Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií 26.3.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií 26.3.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111."— Transkript prezentace:

1 1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, Praha 1 • tel.: •

2 2 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH  Koordinační  Koncepční  Legislativní  Metodická a informační  Finanční podpora  Zabezpečení systému hodnocení kvality

3 3  Koordinační

4 4  Krajský školský koordinátor prevence 1.Krajský plán prevence 2.Dotační řízení - resortní - krajské

5 5 Vladimír Sklenář krajjménotel. adresawww Magistrát hl.m. Prahy Mgr. Jana Havlíková Charvátova 9/ Praha 1 Plzeňský Dadučová Hana, DiS Škroupova Plzeň Ústecký Mgr. Petra Vaverková Velká Hradební Liberecký Mgr. Kateřina Chudobová U Jezu 642/2a Liberec Pardubický Mgr. Zuzana Hamanová aj.cz Komenského nám Pardubice Olomoucký PhDr. Ladislav Spurný awww.kr-olomoucky.cz

6 6 Radka Heřmánková krajjménotel. adresawww Králové- hradecký Mgr. Dita Kosová Pivovarské náměstí Hradec Králové kralovehradecky.cz Jihomoravský Mgr. Lenka Možná Žerotínovo nám. 3/5, Brno Moravsko- slezský Mgr. Andrea Matějková moravskoslezsky.cz 28. října Ostrava moravskoslezsky.cz Zlínský PhDr. Jarmila Peterková třída Tomáše Bati Zlín

7 7 krajjménotel.   adresa  www Středočeský Ing. Miroslava Řezníková   Zborovská Praha 5  stredocesky.cz Jihočeský Mgr. Pavlína Čalounová   U Zimního stadionu 2/ České Budějovice  jihocesky.cz Karlovarský Ing. Eva Cíchová   Závodní 353/ K.Vary  karlovarsky.cz Vysočina Mgr. Petr Horký   Žižkova Jihlava  Martina Budinská

8 8

9 9  Koncepční 1.Strategie primární prevence rizikového chování Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování 3.Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany

10 10  Legislativní -školský zákon -vyhláška č. 72/2005. Sb., v platném znění

11 11  Metodická a informační

12 12  Metodická a informační Časopis Prevence

13 13  Finanční podpora Dotační řízení resortů, krajů

14 14  Finanční podpora

15 15  Finanční podpora

16 16  Finanční podpora Střední vzdělávání ,- Kč ,- Kč ,- Kč

17 17 PP musí být prováděná v komunitě se zapojením všech aktérů PP musí být založena na – • priorizaci, • koordinaci, • spolupráci, • objektivních datech

18 18 Principy: systematičnost, dlouhodobost, cílenost, soustavnost, zaměřenost • SPP - postoje, hodnoty a změny v chování • NPP - rozvíjení sociálních interakcí a zdraví

19 19 PP musí být- • monitorována, • vyhodnocena, • kontrolována Kvalitní a efektivní programy musí být adekvátně ohodnoceny.

20 20 • Dotace je nenávratná forma financování z veřejných rozpočtů. • Poskytnutí dotace je vázáno na předem stanovený účel, který musí příjemce dotace splnit. • Poskytnuté prostředky formou dotace se musí k určitému datu vyúčtovat. Pokud příjemce neprokáže splnění účelu anebo je nepoužije v souladu s účelem, musí je poskytovateli dotace ve stanoveném termínu vrátit.

21 21 Harmonogram dotačního řízení na rok 2014 (2015) • červen (2013) 2014 – vyhlášení • srpen (2013) 2014 – zpřístupnění elektronického systému pro žadatele • do 30. září (2013) 2014 –konečný termín pro podávání žádostí o dotaci • říjen – listopad (2013) 2014 – formální a odborné hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace • listopad - prosinec (2013) 2014 – jednání Dotační komise MŠMT • do 31. března 2014 (2015) – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

22 22  Zabezpečení systému hodnocení kvality Kontakty Adresa: Národní ústav pro vzdělávání – Pracoviště pro certifikace Novoborská 372/8, Praha 9 Telefon: Pracovníci: Vedoucí a odborný garant: Mgr. Lucie Myšková Organizační pracovník: Bc. Roman Petrenko

23 23  Zabezpečení systému hodnocení kvality Seznam certifikovaných poskytovatelů Společnost Podané ruce o.p.s. PROSPE, o.s. Prev-Centrum o.s. Portimo, o.p.s. Pedagogicko-psychologická poradna Brno Občanské sdružení LECCOS Madio, o.s. KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (DCHB - Oblastní charita Třebíč) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

24 24 Stavíme katedrálu? Podle jedné staré legendy se mudrc ptal mužů na stavbě: „Co děláš?“ „Stavím zeď.“ „Osekávám kameny, řežu desky, maluju ornamenty, přesívám písek, …“ „Já stavím katedrálu.“ Stavitelé katedrál kromě prostředků pro stavbu potřebovali - • jasný cíl, • vizi dokončeného díla a • víru, že bude dokončena nejpozději v další generaci.

25 25 Stavíme katedrálu MŠMT, PŘO, OPŘOKraj, obec Školské poradenské zařízení, NNO, VŠ školaDítě, žák, student

26 26 Stavíme katedrálu PRCHvzděláváníkoordinacelegislativafinancování Evaluace, standardizace

27 27 Děkuji za pozornost. Mgr. Martina Budinská Vedoucí oddělení prevence a speciálního vzdělávání odbor vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28 28 Kontakty - MŠMT • Mgr. Martina Budinská, tel • Ing. Radka Heřmánková, tel • Mgr. Vladimír Sklenář, tel


Stáhnout ppt "1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií 26.3.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111."

Podobné prezentace


Reklamy Google