Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Časové rozlišení/accruals napomáhá správně přiřadit náklad/výnos do účetního období tak, aby zisk odpovídal zásadě oddělených účetních období.  Problém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Časové rozlišení/accruals napomáhá správně přiřadit náklad/výnos do účetního období tak, aby zisk odpovídal zásadě oddělených účetních období.  Problém."— Transkript prezentace:

1

2  Časové rozlišení/accruals napomáhá správně přiřadit náklad/výnos do účetního období tak, aby zisk odpovídal zásadě oddělených účetních období.  Problém nastává na přelomu období.  Příklad fitnes Milenium – viz minulá lekce

3

4  13) Předplacený nájem za leden příštího roku 5000 Kč. (Nájemné platí k 20. dni předcházejícího měsíce na měsíc příští, poprvé , podruhé Výdaj je 2 x 5000, náklad v daném roce 5000).  Druhý nájem se stane nákladem až příští rok.  Je to vlastně poskytnutá záloha bez dokladu (máme pouze nájemní smlouvu).

5 BÚNáklad PO N – Nájemné V příštím roce: N – NájemnéNáklad PO 5000 PZ

6  5) Prodali jsme službu, která bude výnosem až příští rok, zatím tu službu dlužíme – proto je to pasivní účet z Rozvahy – dluh. ( Prodané v prosinci 50 ks měsíčních permanentek po 900, Výnos = 20dní x (900/30) x 50 ks = 30000, příjem 50 x 900 = = VPO  Je to vlastně přijatá záloha na kterou nemáme doklad

7 PokladnaVýnosy PO V – tržby V příštím roce V – tržbyVýnosy PO PZ 15000

8  Podobají se přijatým a poskytnutým zálohám  Nemáme doklady k zaúčtování  Smyslem je správně zařadit do účetního období  O normálních zálohách se samozřejmě účtuje, abychom věděli, kolik kdo již zaplatil ….

9  11) Roční smlouva ze dne s firmou Triton za prostory pro jejich zaměstnance za Kč. Hradí se ve dvou splátkách po Kč dne 1.5. a následujícího roku na BÚ. Tj. Triton dluží zaplatit celou částku  Poskytli jsme službu v tomto roce za , neinkasovali nic.

10 Pohl. - Příjmy PO V – tržby z nájemného Příští rok: BÚ Pohl. - Příjmy PO …PZ

11  18) Fitnes si koupilo reklamní akci, která bude trvat od do konce února příštího roku. Na konci akce zaplatí Kč. (Faktura přijde až na konci února.) Náklad je 1/3 ze  Náklad nastal ve výši za který ještě nebylo zaplaceno  Je to závazek vůči dodavateli, na který nemám fakturu

12 N – reklamaZáv. – Výdaje PO Příští rok: BÚZáv. – Výdaje PO … 50000PZ 50000

13  PPO jsou pohledávky za odběrateli  VPO jsou závazky vůči dodavatelům  Používají se v případech, kdy neexistují doklady/faktury – protože se třeba ani nepoužívají.  Během roku se tyto účty nepoužívají, pouze na přelomu roku  Označují se jako přechodné účty aktivní/pasivní.

14  Dohadné položky pasivní – i když doklad ještě nedorazil (např. fa za telefon), je nutné náklady odhadnout (DPP je závazkem).  Dohadné položky aktivní – nemáme na konci roku přesnou informaci o tom, jaké výnosy obdržíme – nutné odhadnout (DPA je pohledávkou).

15  Na konci roku N – telefonDPP - Závazky 5050  Na začátku roku dalšího: odhad pod N – telefonDPP - Závazky 1) 51) 50 PZ 50 PenízeDodavatelé 2) 552) 55 1) 55

16  Na konci roku: V – pojistné plněníDP aktivní 88 Na začátku příštího roku: odhad přehnaný V – pojistné plnění DP aktivní 1) 0,5 1) 8 PZ 8 PenízePohl. za poj. 2) 7,5 1) 7,5 2) 7,5

17 A Rozvaha/Balance sheetP Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Dohadné položky aktivní Dohadné položky pasivní

18  Přesah dané zakázky/stavby do dvou i více účetních období  V ČR neexistuje speciální účetní úprava nedokončené výroby ve stavebnictví  V USA tyto úpravy existují/US GAAP a v některých evropských zemích IFRS.  Vhodnými metodami jsou A) metoda procenta dokončenosti/procentní metoda B) metoda dokončeného projektu/stavy

19  1) Nejprve určíme procento dokončenosti  2) Pak zvolíme přístupu k výpočtu výnosů, nákladů a hrubého zisku

20 1.rok2.rokdokončená zakázka Metoda cost-to-cost: vzniklé náklady(materiál, práce a režie) $ $ $ Metoda výkonová: odpracované hodiny $2 500 $5 000 Metoda výstupu: dokončené míle Z těchto údajů spočteme procento dokončenosti pro jednotlivé roky: 1.rok2.rokdokončená zakázka Metoda cost-to-cost: 44,75%55,25%100% Metoda výkonová: 50,00% 100% Metoda výstupu: 40,00%60,00%100% Př.: Zakázka na vybudování 100 mil silnice

21  Výnosově nákladový přístup (Revenue- Cost Approach) - měří výnosy z kontraktu a s nimi spojené náklady proporcionálně k procentu dokončení.  Ziskový přístup (Gross-Profit Approach) - měří část hrubého zisku, který je uznáván úměrně k procentu dokončení.

22  Tato metoda rozpozná náklady, výnosy a hrubé zisky až po úplném dokončení a převzetí zakázky.  Veškeré náklady a postupná fakturace jsou po celou dobu výstavby akumulovány v rozvaze v části účtu nedokončená výroba. Teprve po dokončení zakázky se zisk promítne do Výkazu zisků a ztrát a teprve tehdy může být zdaněn.


Stáhnout ppt " Časové rozlišení/accruals napomáhá správně přiřadit náklad/výnos do účetního období tak, aby zisk odpovídal zásadě oddělených účetních období.  Problém."

Podobné prezentace


Reklamy Google