Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životnost výroben energie na tuhá paliva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životnost výroben energie na tuhá paliva"— Transkript prezentace:

1 Životnost výroben energie na tuhá paliva
Ing. Ladislav PELCL, Ing. Josef ŠTVERÁČEK VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o.

2 Databáze výroben energie na bázi uhlí
DEFINICE VÝROBNY ENERGIE PRO ÚČELY PROVÁDĚNÉHO PRŮZKUMU: Použité palivo: výhradně nebo převážně uhlí (HU nebo ČU) Výkon zdrojů: inst. elektrický výkon > 20 MWe, nebo spotřeba uhlí > 30 kt/ rok Počet sledovaných energetických zdrojů: 59 Podíl sledovaných zdrojů: na instalovaném výkonu ES ČR 60,3 % (2008) na výrobě elektřiny v ČR 57,9 % (2008) na spotřebě HU v ČR 91,0 % (2008) na spotřebě ČU energetického v ČR 91,0 % (2008) Aktualizace databáze: provádí se každoročně od roku Databáze je podkladem pro propočty energetických scénářů (projekty výzkumu a vývoje zabývající se udržitelným rozvojem energetiky) a pro aktualizaci Státní energetické koncepce. Ve II. čtvrtletí r proběhne aktualizace databáze na základě výsledků roku 2009

3 Okruh sledovaných výroben
Téměř výhradně energetické zdroje, tj. výrobny, jejichž výstupním produktem je energie (teplo, elektřina, energoplyn) Jedinou výjimkou je firma Lafarge Cement Čížkovice (s ohledem na kritérium spotřeby HU), která je čistě technologickým spotřebitelem HU v podobě tzv. hnědouhelného multiprachu Ostatní šetřené výrobny jsou téměř výhradně současně výrobnami elektřiny i tepla Jedinou výjimkou je výtopna ČEZ – Proboštov (s ohledem na kritérium spotřeby HU), jejíž výstupním produktem je pouze dodávkové teplo a elektřina zde není produkována

4 Definice životnosti výrobny energie
Životnost stávajících výroben energie: časový horizont dosažení stavu, za kterého již provozované zařízení nebude schopno plnit aktuální bezpečnostní, ekologické a ekonomické požadavky na svůj provoz, včetně požadavků na zabezpečení paliva, a kdy se již nevyplatí udržování zařízení v provozu pouhou náhradou opotřebených a zastaralých dílů

5 Současné legislativní faktory ovlivňující životnost výroben energie
Požadavky na energetickou účinnost (vyhláška MPO č. 150/2001 Sb.) Ekologické emisní limity a podmínky provozu nových zdrojů (nařízení vlády č. 372/2007 Sb.) Regulace emisí tzv. skleníkových plynů (Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování povolenkami na emise skleníkových plynů, Nařízení vlády č. 80/2008 o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 – 2012) Integrovaná povolení (vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.554/2002 Sb., vydaná na základě § 47 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování)

6 Připravovaná legislativa ovlivňující životnost výroben energie
Novela zákona o ochraně ovzduší včetně novelizace navazujících vyhlášek Regulace emisí tzv. skleníkových plynů Příprava NAP 3 a aukčního systému povolenek, výjimky do roku 2020 Příprava nové směrnice EP o průmyslových emisích Nové mezní hodnoty emisí, národní stropy 2020

7 Vliv disponibility paliva na životnost výroben energie
Životnost konkrétní výrobny energie je ovlivněna: životností uhelných těžebních lokalit dlouhodobými smlouvami s výrobci (dodavateli) tuhých paliv možností zabezpečení tuhých paliv z dovozu a ekonomickými aspekty dovozu paliv připraveností a schopností příslušné výrobny k přechodu na jiný primární zdroj energie

8 Hodnocení aktuální situace v HU-průmyslu
Těžba HU za ÚEL je nyní více diskutována (Pačesova komise v roce 2008, návrh aktualizované Státní energetické koncepce v roce 2009) MŽP navrhlo novelu Horního zákona, umožňující rychlejší odpisy nevyužívaných zásob HU, návrh byl vládou ČR v listopadu 2009 na návrh MPO z Parlamentu stažen V letech upřesnily těžební společnosti představy o těžbách HU jednotlivých lokalit Společnost Czech Coal je pokud jde o ÚEL nejvíce ohrožena. Lom sníží těžby po r.2012 cca o 50 %, a to do roku Většina HU z lomu ČSA je vázána dlouhodobými smlouvami a opcemi, zbytek by měl být prodán v aukci. Lom Vršany má ze všech lomů nejdelší životnost, ale HU je zde vázáno sporem s ČEZ a dosud nevyřešenou budoucností EPC Sokolovská uhelná snížila těžby HU s cílem prodloužení životnosti lomů a snížila smlouvy s rozhodujícími odběrateli. Přednost má zde vlastní potřeba plynárny a teplárny ve Vřesové. Výroba tříděného HU byla ukončena k 31. březnu 2009 a výroba briket skončí ve 2. pololetí 2010 V Severočeských dolech naopak rostou požadavky na těžbu a dodávky HU. ČEZ předpokládá vyšší těžbu u obou lomů. To by však vedlo k rychlejšímu čerpání zásob a ke zkrácení životnosti obou lomů tak, že by bylo ohroženo zásobování komplexně obnovovaných elektráren ČEZ (ETU II, EPR II) i nového 660 MW bloku v ELE

9 Životnost zásob hnědého uhlí v rámci územních ekologických limitů

10 Životnost zásob hnědého uhlí při těžbě Dolů Bílina za limity

11 Životnost zásob černého uhlí metoda JORC (Joint Ore Reserves Committee)

12 Výroba uhlí v OKD

13 Výhled výroby ČU v OKD

14 Potenciální zdroje uhlí v zahraničí
Černé uhlí Ruská federace a Ukrajina Polsko Zámoří Hnědé uhlí Německo

15 Zemní plyn (velmi častá úvaha) Biomasa (velmi častá úvaha)
Možnost perspektivní náhrady uhlí na stávajících zařízeních jinými médii Zemní plyn (velmi častá úvaha) Biomasa (velmi častá úvaha) Topné oleje vč. kapalných biopaliv (s touto variantou se zatím uvažuje jen vyjímečně)

16 Stáří a životnosti turbogenerátorů (varianta bez paroplynu EPC a bez nových jaderných bloků)

17 Stáří a životnosti turbogenerátorů (varianta s paroplynem EPC a bez nových jaderných bloků)

18 Stáří a životnosti turbogenerátorů (varianta s paroplynem EPC a s novými jadernými bloky)

19 Shrnutí poznatků z analýzy životnosti uhelných a jaderných elektráren
Pokles instalovaného výkonů výroben elektřiny v klasické energetice z důvodu dožívání uhelných elektráren po roce 2010 je velmi významný Není dostatečně zajištěno palivo pro další provoz uhelných elektráren Vytváří se prostor pro instalace nových paroplynových zdrojů i pro rozvoj OZE, což však nemůže plně pokrýt úbytky výkonů parních zdrojů Nedostatečná disponibilita tuzemského ČU i HU zkracuje životnost výroben na bázi uhlí Dlouhodobé smluvní zajištění palivem existuje jen v rámci skupiny ČEZ (SD do roku 2052) U ostatních provozovatelů výroben energie jsou dlouhodobé smlouvy výjimkou (většina smluv na HU skončí do roku 2020, kritické je období kolem roku 2015) Úroveň smluvního pokrytí těžby HU: Vysoká v obou lomech SD (především díky dlouhodobé smlouvě s ČEZ) Střední v letech 2015 – 2025 u SU (po roce 2025 SU nemá uzavřeny žádné dlouhodobé smlouvy s externími odběrateli, pokračující těžba po odečtení vlastní spotřeby SU je tedy de facto palivovou rezervou Nízká u Czech Coal (spor s ČEZ v lokalitě Počerady, omezení ÚEL u lomu ČSA) Obecně je volného HU méně, než uhlí potřebného pro provoz zdrojů palivem nezajištěných. Poroste role dovozu ČU i HU (někteří provozovatelé výroben energie se již nyní začínají na toto řešení orientovat)

20 Východiska Řešení perspektivní bilance instalovaného výkonu parních a jaderných elektráren předpokládá: Prodloužení životnosti současných JE  na 60 let a postupné zvyšování jejich instalovaného výkonu Výstavbu nových paroplynových elektráren (ČEZ 840 MW v EPC, úvaha v areálu EME, záměry dalších společností) Výstavbu nových dvou bloků v JE Temelín (zde použita varianta 2 x 1 200 MWe) s  uvedením do provozu v letech 2019 a 2021 Další iniciativu v řešení situace musí převzít jaderná energetika a OZE Zajištění potřeb paliva pro teplárenství využití „rezervy“ v předpokládaných těžbách uhelných společností přechod na tuhá paliva z dovozu přechod na jinou palivovou základnu (plyn, biomasa, topné oleje)

21 Ing. Josef Štveráček Děkuji za pozornost. Tel.: 222 312 996
Mobil:


Stáhnout ppt "Životnost výroben energie na tuhá paliva"

Podobné prezentace


Reklamy Google