Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEWTON Business Development, a.s. Příklady PPP projektů pro krajská města Michal Tesař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEWTON Business Development, a.s. Příklady PPP projektů pro krajská města Michal Tesař."— Transkript prezentace:

1 NEWTON Business Development, a.s. Příklady PPP projektů pro krajská města Michal Tesař

2 2 Obsah 1.Zdravotnictví 2.Parkování 3.Školství 4.Kultura a Sport 5.Veřejné osvětlení

3 3 Obsah 1.Zdravotnictví •Nemocnice Darent Valley 2.Parkování 3.Školství 4.Kultura a sport 5.Veřejné osvětlení

4 4 Nemocnice Darent Valley, Anglie Shrnutí projektu • Staré budovy a zařízení ve 3 lokalitách s celkovou kapacitou 475 lůžek • Nahrazeno 1 novou nemocnicí s kapacitou 400 lůžek • Soukromý partner vybrán a kontrahován v roce 1997 • Soukromý partner zajišťuje projektování, výstavbu, údržbu, provoz (nezdravotnický) a financování po dobu 28 let • Veřejný partner zajišťuje zdravotnické služby • Nová nemocnice byla k dispozici před stanoveným termínem v roce 2000 • Platebním mechanismem poplatek za dostupnost

5 5 Nemocnice Darent Valley, Anglie Princip poplatku za dostupnost • Stanovena základní roční výše poplatku s možným snížením v případě neúplného plnění • Průběžné sledování a vyhodnocování plnění všech parametrů • Např. údržba a správa (FM) nastavena s primární hranicí plnění nad úroveň 95%, dále: – v rozmezí 75%-95% → pokuta – v rozmezí 70-75% → výměna FM poskytovatele – pokud dojde k nucené výměně 4x během 3 let, tak má veřejný partner možnost úplně ukončit celý PPP projekt

6 6 Nemocnice Darent Valley, Anglie

7 7 Průběžné výsledky projektu • Cena pro veřejný sektor stejná do roku 2003, dále nižší (díky úspěšnému refinancování) • Velmi nízká míra špatných služeb a souvisejících pokut - průměrně 0,02% z poplatku ročně během prvních 4 let provozu • Veřejný sektor se podílí 30% na ziscích z refinancování dluhů soukromého partnera • Kontrakt byl prodloužen z 28 na 35 let • Další stavební program v rámci nemocnice nad rámec původní dohody – částečně začleněno do kontraktu

8 8 Obsah 1.Zdravotnictví 2.Parkování •Parkovací dům Rychtářka 3.Školství 4.Kultura a sport 5.Veřejné osvětlení

9 9 Parkovací dům Rychtářka, CZ Hlavní charakteristiky • Samostatný nadzemní parkovací dům typu P+G • Na obvodu centrální oblasti • Kapacita 430 parkovacích stání • Přízemní komerční prostor • Forma realizace DBFM • Délka projektu 20 let (1 výstavba + 19 provoz) • Právní uspořádání - kvazikoncese • Platební mechanismus – poplatek za dostupnost • Hodnota za peníze (VfM) 7%

10 10 Rychtářka - vizualizace

11 11 Rychtářka - vizualizace

12 12 Rychtářka - principy projektu Využití komerčních ploch Nájem Město Plzeň Uživatel komerčních ploch Dodavatel Poplatek za dostupnost Parking Plzeň  Parkovací dům je od počátku vlastnictvím města  Dodavatel zajišťuje financování bez účasti města  Město platí za službu, nikoliv za výstavbu  Dodavatel udržuje parkovací dům po dobu 20 let v dohodnutém stavu  Nekvalita není řešena soudně, ale přímo platebním mechanismem  Příjmy z podnájmu pomáhají zlevňovat poplatky za dostupnost

13 13 Struktura projektu Rychtářka Výstavba Projektování Financování Správa Provoz • Facility Management • Správa nemovitosti • Údržba a opravy nemovitosti • Úklid vnějších prostor • Zpoplatnění a dozor • Údržba parkovací technologie • Průběžná ostraha • Úklid vnitřních prostor

14 14 Kvazikoncese - důvody Celoměstský parkovací systém • bude komplexně řízen firmou Parking Plzeň • vyčlenění mimo systém by způsobilo problémy • cenová politika • dosažení efektivní regulace statické dopravy Splatitelnost samostatného parkovacího domu • samostatný parkovací dům není obvykle investičně splatitelný • dostatečně atraktivní projekt pro investory a banky

15 15 Obsah 1.Zdravotnictví 2.Parkování 3.Školství •Pembroke Dock Community School 4.Kultura a sport 5.Veřejné osvětlení

16 16 Pembroke Dock Community School Výchozí situace • První školní PPP projekt ve Walesu • Pembrokeshire je lokální samospráva s populací 115 tis. obyvatel • Oddělené lokality – mateřská a základní škola – 480 dětí včetně 5 autistických • Jedna ze dvou základních škol • Sociálně deprivovaná oblast (bývalé loděnice) – vysoká nezaměstnanost, slabé akademické výsledky • 40 let staré nevyhovující budovy • Inspirativní vedoucí učitel – David Thorley

17 17 Pembroke Dock Community School Cíle projektu •Nejmodernější mateřská a základní škola pro 500 dětí ve věku 3-11 let •Vybavení pro 145 dětí s autismem nebo jinými speciálními potřebami •Plně integrované IT a komunikační vybavení pro vyučování a učení •Venkovní a kryté plochy pro různé druhy vyžití •Škola se stane centrem lokální komunity – jak pro dospělé tak pro děti •Vyšší morálka učitelů, angažovanost žáků, úroveň vzdělání, angažovanost místní komunity

18 18 Pembroke Dock Community School Služby poskytované soukromým partnerem • Návrh/projektování, výstavba a financování všech budov, služeb a přístupových cest • Demolice existujících budov v obou lokalitách • Přemístění škol do nových budov • Správa nemovitostí • Facility management –Údržba nemovitostí, úklid, správa, stravování, řízení dodávek energií, vody, apod. • NEposkytuje hlavní výukové služby

19 19 Pembroke Dock Community School Rizika nesená soukromým partnerem Doba výstavby • Smlouva s pevnou cenou (žádné zvyšování nákladů) • Garantované otevření školy – září 2001 Praktické problémy během výstavby: • Špatné počasí způsobilo časový tlak na plnění stavby • Potrubí firmy Texaco procházející skrz lokalitu si vyžádalo novou nepropustnou stěnu • Okna v mateřské škole nesplňovala zdravotní a bezpečností parametry – byla vyměněna • Stěny tělocvičny musely být přelakovány Nákladová rizika provozu • Snížení platby za nedostupnost tříd a herních prostor nebo jejich provedení pod standardem • Nemožnost zvýšit platbu za služby během 6 let i přes nárůst mzdových nákladů > indexace • Šestiletá perioda indexace nákladů (kromě údržby nemovitostí) - nárůsty s limitem 12,5%

20 20 Pembroke Dock Community School Výsledky projektu •Nová škola již funguje 9 let •Významně vzrostla oblíbenost školy – nyní 586 dětí a expanze •Pravidelně skvělé hodnocení od školní inspekce •Výrazné zlepšení výsledků žáků v rámci všech věkových skupin – mezi nejlepšími 25% ve Walesu •Centrum místní komunity – dětské kroužky, vzdělávání dospělých, volnočasové aktivity, ranní a odpolední kluby •Vybráno jako nejlepší fungující školní projekt roku 2005 (cena Public Private Finance)

21 21 Obsah 1.Zdravotnictví 2.Parkování 3.Školství 4.Kultura a sport •Stade de France 5.Veřejné osvětlení

22 22 Stade de France Shrnutí projektu •Stadion pro 80 tis diváků •Doba výstavby 31 měsíců •Zahájení provozu 1998 •Investiční náklady 364 mil. EUR •Státní dotace 173 mil. EUR, ostatní zdroje zajišťuje koncesionář •Cíl státu – ziskový stadion •Koncesionář na dobu 30 let – konsorcium Vinci (67%) and Bouygues (33%)

23 23 Stade de France Specifika projektu •Při přípravě a podání nabídek zájemců se očekávalo získání místního sportovního klubu jako zdroje trvalých příjmů koncesionáře •V případě, že stát tento klub nezajistí, získá koncesionář adekvátní kompenzaci •Naopak, stát bude získávat 50% ze zisku před zdaněním nad úroveň zisku v původním business plánu z nabídky koncesionáře •Díky tomuto aranžmá již stát získal 66 mil. EUR (kromě daní)

24 24 Stade de France Aktuální roční výsledky •Tržby 106 mil. EUR •185 zaměstnanců •2 miliony diváků •31 sportovních a kulturních akcí •200 konferencí a seminářů Hlavní partneři - Coca-Cola, Renault, Kraft, Sport 2000, EDF, PMU, Ile-de-France Region Oficiální partneři - Cetelem, Danone, Tout Faire Matériaux, Konami, Sharp, Pages Jaunes Mediální partneři - Le Parisien, L’Equipe

25 25 Stade de France Výsledky projektu •Stadion má pozitivní image a je preferován veřejností •75% akcí je dostupných za cenu do 10 EUR •Nastartoval obnovu pařížské čtvrti Plaine Saint-Denis a stal je její symbolem •Ročně spolupracuje s 80 firmami z této čtvrti •Umožnil vznik více než 1 tisíce pracovních míst (přímých i nepřímých), z toho 1/3 lokálně

26 26 Obsah 1.Zdravotnictví 2.Parkování 3.Školství 4.Kultura a sport 5.Veřejné osvětlení •Pražské veřejné osvětlení

27 27 Veřejné osvětlení v Praze Shrnutí projektu •Správa, údržba a obnova veřejného osvětlení včetně nákupu elektrické energie •Kontrakt se soukromou firmou ELTODO- CITELUM pro období do roku 2013 (15 let) •Cca 125 tis elektrických světelných míst •300 plynových luceren a kandelábrů •6.627 km kabelů •439 ks veřejných hodin a 57 věžních hodin •Svítivost a provozuschopnost překračuje 99,4% •Realizovaná výměna více než 90% svítidel během prvních 7 let projektu •Snížení příkonu na 14,5 MW z 16MW •Snížení spotřeby o 7 GWh během prvních 6 let

28 28 Děkuji vám Michal Tesař Partner NEWTON Business Development, a.s. Strategické a ekonomické poradenství Tel.: +420 602 373 422 E-mail: michal.tesar@newton.cz www.newton.cz


Stáhnout ppt "NEWTON Business Development, a.s. Příklady PPP projektů pro krajská města Michal Tesař."

Podobné prezentace


Reklamy Google