce a matce, která se odhodlá opustit rodinu, když poznává, že muž v ní vidí pouze loutku a prostředek zábavy

27 POLSKO Henryk Sienkiewicz
jeho dílo sloužilo k posílení národního ducha, byl autorem historických románů, nejznámější je trilogie Ohněm a mečem a román Quo vadis o pronásledování prvních křesťanů v Neronově Římě

28 Seznam zdrojů Odmaturuj! z literatury. Vyd. 3. rozš., dotisk. Editor Eva Hánová. Brno: Didaktis, c2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN Socha sv. Václava. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: _Nationalmuseum_bei_Nacht.jpg Dickens. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Honoré de Balzac. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Flaubert. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Emile Zola. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Turgeněv. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: L.N.Tolstoj. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z:

29 Seznam zdrojů Война и миръ (Vojna i mir), Třetí vydání, In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: _third_edition,_1873.png Portrét- Dostojevskij. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "DUM - Digitální Učební Materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google