Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální služby Sociální výbor MČ Praha 5, dne 4.12.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální služby Sociální výbor MČ Praha 5, dne 4.12.2008."— Transkript prezentace:

1 Sociální služby Sociální výbor MČ Praha 5, dne 4.12.2008

2 Obecný komentář Prozatím se nepodařilo vytvořit dokument na krajské ani republikové úrovni, který by členil jednotlivé sociální služby do kategorií dle potřebnosti či jiného specifického členění. Je pravděpodobné, že dojde ke změně členění zákonnou normou, tedy pravděpodobně se bude jednat o úpravu, která bude podchycena novelou zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách a souvisejících předpisů.

3 Deformace v systému sociálních služeb  Celkové výdaje na příspěvek na péči (sociální mandatorní výdaj) neudržitelně rostou: v období leden – srpen 2008 meziročně stouply o 3,42 mld. Kč na 12,24 mld. Kč (tj. nárůst o 38,8 %).  Prostředky se nevracejí do systému poskytovaných sociálních služeb.  Stav v oblasti pobytových služeb je deformován „typovou skladbou“ obyvatel těchto zařízení. V zařízeních žijí i ti, kteří služby tohoto typu nepotřebují.

4 Absentující legislativní prvky:  Jasné vymezení nároku a způsobu použití příspěvku na péči  Kontrola v systému sociálních služeb  Vymezené kompetence v oblasti financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů  Efektivní regulace veřejných prostředků v systému

5 Opatření (legislativní ukotvení):  Zpřísněná kontrola využívání příspěvku na péči. Výplata může být při nesprávném doložení a pochybnostech zastavena do doby, než příjemce uvede odpovídající způsob jejího využití, prováděné obecními úřady obcí s rozšířenou působností.  Příspěvek bude zastaven po dobu hospitalizace nebo pobytu v zařízení určeném pro výkon trestu či nařízené ústavní léčby.  Řešena bude izolovaná agenda příspěvku na péči od vlastního poskytování sociálních služeb.  Propojení věcné a ekonomické poptávky a nabídky  Do systému příspěvku na péči vstoupují i děti - tzv. hraniční případy, zejména s metabolickým nebo jiným postižením interního charakteru - snížení počtu závislostí na nejméně 4 úkony.

6 Decentralizace bude spuštěna od 1. ledna 2012  Účinnost ustanovení, která upravují decentralizaci dotačních procesů na krajskou úroveň byla doporučena posunout na 1. leden 2012.  V létech 2009 až 2010, budou na základě objektivizovaných dat provedeny analýzy sítě sociálních služeb a až po té bude možné realizovat decentralizaci dotačních procesů.  Vládní návrh zákona tak byl přijat a je podporován sociálními partnery (zaměstnavatelé, odbory), zástupci samospráv na krajské i obecní úrovni a v neposlední řadě také organizacemi, které zastupují zájmy „klientů“ systému. Zdroj: Tisková informace ze dne 12. listopadu 2008, Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností

7 Nejpočetnější cílová skupina: Senioři  Největší skupinou příjemců příspěvku na péči jsou právě senioři starších 65 let - 72 000 osob. Více než 6 000 těchto osob neuvádí způsob zajištění péče 25 000 osob využívá služeb pečovatelské služby 40 000 seniorů si zabezpečuje péči především v rámci rodiny.

8 Návratnost dotazníků – dotazníkové šetření poskytovatelů

9 Klienti jednotlivých sociálních služeb

10 TOP nejžádanějších sociálních služeb vč. počtu klientů z MČ Praha 5

11 Porovnání služeb  Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5  Adresa zařízení: nám. 14. října 802/11, Praha 5-Smíchov  Počet klientů z MČ P5: 1 060  MČ P-5/už./rok: 27 720,00  Cena pro MČ P5/rok: 29 383 200,00  Požadavek po MČ P5: 510 000,00  Diakonie ČCE - SKP v Praze - Pečovatelská služba Klamovka Diakonie ČCE - SKP v Praze  Adresa zařízení: Podbělohorská 2072/7, Praha 5-Smíchov  Počet klientů z MČ P5: 35  MČ P-5/už./rok: 48 630,00  Cena pro MČ P5/rok: 1 702 050,00  Požadavek po MČ P5: 345 000

12 Počet poskytovatelů v dotčené oblasti (k 10.11.2008) Prozatím zmapováno: 4723 uživatelů (odběratelů služeb – 1 osoba může odebírat více služeb)-  § 70 Sociální rehabilitace 15  § 69 Terénní programy 4  § 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5  § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5  § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1  § 61 Nízkoprahová denní centra 2  § 60 Krizová pomoc 4  § 59 Kontaktní centra 2  § 55 Telefonická krizová pomoc 4  § 54 Raná péče 5  § 40 Pečovatelská služba 2  § 57 Azylové domy 7  § 37 odstavec 3 Odborné sociální poradenství 13

13 Centrum podpory udržitelného rozvoje sociálních služeb Hlavním přínosem Centra je:  trvalé zjišťování nabídky a poptávky po jednotlivých službách, čímž dojde k vyvážení trhu se sociálními službami  komplexní tvorba obecných podkladů MČ, které jsou povinnou přílohou vybraných grantových žádostí (V. Dotační titul pro podporu sociálních služeb, dotace jednotlivých Rad vlády ČR a jiné komunitní programy)  koordinovaná podpora pro poskytovatele  komplexní fundraising sociálních služeb MČ  grantové poradenství  podpora pro supervizi a strategii sociálních služeb (pro poskytovatele i zadavatele)  aktualizace a zveřejňování grantového kalendáře pro poskytovatele sociálních služeb MČ  informační servis pro uživatele formou sociálního revue (webové zpravodajství)  aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb v elektronické podobě  Vzdělávací cykly: Dobrovolnictví a domácí péče

14 Focus Praha Centrum psychosociální rehabilitace Počet klientů z MČ P5: 25 MČ P-5/už./rok: 21 000,00 Cena pro MČ P5/rok: 525 000,00 Cedra Počet klientů z MČ P5: 10 MČ P-5/už./rok: 20 000,00 Cena pro MČ P5/rok: 200 000,00 Dům u Libuše Počet klientů z MČ P5: 10 MČ P-5/už./rok: 25 000,00 Cena pro MČ P5/rok: 250 000,00 Focus Praha Cena pro MČ P5/rok: 975 000,00 Celkový požadavek po MČ P5: 50 000,00

15 Máme otevřeno? Pontony Počet klientů z MČ P5: 4 MČ P-5/už./rok: 42 600,00 Cena pro MČ P5/rok: 170 000,00 Jiné odpoledne Počet klientů z MČ P5: 1 MČ P-5/už./rok: 35 613,00 Cena pro MČ P5/rok: 35 613,00 Máme otevřeno? Cena pro MČ P5/rok: 212 600,00 Celkový požadavek po MČ P5: 580 000,00

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Lenka Žáčková Kontakt: lenka.zako@seznam.cz


Stáhnout ppt "Sociální služby Sociální výbor MČ Praha 5, dne 4.12.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google