Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 Hodnocení map soutěží ČSOS 2012 Jan Langr Organizační a technická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 Hodnocení map soutěží ČSOS 2012 Jan Langr Organizační a technická."— Transkript prezentace:

1 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 Hodnocení map soutěží ČSOS 2012 Jan Langr Organizační a technická opatření pro rok 2012 Hodnocení map Řešení pro rok 2013 1 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012

2 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 organizační opatření: • zachována kontrola připravenosti mapy před závodem – Jan Langr • v bodě II./2. smlouvy s pořadatelem je zakotvena kontrola dokončení mapy 30 dní před závodem Připravit pro závody novou mapu podle platného mapového klíče v měřítcích dle schváleného rozpisu závodu a předložit ji elektronicky ve formě kompozitních tiskových souborů ve formátu pdf nejpozději 30 dnů před datem konání závodu mapové radě ČSOS (Jan Langr, e-mail: langr.jan@centrum.cz s označením "soutěžní komise"). Tiskový soubor bude připraven v měřítku finální mapy dle metodiky pro tisk map digitální technikou vydané mapovou radou ČSOS. V případě zjištění formálních chyb v mapě nebo odchylek od platného mapového klíče je pořadatel povinen respektovat rozhodnutí či doporučení mapové rady ČSOS, zaslané mu elektronicky do 10 dnů po přijetí tiskových souborů. 2 Organizační a technická opatření pro rok 2012

3 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 organizační opatření: • zachován způsob kontroly kvality digitálního tisku map – Libor Bednařík • v bodě II./3. smlouvy s pořadatelem je zakotvena žádost o povolení tisku neofsetovou technologií 60 dní před závodem Vytisknout mapu ofsetovým tiskem (přímými barvami, cmykb nebo cmyk) nebo jinou technologií (např. laserovým tiskem), která umožní tisk barev a čar ve kvalitě srovnatelné (při pohledu prostým okem) s ofsetovým tiskem přímými barvami. Žádost o povolení tisku mapy jinou technologií společně s třemi kontrolními výtisky mapy je třeba zaslat ke schválení mapové radě ČSOB alespoň 2 měsíce před datem konání závodu na adresu Libor Bednařík, Aloisina výšina 632/108, 460 15 Liberec 15. Bude-li mapa v souladu se schváleným rozpisem závodu tištěna jinou technologií ve více měřítcích, týkají se kontrolní výtisky každého z nich. Kontrolní výtisk části závodní mapy musí být ve finálním měřítku, vytištěný na tiskárně, papíru a při nastavení všech parametrů shodném jako pro tisk finálních map pro závod. Výtisk části závodní mapy musí obsahovat i ukázku fiktivní tratě, která nesmí kresbu mapy zakrývat. V případě neschválení jiné metody tisku bude mapová rada ČSOB o této skutečnosti žadatele písemně informovat nejpozději do 2 týdnů od přijetí žádosti. V takovém případě je pořadatel povinen zajistit tisk mapy ofsetovým tiskem. 3 Organizační a technická opatření pro rok 2012

4 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 postihy: • v případě nedodržení měřítka mapy v souladu se schváleným rozpisem závodu uhradí pořadatel sankci ČSOS ve výši 20 000 Kč (bod IV./6. smlouvy) • v případě nedodržení způsobu tisku mapy v souladu s bodem II.3 smlouvy uhradí pořadatel sankci ČSOS ve výši 20 000 Kč (bod IV./7. smlouvy) 4 Organizační a technická opatření pro rok 2012

5 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 • celkem k posouzení 30 závodů pořádaných 18 pořadateli • hodnoceny všechny mapy kromě mapy z Jarního poháru • z hlediska dodržení smlouvy • kontrola dokončení mapy 30 dní před závodem (II./2. sml.) • 11× v termínu, 12× po termínu, 9× nezasláno vůbec • povolení tisku neofsetovou technologií (II./3. sml.) • 0× 5IOF, 7× CMYKB, 3× CMYK, 23× laser • 23× laser – 6× žádost v termínu, 12× žádost po termínu, 6× nepožádáno vůbec - BBM+PBM 2×, FSP, ADA 2×, PGP • bez výhrad • dodržení měřítka mapy dle rozpisu závodu (IV./6. sml.) • 30× ano • dodržení schváleného způsobu tisku mapy • 24× ano, 6× ne - BBM+PBM 2×, FSP, ADA 2×, PGP 5 Hodnocení map

6 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 • dodržování platného mapového klíče (bylo ze smlouvy vyřazeno) • 9× ano (BBM+PBM 2×, FSP, SHK 2×, TZL 2×, SJI 2×) • 20× drobné výhrady (míra porušení 5%-10%) • 2× zásadní porušení mapového klíče (BOR 2×) • nejčastější prohřešky • chybí údaj o tisku mapy • chybí mapka mapařů • chybné nebo neúplné evidenční číslo mapy • chybná rozteč magnetických poledníků • chybná velikost zvláštních mapových značek v legendě • použity 2 velikosti bodových symbolů (ZBM) • chybně použit symbol 518.1 podchod, tunel pro most (BOR+LDC) 6 Hodnocení map

7 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 BOR - Český pohár, ŽA, ŽB-Č – klasická a krátká trať 2.-3. 6. Kytlice • hrubé nedodržení mapového klíče ISOM 2000 - zmenšení většiny mapových značek cca o 20 %, některé značky (silnice, železnice, vysoký plot, hraniční kámen) až o 50 % • přes upozornění MR ČSOS a SK sekce OB ČSOS více než 30 dní před závodem došlo k hrubému porušení mapového klíče ISOM 2000 • byla zvolena nedostatečná úroveň generalizace mapovaného prostoru pro daný typ závodu 7 Hodnocení map

8 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 z hlediska kvality tisku (čitelnost, věrnost barev) • z hlediska kvality tisku (čitelnost, věrnost barev) • 8× 1*, 18× 1, 4× 2, 0× 3, 1× nehodnoceno • nejlepší – Cukrák (FSP – laser, Žaket), Chvalečský les (SHK – CMYKB, Žaket), Kost (TUV+PHK – CMYKB, Žaket), Spálený chlum, Libušina studánka (PLU+KON - Nord Service s.r.o.), Komínky, Na Písku (SKM - Nord Service s.r.o.), Voskovka (PGP - laser, Žaket) • nejméně zdařilá – Ondřejovsko, Ráztoka (TZL – laser, SKOB Zlín) – sytější barvy zelené a hnědé, na závodní mapě rozostřený tisk v pravém horním rohu • nejlepší laserový tisk – Cukrák (FSP – laser, Žaket, syntetický papír) 8 Hodnocení map

9 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 využité tiskárny • využité tiskárny • 11× Žaket Praha (ofset CMYKB, laser) • 6× CCB, s.r.o. (laser) • 3× Nord Service s.r.o.(laser) • 2× Geoprint Liberec (ofset CMYK ) • 2× Silueta Pardubice (ofset CMYK, laser) • 2× Reklamy Jilemnice (laser) • 2× Kartum (laser) • 2× SKOB Zlín (laser) • 2× SHK (laser) • 1× Korselt & Rychnovský (laser) celkově došlo ke zvýšení kvality tisku map proti sezónám 2006-2011 • celkově došlo ke zvýšení kvality tisku map proti sezónám 2006-2011 9 Hodnocení map

10 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 • MR ČSOS předloží návrh nové směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS – platnost nejpozději od začátku jarní sezóny 2013 • příloha směrnice - Seznam autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními technologiemi • bude uplatňován model roku 2012 s drobnými úpravami • kontrola dokončení mapy 30 dní před závodem (bod II./2. smlouvy) • kontrola dodržování mapových klíčů (návrh na doplnění postihu do smlouvy) • dohled nad tiskem neofsetovými technologiemi - žádost o povolení tisku neofsetovou technologií 60 dní před závodem (bod II./3. smlouvy) • snižuje se počet nátisků vzorku mapy ze 3 ks na 1 ks • při tisku prostřednictvím autorizovaného tiskaře se o povolení nežádá a nátisk vzorku mapy se nepředkládá 10 Řešení pro rok 2013


Stáhnout ppt "Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Hodnocení map soutěží ČSOB 2012 Hodnocení map soutěží ČSOS 2012 Jan Langr Organizační a technická."

Podobné prezentace


Reklamy Google