Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map Jan Langr Informovanost, diskuse Pravidla mapové tvorby Příprava nové směrnice pro tvorbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map Jan Langr Informovanost, diskuse Pravidla mapové tvorby Příprava nové směrnice pro tvorbu."— Transkript prezentace:

1 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map Jan Langr Informovanost, diskuse Pravidla mapové tvorby Příprava nové směrnice pro tvorbu map Sprintové mapy Technologické novinky Revize staré mapy Mapový portál ČSOS 1 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012

2 Tvorba map • stránka mapové rady ČSOSstránka • časopis Orientační běh • rubrika mapařská kuchyně • diskusní fórum mapařů http://pandora.idnes.cz/conference/mapariob/ http://pandora.idnes.cz/conference/mapariob/ 2 Informovanost, diskuse

3 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map • Pravidla orientačního běhu • Soutěžní řád soutěží sekce OB • Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS • ISOM 2000 – připravuje se ISOM 201x • ISSkiOM • ISSOM 2007 • ISMTBOM 2010 3 Pravidla mapové tvorby

4 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map • návrh nové směrnice • oblastní kartograf  krajský kartograf • Archív map ČSOS  Sbírka map ČSOS • mapař, kreslič  autor • členění a kód dle sportu či disciplíny - podle normy • evidenční číslo mapy bude přidělováno vydavateli on ‐ line systémem • zúžení povinných údajů • snížení počtu povinných výtisků • hospodaření s prostory pro jednotlivé orientační sporty (OB, LOB, MTBO, Trail ‐ O) se posuzuje zvlášť • blokace prostoru po dobu 4 let od první akce 4 Příprava nové směrnice pro tvorbu map

5 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map • příloha směrnice - Seznam autorizovaných tiskařů • týká se tisku map ČSOS digitálními technologiemi • seznam tiskařů, nikoli tiskáren • závazek autorizovaného tiskaře spolupracovat s vydavatelem mapy k zajištění kvality tisku • v případě požadavku ČSOS na kontrolu způsobu tisku 2 možnosti: • tisk přes autorizovaného tiskaře bez procesu žádosti a schvalování • služba schválení technologického nátisku mapy (Libor Bednařík) • MR průběžně posuzuje kvalitu tisku map vydaných v rámci ČSOS – aktualizace seznamu autorizovaných tiskařů 5 Příprava nové směrnice pro tvorbu map

6 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map • ISSOM 2007 • specifika ISSOM • vyloučení dopravy • urban × nonurban (výplně komunikací 0%-30% / 20%-50%) • nevýrazné odlišení komunikací a překážek • značky se zákazem překonání – potrestání diskvalifikací • požadavky na zajištění férovosti závodu: • čitelnost mapy • srozumitelnost a jednoznačnost vyjádření situace – překonatelné × nepřekonatelné • nutná těsná součinnost mapaře a stavitele a hlavního rozhodčího • nepřekonatelné překážky nutno ošetřit (rozhodčí, pásky, …) • doporučení tisku mapy ofsetovou technologií 6 Sprintové mapy

7 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 7 Sprintové mapy

8 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 8 Sprintové mapy Velká cena Olomouce • nejednoznačnost vyjádření • v reálu mezi jednotlivými obdélníkovými záhonky (5 m * 2,5 m) je vždy cca 30cm(?) široká betonová obruba, po které se dá bez problémů přejít

9 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map GPS • GPS – záznam postupu závodníka nad adjustovanou mapou • vysoké nároky na přesnost mapy – „absolutní“ polohová přesnost ISOM 2000 – kapitola 2.3 Přesnost (relativní × absolutní) Přesnost polohy na mapě pro orientační běh musí být v souladu s tím, co lze dosáhnout buzolou a krokováním. … aby závodník užívající buzolu a krokování nevnímal žádný nesoulad mezi mapou a skutečností. … Absolutní přesnost je důležitá, má-li být mapa pro orientační běh použita s pozičním systémem … 9 Technologické novinky

10 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map Laserscanning / LLS (letecké laserové skenování) • Laserscanning / LLS (letecké laserové skenování) Přínosy užití dat LLS: • revoluční technologie (srovnej změna ZM  ortofoto) • výborná výšková a polohová přesnost  výrazné zpřesnění polohopisu a zejména výškopisu OB map ! • velmi rychlá příprava mapových podkladů • využití pro tréninkové mapy, MTBO, LOB, rogaining • cenová dostupnost 10 Technologické novinky

11 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map • využití pro tvorbu mapy WRC 2012 (Aleš Hejna) • využití pro tréninkové mapy ahoj, včera jsme si v oddíle zaběhli trénink na laserskenu, upraven pouze barevně a tloušťky čar. 2,6 km tuším 116 m převýšení. mapa 1:3000 e- 1 m Z ohlasů - Už vás nebudeme potřebovat, mapaři.-) Sosna 11 Technologické novinky

12 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 12 Ceny mapových podkladů ČÚZK

13 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 13 Ceny mapových podkladů ČÚZK

14 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 14 Ing. Karel Brázdil, CSc. Zeměměřický úřad Naskenováno cca 68,2% území ČR Vytvořen DMR 4G z pásma „Střed“ a „Západ“, tj. cca 68,2 % území ČR DMR 5G z prostoru 28 000 km2, tj. 36,0% území ČR DMP 1G z prostoru cca 25 000 km2, tj. 32% území ČR Stav zpracování výškopisu k 1. 9. 2012

15 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 15 Jak moc jsou data z „laseru“ lepší

16 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 16 Jak moc jsou data z „laseru“ lepší

17 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 17 Jak moc jsou data z „laseru“ lepší

18 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 18 Jak moc jsou data z „laseru“ lepší

19 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map • Zkušenosti z revize mapy Císařský kámen shrnul Ivo Habán v článku Laserová data při revizi staré mapy pro SP v Liberci, Časopis OB 5/2011 • Použitý produkt DMR 4G, práce s 1m vrstevnicemi • Hlavní závěry: laserscan znamenal naprosto zásadní přínos ve zlepšení polohopisu zejména v komplikovaných skalnatých oblastech • odhadem až na 75 % času potřebného k tvorbě nové mapy z nových laserscanových podkladů (z důvodů extrémní pečlivosti) 19 Revize staré mapy

20 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map Hlavní závěry: • Většina českých map po konfrontaci s LLS prodělá řadu změn či menší zemětřesení • Většina klubů bude řešit efektivitu revize s laserscanem vs. nové mapování. Bude to vždy individuální podle stavu stávající mapy. • Revize, zejména editace, je velmi náročná na práci v Ocadu (změny ve výškopisu se nutně odráží ve změnách v polohopisu) • Odhad: revize s laserscanem 50 % času nového mapování 20 Revize staré mapy

21 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 21

22 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map 22 časopis OB červen 2012

23 Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map • aktualizace metodického dopisu „Tvorba map pro orientační běh“ z roku 2000 – jen digitální podoba 23 Co nás čeká v roce 2013?


Stáhnout ppt "Seminář trenérů a rozhodčích - Kouty 23.-25. 11. 2012 Tvorba map Jan Langr Informovanost, diskuse Pravidla mapové tvorby Příprava nové směrnice pro tvorbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google