Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady PPP projektů pro krajská města

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady PPP projektů pro krajská města"— Transkript prezentace:

1 Příklady PPP projektů pro krajská města
Michal Tesař

2 Zdravotnictví Parkování Školství Kultura a Sport Veřejné osvětlení
Obsah Zdravotnictví Parkování Školství Kultura a Sport Veřejné osvětlení

3 Nemocnice Darent Valley
Obsah Zdravotnictví Nemocnice Darent Valley Parkování Školství Kultura a sport Veřejné osvětlení

4 Nemocnice Darent Valley, Anglie
Shrnutí projektu Staré budovy a zařízení ve 3 lokalitách s celkovou kapacitou 475 lůžek Nahrazeno 1 novou nemocnicí s kapacitou 400 lůžek Soukromý partner vybrán a kontrahován v roce 1997 Soukromý partner zajišťuje projektování, výstavbu, údržbu, provoz (nezdravotnický) a financování po dobu 28 let Veřejný partner zajišťuje zdravotnické služby Nová nemocnice byla k dispozici před stanoveným termínem v roce 2000 Platebním mechanismem poplatek za dostupnost

5 Nemocnice Darent Valley, Anglie
Princip poplatku za dostupnost Stanovena základní roční výše poplatku s možným snížením v případě neúplného plnění Průběžné sledování a vyhodnocování plnění všech parametrů Např. údržba a správa (FM) nastavena s primární hranicí plnění nad úroveň 95%, dále: v rozmezí 75%-95% → pokuta v rozmezí 70-75% → výměna FM poskytovatele pokud dojde k nucené výměně 4x během 3 let, tak má veřejný partner možnost úplně ukončit celý PPP projekt

6 Nemocnice Darent Valley, Anglie

7 Nemocnice Darent Valley, Anglie
Průběžné výsledky projektu Cena pro veřejný sektor stejná do roku 2003, dále nižší (díky úspěšnému refinancování) Velmi nízká míra špatných služeb a souvisejících pokut -průměrně 0,02% z poplatku ročně během prvních 4 let provozu Veřejný sektor se podílí 30% na ziscích z refinancování dluhů soukromého partnera Kontrakt byl prodloužen z 28 na 35 let Další stavební program v rámci nemocnice nad rámec původní dohody – částečně začleněno do kontraktu

8 Parkovací dům Rychtářka
Obsah Zdravotnictví Parkování Parkovací dům Rychtářka Školství Kultura a sport Veřejné osvětlení

9 Parkovací dům Rychtářka, CZ
Hlavní charakteristiky Samostatný nadzemní parkovací dům typu P+G Na obvodu centrální oblasti Kapacita 430 parkovacích stání Přízemní komerční prostor Forma realizace DBFM Délka projektu 20 let (1 výstavba + 19 provoz) Právní uspořádání - kvazikoncese Platební mechanismus – poplatek za dostupnost Hodnota za peníze (VfM) 7%

10 Rychtářka - vizualizace

11 Rychtářka - vizualizace

12 Rychtářka - principy projektu
Parkovací dům je od počátku vlastnictvím města Dodavatel zajišťuje financování bez účasti města Město platí za službu, nikoliv za výstavbu Dodavatel udržuje parkovací dům po dobu 20 let v dohodnutém stavu Nekvalita není řešena soudně, ale přímo platebním mechanismem Příjmy z podnájmu pomáhají zlevňovat poplatky za dostupnost Město Plzeň Parking Plzeň Uživatel komerčních ploch Využití komerčních ploch Poplatek za dostupnost Nájem Dodavatel

13 Struktura projektu Rychtářka
Výstavba Projektování Financování Správa Provoz Facility Management Správa nemovitosti Údržba a opravy nemovitosti Úklid vnějších prostor Zpoplatnění a dozor Údržba parkovací technologie Průběžná ostraha Úklid vnitřních prostor

14 Kvazikoncese - důvody Celoměstský parkovací systém
bude komplexně řízen firmou Parking Plzeň vyčlenění mimo systém by způsobilo problémy cenová politika dosažení efektivní regulace statické dopravy Splatitelnost samostatného parkovacího domu samostatný parkovací dům není obvykle investičně splatitelný dostatečně atraktivní projekt pro investory a banky

15 Školství Obsah Pembroke Dock Community School Zdravotnictví Parkování
Kultura a sport Veřejné osvětlení

16 Pembroke Dock Community School
Výchozí situace První školní PPP projekt ve Walesu Pembrokeshire je lokální samospráva s populací 115 tis. obyvatel Oddělené lokality – mateřská a základní škola – 480 dětí včetně 5 autistických Jedna ze dvou základních škol Sociálně deprivovaná oblast (bývalé loděnice) – vysoká nezaměstnanost, slabé akademické výsledky 40 let staré nevyhovující budovy Inspirativní vedoucí učitel – David Thorley

17 Pembroke Dock Community School
Cíle projektu Nejmodernější mateřská a základní škola pro 500 dětí ve věku 3-11 let Vybavení pro 145 dětí s autismem nebo jinými speciálními potřebami Plně integrované IT a komunikační vybavení pro vyučování a učení Venkovní a kryté plochy pro různé druhy vyžití Škola se stane centrem lokální komunity – jak pro dospělé tak pro děti Vyšší morálka učitelů, angažovanost žáků, úroveň vzdělání, angažovanost místní komunity

18 Pembroke Dock Community School
Služby poskytované soukromým partnerem Návrh/projektování, výstavba a financování všech budov, služeb a přístupových cest Demolice existujících budov v obou lokalitách Přemístění škol do nových budov Správa nemovitostí Facility management Údržba nemovitostí, úklid, správa, stravování, řízení dodávek energií, vody, apod. NEposkytuje hlavní výukové služby

19 Pembroke Dock Community School
Rizika nesená soukromým partnerem Doba výstavby Smlouva s pevnou cenou (žádné zvyšování nákladů) Garantované otevření školy – září 2001 Praktické problémy během výstavby: Špatné počasí způsobilo časový tlak na plnění stavby Potrubí firmy Texaco procházející skrz lokalitu si vyžádalo novou nepropustnou stěnu Okna v mateřské škole nesplňovala zdravotní a bezpečností parametry – byla vyměněna Stěny tělocvičny musely být přelakovány Nákladová rizika provozu Snížení platby za nedostupnost tříd a herních prostor nebo jejich provedení pod standardem Nemožnost zvýšit platbu za služby během 6 let i přes nárůst mzdových nákladů > indexace Šestiletá perioda indexace nákladů (kromě údržby nemovitostí) - nárůsty s limitem 12,5%

20 Pembroke Dock Community School
Výsledky projektu Nová škola již funguje 9 let Významně vzrostla oblíbenost školy – nyní 586 dětí a expanze Pravidelně skvělé hodnocení od školní inspekce Výrazné zlepšení výsledků žáků v rámci všech věkových skupin – mezi nejlepšími 25% ve Walesu Centrum místní komunity – dětské kroužky, vzdělávání dospělých, volnočasové aktivity, ranní a odpolední kluby Vybráno jako nejlepší fungující školní projekt roku 2005 (cena Public Private Finance)

21 Kultura a sport Stade de France Obsah Zdravotnictví Parkování Školství
Veřejné osvětlení

22 Stade de France Shrnutí projektu Stadion pro 80 tis diváků
Doba výstavby 31 měsíců Zahájení provozu 1998 Investiční náklady 364 mil. EUR Státní dotace 173 mil. EUR, ostatní zdroje zajišťuje koncesionář Cíl státu – ziskový stadion Koncesionář na dobu 30 let – konsorcium Vinci (67%) and Bouygues (33%)

23 Stade de France Specifika projektu
Při přípravě a podání nabídek zájemců se očekávalo získání místního sportovního klubu jako zdroje trvalých příjmů koncesionáře V případě, že stát tento klub nezajistí, získá koncesionář adekvátní kompenzaci Naopak, stát bude získávat 50% ze zisku před zdaněním nad úroveň zisku v původním business plánu z nabídky koncesionáře Díky tomuto aranžmá již stát získal 66 mil. EUR (kromě daní)

24 Stade de France Aktuální roční výsledky Tržby 106 mil. EUR
185 zaměstnanců 2 miliony diváků 31 sportovních a kulturních akcí 200 konferencí a seminářů Hlavní partneři - Coca-Cola, Renault, Kraft, Sport 2000, EDF, PMU, Ile-de-France Region Oficiální partneři - Cetelem, Danone, Tout Faire Matériaux, Konami, Sharp, Pages Jaunes Mediální partneři - Le Parisien, L’Equipe

25 Stade de France Výsledky projektu
Stadion má pozitivní image a je preferován veřejností 75% akcí je dostupných za cenu do 10 EUR Nastartoval obnovu pařížské čtvrti Plaine Saint-Denis a stal je její symbolem Ročně spolupracuje s 80 firmami z této čtvrti Umožnil vznik více než 1 tisíce pracovních míst (přímých i nepřímých), z toho 1/3 lokálně

26 Pražské veřejné osvětlení
Obsah Zdravotnictví Parkování Školství Kultura a sport Veřejné osvětlení Pražské veřejné osvětlení

27 Veřejné osvětlení v Praze
Shrnutí projektu Správa, údržba a obnova veřejného osvětlení včetně nákupu elektrické energie Kontrakt se soukromou firmou ELTODO-CITELUM pro období do roku 2013 (15 let) Cca 125 tis elektrických světelných míst 300 plynových luceren a kandelábrů 6.627 km kabelů 439 ks veřejných hodin a 57 věžních hodin Svítivost a provozuschopnost překračuje 99,4% Realizovaná výměna více než 90% svítidel během prvních 7 let projektu Snížení příkonu na 14,5 MW z 16MW Snížení spotřeby o 7 GWh během prvních 6 let

28 NEWTON Business Development, a.s.
Děkuji vám Michal Tesař Partner NEWTON Business Development, a.s. Strategické a ekonomické poradenství Tel.:


Stáhnout ppt "Příklady PPP projektů pro krajská města"

Podobné prezentace


Reklamy Google