Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k programu MAXQDA 10 realizovaný v rámci projektu NOTES – Nové technologie ve vědách (o současných i minulých) společnostech, spolufinancovaný Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k programu MAXQDA 10 realizovaný v rámci projektu NOTES – Nové technologie ve vědách (o současných i minulých) společnostech, spolufinancovaný Evropským."— Transkript prezentace:

1 Seminář k programu MAXQDA 10 realizovaný v rámci projektu NOTES – Nové technologie ve vědách (o současných i minulých) společnostech, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah QDA CAQDAS MAXQDA

3 Obsah MAXQDA O programu Projekt a pracovní plocha Dokumenty
Kódy a kódování Segmenty dat Poznámky Odkazy a geolinks Vyhledávání a autokódování Proměnné MAXDictio Vizuální nástroje: MAXMaps

4 *Qualitative Data Analysis
A) QDA* *Qualitative Data Analysis

5 KVANTtitativní analýza dat
Standardizace dat a jejich dekontextualizace Data v podobě čísel Testování apriorních teorií/hypotéz Měření četnosti proměnných a jejich vzájemných korelací Závěr v podobě vyvrácení či potvrzení hypotéz

6 KVALitativní analýza dat
Kontextualizace dat a hledání obecných vzorců Data v podobě záznamů, nejčastěji v texty (přepisy interview, terénní poznámky) Kódování dat Vytváření významových kategorií a konceptů Hledání asociací a vysvětlení Vytváření hypotéz a teorií

7 Kódování v kvantu a kvalu
Aplikovaná během projektu Generuje kategorie Kódy odkazují na původní data Neustálá revize kódů je základním postupem analýzy Kódování je analytická činnost a základní kámen analýzy Rozšíření a kontextualizace Samostatná fáze mezi sběrem dat a jejich analýzou Aplikace předem daných kategorií Kódy shrnují a nahrazují původní data Revize kódů není zpravidla možná Kódování je mechanická činnost odtržená od analýzy Redukce a vytržení z kontextu

8 Postup analýzy kval. dat
Data Kódy Kategorie Koncepty Teorie

9 Teorie Obecné Partikulární Témata/koncepty Kategorie Kódy Subkategorie
Pozor na terminologii: Bernard používá termín témata pro to, co je v zakotvené teorii nazývané kategoriemi, resp. koncepty (v další verzi jsou GT jsou koncepty shlukovány v jednotky vyššího řádu do kategorií). Jindy témata jsou nazývaná jako segmenty, chunks apod. Partikulární

10 Kategorie dat v soc. vědách
Atribuční data Kulturní data Prostorová data Relační data

11 Kvalitativní data Co jsou to kvalitativní data?
Cokoliv co nese význam „Kvalitativní“ data pro CAQDAS Cokoliv, co lze digitalizovat

12 Obecný proces kódování
fáze kódování Jednoduché členění dat Typy kódování: deskriptivní (tematické), in vivo… Revize kódu, vytváření abstraktních konceptů z kódů, jejich konceptualizace (analytické kódování) Hledání vztahů a souvislostí

13 Proces analýzy dle Bernarda (2010)
Objevování a identifikace témat Popis hlavních a vedlejších atributů témat Vytváření hierarchických témat a kódovníku Kódování dat – přirázování témat k textu Spojování témat do teoretických modelů

14 Obecné přístupy ke kódování
Indukce Nestrukturovaný rozhovor Zakotvená teorie Kódy jsou vytvářen in vivo během analýzy dílčích rozhovorů Dedukce Strukturovaný/semi-strukturovný rozhovor Kódy (témata) jsou dané a priori Využívám externí kódy (např. HRAF) Realita? Kombinace obojího…

15 Kódování dat Kódování je základním nástrojem analýzy dat
Kódování je však pouze počáteční krok analýzy dat Označování a propojování dat Kódování je vždy subjektivní Je ovlivněno našimi epistemologickými východisky, disciplínou, hypotézou, cíly, tématem…

16 Kód Kód je symbol připsaný určité informaci či významu analyzovaných dat Index zastupující určitý segment dat Typy kódů/kódování Deskriptivní, in vivo, počáteční, tematické, analytické

17 Příklady kódů (Saldana 2009)
Deskriptivní kód 1No tak poslední můj praktický lékař byl v Budějovicích, když jsem tam nastupoval do toho TSE, tak jsem si převed vlastně, abych měl i doktora v těch Budějovicích, tak z Tábora od pani doktorky Jandový, k pani doktorce…. 1Zdravotní péče

18 Příklady kódů (Saldana 2009)
In vivo kód 1Jistota. Protože v tom domově, nebo domě nebo v tom místě, který člověk považoval za domov, tak byl někdo, kdo mně stál za hodně moc, já jemu taky, prostě jo. 1Jistota

19 Příklady kódů (Saldana 2009)
Počáteční kódování 1byl jsem rozvedenej, měl jsem přítelkyni, se kterou jsem žil tady v Český republice s její malou dcerunkou, tý bylo necelých šest let. 2A byl jsem v Holandsku, já jsem tam šel se souhlasem na dva roky, jsme se dohodli, s tim, že si to tam prodloužim nebo neprodloužim, záleží prostě i na mý přítelkyni a na dohodě a tak dále. Protože přece jenom člověk byl přes měsíc pryč, pak se na tejden vždycky objevil doma a pak se zase vracel zpátky… 3A došlo prostě k tomu, že ta moje přítelkyně s její malou dcerou zemřely, a zemřely dost tragicky, 4takže to mě hodně otočilo život, hodně silně. 1Rodinný stav 2 Odloučení 4 Příčina bezdomovství

20 Kódovník (codebook) Seznam/souhrn Kódů/kategorií/subkategorií…
Poznámek Atributů …a vzájemných vztahů mezi nimi

21 Analýza kvalitativní dat

22 Typy kódování (Richards 2005)
Deskriptivní (atribuční) Podobné kvantitativnímu Uchování informací o případech (muž, 45 let, 5 let na ulici) Tematické Členění, označování textu dle obsahu Analytické Vytváření kategorií a konceptů

23 Typy kódování (Saldana 2009)
Na 30 typů kódování Atribuční Deskriptivní In Vivo Procesuální Afektivní Evaluační…

24 Autokódování Použitelné za určitých podmínek pro počáteční deskriptivní, resp. tematické kódování Na základě definovaných atributů program kóduje určité segmenty (slova, věty, odstavce) dat Vymezení určitých klíčových znaků – podobné obsahové analýze Podle formátování (nadpisů) v přepisech V Maxqda pouze na prostřednictvím vyhledávání, NVIVO i podle formátování – nadpisů.

25 Kódování a subjektivita
1V této zemi není místo pro ilegální migranty. Měli by sebrat a poslat tyhle kriminální živli tam, odkud přišli. 1„Není místo“ Výzkumník používající in vivo kódy v rámci zakotvené teorie 1V této zemi není místo pro ilegální migranty. Měli by sebrat a poslat tyhle kriminální živli tam, odkud přišli. 1 Imigrace Urbánní etnograf používající deskriptivní kódování 1V této zemi není místo pro ilegální migranty. Měli by sebrat a poslat tyhle kriminální živli tam, odkud přišli. 1 xenofobie Výzkumník NGO organizace zabývající se diskriminací a rasismem, používající hodnotové kódování

26 Poznámky (memos) Zachycují postřehy, myšlenky… během kódování
Strauss-Corbin (1990) Poznámky ke kódům Poznámky teoretické Operační poznámky

27 Př. hierarchického kódování
Subsistence Práce Legální Nelegální Neformální/šedá Sběr Fárání Prostituce Trestná Krádeže Prodej drog

28 Kategorie, koncept, téma, teorie
Je explicitní slovo či fráze popisující část dat Téma, koncept je výsledkem kódování Analytická reflexe kódů, resp. kategorií Interpretace jejich významu

29 Kategorie, koncepty, témata, teorie
Příklad Kód Rozvod; squating Kategorie Příčiny bezdomovectví Identita Téma Falešná racionalizace příčin Stigma Teorie: Falešná racionalizace příčin ztráty domova je způsob ovládání úzkosti a neutralizace stigmatizace.

30 B) CAQDAS* Computer-Assisted Qualitative Data AnalysiS
*čti „kaktus“

31 CAQDAS Využití počítačových programů při „kvalitativní“ analýze dat
Nejčastěji používaný software pro QDA: Atlas.ti (aktuální verze 7) NVivo (aktuální verze 10) MAXQDA 10 (aktuální verze 10)

32 CAQDAS Programy zdarma: Vynikající program na přepisování interview
Weft QDA RQDA Vynikající program na přepisování interview F4 Další informace o CAQDAS na

33 Atlas.ti 6 (7) Vyvinutý původně pro analýzu dat v rámci zakotvené teorie Výhody Nenáročný na hardware, rychlost a stabilita Podpora Rozsáhlé množství funkcí Snadné kódování audio/video dokumentů Integrace Google Earth

34 Atlas.ti 6 (7) Nevýhody Externí databáze Nepřehledné GUI
Příliš komplikovaný a pro začátečníky složitý Absence hierarchického kódování (lze nepříliš pohodlně nahradit definováním vztahů)

35 MAXQDA 10 Výhody Uživatelské prostředí
Intuitivní, snadný pro začátečníky Hierarchické kódování Integrace kval-kvant Modul MAXDictio pro obsahovou analýzu ve verzi plus

36 MAXQDA 10 Nevýhody Nemá přímou integraci Google Earth
Neumožňuje přímo kódovat video a audio soubory Je řešeno „přepisem“ Nekonformní ovládání médií Občas nestabilní starší neaktualizované verze Import PDF nebo obrázků

37 Nvivo 9 Výhody Nevýhody Intuitivní uživatelské prostředí (MS Outlook)
Vizualizace kódování Maticové vyhledávání Práce s atributy Interní a externí databáze zdrojů dat Import diskusí ze sociálních médií Nevýhody Cena HW nároky a pomalost při větších projektech Instalace aplikací třetích stran

38 K čemu CAQDAS? Výhody: Organizace dat Archivace dat Vizuální zobrazení
Fulltextový přístup Úspora času Lepší přehled

39 C) MAXQDA 10

40 C.1 O programu

41 O programu MAXQDA http://www.maxqda.com/
Současná verze 10, cena 100 EUR (studentská licence) MAXQDA+ Rozšíření o MAXDictio Plugin pro obsahovou analýzu Online video návody (Clarence Gravlee):

42 O programu Primárně vyvinutý pro analýzu textu
Nicméně zvládá i práci s audio a video soubory Založený na interní databázi Dokumenty jsou z kopírovány do souboru projektu Hl. funkce Hierarchické i nehierarchické kódování Podpora PDF Vytváření skupin GeoLinking Qual-quant integrace Plugin pro obsahovou analýzu

43 C.2 Projekt a pracovní plocha

44 Projekt Projekt = soubor ve formátu .mx4
Soubor ve formátu mx4 má povahu „kontejneru“ (databáze) Obsahuje všechny Dokumenty, kódy, poznámky Není třeba původních souborů – vytvoření jejich kopií v interní databázi Výhoda: záloha a manipulace s projektem Vyjma video souborů, resp. velkých souborů

45 Vstupní dialogové okno – otevření/vytvoření projektu
Volba/zadání uživatele Vytvoření nového projektu či otevření označeného stávajícího Seznam recentních projektů Analýza kvalitativní dat

46 Otevření/vytvoření projektu z již otevřeného projektu

47 (náhled aktivovaných kódovaných segmentů dat)
4 okna pracovní plochy Horizontální menu Nástrojová lišta Soustava dokumentů Náhled dokumentů Aktivace/deaktivace oken Soustava kódů Vyvolané segmenty dat (náhled aktivovaných kódovaných segmentů dat) Analýza kvalitativní dat Statusová lišta

48 Menu a lišty = různé možnosti ovládání programu
Hlavní menu Kontextové menu (pravé tlačítko myši) V soustavě dokumentů V soustavě kódů V náhledu dokumentů V okně segmentů dat Hlavní nástrojová lišta Nástrojové lišty oken

49 Nástrojové lišty oken Minimalizace/maximalizace okna a jeho uzavření

50 Hlavní menu Projekt (project) Editace (edit) Dokumenty (documents)
Vytvoření, otevření, záloha, sloučení projektu apod. Editace (edit) Úpravy editovatelných dokumentů Dokumenty (documents) Vytvoření a import dokumentů, vytváření skupin dokument apod.

51 Hlavní menu Kódy (codes) Poznámky (memos)
Vytvoření kódy, frekvence použití kódů, přehled kódovaných segmentů apod. Poznámky (memos) Přehledy poznámek, vytvoření volné poznámky

52 Hlavní menu Okna (windows) Nástrojové lišty (toolbars)
Aktivace, deaktivace oken pracovní plochy Nástrojové lišty (toolbars) Aktivace, deaktivace položek na hlavní nástrojové liště

53 Statusová lišta Počet kódovaných segmentů v rámci aktivních dokumentů a kódů Výchozí váha Počet aktivní dokumentů Počet aktivní kódů Navigace dokumentu

54 C.3 Dokumenty

55 Dokumenty Import existujícího dokumentu Vytvoření nového dokumentu
Podporované formáty: Editovatelné Rtf, doc, docx, txt (nepodporuje .odt) Needitovalené Pdf, jpg, gif Vytvoření nového dokumentu Prázdného textu Přepisu audio/video souboru

56 Import dokumentů Možné způsoby Klávesovou zkratkou ctrl+shift+t
Chyť a táhni (drag and drop) Přetažení dokumentu do okna sytému dokumentů

57 Import dokumentů Možné způsoby Z kontextového menu okna dokumentů

58 Import dokumentů Možné způsoby Z hlavního menu
Documents/Import dcoument(s)

59 Vytvoření nového dokumentu (textu)
Z hlavního menu Vyjma vytvoření přepisu Z kontextového menu v okně dokumentů Při vytvoření přepisu je třeba následně vybrat audio/video soubor

60 Okno systému dokumentů
Deaktivace dokumentů Tisk soustavy dokumentů Vyhledávání v soustavě dokumentů (nikoli v dokumentech) Export soustavy dokumentů Počet kódovaných segmentů v dokumentu Poznámka k dokumentu Filtrování dle barev dokumentů

61 Prohlížení dokumentů Otevřít okno náhledu dokumentů
Dvojklik na daný dokument Případně kontextové menu v okně dokumentů

62 Prohlížení dokumentů Navigační lišta pro prohlížení dokument
Nástrojová lišta okna náhledu dokumentů Fulltextové vyhledávání v dokumentu

63 Vytváření skupin Dokumentů mohou být raženy do různých skupin
Např. rozhovory, fotky, literatura…

64 C.4 Kódy a kódování

65 Kód, kódování Co je to kód?
Označený určitý segment dat Slovo, věta, odstavec… MAXQDA umožňuje neomezené hierarchické kódování Řazení kódů přetažením myší Kódování Přiřazování kódu k určitým segmentům dat během jejich čtení

66 Okno sytému kódů Vytvoření nového kódu Průzkumník kódů
Zakotvenost/stupeň kódů (frekvence použití) Seznam existujících kódů Poznámka ke kódu

67 Vytvoření nového kódů Klávesovou zkratkou Alt+N
Kliknutím na ikonu v nástrojové liště okna kódů Volbou z hlavního menu: Codes/New code Volbou z kontextového menu v okně sytému kódů Z prohlížeče kódů

68 Vytvoření kódů Název kódu Volba barvy kódu Poznámka (vymezení kódu)

69 Vytvoření kódů Nový kód je přiřazen na úroveň, kt. je v té chvíli označena v systému kódu

70 Přiřazování kódů Přetáhnutím myší (drag and drop)
Kódů na vybraný text myší Vybraného textu myší na kód Z kontextového menu v prohlížeči dokumentů Vytvořené nového kódů In vivo kód Poslední použitý kód

71 Přiřazování kódů Z hlavní nástrojové lišty In vivo kód Seznam kódů
Přiřazení kódu Odstranění kódu

72 Přiřazování kódů – hromadné kódování
Přiřazování několika kódů najednou Prostřednictvím fce „aktivace“ kódů a následné kontextového menu v prohlížeči dokumentů Aktivované kódy

73 Přiřazovaní kódů - code bar
Seznam oblíbených kódů

74 Grafická vizualizace kódování
Nastavení vizualizace (kliknutí pravým tlačítkem myši v pruhu kódů nebo z lišty v prohlížeči dokumentů) Možnost přidat komentář k segmentu Kódováné segmenty dat Barevné zvýraznění

75 Odstranění kódů Kliknutím pravým tlačítkem na daný kód Z hlavního menu

76 Výběr části dokumentu a následné přiřazení kódu
Kódování obrázků Výběr části dokumentu a následné přiřazení kódu

77 C.5 Segmenty dat

78 Přehled kódovaných segmentů
Textový úryvek segmentu Čísla řádků Seznam segmentů, které jsoukódováné

79 Přehled kódovaných segmentů k vybranému dokumentu
Vybraný dokument Kontextové menu Analýza kvalitativní dat

80 Přehled kódovaných segmentů k vybranému kódu
Vybraný kód Kontextové menu

81 Aktivace kódů a dokumentů
V okně získaných segmentů(retrieved segments) se zobrazují pouze kódované části dat z aktivních dokumentů a aktivovaných kódů Aktivace Z kontextové menu kódů, resp. dokumentů Stiskem klávesy „ctrl“ a kliknutím na příslušné dokumenty, resp. kódy Deaktivace všech dokumentů Deaktivace všech kódů Aktivované kódy Aktivovaný dokument

82 Okno aktivních segmentů dat
Export segmentů Přehled segmentů Autokódování vyvolaných segmentů Kódované segmenty z aktivních dokumentů a kódů Identifikační údaje segmentu

83 Aktivace segmentů dat dle kombinace kódů

84 Aktivace segmentů dat dle kombinace kódů

85 C.6 Poznámky

86 Poznámky (memos) Poznámky mají charakter komentářů, postřehů, připomínek, nápadů, definic… Mohou být připojeny: Skupinám dokumentům Dokumentům Kódům Segmentům dat Nebo mou být „volné“

87 Vytváření poznámek Z kontextového menu Z manažera poznámek
Přiřazení poznámky vybranému objektu Z manažera poznámek Pouze volná poznámka Všechny poznámky mohou být převedeny na dokumenty a analyzovány

88 Text poznámky (např. definice kódu)
Vytváření poznámek Název poznámky Přiřazení kódu k poznámce Volba typu poznámky Text poznámky (např. definice kódu)

89 C.7 Odkazy a geolinks

90 Odkazy Dva segmenty textu mohou být mezi sebou spojené hyperlinkem
Prolinkované segmenty

91 Odkazy Segment textu může být spojen s externím objektem

92 Geolinks 1 Vytvoření místa v Google Earth a jeho uložení ve formátu *kml Vložení linku k vybranému segmentu 2 2 Otevření uloženého místa Aktivní externí link 4

93 C.8 Vyhledávání a autokódování

94 Vyhledávácí funkce Slouží k vyhledávání částí slov, celých slov apod.
Lze aplikovat Na texty Poznámky Aktivované segmenty dat

95 Vyhledávácí funkce Ikona vyhledávání na hl. nástrojové liště
Vyhledávání výraz Výsledky hledání Možnosti

96 Vyhledávácí funkce Specifické znaky:
? = libovolné písmeno (e.g. ro?a pro ropa nebo rota) * pro více znaků (e.g. p*oh pro piroh nebo paroh < pro začátek slova (e.g. <(tele) pro televize nebo telefon, ale ne postele) > pro konec slova (e.g. >(pus) pro korpus nebo kampus, ale ne opustit nebo kapusta

97 Analýza kvalitativní dat
Autokódování Prostřednictvím funkce fulltextového vyhledávání v dokumentech (lexical search) 1 2 3 4 Analýza kvalitativní dat

98 C.9 Proměnné (atributy)

99 Co jsou to proměnné? Atributy, charakteristiky přiřazené dokumentům nebo kódům Např. pohlaví a věk respondenta Slouží ke komplexnější selekci segmentů textů na základě definovaných charakteristik Např. vyvolání kódovaných segmentu je respondentů určitého věku apod.

100 Proměnné MAXQDA rozlišuje Document variables Code variabels
Např. v případě individuálních rozhovorů, kdy dokument (přepis) = jeden respondent Code variabels Použití např. při fokusních skupinách – proměnná se nevztahuje k dokumentu jako celku, ale k jednotlivým kódům= respondentům

101 Implicitní proměnné a přidání nových
Přidání nové proměnné Režim náhledu dat a zadávání hodnot Přepínání mezi seznamem proměnných a daty Analýza kvalitativní dat

102 Analýza kvalitativní dat
Úpravy proměnných Proměnné mohu přidávat či mazat Přiřazovat jim různé hodnoty na úrovni kódů, resp. dokumentů Mohu je importovat Mohu je aktivovat Aktivace slouží k vyhledávání segmentů, které splňují dané proměnné Z aktivovaných proměnných mohu vytvářet „sety“ Analýza kvalitativní dat

103 C.10 MAXDictio

104 Funkce MAXDictio Frekvence slov v (textovém) celku, označených pasážích, textových skupinách či textových setech Možnost exportu dat v souborech MS Office (Excel, Word) Statistická analýza v SPSS, STATA atd. Go-list a Stop-list Tvorba (hierarchických a exportovatelných) slovníků Klasická kvantitativní obsahová analýza

105 Frekvence slov

106 Frekvence slov

107 Frekvence slov

108 Úkol (1): Frekvence slov
Importujte mediální soubory do MAXQDA Nastavte funkci frekvence slov Hledat v aktivovaných i neaktivovaných souborech Minimální délka pět písmen Neaplikovat Stop-list

109 Stop-list Soubor řetězců písmen, které nechceme počítat (např. číslice, spojky atd.)

110 Stop-list: tvorba

111 Úkol (2): Tvorba stop-listu
Ve frekvenci slov „naklikejte“ několik slov, která jsou očividně zbytná (např. anopress) Pokud jste frekvenci slov zavřeli, poslední provedenou vyvoláte pomocí MAXDictio -> Last frequencies Uložte stop-list jako „STOP.TXT“ Zkuste frekvenci slov znova za využití stop-listu

112 Slovník Hierarchizace Ukládání (Export) Import

113 Slovník

114 Slovník a jeho tvorba Slovo: seskupení písmen (a) mezi dvěma mezerami; (b) mezi mezerou a vyloučeným znakem (cut-off) a (c) mezi dvěma vyloučenými znaky Word stem (slovní kmen): jakákoli část slova Např. „on“ – „ondra“, „elektron“, „kronika“ Only exact matches: přesná shoda řetězce „prezident“ kóduje „Prezident “, ale nikoli „prezidentský“ Case sensitivity: odlišuje malá/velká písmena „Ondra“, „ondra“ a „ONDRA“ jsou tři různá slova Case sensitivity + Only exact matches Kóduje pouze a jen daný řetězec Starting letters Aktivní: „hon“ kóduje „hony“, nikoli „pohon“ Neaktivní: „hon“ kóduje i „pohon“ Tabulka Word Frequency: double-click (slovo přesune do slovníku) “Only exact matches” - “president“ will code President, but not presidential “Only exact matches” and “Case sensitivity” - “president“ will not code President “Starting letters” activated - “tree“ will code trees and treehouse “Starting letters” deactivated - “tree“ not only codes Tree, but also street

115 Frekvence slov ze slovníku

116 Go-list Opak stop-list, v podstatě slovník Frekvence zadaných slov

117 Úkol (3): Tvorba slovníku
Otevřete si prázdný slovník Vytvořte dvě kategorie „Romové“ a „Etnicita“ Ke každé kategorii vytvořte hledaný řetězec (např. u Etnicity to může „etni“) Zkuste frekvenci slov ze slovníku Slovník uložte jako „DICT.TXT“

118 MAXDictio Coder Automaticky kóduje text na základě aktivního slovníku
Odlišné pojetí kódování Vyhledává slova ze slovníku a jejich počet připisuje příslušným textovým jednotkám (tj. nejčastěji textovým souborům) Možnost transformace do proměnných

119 Možnosti MAXDictio Coder

120 MAXDictio Coder

121 Výstup MAXDictio Coder

122 MAXDictio a strukturovaný text
Strukturace textu pomocí kódování Kapitoly kódy „kapitola1“, „kapitola2“ atd. Věty (vhodné pro KWIC) Zvýšit úroveň (level) Komplikované u PDF souborů When analyzing structured texts, the analysis is itemized by the existing (or selected) text units. In the example above, the text has been differentiated by chapters. Suppose we want to analyze two texts, the first text consists of four chapters, the second of only three. In this case, the table of results still will be comprised of two times four lines (total: 8 lines), as in the illustration below. Here the text “Matthew” only consists of three text units, a fourth chap-ter didn’t exist. This is visible by the entry 0 in the last line in the column “Words” of the table of results (Matthew Chapter 4).

123 Úkol (4): MAXDictio Coder
Spusťte MAXDictio Coder Úroveň ponechte na nule Na výskyt jednotlivých slov můžete kliknout pravým tlačítkem a skrze „Search results“ se podívat na umístění hledaného řetězce When analyzing structured texts, the analysis is itemized by the existing (or selected) text units. In the example above, the text has been differentiated by chapters. Suppose we want to analyze two texts, the first text consists of four chapters, the second of only three. In this case, the table of results still will be comprised of two times four lines (total: 8 lines), as in the illustration below. Here the text “Matthew” only consists of three text units, a fourth chap-ter didn’t exist. This is visible by the entry 0 in the last line in the column “Words” of the table of results (Matthew Chapter 4).

124 Využití MAXDictio Coder
Frekvence a lokace určité kategorie Korelace kategorií Vzorce frekvencí kategorií Which category is named most frequently in which texts or text units? In which text (or texts) is a category coded especially often? Where does it appear very seldom? How do the categories correlate? Can patterns be found in the category frequencies?

125 Limity MAXDictio Coder
Velikost a počet textů nejsou limitovány Při textech jsou některé funkce pomalejší Projekt do milionu slov by měl zvládnout „průměrný počítač“

126 C.11 Vizuální nástroje: MAXMaps

127 Vizuální nástroje MAXQDA
MAXMapy (MAXMaps) Prohlížeč matice kódů (Code Matrix Browser) Prohlížeč vztahů kódů (Code Relation Browser) Portrét dokumentu (Document Portrait) Kódová řada (Codeline) Srovnávací tabulka dokumentů (Document Comparison Chart)

128 Prohlížeč matice kódů Vizualizace počtu segmentů, které jsou danými kódy kódovány v daných dokumentech

129 Prohlížeč matice kódů

130 Prohlížeč vztahů kódů Vizualizace průsečíků kódů v dokumentu, skupině aktivovaných dokumentů nebo celého Document System Umožňuje nalézt propojení a vztahy mezi kódy Možnost vizualice „blízkosti“ kódů

131 Prohlížeč vztahů kódů

132 Portrét dokumentu Vizuální reprezentace kódů na základě barev kódů
Vizualizace proporcí mezi kódy

133 Kódová řada Matice textových paragrafů a kódů v nich použitých

134 Srovnávací tabulka dokumentů
Umožňuje porovnat kódy, které jsou použité v dokumentu

135 MAXMapy Grafická reprezentace propojenosti objektů MAXQDA

136 MAXMapy

137 MAXMapy: Pracovní módy
Výběrový režim Vkládání objektů Rozmisťování objektů Spojovací režim Vytváření vazeb mezi objekty Pohybový režim Pohyb celým modelem po pracovní ploše Zvětšování změnšování Modifikace v MAXMaps nemají vliv na MAXQDA projekt.

138 MAXMapy: Výběrový režim
Objekt: Kód, poznámka, okódovaný segment, volný objekt, textový soubor a textová skupina Obrázek + štítek:

139 MAXMapy: Výběrový režim
Vkládání objektů Přetažením nebo ALT + dvojklik Kliknutí pravým tlačítkem na daný objekt a výběrem možnosti „insert in map“ Kliknutí pravým tlačítkem na kód v MAXMaps a výběr možnosti Volný objekt:

140 Úkol (1): Vložení objektů
Vytvořte několik kódů a subkódů Okódujte s nimi libovolné segmenty textu Vytvořte několik poznámek a textovou skupinu Všechny tyto objekty (kód, kódovaný segment textu, poznámky a textovoou skupinu) vložte do MAXMapy

141 MAXMapy: Spojovací režim
Typy vazeb Jednoduchá Beze směru Jednosměrná Dvousměrná Vkládání vazeb Výběr typu vazby Kliknout na objekt (držet) Přetáhnout na druhý objekt

142 MAXMapy: Vlastnosti objektů/vazeb
Aktivován výběrový režim Aktivace okna změny vlastností Dvojklikem Pravým tlačítkem + Properties Možnosti změny vlastností Název Rámeček Obrázek On/off Externí obrázek Stín

143 MAXMapy: Vlastnosti objektů

144 MAXMapy: Vlastnosti vazeb

145 Úkol (2): Propojení objektů a jejich vlastnosti
Mezi libovolnými objekty vytvořte vazby Použijte všechny tři typy U objektů nastavte font Times New Roman, viditelný rámeček a neviditelný obrázek U vazeb nastavte (libovolné) jméno (font Times New Roman), viditelný rámeček, bez stínu

146 MAXMapy: Vrstvy Vytvoření vrstvy

147 MAXMapy: Vrstvy Objekty mohou být připsány různým vrstvám (základní = „base“)

148 Úkol (2): Propojení objektů a jejich vlastnosti
Vytvořte další vrstvu Pojmenujte ji „Vrstva2“ Přiřaďte alespoň jednomu objektu nově vytvořenou vrstvu

149 MAXMapy: Šablony

150 MAXMapy: Šablony Případový model (One-Case Model)
Jednokódový model (One-Code Model) Model teorie kódů (Code Theory Model) Model společného výskytu kódů (Code Co-Occurrence Model) Model kódů, subkódů a segmentů (Code-Subcode-Segments Model) V následujících slidech chybí Model společného výskytu kódů.

151 MAXMapy: Případový model
Textový soubor z Document System Zobrazení Sub/kódů Poznámky Kódovaných segmentů Tloušťka na základě počtu kódovaných

152 MAXMapy: Případový model

153 MAXMapy: Jednokódový model
Zobrazení Kódované segmenty Poznámky

154 MAXMapy: Jednokódový model

155 MAXMapy: Model teorie kódů
Zobrazení Kód Subkódy Poznámky

156 MAXMapy: Model teorie kódů

157 MAXMapy: Model společného výskytu kódů
Zobrazení Kód Subkódy Kódované segmenty

158 MAXMapy: Model společného výskytu kódů

159 MAXMapy: Export Tisk & PDF BMP JPEG EMF
Export/import mapy ve formátu *.MOD

160 MAXMapy: Příklad

161 MAXMapy: Příklad

162 antropologie.org


Stáhnout ppt "Seminář k programu MAXQDA 10 realizovaný v rámci projektu NOTES – Nové technologie ve vědách (o současných i minulých) společnostech, spolufinancovaný Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google