Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu
Název školy Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_4_Představitelé České moderny Šablona číslo: XVII Sada číslo: Pořadové číslo DUM: 4 Autor: Mgr. Milena Uhrovičová

2 Anotace Materiál kombinuje výklad (ppt) o tvorbě představitelů České moderny s rozborem několika ukázek (pracovní list – DUM 4). Uvedená řešení jsou jen návrhem. V úvodu prezentace je řešení domácího úkolu z předchozí prezentace - VY_32_INOVACE_XVII_1_1_Česká dekadence. Česká moderna Autor Mgr. Milena Uhrovičová Klíčová slova J. S. Machar, A. Sova, O. Březina Druh učebního materiálu Prezentace, pracovní list Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Tematická oblast Všeobecné vzdělávání – český jazyk a literatura

3 ČESKÁ LITERATURA V 90. LETECH 19. ST. A POČÁTKU 20. ST.
II. část PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ MODERNY

4 DÚ - MANIFEST ČESKÉ MODERNY – pracovní list – úkol č. 3 - řešení
A) Sražena typickými reprezentanty starých směrů v jeden šik … Mladá generace se semkla, spojila proti staré generaci … které s despektem bylo hozeno na ni … s pohrdáním, opovržením byla pojmenována B) Mladým autorům bylo vytknuto, že nenavázali na to, co vytvořila starší generace, že nemá v úctě významné osobnosti minulých dob, neváží si jich. Mezi starší a mladou generací je nepřekonatelný rozpor. C) Požadovali nové pojetí kritiky - „míti své přesvědčení, volnost slova, bezohlednost“, „kritická činnost jest … samostatným literárním žánrem“ Kladli důraz na individualitu, tvůrčí svobodu - “Umělče, dej do svého díla svou krev, svůj mozek, sebe“ dílo mělo vzniknout z vnitřní potřeby autora Požadovali silné umělecké osobnosti, ne jejich napodobitele (kritika lumírovců, epigonů Vrchlického) - „Umělce chceme, ne echa cizích tónů, ne eklektiky, ne diletanty“ Odmítali jak bezduché napodobování cizích vzorů (kritika Vrchlického) - „Nevážíme si pestrobarevného látání přejatých myšlenek“, tak lidové slovesnosti - „imitací národních písní, veršovaných folkloristických tretek“ (kritika Hálka) Odmítli i realismus – „Nevážíme si … realistické ploché objektivnosti.“

5 František Xaver ŠALDA (1867 – 1937)
Nejvýznamnější literární kritik České moderny Člen redakce Ottova slovníku naučného Profesor románských literatur na UK BOJE O ZÍTŘEK – eseje, názory na umění

6 JOSEF SVATOPLUK MACHAR (1864-1942)
Pracovní list – úkol č.1 Byl jsem cynikem a skeptikem. Pánaboha jsem nikdy nepohřešoval, poněvadž jsem ho nikdy neměl potřebí; mnoho jsem nenáviděl, poněvadž jsem nedovedl ničeho mít rád; radosti ze života jsem nepociťoval, poněvadž v něm radosti nebylo. Jako jsem popíral každý vřelejší cit, popíral jsem i cit lásky a příslušnosti k národu svému, neboť jsem viděl na konkrétních případech pod každým takovým citem jen sobectví a počtářství; nenáviděl jsem každý projev nadšení, poněvadž se mně zdálo, že se dotýká hranic směšného bláznovství ... Konfese literáta A) Jak byste charakterizovali cynika a skeptika? B) Na základě úryvku objasněte Macharovy životní názory a postoje. Básník - představitel realistické poezie, publicista (skvělý fejetonista, navázal na Nerudu, často ještě útočnější), uznávaný řečník úředník ve Vídni – styky s domovem - podíl na kulturním i politickém životě, kritik české malosti stoupenec Masaryka, později názorové rozpory, uzavřel se do svého individualismu a přiklonil se ke krajní pravici spoluautor manifestu České moderny

7 Pracovní list – úkol č.1 - řešení
A) cynik - bezohledný, bezcitný člověk - okázale opovrhuje kladnými lidskými hodnotami, úmyslně zesměšňuje to, co druzí uznávají Skeptik – člověk nedůvěřivý, pochybovačný, zatrpklý, přehnaně kritický B) Machar se nedokázal radovat ze života, nevěřil v lásku, nevěřil ve společnost, necítil spjatost se svou vlastí, viděl jen sobectví a přetvářku, jeho pesimismus a kritičnost se promítá do celého díla.

8 J. S. MACHAR - dílo CONFITEOR I. – III. (z lat. „vyznávám se“) sb. převážně politické a osobní lyriky - milostná témata – zklamání - nevíra ve společenské ideály - skepse, ironie TRISTIUM VINDOBONA (Žalozpěvy z Vídně) – politická poezie, kritika české malosti, slabosti, vlastenčení ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE- veršovaná epika MAGDALÉNA – román ve verších – obě díla kritika nerovného postavení žen, maloměšťácké morálky, pokrytectví SVĚDOMÍM VĚKŮ – devět sbírek, cyklus historických básní zachycujících vývoj lidstva od antiky po současnost

9 ANTONÍN SOVA (1864 – 1928) Básník: počáteční tvorba – impresionismus (básník české krajiny – obliba jižních Čech a Vysočiny) – KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD Z MÉHO KRAJE pak symbolismus – převaha protispolečenského protestu (proti mentalitě měšťáctví, sociální nespravedlnosti) VYBOUŘENÉ SMUTKY ÚDOLÍ NOVÉHO KRÁLOVSTVÍ JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME Milostná lyrika – jeden z vrcholů jeho tvorby – LYRIKA LÁSKY A ŽIVOTA Prozaik: prózy s prvky lyriky – soustředění na zachycení atmosféry, psychiky hrdinů IVŮV ROMÁN PANKRÁC BUDECIUS, KANTOR básník, prozaik v jeho díle odraz většiny dobových uměleckých a společenských impulsů (realismus, impresionismus, symbolismus, sociální tematika). dětství a mládí v jižních Čechách studia práv v Praze brzy opustil, řada zaměstnání (redakce Ottova slovníku naučného, pražský magistrát, ředitel pražské Městské knihovny) manželství s ženou mladší o devatenáct let – rozpad už před 1. světovou válkou onemocnění syfilidou – později upoután na invalidní vozík

10 Pracovní list – úkol č. 2 Úryvky z básní A. Sovy Nemožno utlumit svou nenávist ku příliš prázdným srdcím krásných žen. Jen vykořistit, srdce mužů jíst, když dal jsi žár, být chladem podveden. Lyrika lásky a života (Prázdná srdce) Jak jsem, olše, měl vás rád, v podvečerní, vonný chlad, nad vodou když schýlen sám stín váš chvěl se sem a tam. Květy intimních nálad(Olše) A) Jaká lyrika převládá v tvorbě A. Sovy? B) K jakému liter. směru byste přiřadili uvedené ukázky – objasněte. U řek mám večer vlažný rád, u řek, kde plno mušlí leží, kde zvolna z řek vstává chlad a bílá pěna z dálky sněží. U řek mám břízy nejraděj a olše, do nichž stín se dere, a cvrčků šum a vážek rej a v dálce města rysy šeré. Květy intimních nálad (U řek)

11 Pracovní list – úkol č. 2 - řešení
A) V tvorbě A. Sovy převažuje lyrika přírodní a milostná, především v první etapě jeho tvorby. B)K jakému liter. směru byste přiřadili uvedené ukázky – objasněte. Květy intimních nálad – impresionismus Impresionismus – v literatuře chce: zachytit náladu okamžiku, barvy, zvuky, prchavost dojmu snaží se působit na všechny smyslové vjemy člověka (zde především vjemy zrakové stín váš chvěl se sem a tam, plno mušlí leží, bílá pěna z dálky sněží, olše, do nichž stín se dere, sluchové cvrčků šum a vážek rej, vjem chladu večer vlažný, z řek vstává chlad) převládají obrazy přírody – obraz řeky

12 A. SOVA - Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?
Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo. Tak nevrle a tulácky v obzoru slunce spalo. Ó, proč tak pozdě? řek jsem k ní. Poslední slunce na síti, zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí, mé louky teskní vůní mdlou a vody zešeřeny jsou a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou - že do daleka odplout chci kams na zelené ostrovy a zdvihám vlajky na stožár a bílé plachty, lanoví. Vás tenkrát zjara čekal jsem… V obzoru modrý zvučel jas. Já napjal struny z paprsků, by echem chyt se v nich váš hlas. Ještě jednou se vrátíme (Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy) Nuž rcete, kde jste tenkrát byla? A pod jakými zeměpásy? Nuž rcete, čí jste jaro žila? Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy? Kde horké noci zpívaly vám v okna otevřená? Má duše marně toužila tím tichem uděšená. A teď! kdy nevzpomněl jsem snad, vše se tu chystám zanechat, na plavbu bych se vydal rád, proč jdete vadnout na můj sad. Pro nás tu slunce nehoří a nevýskají pohoří. Nám nikde louky nevoní, zpěv nezní v našem pomoří, chci odplout sám a poslouchám podzimu pohádkové hlasy - jdu hledat Nové království. Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?

13 Pracovní list – úkol č. 3 A. SOVA - Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy? A) O jakou lyriku se jedná? B) Jaké je téma básně? C) Kdo je protagonistou básně? D) Pokuste se interpretovat některé symbolické obrazy v básni: Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo. Ó, proč tak pozdě? řek jsem k ní. (…) Poslední slunce na síti, zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí mé louky teskní vůní mdlou a vody zešeřeny jsou a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou (…) Vás tenkrát zjara čekal jsem… Nuž rcete, čí jste jaro žila? A teď! kdy nevzpomněl jsem snad, vše se tu chystám zanechat, na plavbu bych se vydal rád, proč jdete vadnout na můj sad E) Co je cílem básníkovy cesty? K čemu metafora jdu hledat Nové království odkazuje? F) K jakému literárnímu směru byste tedy ukázku přiřadili?

14 Pracovní list – úkol č. 3 - řešení
A) O jakou lyriku se jedná? - milostnou B) Jaké je téma básně? Lyrický subjekt (mluvčí básně) vyjadřuje milostné zklamání z nenaplněné lásky. C) Kdo je protagonistou básně? – stárnoucí muž D) Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo - dávná básníkova láska se vrátila do jeho života v době básníkova stáří … Poslední slunce na síti, zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí mé louky teskní vůní mdlou a vody zešeřeny jsou a přes přívozy stíny jdou a všecko planou je už hrou – stmívání v podzimním sadu - metafora stáří Ó, proč tak pozdě? řek jsem k ní. (…) Vás tenkrát zjara čekal jsem… Pro básníka je už pozdě, svou lásku chtěl milovat, když byl mladý (jaro = metafora pro mládí) Nuž rcete, čí jste jaro žila? S kým prožila nejkrásnější roky života? A teď! kdy nevzpomněl jsem snad, vše se tu chystám zanechat, na plavbu bych se vydal rád, Básník se už připravuje na svou poslední cestu - smrt proč jdete vadnout na můj sad Proč se vrací až nyní, kdy „uvadá“ - stárne E) Co je cílem básníkovy cesty? K čemu tato metafora odkazuje? – zelené ostrovy, „Nové království“ – odkazuje ke křesťanskému posmrtnému životu – životu v ráji

15 OTOKAR BŘEZINA (1868 – 1929) vl. jménem Václav Jebavý
5 básnických sbírek (1895 – 1901), pak odmlčení poezie plná mystických úvah, náboženství, filozofie + bohatství symbolů a metafor, cizí slova, odborné pojmy – výsledkem umělecky a myšlenkově náročná poezie TAJEMNÉ DÁLKY – pesimismus – dominuje bolest – ztráta rodičů, nenaplněná láska, pocit osamění SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ – titul oxymóron (Březinův oblíbený básnický prostředek); západ = smrt = vysvobození z pozemského utrpení) VĚTRY OD PÓLŮ – vrcholí básníkovo oproštění z reálného světa STAVITELÉ CHRÁMŮ RUCE – v posledních sbírkách snaha o překonání individualismu, ruce – symbolem sbratření lidstva Básník – nejvýraznější představitel českého symbolismu V mládí poznamenán smrtí rodičů (zemřeli krátce po sobě) – prohlubuje Celoživotní pocit samoty a pesimismu, později ještě pocity vyděděnosti Učitelem v Nové Říši – v místní klášterní knihovně studium filozofie

16 Otokar Březina – Moje matka (Tajemné dálky)
Šla žitím matka má, jak kajícnice smutná, den její neměl vůně, barev, květů, jasu; plod žití suchý jen, jenž jako popel chutná, bez osvěžení trhala se stromu času. Prach ostrý chudoby jí v tváří krásu šlehal a řezal do očí a v slzách zánět hasil, … Pod tíží tmavých let svou naklonila šiji, žeh práce žíravý jí z nervů svěžesť leptal, smrť svojí líbala a v těžké agonii ret její s úsměvem jen slova díků šeptal. (…) V mých žilách zahřívá se teplo tvého těla, tvých zraků tmavý lesk se do mých očí přelil, žeh víry mystický, jímž duše tvá se chvěla, v mé duši v oheň žíhavý a krvavý se vtělil. A jako tvoje kdys i moje cesta smutná; bez vůně den je můj, bez barev, květů, jasu; plod žití suchý jen, jenž jako popel chutná, tvým stínem ovíván se stromu trhám času.

17 Otokar Březina - Větry od pólů
Dni, které neměly jiter, z dálky nám hodily světla jak echa staleté touhy; šílili jsme šílenstvím lásky, jež byla modlitbou k Nejvyššímu. Ze rtů našich sladkost její se tryskla a přece hořely posvátnou žízní. Zraky naše ji pily z bratrských zraků a pohledům bratří ji dávaly píti a v rozechvění neznámé blízkosti krví nám zvonila hudbami tajemství. (…) (Bratrství věřících)

18 Česká moderna - shrnutí
Česká moderna – její přínos: Důraz na individualitu a tvůrčí svobodu (umělec musí být silná osobnost – kult subjektivity) a lyričnosti (odmítnutí realismu, oslabení románu, více povídka – celkově v próze nevytvořila nové hodnoty) Odmítnutí bezduchého napodobování Literární kritika je oprávněná, je samostatným oborem Představitelé: J. S. Machar , A. Sova, O. Březina, F. X. Šalda

19 DÚ – k jednotlivým autorů zpracujte přehled tvorby

20 Zdroje Čítanka pro 2. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2001 Literatura pro 2. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 2001 Literatura pro 3. ročník středních škol – Pracovní sešit, nakladatelství Didaktis vyd. Mašková, D.: Čítanka 3 k Literatuře – přehledu SŠ učiva. Dotisk 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, s. Polášková, T., Milotová, D., Dvořáková, Z.: Literatura – přehled středoškolského učiva. Dotisk 2. vyd. Třebíč : Petra Mrákotová, s. (edice Maturita) Sochrová, M.: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment, Havlíčkův Brod, 1. vydání, 2007

21 Obrázky http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MacharJS1923.jpg


Stáhnout ppt "Střední škola obchodně technická s. r. o. Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google