Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časové rozlišení nákladů a výnosů"— Transkript prezentace:

1 Časové rozlišení nákladů a výnosů
Účetní výkaznictví jsou jako bikiny. To co ukazují je zajímavé, ale to co skrývají, je ještě zajímavější.

2 Aktivity se vykazuji za účetní období (rok kalendářní nebo hospodářský)
Časové rozlišení/accruals napomáhá správně přiřadit náklad/výnos do účetního období tak, aby zisk odpovídal zásadě oddělených účetních období. Problém nastává na přelomu období. Příklad fitnes Milenium – viz minulá lekce

3 Časové rozlišení (accruals)

4 Náklady příštích období (pre–paid expenses)
13) Předplacený nájem za leden příštího roku 5000 Kč. (Nájemné platí k 20. dni předcházejícího měsíce na měsíc příští, poprvé , podruhé Výdaj je 2 x 5000, náklad v daném roce 5000). Druhý nájem se stane nákladem až příští rok. Je to vlastně poskytnutá záloha bez dokladu (máme pouze nájemní smlouvu). Peníze jsme již zaplatili, nákladem se teprve stanou

5 NPO je aktivní účet z rozvahy – pohledávka – budou z ní náklady – zaplatili jsem dopředu
BÚ Náklad PO N – Nájemné V příštím roce: N – Nájemné Náklad PO 5000 PZ

6 Výnosy příštích období (unearned/nezasloužené revenue)
5) Prodali jsme službu, která bude výnosem až příští rok, zatím tu službu dlužíme – proto je to pasivní účet z Rozvahy – dluh. ( Prodané v prosinci 50 ks měsíčních permanentek po 900, Výnos = 20dní x (900/30) x 50 ks = 30000, příjem 50 x 900 = = VPO Je to vlastně přijatá záloha na kterou nemáme doklad Peníze jsme již přijali, výnosy se teprve stanou

7 VýnPO je dluh – pasivní účet z rozvahy – bude z tohoto Tržba, někdo zaplatil dopředu
Pokladna Výnosy PO V – tržby V příštím roce V – tržby Výnosy PO PZ 15000

8 Kdy se používají NPO a VPO
Podobají se přijatým a poskytnutým zálohám Nemáme doklady k zaúčtování Smyslem je správně zařadit do účetního období O normálních zálohách se samozřejmě účtuje, abychom věděli, kolik kdo již zaplatil ….

9 Příjmy příštích období (accrued revenue)
11) Roční smlouva ze dne s firmou Triton za prostory pro jejich zaměstnance za Kč. Hradí se ve dvou splátkách po 600 000 Kč dne 1.5. a následujícího roku na BÚ. Tj. Triton dluží zaplatit celou částku Poskytli jsme službu v tomto roce za , neinkasovali nic. Tržby už nastaly, peníze teprve přijdou

10 PPO je aktivní účet z rozvahy – pohledávka – budou z ní peníze, službu jsme již poskytli
Pohl. - Příjmy PO V – tržby z nájemného Příští rok: BÚ Pohl. - Příjmy PO … PZ

11 Výdaje příštích období (accured expences)
18) Fitnes si koupilo reklamní akci, která bude trvat od do konce února příštího roku. Na konci akce zaplatí Kč. (Faktura přijde až na konci února.) Náklad je 1/3 ze Náklad nastal ve výši za který ještě nebylo zaplaceno Je to závazek vůči dodavateli, na který nemám fakturu Náklady už nastaly, peníze teprve zaplatíme

12 VýdPO je závazek – pasivní účet z rozvahy – bude z toho výdaj, služba nám již byla poskytnuta
N – reklama Záv. – Výdaje PO Příští rok: BÚ Záv. – Výdaje PO … PZ 50000

13 Kdy se použijí Příjmy a Výdaje Příštích období
PPO jsou pohledávky za odběrateli VPO jsou závazky vůči dodavatelům Používají se v případech, kdy neexistují doklady/faktury – protože se třeba ani nepoužívají. Během roku se tyto účty nepoužívají, pouze na přelomu roku Označují se jako přechodné účty aktivní/pasivní.

14 Dohadné položky: neznáme přesně jejich výši
Dohadné položky pasivní – i když doklad ještě nedorazil (např. fa za telefon), je nutné náklady odhadnout (DPP je závazkem). Dohadné položky aktivní – nemáme na konci roku přesnou informaci o tom, jaké výnosy obdržíme – nutné odhadnout (DPA je pohledávkou).

15 Dohadné položky pasivní
Na konci roku N – telefon DPP - Závazky Na začátku roku dalšího: odhad pod 1) ) PZ 50 Peníze Dodavatelé 2) ) ) 55

16 Dohadné položky aktivní
Na konci roku: V – pojistné plnění DP aktivní 8 8 Na začátku příštího roku: odhad přehnaný V – pojistné plnění DP aktivní 1) 0, ) PZ 8 Peníze Pohl. za poj. 2) , ) 7, ) 7,5

17 Shrnutí A Rozvaha/Balance sheet P
Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Dohadné položky aktivní Dohadné položky pasivní

18 Specifická problematika stavebních podniků – nedokončená výroba
Přesah dané zakázky/stavby do dvou i více účetních období V ČR neexistuje speciální účetní úprava nedokončené výroby ve stavebnictví V USA tyto úpravy existují/US GAAP a v některých evropských zemích IFRS. Vhodnými metodami jsou A) metoda procenta dokončenosti/procentní metoda B) metoda dokončeného projektu/stavy

19 A) Metoda procenta dokončenosti
1) Nejprve určíme procento dokončenosti 2) Pak zvolíme přístupu k výpočtu výnosů, nákladů a hrubého zisku

20 1) procento dokončenosti
Př.: Zakázka na vybudování 100 mil silnice 1.rok 2.rok dokončená zakázka Metoda cost-to-cost: vzniklé náklady(materiál, práce a režie) $ $ $ Metoda výkonová: odpracované hodiny $2 500 $5 000 Metoda výstupu: dokončené míle 40 60 100 Z těchto údajů spočteme procento dokončenosti pro jednotlivé roky: 44,75% 55,25% 100% 50,00% 40,00% 60,00%

21 2) přístup k výpočtu Výnosově nákladový přístup (Revenue-Cost Approach) - měří výnosy z kontraktu a s nimi spojené náklady proporcionálně k procentu dokončení. Ziskový přístup (Gross-Profit Approach) - měří část hrubého zisku, který je uznáván úměrně k procentu dokončení.

22 Metoda dokončeného projektu:
Tato metoda rozpozná náklady, výnosy a hrubé zisky až po úplném dokončení a převzetí zakázky. Veškeré náklady a postupná fakturace jsou po celou dobu výstavby akumulovány v rozvaze v části účtu nedokončená výroba. Teprve po dokončení zakázky se zisk promítne do Výkazu zisků a ztrát a teprve tehdy může být zdaněn.


Stáhnout ppt "Časové rozlišení nákladů a výnosů"

Podobné prezentace


Reklamy Google