Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsme specialisté v oblasti:  Realizací a rekonstrukcí plochých střech a střešních plášťů  Opláštění budov  Střešních světlíků, prosvětlovacích pásů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsme specialisté v oblasti:  Realizací a rekonstrukcí plochých střech a střešních plášťů  Opláštění budov  Střešních světlíků, prosvětlovacích pásů."— Transkript prezentace:

1

2

3 Jsme specialisté v oblasti:  Realizací a rekonstrukcí plochých střech a střešních plášťů  Opláštění budov  Střešních světlíků, prosvětlovacích pásů  Větracích štěrbin a ventilačních systémů pro zemědělství

4

5  Pohoda zvířat je vyvážený stav, ve kterém je zvíře schopno svými vlastními silami se bezproblémově vyrovnat s působením životního prostředí (Broom, 1994).

6  Odstranění hladu, žízně a podvýživy  Odstranění fyzikálních a tepelných faktorů nepohody  Odstranění příčin vzniku bolesti, zranění, nemoci  Možnost projevů normálního chování  Odstranění strachu a deprese (úzkosti)

7  Směrnice rady 98/58/ES  Vyhláška 268/2009 Sb.  Zákon 246/1992 Sb.  Zákon 50/1976 Sb.  Vyhláška 137/1998 Sb. V případě neplnění legislativních požadavků se zemědělské podniky do budoucna (od roku 2013) vystavují riziku dvojích sankcí, a to formou pokuty a formou krácení dotací (v závažných případech až 100% krácení dotací v kombinaci s pokutou).

8  denní světlo je pro zvíře nejpřirozenější  přirozené světlo má nulový tarif  k jeho použití není potřeba žádné energie  prosvětlení střechou je až 4x účinnější než stěnou  podporuje zdravý vývoj, tvorbu hormonů a reprodukční schopnosti  dřívější nástup a lepší zřetelnost říje  zlepšuje metabolismus = vyšší přírůstky a větší užitkovost  dřívější nástup a lepší zřetelnost říje  vyšší % zabřeznutí po 1. inseminaci / místo 60 nárůst na 65% /  plně využitá energie z krmiva

9

10  fyziologické osvětlení – světlo nezbytné k vytvoření příznivých podmínek pro správný průběh příslušných biologických pochodů  pracovní osvětlení – světlo určené k zajištění pracovní pohody a hygieny prostředí člověka Podle zdroje dělíme osvětlení na:  denní – jde o přímé sluneční záření, případně difusní záření oblohy  umělé – žárovky, zářivky, výbojky V závislosti na směru, ve kterém se světlo do prostředí dostává :  horní  boční  kombinované

11  Pro denní osvětlení se při projektování staveb udávají požadované poměry mezi průsvitnou okenní plochou a plochou podlahovou.  Požadovaný poměr těchto ploch (okna : podlaha) se uvádí v minimálních požadavcích: druh a kategorie zvířat okna : podlaha  skot obecně 1 : 15  žír 1 : 25  volné ustájení 1 : 20

12 Fyziologické osvětlení (lx)  Výkrm skotu min. 25lx  Dojnice min. 60lx  Dojírna min.200lx (dle ČSN 36 00 88 – Osvětlování v zemědělských závodech) Dostatečné osvětlení stájových prostorů je nezbytné pro bezpečnost práce, má význam pro udržování čistoty prostředí, zvířat a technologického vybavení stájí.

13  přirozený prostup denního světla  přirozená cirkulace vzduchu bez nároků na energie  odvod vzduchu mezerou zabraňuje postrannímu znečišťování střechy  životnost po dobu stavby  bez nároků na jakoukoli údržbu  proudění vzduchu pod konstrukcí stropu a střechy prodlužuje životnost stavby  hodí se ke všem střešním krytinám, zástavba až do sklonu střechy 45 stupňů

14 prosvětlení střechou je až 4x účinnější než stěnou

15

16  Vzduch ve stájích musí být neustále vyměňován.  Maximální výměna je množství vzduchu nutné k zabránění přehřátí stáje teplem vznikajícím při metabolizmu zvířat. To určuje kapacitu ventilačního systému.  Minimální výměna vzduchu je množství vzduchu, které je potřebné k zajištění přívodu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého, čpavku, prachu a mikrobiálních vedlejších produktů.

17 Obecné požadavky na větrání stájí jsou:  větrací zařízení musí mít požadovanou kapacitu  větráním musí být rovnoměrně provětrán celý stájový prostor, aby nevznikly tzv.mrtvé kouty  větrání nesmí způsobit průvan  větrací zařízení je nutné správně a průběžně obsluhovat a udržovat Větrání může být buď přirozené, které využívá samovolného proudění vzduchu na základě rozdílu teplot a tím i tlaku venkovního a stájového vzduchu (podílí se zde i účinek větru), nebo nucené, kdy se využívá různých ventilátorů.

18  Kouřová zkouška: ◦ v zimě (<0 ºC) musí být kouř mimo stáj za 15 min. ◦ v létě (>20 ºC) musí být kouř mimo stáj do 1 min. ◦ ANO  Je vzduch ve stáji podobný venkovnímu? ◦ ANO  Nejsou ve stáji pavučiny? ◦ NEJSOU  Nejsou ve stáji „mrtvé“ neprovětrané kouty, zvláště v prostoru ležení? ◦ NEJSOU

19  Je kvalita vzduchu v boxových ložích stejná jako u krmného stolu? ◦ ANO  Nepotí se v noci strop nebo vodovodní potrubí? ◦ NE  Nezdržují se krávy u vrat či delší dobu u napajedel? ◦ NE  Nezvyšuje se frekvence dýchání? ◦ NE  Odpovídá měrná kubatura stáje parametru min. 6 m 3 na 100 kg živé hmotnosti? ◦ ANO  Jsou zřetelné „plísňové mapy“ na stropě či stěnách stáje? ◦ NE

20  Minimálně 6m 3 vzduchu na 100 kg živé hmotnosti ve stáji.  Zajištění vstupu vzduchu v podélných stěnách: při užitkovosti 6 000 l – 0,040 m 2 /100kg, při užitkovosti 7 000 l – 0,060m 2 /100kg živé hmotnosti (platí i pro býky)  Výstup vzduchu hřebenovou štěrbinou: při užitkovosti 6 000 l – 0,025 m 2 /100kg, při užitkovosti 7 000 l – 0,037m 2 /100kg živé hmotnosti

21  Použití u rekonstrukcí, pro celoplošné zakrytí původních otvorů (okna).  Plynulé větrání je zabezpečeno osvědčeným lanovým systémem buď ručním či elektrickým.

22

23  Použití pro výplně větších volných okenních otvorů se zabezpečením ideálního rozptýleného světla, náhrada protivětrných plachet.

24  Použití u novostaveb či rekonstrukcí, pro celoplošné zakrytí velkých otvorů, většinou krmišť a leháren.  Plynulé větrání je zabezpečeno osvědčeným lanovým systémem buď ručním či elektrickým.

25

26

27  Klima dojírny-většinou prádelnový či skleníkový efekt /plně nevyhovující/  -minimální výměna vzduchu malé ventilačky, řeší se otevřenými dveřmi a vraty /průvan/  -prosvětlení většinou plné prosklené stěny či okna se symbolickými výklopnými ventilačkami  Nezřídka výskyt nazelenalých plísní ve spárách obkladů či na povrchu stěn, pavučiny v podhledech  Kondenzace vody na povrchu – důsledek nedostatečného větrání  Nedostatečné osvětlení pracovních míst dojení /požadavek na dojírnu min. 200 lx, prostor vlastní činnosti dojení – osvětlení vemene a struků na úrovni 500 lx pro dobré rozpoznání změn na vemeni či strucích  Neexistence pomocných tepelných zdrojů v prostoru obsluhy v zimním období, což vede ze strany obsluhy k zamezení větrání /dojnicím chlad nevadí, obsluze ano/

28  Větrání čekárny – hřebenová větrací štěrbina k kombinaci s bočními ventilačními prvky /posuvná okna, plachty/.  Požadavek k zajištění dostatečné výměny vzduchu tak, aby prouděním vzduchu z prostoru čekárny do dojírny nedošlo ke zhoršení kvality vzduchu v dojírně  Větrání dojírny- řešení prosvětlení i ventilace světlíky s dostatečně velkými větracími křídly s manuálním či automatickým ovládáním v závislosti na teplotě, vlhkosti a povětrnostních podmínkách.  Náhrada bočních pevných prosklených ploch ventilačními prosklenými křídly – ovládaných shodně se střešní ventilací – zabránění nežádoucího průvanu /ohrožuje zvířata i obsluhu/.  V dojírně je nutné zajistit ochranu strojního vybavení proti zámrzu, z toho důvodu je nutné, aby technologie větrání při uzavření měla dostatečný tepelný odpor /izolaci/ proti promrzání.  Vyřešení pomocných tepelných zdrojů pro zlepšení práce obsluhy v zimním období  Vyřešení zdrojů osvětlení pracovního místa obsluhy.

29

30  zlepšení welfare zvířat, splnění podmínek dotací  přirozené světlo, čerstvý vzduch  životnost po dobu stavby, bezúdržbová konstrukce  lepší prostředí ve stájí = spokojené zvíře = vyšší užitkovost, zdraví  spotřebovaná energie prosvětlovacích a ventilačních systémů je ta, kterou neplatíte

31  výroba dle individuálního přání zákazníka  dodání „na klíč“ nebo bez montáže  ve většině případů není nutný zásah do nosných konstrukcí stěn a krovu  všechny cenové nabídky se řeší individuálně, protože každý projekt je jiný  jako přímí výrobci a dodavatelé už bez zprostředkovatelů vám dokážeme nabídnout zajímavé ceny

32 Střechy Vaníček s.r.o. Odštěpný závod Tábor Měšická 2887 390 02, Tábor Telefon/Fax :  381 271 152 E-mail:  info@strechy-vanicek.cz, info@strechy-vanicek.cz  sterbiny@strechy-vanicek.cz sterbiny@strechy-vanicek.cz www.strechy-vanicek.cz


Stáhnout ppt "Jsme specialisté v oblasti:  Realizací a rekonstrukcí plochých střech a střešních plášťů  Opláštění budov  Střešních světlíků, prosvětlovacích pásů."

Podobné prezentace


Reklamy Google