Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva pracovní komise pro teplárenství Scénáře vývoje teplárenství Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu Oldřich Vojíř předseda pracovní komise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva pracovní komise pro teplárenství Scénáře vývoje teplárenství Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu Oldřich Vojíř předseda pracovní komise."— Transkript prezentace:

1

2 Zpráva pracovní komise pro teplárenství Scénáře vývoje teplárenství Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu Oldřich Vojíř předseda pracovní komise pro teplárenství

3  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Podíl teplárenství na dodávkách tepla a výrobě elektřiny v ČR

4  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozložení a struktura spotřeby paliv (celkové a pro teplárenství) 4

5  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Výroba tepla v ČR indikace nedostatku kvalitního hnědého uhlí pro CZT centralizované zdroje s CZT: zásobují podniky, budovy občanské vybavenosti, bytové jednotky (1,48 mil. bytů, tj. 3,7 - 5,0 mil. osob) podíl 21 % na dodávce elektřiny, podíl na systémových službách vysoká účinnost přeměny energie z PEZ (>60 %) 43 % výroby je založeno na hnědém uhlí (16 – 17 mil. tun)

6  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Oddalování řešení 1991 – ÚEL – závazné limity těžby 2004 – SEK a návrhy aktualizace – počítají částečně i s hnědým uhlím za ÚEL, při zachování ÚEL předpoklad nedostatku paliva 2008 – vláda provedla korekci ÚEL 2008 – Pačesova komise – upozornila na obtíže v zásobování teplem v blízké budoucnosti 2009/2010 – návrh Aktualizace SEK – Fischerova vláda dokument neprojednala, rozhodnutí ponechala na budoucí vládě listopad 2010 – ministr Kocourek ustavuje komisi pro teplárenství

7  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Očekávané události 2013 – pokles z dosavadní těžby 43 až 44 mil. tun ročně o cca 5 až 6 mil. tun končí dlouhodobé smlouvy o dodávkách hnědého uhlí do velkých tepláren: 2012 – 9 velkých teplárenských zdrojů 2013-2019 – 17 zdrojů 2020 – 9 zdrojů 2013 – nový systém obchodování s povolenkami CO 2 od r. 2016 – nová ekologická legislativa EU směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích 7

8  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Dosavadní vývoj průměrné ceny tepla pro konečné spotřebitele v Kč/GJ

9  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Alternativy hnědého uhlí v teplárenství (I) černé uhlí (směsné spalování s hnědým uhlím) + zachovává CZT, relativně nejjednodušší náhrada – cena přestavby dřevní štěpka (směsné spalování s hnědým u.) + pomáhá zachovat CTZ – dokáže nahradit pouze zlomek hnědého uhlí, je nedostatková a nákladná, svoz po silnici zemní plyn + snadná dostupnost – rozpad systému CZT, cenový faktor, nízká surovinová bezpečnost 9

10  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Alternativy hnědého uhlí v teplárenství (II) jaderné zdroje + stabilita – příliš dlouhá příprava spuštění směsný komunální odpad (švýcarský přístup) kolem r. 2020 je možné touto cestou nahradit cca 2,5 mil. tun hnědého uhlí + pomáhá zachovat CZT, cenový faktor – dokáže nahradit pouze zlomek spotřeby hnědého uhlí, podmínkou by byl úplný zákaz skládkování 10

11  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Scénář 1: vláda nepřijímá žádné rozhodnutí o budoucnosti CZT přenesení odpovědnosti na vlastníky zdrojů pravděpodobný rozpad systému CZT výrazný nárůst ceny tepla zvýšení spotřeby plynu jako jediného využitelného substitutu hnědého uhlí (až na 60 % PEZ pro výrobu tepla), tzn. významné zvýšení závislosti energetiky na dovozu rozšíření nároků na skladování plynu dále zvýší jeho cenu 11

12  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Predikce ceny tepla pro domácnosti 2011 – 2019 (pro scénář 1) v Kč/GJ, predikované ceny při úplné náhradě hnědého uhlí v CZT

13  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Scénář 2: Aktivní role vlády – kroky na podporu zachování systému CZT MPO vnímá argumentaci týkající se zrušení územních ekologických limitů: zhoršení lokálního životního prostředí neexistence záruky dodávky kvalitního hnědého uhlí ležícího za limity do českých tepláren nedojde-li k dohodě mezi CCG a ČEZ v dodávkách hnědého uhlí pro elektrárnu v Počeradech, pak bude k dispozici dostatek uhlí z dolu Vrbenský pro teplárny, čímž se nahradí výpadek z dolu ČSA existence dostatečných substitučních zdrojů za hnědé uhlí, případně černé energetické uhlí likvidace dvou obcí 13

14  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Scénář 2: Aktivní role vlády – kroky na podporu zachování systému CZT 1.vláda by měla podporovat zdroje s CZT 2.stát by se měl začít chovat jako vlastník nevytěženého uhlí z vytěženého uhlí by měl požadovat platbu renty měl by mít možnost určovat účel využití vytěženého uhlí 3.stát by měl preferovat využití kvalitního hnědého uhlí pro teplárenství, nikoliv pro export MPO analyzuje možnosti zavedení ekonomického nástroje typu diferencované renty apod. 14

15  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Scénář 2: Aktivní role vlády – kroky na podporu zachování systému CZT 4.stát by měl zpřísnit dohled nad hospodářskou soutěží a cenotvorbou na trhu s hnědým uhlím v ČR 5.z horního zákona by měly být neprodleně odstraněny vyvlastňovací paragrafy při zachování územních limitů do roku 2014 od roku 2015 závisí případný postup těžby výhradně na dohodě stávajících vlastníků a těžebních společností 15

16  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Srovnání scénářů Scénář 1 – pasivní přístup vyvolá rozpad velké části systému CZT časový tlak na přechod na systém DZT přinutí investory k výrazným investicím způsobí šokový nárůst ceny Scénář 2 – aktivní přístup zachová významnou část CZT vytvoří časový prostor na hledání nového mixu pro vzdálenější budoucnosti snížení tlaku na investice cena poroste podstatně pomaleji a plynuleji 16

17  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Další postup MPO předloží závěry pracovní komise k projednání vládě ČR do konce března po projednání vládou ČR budou závěry prezentovány v Parlamentu ČR projednání závěrů v NERV předpokládáme organizaci kulatého stolu k problematice a jsme připraveni k dalším možným formám veřejné diskuse 17

18  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Martin Kocourek Ministr průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz

19  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Použité zkratky: DZT = decentralizované zdroje tepla CZT = centrální zásobování teplem z centralizovaných zdrojů OZE = obnovitelné zdroje energie DZE = druhotné zdroje energie (např. separovaný komunální odpad) ZP = zemní plyn TO = topné oleje HU = hnědé uhlí ČU = černé uhlí PEZ = primární energetické zdroje*) ÚEL = územní ekologické limity SEK = státní energetická koncepce *) Primární energetické zdroje tvoří (v energetických jednotkách vyjádřený) souhrn tuzemských nebo dovezených energetických zdrojů – pevných, kapalných a plynných paliv, prvotního tepla a prvotní elektřiny. Prvotní teplo je teplo vyrobené v jaderných reaktorech. Prvotní elektřina je elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách (mimo přečerpávacích) a saldo dovozu a vývozu elektřiny. 19

20  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu


Stáhnout ppt "Zpráva pracovní komise pro teplárenství Scénáře vývoje teplárenství Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu Oldřich Vojíř předseda pracovní komise."

Podobné prezentace


Reklamy Google