Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií 26.3.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií 26.3.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111."— Transkript prezentace:

1 1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií 26.3.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz • www.msmt.cz

2 2 Role MŠMT v oblasti primární prevence RCH  Koordinační  Koncepční  Legislativní  Metodická a informační  Finanční podpora  Zabezpečení systému hodnocení kvality

3 3  Koordinační

4 4  Krajský školský koordinátor prevence 1.Krajský plán prevence 2.Dotační řízení - resortní - krajské

5 5 Vladimír Sklenář krajjménotel.e-mailadresawww Magistrát hl.m. Prahy Mgr. Jana Havlíková 236 00 4168 jana.havlíkova@praha.eu Charvátova 9/145 110 00 Praha 1 www.praha-mesto.cz Plzeňský Dadučová Hana, DiS. 377 195 321 hana.daducova@plzensky-kraj.cz Škroupova 18 306 13 Plzeň www.kr-plzensky.cz Ústecký Mgr. Petra Vaverková 475 657 951 vaverkova.p@kr-ustecky.cz Velká Hradební 48 400 02 www.kr-ustecky.cz Liberecký Mgr. Kateřina Chudobová 485 226 233 katerina.chudobova@kraj-lbc.cz U Jezu 642/2a Liberec www.kraj-lbc.cz Pardubický Mgr. Zuzana Hamanová 466 026 240 zuzana.hamanova@pardubickykr aj.cz Komenského nám. 125 532 11 Pardubice www.pardubickykraj.cz Olomoucký PhDr. Ladislav Spurný 585 508 545 l.spurny@kr-olomoucky.czJeremenkova 40awww.kr-olomoucky.cz

6 6 Radka Heřmánková krajjménotel.e-mailadresawww Králové- hradecký Mgr. Dita Kosová 495 817 219 dkosova@kr-kralovehradecky.cz Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové www.kr- kralovehradecky.cz Jihomoravský Mgr. Lenka Možná 541 658 310mozna.lenka@kr-jihomoravsky.cz Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno www.kr-jihomoravsky.cz Moravsko- slezský Mgr. Andrea Matějková 595 622 337 andrea.matejkova@kr- moravskoslezsky.cz 28. října 117 702 18 Ostrava www.kr- moravskoslezsky.cz Zlínský PhDr. Jarmila Peterková 577 043 746 605 859 551 jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz

7 7 krajjménotel.  e-mail  adresa  www Středočeský Ing. Miroslava Řezníková 257 280 871  reznikova@kr-s.cz  Zborovská 11 150 21 Praha 5  www.kr- stredocesky.cz Jihočeský Mgr. Pavlína Čalounová 386 720 756  calounovap@kraj-jihocesky.cz  U Zimního stadionu 2/1952 370 76 České Budějovice  www.kraj- jihocesky.cz Karlovarský Ing. Eva Cíchová 353 502 446  eva.cichova@kr-karlovarsky.cz  Závodní 353/88 36021 K.Vary  www.kr- karlovarsky.cz Vysočina Mgr. Petr Horký 564 602 941  horky.p@kr-vysocina.cz horky.p@kr-vysocina.cz  Žižkova 57 587 33 Jihlava  www.kr-vysocina.cz www.kr-vysocina.cz Martina Budinská

8 8

9 9  Koncepční 1.Strategie primární prevence rizikového chování 2013-2018 2.Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování 3.Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany

10 10  Legislativní -školský zákon -vyhláška č. 72/2005. Sb., v platném znění

11 11  Metodická a informační www.prevence-info.cz

12 12  Metodická a informační Časopis Prevence

13 13  Finanční podpora Dotační řízení resortů, krajů

14 14  Finanční podpora

15 15  Finanční podpora

16 16  Finanční podpora Střední vzdělávání 2012 218.000,- Kč 2013 452.900,- Kč 2014 1.052.900,- Kč

17 17 PP musí být prováděná v komunitě se zapojením všech aktérů PP musí být založena na – • priorizaci, • koordinaci, • spolupráci, • objektivních datech

18 18 Principy: systematičnost, dlouhodobost, cílenost, soustavnost, zaměřenost • SPP - postoje, hodnoty a změny v chování • NPP - rozvíjení sociálních interakcí a zdraví

19 19 PP musí být- • monitorována, • vyhodnocena, • kontrolována Kvalitní a efektivní programy musí být adekvátně ohodnoceny.

20 20 • Dotace je nenávratná forma financování z veřejných rozpočtů. • Poskytnutí dotace je vázáno na předem stanovený účel, který musí příjemce dotace splnit. • Poskytnuté prostředky formou dotace se musí k určitému datu vyúčtovat. Pokud příjemce neprokáže splnění účelu anebo je nepoužije v souladu s účelem, musí je poskytovateli dotace ve stanoveném termínu vrátit.

21 21 Harmonogram dotačního řízení na rok 2014 (2015) • červen (2013) 2014 – vyhlášení • srpen (2013) 2014 – zpřístupnění elektronického systému pro žadatele • do 30. září (2013) 2014 –konečný termín pro podávání žádostí o dotaci • říjen – listopad (2013) 2014 – formální a odborné hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace • listopad - prosinec (2013) 2014 – jednání Dotační komise MŠMT • do 31. března 2014 (2015) – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

22 22  Zabezpečení systému hodnocení kvality Kontakty Adresa: Národní ústav pro vzdělávání – Pracoviště pro certifikace Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 Email: certifikace@nuv.czcertifikace@nuv.cz Telefon: +420 774 089 189 Pracovníci: Vedoucí a odborný garant: Mgr. Lucie Myšková (lucie.myskova@nuv.cz)lucie.myskova@nuv.cz Organizační pracovník: Bc. Roman Petrenko (roman.petrenko@nuv.cz)roman.petrenko@nuv.cz

23 23  Zabezpečení systému hodnocení kvality http://www.nuv.cz/vice/pracoviste-pro-certifikace/ Seznam certifikovaných poskytovatelů Společnost Podané ruce o.p.s. PROSPE, o.s. Prev-Centrum o.s. Portimo, o.p.s. Pedagogicko-psychologická poradna Brno Občanské sdružení LECCOS Madio, o.s. KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (DCHB - Oblastní charita Třebíč) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

24 24 Stavíme katedrálu? Podle jedné staré legendy se mudrc ptal mužů na stavbě: „Co děláš?“ „Stavím zeď.“ „Osekávám kameny, řežu desky, maluju ornamenty, přesívám písek, …“ „Já stavím katedrálu.“ Stavitelé katedrál kromě prostředků pro stavbu potřebovali - • jasný cíl, • vizi dokončeného díla a • víru, že bude dokončena nejpozději v další generaci.

25 25 Stavíme katedrálu MŠMT, PŘO, OPŘOKraj, obec Školské poradenské zařízení, NNO, VŠ školaDítě, žák, student

26 26 Stavíme katedrálu PRCHvzděláváníkoordinacelegislativafinancování Evaluace, standardizace

27 27 Děkuji za pozornost. Mgr. Martina Budinská Vedoucí oddělení prevence a speciálního vzdělávání odbor vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28 28 Kontakty - MŠMT • Mgr. Martina Budinská, tel. 234 811 331 martina.budinska@msmt.cz martina.budinska@msmt.cz • Ing. Radka Heřmánková, tel. 234 811 554 radka.hermankova@msmt.cz radka.hermankova@msmt.cz • Mgr. Vladimír Sklenář, tel. 234 811 698 vladimir.sklenar@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Prezentace – Asociace ředitelů gymnázií 26.3.2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111."

Podobné prezentace


Reklamy Google