Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pomocné přístroje Střední odborná škola Otrokovice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pomocné přístroje Střední odborná škola Otrokovice"— Transkript prezentace:

1 Pomocné přístroje Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor Ing. František Kocián Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-AE-EP/2-EL-6/11 Název DUM Pomocné přístroje Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-57-H/01 Obor vzdělávání Autoelektrikář Vyučovací předmět Elektropříslušenství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Základní pojmy, rozdělení pomocných přístrojů, konstrukce přístrojů, zapojení přístrojů a činnost Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Základní pojmy, stěrače, spínače, ostřikovače, vytápění a klimatizace Datum

3 Pomocné přístroje Náplň výuky Stěrače Konstrukce stěračů
Motorky stěračů Ostřikovače Elektrické rozmrazovače Vytápění a větrání Klimatizace Klimatizace – rozvod vzduchu Klimatizace – chladící okruh

4 Stěrače Stěrače – jsou zařízení pro zajištění výhledu v zorném poli řidiče. Pracují na principu setření nečistoty ze skla, které brání nebo ovlivňuje výhled. Stěrače jsou primárně konstruovány pro odstranění vodní vrstvy ze skla. Používají se zejména na čelních sklech dopravních prostředků. stíraná plocha musí být nejméně 80 % tzv. referenčního pole, stanoveného s ohledem na bezpečný výhled z místa řidiče stírací souprava musí mít nejméně dvě různé přepínatelné rychlosti musí pracovat samočinně nezávisle na řidiči stěrací raménko musí být odklopitelné od povrchu skla za účelem ručního čištění účinnost stírání musí být zaručena nejméně do 80 % nejvyšší rychlosti vozidla nebo do 160 km/hod

5 Konstrukce stěračů Stěrač – skládá se z převodového mechanismu a ze stíracích ramen, které jsou vybaveny přítlačnými pružinami a z kontaktní strany stíracími gumovými pásy. Rameno je obvykle na jednom konci při okraji okna bodově upevněno na hřídeli a pohybuje se kývavými pohyby. U některých typů stěračů je základní poloha stěrače vodorovná a úhel stírací lišty se mění současně s úhlem celého pohyblivého ramene, u jiných typů stěračů je poloha pracovní lišty stěrače stále svislá a kyvné rameno jí pohybuje převážně vodorovným směrem. Je-li na okně více stěračů, jejich činné plochy se překrývají a pohyb je mechanicky koordinován tak, aby nedocházelo ke kolizím. Nejchoulostivější součástí stírací soustavy jsou pryžové stírací lišty, které musí vhodným tlakem doléhat na sklo po celé délce.

6 Konstrukce stěračů Konstrukce stěrače předního skla a stěrače zadního skla je prakticky stejná. U stěrače zadního skla se používá pouze jedno stírací raménko a do Převodovky motorku je vestavěn i mechanizmus pro kývavý pohyb. Obr. 1 : Konstrukce stěrače (Škoda Favorit)

7 Motorky stěračů Většinou se používají motorky s permanentním magnetem. Počet otáček se pohybuje v rozmezí až min¯¹, výkon 12 W až 50 W. Obr. 2: Motorek s trvale připojeným záporným pólem Obr. 3: Motorek s trvale připojeným kladným pólem

8 Motorky stěračů Většinou se používají motorky s permanentním magnetem. Počet otáček se pohybuje v rozmezí až min¯¹, výkon 12 W až 50 W. Dvourychlostní motor je opatřen třetím kartáčem. Obr. 5: Stěračový motorek s převodovkou Obr. 4: Dvourychlostní motorek

9 Ostřikovače Ostřikovače – jsou nezbytným doplňkem stěračů. Dříve používané ručně ovládané ostřikovače se u dnešních vozidel nevyskytují. Dnešní ostřikovače mají elektrická odstředivá nebo zubová čerpadla, která dopravují omývací kapalinu z plastové nádržky do malých trysek, umístěných zvenku kapoty před čelným sklem. Ostřikovače mohou být použity i pro zadní sklo. Mají společnou nádobku s omývací kapalinou, mají však samostatná čerpadla i trysky. Moderní auta mají i ostřikovače světlometů. Jako motorky se používají motorky s permanentním magnetem.

10 Elektrické rozmrazovače
Elektrické rozmrazování zadního skla je již v dnešní době běžnou výbavou automobilů. Topná mřížka je nanesena pomocí pasty s obsahem stříbrného prášku pomocí sítotisku přímo na sklo. Při tepelném zpracování skla se stříbro vpálí do povrchu a vytvoří vodivou vrstvu. Přívody se připájí speciální pájkou. Topná mřížka se napájí přes spínač a funkce je signalizována kontrolkou na přístrojové desce.

11 Vytápění a větrání Vytápění – vytvoření teplotní pohody v kabině automobilu, s ohledem na teplo vytvářené posádkou automobilu. Na teplo vytvářené člověkem má největší vliv jeho tělesná hmotnost a fyzická aktivita. Pokud vytápěcí soustava nepracuje správně, může dojít k podchlazení, nebo přehřátí organizmu. Oba tyto stavy mají nepříznivý vliv na bezpečnost dopravy. Přesné požadavky na topné systémy jsou popsány v normě ČSN U všech automobilů musí dosahovat teplota uvnitř kabiny 18 °C při venkovní teplotě -15 °C . U vozidel s vyšší konstrukční rychlostí jak 80 km/h musí být tato podmínka splněna i pří maximální konstrukční rychlosti. U dopravních prostředků městské veřejné dopravy musí dosahovat teplota nejméně 14 °C pří -15 °C a na sedadlech se nesmí tvořit námraza. Teplota přiváděného vzduchu při vstupu do kabiny vozidla nesmí překračovat 14 °C. Teplý vzduch by měl být přiváděn především na spodní část těla, které jsou nejvíce náchylné na podchlazení, dalším důvodem je, že hlava a plíce jsou velice náchylné na přehřátí.

12 Vytápění a větrání Závislé vytápěcí systémy – Používají se u motorů chlazených kapalinami, kde se využívá tepla, které chladicí kapalina odvedla z motoru, u motorů chlazených vzduchem se využívá tepla výfukových zplodin. Závislé topení je jednoduché na konstrukci a má nízkou cenu, je však obtížné na regulaci a při mrazivém počasí trvá, než se kapalina ohřeje na potřebnou teplotu. 1 – vstupní kanál 2 – výměník tepla 3 – škrtící ventil 4 – ovladač škrtícího ventilu 5 – reg. klapka množství vzduchu 6 – ovladač reg. Klapky 7 – přívod ohřáté kapaliny 8 – odvod ochlazené kapaliny 9 – reg. klapka výměníku tepla 10 – ovladač reg. Klapky 11 – uzavírací ventil Obr. 6: Závislé vytápění automobilu

13 Vytápění a větrání Nezávislé vytápěcí systémy slouží k vytápění kabin automobilů v jakoukoliv dobu, za použití dálkového ovládání nebo minihodin, pomocí nichž nastavíme čas spuštění vytápění a požadovanou teplotu. Nezávislé vytápěcí systémy výrazně zvyšují komfort posádky automobilu v zimních měsících, kdy odpadává problém s ranním odmrazováním skel a nízkými teplotami uvnitř vozidla, místo zdlouhavého škrabání skel se nastaví čas odjezdu a automobil je v danou hodinu ihned připraven k činnosti. Nevýhodou nezávislých vytápěcích systémů je 1 – ohřívací komora s hořákem 2 – vstup vzduchu 4 – výstup ohřátého vzduchu 5 – dávkovací palivové čerpadlo 6 – odvod spalin 7 – řídící jednotka 8 – termostat s časovým spínačem 0br.7: Nezávislé vytápění automobilu

14 Vytápění a větrání Větrání – má za úkol udržovat čistotu ovzduší uvnitř kabiny vozidla a v letním období odvádí teplo produkované pasažéry a slunečním zářením. Čistotou prostředí máme na mysli odstraňování produktů lidského dýchání, jako jsou CO₂ a vlhkost, ale i CO (produktu kouření) a pachů. Podle vyhlášky Ministerstva dopravy ČR je pro zajištění čistoty ovzduší nutno dodávat minimálně 45 m³ čerstvého vzduchu na osobu při jízdě i stání. Větrací systémy máme dvojího druhu nucené nebo tzv. náporové. Je-li rychlost vzduchu vyvozovaná ventilátorem, hovoříme o nuceném větrání, jeho výhodou je víceméně konstantní výměna vzduchu, nezávislá na rozdílu teplot a intenzitě větru. Pokud využíváme rychlost proudění vzduchu podél karoserie a oblasti s kladným tlakem hovoříme o náporovém větrání. Nejčastěji se dnes používá kombinace obou systémů, kdy nucené větrání je používáno pouze při stání nebo pomalé jízdě vozidla

15 Klimatizace Klimatizace – vytváří v automobilu tepelnou pohodu, ta má významný vliv na bezpečnost dopravy, zajišťuje jak přísun čerstvého vzduchu, tak jeho ohřev nebo chlazení. V dnešní době je součástí standardní nebo příplatkové výbavy automobilu všech tříd. Z důvodů snižování emisí CO₂ musí mít moderní klimatizace co nejnižší spotřebu a zároveň dostatečný výkon, aby byla schopná vytvořit tepelnou pohodu pasažérů i při vysokých teplotách. Ručně ovládané – teplota vzduchu, jeho rozdělení a množství se nastavují ručně. Tento způsob se u moderních klimatizačních soustav nepoužívá. Teplotně regulovatelné – zvolená teplota ve vnitřním prostoru karoserie je udržována na konstantní úrovni. Ručně je možno nastavovat rozdělení a množství vzduchu. Plně automatické – zvolená teplota ve vnitřním prostoru karoserie je udržována na konstantní úrovni. Automaticky je nastavováno rozdělení

16 Klimatizace Klimatizační soustava se skládá z těchto základních částí:
Okruh vzduchu sběrná vzduchová skříň klapka čerstvého vzduchu ventilátor klapka vnitřní cirkulace vzduchu čistič výparník tepelný výparník klapka středního výstupu klapka výstupů odmlžování skel klapka výstupu do prostoru vpředu klapka výstupu do prostoru nohou klapka postranních výstupů Obr.8: Klimatizace – rozvod vzduchu

17 Klimatizace Klimatizační soustava se skládá z těchto základních částí:
Okruh chladiva Regulační a ovládací zařízení – obslužné prvky uvnitř vozidla, kterými nastavujeme požadované parametry kompresor kondenzátor výparník expanzní ventil zásobník chladiva se sušící vložkou vysokotlaký spínač nízkotlaký spínač přídavný ventilátor řídící jednotka snímač teploty Obr.9: Klimatizace – obvod chlazení

18 Kontrolní otázky: Jaké typy motorků se používají u stěračů ?
Motorky sériové Motorky s permanentními magnety Motorky s cizím buzením Jaké vytápění je závislé na teplotě chladící kapaliny motoru ? Nezávislé Závislé Žádné Obsahuje klimatizace obvod chlazení ? Ne Ano Není podmínkou

19 Kontrolní otázky – řešení:
Jaké typy motorků se používají u stěračů ? Motorky sériové Motorky s permanentními magnety Motorky s cizím buzením Jaké vytápění je závislé na teplotě chladící kapaliny motoru ? Nezávislé Závislé Žádné Obsahuje klimatizace obvod chlazení ? Ne Ano Není podmínkou

20 Seznam obrázků: Obr. 1: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN Obr. 2: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN Obr. 3: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN Obr. 4: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN Obr. 5: [vid ], dostupné Obr. 6: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN Obr. 7: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN Obr. 8: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN Obr. 9: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN

21 Seznam použité literatury:
[1] JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN [2] ŠŤASTNÝ, J. a REMEK, B., Autoelektrika a autoelektronika, Praha, Nakladatelství T. Malina, 1994, ISBN [3] KUČERA, V., Elektrotechnika motorových vozidel, SNTL, Praha, 1976 [4] GAŠPAR, Daniel. Kondiční a ovládací bezpečnost. Brno, Dostupné z: Bakalářská práce. VUT Brno.

22 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Pomocné přístroje Střední odborná škola Otrokovice"

Podobné prezentace


Reklamy Google