Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ___________________________________________________________________.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ___________________________________________________________________."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ___________________________________________________________________ Vzdělávací oblast:Český jazyk a literatura Název a číslo DUMu:Realismus VY_32_INOVACE_C2_05 Anotace:Interaktivní výklad: světový realismus, představitelé, díla Třída a datum ověření:4.A ; 3.9.2013 Autor:Mgr. Ludmila Vlková (Muchová) Registrační číslo:CZ.1.07/1.5.00/34.0701

2

3  Realismus ve výtvarné formě odmítá idealizaci a přikrášlování, dívá se na skutečno střízlivě, objektivně, bez iluzí a fantazie, propagujíce zachycení dokonalé reality až k naturalistické kopii skutečnosti. Obr.č. 1 – Socha sv. Václava

4  v 50. letech 19. st. dochází v Evropě k rozvoji přírodních věd (hl. biologie) a filozofie (Hegel), což mělo za následek potřebu studia hospodářských a sociálních podmínek společnosti  všechny přístupy se obracejí proti tradici, státní a církevní autoritě  rozum se považoval za vyšší než fantazie a cit  vynálezy a objevy, které změnily tehdejší pohled na společnost: Darwinova evoluční teorie, Pasteurovy lékařské objevy, dynamo, rozvoj železnic a průmyslu

5  v literatuře končí vláda romantismu, objevují se realistické tendence, i když o realismu ještě není možné mluvit, jde spíše o naivní nebo idealistický realismus - projevuje se snahou o pravdivější zobrazení problémů společnosti, s čímž souvisí i rozvoj žurnalistiky, v literatuře se prosazuje kritičnost a nárok, aby umění sloužilo potřebám společnosti

6  ve druhé polovině 19. století nabyl naprosté převahy nad romantismem, někdy se označuje jako kritický realismus  jeho prvky se ale objevovaly už dříve v romantismu (Puškin, Stendhal), ale realistické pasáže najdeme i v dílech antiky (Homér), renesance (Cervantes – Don Quijote, Shakespeare – Hamlet, Othello), klasicimu (Moliére – Lakomec)  realistické tendence se objevují vždy v dobách stabilnějších, vyrovnanějších, romantické naopak v dobách revolučních jako výraz nespokojenosti  narozdíl od romantismu se nezabývá jedincem výjimečným, ale průměrným, nebo skupinou či jejím prostředím; místo individuální odlišnosti si autor všímá toho, co je společné větší skupině lidí

7  romantismus popisovat člověka hotového, jeho příběh byl předen určen osudem, realismus jej zachycuje ve vývoji, který ovlivňuje doba a okolnosti  narozdíl od romantismu není autor v díle účasten, stojí nad ním, k látce přistupuje objektivně (to ale neznamená, že autor není v díle vůbec – výběrem látky, postav a jejich charakterizací vyslovuje svůj soud)  realismus neutíká do minulosti (romantismus se rád zabýval středověkem), zajímá ho především současnost  zásadou bylo přesně zobrazovat skutečnost – nešlo ale o kopírování, spisovatel se vybíral jen některé jevy, které chtěl zobecnit a ukázat na nich typické rysy myšlení a jednání lidí

8  realismus je směr společensky angažovaný – chtěl upozorňovat na společenské křivdy, volat po jejich nápravě a odhalovat zlo, zobrazoval i jevy, které se dříve považovaly za „nízké“ a nehodné literárního zpracování  těmto záměrům daleko lépe vyhovovaly román a drama, poezie už méně; aby dílo bylo všem dostupné a srozumitelné, romány měly přehlednou kompozici a věcný jazyk, do literatury se dostává i hovorový jazyk a dialekt 

9  přední představitel, prožil neradostné dětství, ocitl se i s celou rodinou ve vězení pro dlužníky, už ve 12 letech si vydělával na živobytí v dílně na výrobu leštidel na boty, v ponurém prostřední s hrubými lidmi Obr.č.2 - Dickens

10  ve své tvorbě se proto často zabývá osudy nešťastných dětí bez domova, které se na vlastní pěst probíjejí životem, do jejich příběhů promítá své vlastní trpké zkušenosti, díla jsou částečně autobiografická: Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorritka, Nadějné vyhlídky  na objednávku nakladatele začal psát Kronika Pickwickova klubu – první dílo, které jej proslavilo, původně to byl text k ilustrovanému seriálu s mysliveckou tématikou, jde o knihu plnou laskavého humoru, která získala spisovateli obrovskou popularitu

11  původně venkovan, který přišel do Paříže na přání otce studovat, on sám se však chtěl stát slavným spisovatelem; zprvu psal dobrodružné, tzv. černé romány, umělecky zcela podprůměrné, byl stále zadlužený, pouštěl se do různých nevydařených ekonomických podniků; nakonec se mu podařilo oženit se se zaopatřenou polskou šlechtičnou,brzy po svatbě však zemřel Obr.č.3 – Honoré de Balzac

12  zanechal po sobě velmi rozsáhlé dílo, které sám nazýval „Lidskou komedií“; ta měla tři části: Studie mravů (nejpočetnější, obsahuje nejznámější romány), Studie filozofické a Studie analytické, celkem šlo zhruba o sto románů  ústřední trilogii Lidské komedie tvoří romány Otec Goriot, Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán

13  mistr v zobrazování lidských vášní a citových vztahů  jeho dílo není zalidněno množstvím hrdinů s nejrůznějších společenských vrstev jako u Balzaca  neměl žádné hmotné problémy, pracoval v klidu na venkově, vzdálen veřejnému životu  přesto se ocitl před soudem, obviněn na základě časopisecky otiskovaného románu Paní Bovaryová a obžalován z ohrožení veřejné mravnosti, zlehčování instituce manželství a z urážky náboženského cítění Obr.č. 4 - Flaubert

14  Paní Bovaryová – Flaubertův nejúspěšnější román, zprvu označen za umění bez míry a vkusu (stejně jako ve stejném roce odsouzeny a částečně zabaveny Baudelairovy Květy zla); jde o hluboce psychologicky prokreslený příběh romanticky založené ženy, která nemůže ve všedním manželství s venkovským lékařem nalézt uspokojení a životní cíl (Ema Bovaryová, podnícená četbou romantických románů, chce poznat, zda existuje v životě opravdová vášeň a opojení, pouští se do finančních a milostných dobrodružství, její iluze pomalu vyprchávají a nakonec končí sebevraždou); její postava se stala literárním typem, mluví se o tzv. bovarismu (útěku od skutečnosti k iluzím)

15  je spojován s typem realismu, který se nazývá naturalismus  nejznámější je jeho román Zabiják, jehož děj se odehrává v prostředí pařížských krčem, román Germinal o životě horníků a jejich stávkovém boji, román Nana, zobrazující život vyšších společenských vrstev, a román Lidská bestie, zabývající se motivem žárlivosti  ve svém díle podal kritický rozbor společnosti, nedělal si nejmenší iluze o měšťácích a díval se pesimisticky na vývoj celého lidstva, přesto sám projevil osobní hrdinství a na konci života se postavil proti militarismu a antisemitismu Obr.č. 5 – Emil Zola

16  ruský realismus navázal na tvorbu Puškina a Gogola, plně se rozvinul ve druhé pol. 19. st.  autoři poukazovali na bídu a zaostalost ruského venkova, despocii feudálů a úplatnost úřednictva, jeho nejlepší díla dosáhla světové úrovně

17  ve své tvorbě přestavuje dva literární typy: hamlety – vzdělanci, mající plnou hlavu různých teorií, ale díky své skepsi nemají sílu na změnu, a donkichoty – mají plnou hlavu romantických plánů, ale v praxi rovněž troskotávají  román Otcové a děti – hlavní rodina neuznává hodnoty, jako jsou láska, vztah k vlasti, lásku dětí k rodičům, umění, představuje pokolení znechucené dobou, který neposkytuje žádné perspektivy Obr.č. 6 - Turgeněv

18  k vrcholům jeho tvorby patří čtyřdílná románová epopej Vojna a mír, odehrávající se v době Napoleonových válek v Rusku, hlavní myšlenkou díla je, že dějiny netvoří vynikající jedinci, jako byl třeba Napoleon, ale lidé a tisíce drobných a nepředvídatelných náhod Obr.č. 7 – L.N.Tolstoj

19 Obr.č. 8 - Война и миръ (Vojna i mir), Třetí vydání, 1873

20  román Anna Karenina – další vrcholné dílo, ukazující ničivý vliv vášnivé lásky Anny k Vronskému, končící sebevraždou Anny Obr.č. 9 – Anna Karenina – filmové zpracovná z roku 2012

21  Anna Karenina – filmová zpracování  (dostupné z Anna Karenina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupné z: hhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Karenina )Anna Karenina. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupné z: hhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Karenina  Anna Karenina (film, 1914) – ruský němý film z roku 1914 reřiséra Vladomíra Gardina  Anna Karenina (film, 1915) – americký němý film s Betty Nansenovou v hlavní roli  Anna Karenina (film, 1935) – americký film z roku 1935 režiséra Clarence Browna  Anna Karenina (film, 1948) – britský film z roku 1948 režiséra Juliena Duviviera  Anna Karenina (film, 1953) – ruský film z roku 1948 režisérky Taťány Lukaševičové  Anna Karenina (film, 1967) – ruský film z roku 1948 ežiséra Alexandra Zachiho  Anna Karenina (film, 1974) – ruský film z roku 1948 režisérky Margarity Pilichinové  Anna Karenina (film, 1997) – americký film z roku 1997 režiséra Bernarda Rose  Anna Karenina (film, 2012) – britský film z roku 2012 režiséra Joea Wrighta  + divadelní hry, balet, muzikál, opera

22  na konci života došlo k mravnímu a názorovému obratu Tolstého – začal odmítat civilizaci, vědu a umění, oddal se náboženskému hloubání a hlásal odklon od pozemského života; svými názory byl blízký našemu Chelčickému (neodporování zlu), jehož dílo znal a vážil se jej

23  stal se předchůdcem moderní formy románu, do které vnesl některé moderní prvky: důmyslnou kompozici, vnitřní monolog, měnil rychlost času, těžiště přenesl od dějovosti a zkoumání okolností k psychologickému rozboru postav Obr. Č. 10 – Portrét Dostojevskij

24  ve svých 28 letech byl odsouzen vojenským soudem k trestu smrti za účast v hnutí za společenské reformy v Rusku, přímo na popravišti byl rozsudek změněn na dlouholeté věznění na Sibiři, kde žil několik let s odsouzenci a sektáři  trpěl epilepsií, spolu s otřesnými zážitky z věznění mu to umožnilo pronikat ke složitým psychologickým otázkách uvnitř člověka, dokázal pochopit lidi nenormální, zrodil se v něm soucit s lidským utrpením; odmítal revoluci a věřil v mravní obrodu v duchu křesťanských ideálů

25  k vrcholům jeho tvorby patří román Zločin a trest), který byl napsán na základě skutečné události, hlavního hrdinu poznal Dostojevskij na Sibiři, stejně i Soňu, která ve skutečnosti Raskolnikova přežila a po jeho smrti se vrátila ze Sibiře domů  Idiot – dílo oslavující „překrásného člověka“

26  – dramatik, jeho hry se hrají dodnes: Nora – o vzorné manželce a matce, která se odhodlá opustit rodinu, když poznává, že muž v ní vidí pouze loutku a prostředek zábavy

27  jeho dílo sloužilo k posílení národního ducha, byl autorem historických románů, nejznámější je trilogie Ohněm a mečem a román Quo vadis o pronásledování prvních křesťanů v Neronově Římě

28  Odmaturuj! z literatury. Vyd. 3. rozš., dotisk. Editor Eva Hánová. Brno: Didaktis, c2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN 80-735-8016-0.  Socha sv. Václava. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prag_Wenzelsplatz_Wenzelsdenkmal _Nationalmuseum_bei_Nacht.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prag_Wenzelsplatz_Wenzelsdenkmal _Nationalmuseum_bei_Nacht.jpg  Dickens. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Dickens2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Dickens2.jpg  Honoré de Balzac. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balzac.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balzac.jpg  Flaubert. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_flaubert.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_flaubert.jpg  Emile Zola. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09- 16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emile_Zola.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emile_Zola.jpg  Turgeněv. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turgenev_by_Repin.jpg  L.N.Tolstoj. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09- 17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:L.N.Tolstoy_Prokudin-Gorsky.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:L.N.Tolstoy_Prokudin-Gorsky.jpg

29  Война и миръ (Vojna i mir), Třetí vydání, 1873. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tolstoy_-_War_and_Peace_- _third_edition,_1873.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tolstoy_-_War_and_Peace_- _third_edition,_1873.png  http://www.comingsoon.net/news/movienews.php?id=91708 http://www.comingsoon.net/news/movienews.php?id=91708  Portrét- Dostojevskij. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dostoevsky_1872.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dostoevsky_1872.jpg


Stáhnout ppt "Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ___________________________________________________________________."

Podobné prezentace


Reklamy Google