Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

+420 222 524 240 1. WMS: Systém řízení skladu ÚROVEŇ 2: Řízení pomocí terminálů RF PŘÍKLAD : Centres Autoequip, S.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "+420 222 524 240 1. WMS: Systém řízení skladu ÚROVEŇ 2: Řízení pomocí terminálů RF PŘÍKLAD : Centres Autoequip, S.A."— Transkript prezentace:

1 +420 222 524 240 1

2 WMS: Systém řízení skladu ÚROVEŇ 2: Řízení pomocí terminálů RF PŘÍKLAD : Centres Autoequip, S.A.

3 +420 222 524 240 3 OBSAH WMS Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

4 +420 222 524 240 4 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

5 +420 222 524 240 5  Prostor určený pro skladování, řízení a manipulaci se zbožím.  Živý objekt, jehož řízení ve značné míře ovlivňuje rozvoj obchodní činnosti.  Zajišťuje požadovanou kvalitu služeb se zachováním co nejnižších nákladů.  Element regulující nabídku a poptávku (obvykle nepravidelné).  Je součástí strategie podniku. CO JE TO SKLAD?

6 +420 222 524 240 6 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

7 +420 222 524 240 7  Regulace procesů nabídky a poptávky.  Bezpečné skladové zásoby.  Stav skladu s předstihem pro netypické požadavky.  Přizpůsobení se změnám na trhu.  Efektivní využití kontinuálních a nekontinuálních výrobních procesů.  Optimalizace ve vztahu ke „špičkám“ a „propadům“ obratů v procesech přípravy objednávek. ZÁKLADNÍ VÝHODY Z VLASTNĚNÍ SKLADU Avšak: NEJLEPŠÍ SKLAD JE TAKOVÝ, KTERÝ NEEXISTUJE

8 +420 222 524 240 8 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

9 +420 222 524 240 9 Příjem Skladování/Inventarizace Příprava objednávek Výdej OPERACE REALIZOVANÉ VE SKLADU

10 +420 222 524 240 10 Operace příjmu OPERACE REALIZOVANÉ VE SKLADU  Registrace p ř íjezdu nákladního vozidla.  Informace o vykládce nákladního vozidla.  Otev ř ení a uzav ř ení dok ů.  Kontrola dokumentací.  Vykládka zboží.  Kontrola produkt ů a jejich kvality.  Etiketování materiálů a palet.  Ukládání na paletách a konsolidace.  Podepsání doklad ů dodávky.  Zavedení obdr ž eného materiálu do informa č ního systému.

11 +420 222 524 240 11 Operace skladování OPERACE REALIZOVANÉ VE SKLADU  Obdržení instrukcí ohledně umístění ve skladu.  Přenos do skladovacích výklenků a vyhledávání pozic.  Přemístění a uspořádání palet.  Umístění produktů na svém místě.  Konsolidace nekompletních palet.  Obdržení instrukcí ohledně doplnění.  Doplnění oblasti kompletace.  Informace o poškozených produktech a jejich odstranění.  Registrace používaných skladovacích výklenků.

12 +420 222 524 240 12 Operace přípravy objednávek OPERACE REALIZOVANÉ VE SKLADU  Shromá ž d ě ní kompleta č ních dokument ů.  P ř íprava vybavení pro transport.  Lokalizace prvního místa odb ě ru.  Kontrola a shromá ž d ě ní odpovídajícího mno ž ství produkt ů.  P ř emíst ě ní do dalšího místa odb ě ru.  Korekce anomálií.  Kontrola zm ě n stavu skladu.  Informace o rozporech anebo závadách produkt ů.  P ř enos do oblasti klasifikace, konsolidace, balení a expedice.  Informace o nutnosti dopln ě ní.  Kompletace a p ř edání dokumentace.

13 +420 222 524 240 13 Operace expedice OPERACE REALIZOVANÉ VE SKLADU  Kontrola produkt ů.  Registrace partií a sériových č ísel.  P ř íprava dokumentace.  Etiketování zásilek.  Konsolidace nákladu.  Potvrzení vykládky a dokumentace.  Nakládka na vozidlo ve zvoleném po ř adí.  Povolení na p ř íjezd nákladního vozidla.  Otev ř ení a uzav ř ení dok ů.  Dokumentace výdeje.

14 +420 222 524 240 14 Význam skladu Dobře fungující instalace a její kapacita, objemnost a odolnost závisí na znalosti různých alternativ na trhu, úspěchu projektu a jeho řízení. Dříve... Procesy skladování a distribuce byly často považovány za nutné zlo, proto byly investice minimální a vedení jim nevěnovalo pozornost.

15 +420 222 524 240 15 Význam skladu: nekontrolovaný sklad

16 +420 222 524 240 16 Nyní... Systémy distribuce jsou považovány za strategické prvky v řízení řetězce dodávek. Kromě toho jsou klíčovými faktory, ovlivňujícími úroveň služeb a nákladů. NA TOM ZÁVISÍ BUDOUCNOST VAŠÍ FIRMY

17 +420 222 524 240 17 Význam skladu: kontrolovaný sklad

18 +420 222 524 240 18 V době automatizace skladu je nutné identifikovat hlavní prvky generující náklady. NÁKLADY GENEROVANÉ SKLADEM BEZ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ROČNÍ CELKOVÁ HODNOTA 1.266.673 € Výdej ze skladu Práce 18 % Obsluha 5 % Instalace 64 % Chyby 5 % Různé 8 % Příprava objednávek Instalace 8 % Obsluha 23 % Práce 45 % Chyby 20 % Různé 4 % ROZLOŽENÍ NÁKLADŮ NA OBLASTI SKLADU Práce 19 % Obsluha 6 % Instalace 63 % Různé 6 % Chyby 5 % Příjem zboží Různé 6 % Práce 25 % Obsluha 26 % Instalace 26 % Chyby 12 % Skladování/Doplnění Výdej ze skladu 12% Příjem zboží 12% Příprava objednávek 49% Skladování/Doplnění 27%

19 +420 222 524 240 19 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

20 +420 222 524 240 20 ERP ERP je nástroj, který podporuje integraci všech procesů podniku a optimalizaci dostupných prostředků. SYSTÉM ŘÍZENÍ FIRMY VÝROBANÁKUP FINANCE PRODEJ LOGISTIKA ZAMĚSTNANCI

21 +420 222 524 240 21 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

22 +420 222 524 240 22  Maximální zvýšení kapacity.  Snížení počtu manipulačních operací.  Zvýšení produktivity skladu se současným zlepšením kvality služeb.  Stálá informovanost o stavu skladu.  Zvýšení důvěry klientů.  Častější dodávky.  Realizace procesů s přidanou hodnotou.  Zkrácení doby dodávky hotové objednávky. CÍLE ŘÍZENÍ SKLADU Jaké jsou cíle řízení skladu?

23 +420 222 524 240 23 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

24 +420 222 524 240 24 Co to je WMS? Informační systém řízení pro skladovací centra, který má za úkol zlepšit fyzickou a administrativní správu průtoku materiálů, počínaje od vstupu do skladu po finální expedici. Celý tento proces musí být založen na neustálém plánování a musí zajistit obecný dozor nad operacemi a kontrolou produktů v reálném čase. SYSTÉM ŘÍZENÍ SKLADU

25 +420 222 524 240 25  Spojené s náklady: lepší využití prostoru, optimalizace lidských zdrojů a času obsluhy, snížení počtu nezbytných inventarizací a přizpůsobení investic skladovému stavu.  Spojené se službami: snížení počtu chyb při dodávkách ke klientům, udržení rotace skladového stavu na vyrovnané úrovni a možnost přizpůsobení budoucímu postupu na trhu, v závislosti na výsledcích získaných v minulosti. Obecně – optimální obsluha klientů. Výhody a cíle systému WMS SYSTÉM ŘÍZENÍ SKLADU

26 +420 222 524 240 26 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

27 +420 222 524 240 27 ŘÍZENÍ BEZ SYSTÉMU WMS: PŘÍKLAD Dopravní prostředky pro palety Pracovní směny 1 směna - 8 hodin Druh práce Kompletní obsluha palety, příprava a expedice Obsluhované reference 500 referencí Palety na skladě 1500 palet na skladě 1 zdvihací vozík 1 zařízení pro přípravu objednávek Příjmy 140 palet denně Příprava 550 linek denně Výdej135 palet denně VÝCHOZÍ ÚDAJE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Množství zboží Součinitel Pracovní hodiny Administrativní příjem140 35 Fyzický příjem140 40 Fyzické doplnění125 22 Fyzický odběr550 68 Řízení výdeje155 58 4,0 3,5 5,7 8,1 2,7 24 3 POČET POTŘEBNÝCH PRACOVNÍKŮ CELKEM TRADIČNÍ PALETOVÝ SKLAD TRADIČNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ HODINY CELKEM

28 +420 222 524 240 28 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

29 +420 222 524 240 29 ŘÍZENÍ SE SYSTÉMEM WMS: PŘÍKLAD NÁRŮST PRODUKTIVITY: 27,9 % Množství zboží Součinitel Pracovní hodiny Administrativní příjem140 60 Fyzický příjem140 48 Fyzické doplnění125 26 Fyzický odběr550 109 Řízení výdeje155 72 2,3 2,9 4,8 5,0 2,7 17,7 2,2 POČET POTŘEBNÝCH PRACOVNÍKŮ CELKEM TRADIČNÍ PALETOVÝ SKLAD SE SYSTÉMEM MECALUX EASY TRADIČNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ HODINY CELKEM Dopravní prostředky pro palety Pracovní směny 1 směna - 8 hodin Druh práce Kompletní obsluha palety, příprava a expedice Obsluhované reference 500 referencí Palety na skladě 1500 palet na skladě 1 zdvihací vozík 1 zařízení pro přípravu objednávek Příjmy 140 palet denně Příprava 550 linek denně Výdej135 palet denně VÝCHOZÍ ÚDAJE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

30 +420 222 524 240 30 Hlavní prvky organizačního zhodnocení:  Zlepšení organizace termínů vykládky.  Snížení stálých skladových zásob.  Řízení skladovacích míst.  Příprava a doplnění koordinované v souladu s mapou skladu.  Zkrácení procesů (menší spotřeba a kratší doba).  Při větším množství zboží je vyhledávání produktů komplexnější.  Množství referencí je determinačním faktorem, který nabízí kontrolu partií a termínů spotřeby (zadaných manuálně).  Předchozí faktory mají tím větší vliv, čím vyšší je povrch skladu nebo jeho kapacita.  Plánování a udržení čistoty ve skladu má přímý vliv na produktivitu personálu a údržbu instalace. ŘÍZENÍ SE SYSTÉMEM WMS

31 +420 222 524 240 31  Účinná obsluha zboží.  Snížení počtu chyb během přípravy.  Zkrácení doby dodávky “sklad-klient” a “sklad-sklad”.  Zlepšení správy nepoužívaných produktů a zkrácení doby skladování zboží ve skladu.  Systém WMS zobrazuje ukazatele pokrytí požadavků v závislosti na každém požadavku.  Snížení počtu nevyjasněných ztrát nebo ztrát z konkrétních důvodů.  Optimalizace prostoru.  Zkrácení doby inventarizace (automatická regulace stavu skladu).  Informace o stavu skladu v reálném čase a modernizace obchodní sítě.  Kontrola produktivity každého operátora (podněty).  Možnost zvýšení počtu rotací během roku. Hlavní prvky přímých a nepřímých úspor ŘÍZENÍ SE SYSTÉMEM WMS

32 +420 222 524 240 32 Díky zavedení systému WMS se daří snižovat množství chyb vyplývajících z absence organizace a metodologie. Roční náklady instalace se snižují a zvyšuje se produktivita. NÁKLADY GENEROVANÉ VE SKLADU SE SYSTÉMEM ŘÍZENÍ Práce 15 % Obsluha 5 % Instalace 70 % Chyby 1 % Různé 9 % Výdej ze skladu Instalace 13 % Práce 52 % Obsluha 26 % Různé 6 % Chyby 3 % Příprava objednávek Instalace 73 % Práce 15 % Různé 7 % Chyby 1 % Obsluha 4 % Příjem zboží Různé 7 % Instalace 40 % Práce 25 % Obsluha 26 % Chyby 2 % Skladování / Doplnění ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ NA OBLASTI SKLADU Výdej ze skladu 12% Příjem zboží 12% Příprava objednávek 49% Skladování/Doplnění 27% CELKOVÁ ROČNÍ HODNOTA 959.121 €

33 +420 222 524 240 33 Implementace systému WMS umožňuje rychlou návratnost investice: Finanční návratnost  Absence inventarizací.  Snížení počtu chyb v dodávkách pro klienty.  Menší skladovací prostor díky optimalizaci skladovacích výklenků.  Omezení investic díky účinné kontrole stavu skladu a jeho rotací.  Snížení počtu operátorů a vybavení pro přípravu objednávek.  Omezení používání dokumentů v papírové podobě. Strategická návratnost  Lepší obsluha klienta.  Snížení logistických nákladů.  Možnost integrace s portálem nákupů a jinými platformami. RENTABILITA SYSTÉMU WMS

34 +420 222 524 240 34 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

35 +420 222 524 240 35 VOLBA SYSTÉMU WMS WMS PARTNER KLIENT PRODUKT

36 +420 222 524 240 36  Vyprojektovaný na základě standardní a moderní technologie.  S možností aktualizace systému WMS v souladu s tendencemi na trhu.  Nejhorší program, to je program bez možnosti aktualizace.  Firma, která implementovala systém WMS, musí mít v budoucnu jistotu pokračujících prací se systémem.  Řízení s možností skladování a modulování, aby se firma mohla rozvíjet.  Globální, tj. určený pro mnoho klientů, firem, skladů a v mnoha jazykových verzích.  S možností přizpůsobení funkcí systému WMS k aktuálním a budoucím požadavkům firmy.  Kompatibilní a integrovaný s jinými systémy a jinými informačními nástroji. Jaký by měl být produkt (WMS)? VOLBA SYSTÉMU WMS

37 +420 222 524 240 37 Jaké podmínky musí splňovat PARTNER? VOLBA SYSTÉMU WMS  Rozumět funkci svého podniku.  Zajistit, aby jí rozuměli i druzí.  Dodat reference a certifikáty.  Být rentabilní s vyhlídkami do budoucna.  Řídit firmu vždy a všude.  Mít možnost poskytovat služby technické podpory a obecné údržby celého informačního vybavení ve skladu.

38 +420 222 524 240 38 Co by měl udělat KLIENT? VOLBA SYSTÉMU WMS  Snažit se přizpůsobit, v rámci možností, ke standardnímu systému, který je levnější, jednodušší při implementaci a při údržbě.  Zapojit do procesu volby a implementace sebe a všechna oddělení, kterých se to týká.  Považovat WMS za nástroj umožňující zvýšení výroby.  Ocenit hodnotu a užitečnost systému WMS a pominout jeho cenu. Nekvalitní nástroje nemají žádnou návratnost.  Po implementaci aktualizovat program v souladu s technologickým postupem. Dodržovat technologický postup.

39 +420 222 524 240 39  Především reorganizovat, zjednodušit a následně řídit. Nikdy nesmí být automatizován chaos.  Řízení často znamená změnu způsobu provádění operací (reengineering).  Je nutné se soustředit na opakující se úkoly, nikoliv na výjimky (selektivní řízení).  Celé řízení musí být založeno na analýze nákladů/zisků.  Nezávisle na tom, v jakém stupni dojde ke zlepšení řízení, operátor je nadále potřebný a proto je nutné věnovat pozornost tomu, aby se personál účastnil, byl motivován a školen za účelem získání očekávaných výsledků. Řízení skladu snižuje náklady a zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb. Pro správnou implementaci aplikace je nutné zohlednit následující aspekty: VOLBA SYSTÉMU WMS

40 +420 222 524 240 40 Co je to sklad? Základní výhody z vlastnění skladu Operace realizované ve skladu Systém řízení firmy: ERP Cíle řízení skladu Systém řízení skladu: WMS Řízení bez systému WMS: příklad Řízení se systémem WMS: příklad Volba systému WMS Implementace systému WMS

41 +420 222 524 240 41 IMPLEMENTACE SYSTÉMU WMS Implementace systému WMS zaručuje:  Kontrolu operací v reálném čase.  Automatické řízení skladovacích prostor: chaotické skladování.  Optimalizaci procesů.  Snížení počtu chyb.  Stálou inventarizaci.  Funkci sledování pohybů.  Práci “bez dokumentů”.  Předávání příkazů operátorům.  Výměnu informací s podnikovým systémem ERP. Co lze získat díky systému WMS?  Nárůst výroby.  Snížení logistických nákladů.  Zvýšení kvality služeb.  Neustálou inventarizaci.

42 +420 222 524 240 42 Základní vlastnosti skladu, kterým je nutné věnovat pozornost:  Počet skladovacích výklenků ve skladu.  Počet operátorů, kteří se zabývají příjmem a výdejem zboží.  Počet operátorů, kteří se zabývají manuální obsluhou nákladu, přípravou a doplněním.  Prováděné pohyby: počet přijatých palet denně, počet objednávek a linek v objednávce na den.  Počet referencí.  Typologie referencí.  Kontrola funkce sledování pohybů.  Kontrola partií, termínů spotřeby.  atd. IMPLEMENTACE SYSTÉMU WMS

43 +420 222 524 240 43  Odpovídá potřebám firmy?  Umožní rozvoj firmy v budoucnu?  Umožní pozdější technologický rozvoj?  Je to standardní produkt?  Je to odpovídající systém pro operace vykonávané ve skladu?  Snižuje jednotkové náklady na manipulaci nebo zkracuje její čas?  Snižuje obecné náklady na skladování?  Správně řídí stav skladu a neustále o tom informuje? Nad čím je nutné se zamyslet při výběru systému WMS?

44 +420 222 524 240 44 OBSAH ÚROVEŇ 2 Úvod Moduly Funkce Metodologie implementace Architektura Závěry

45 +420 222 524 240 45 Úvod Moduly Funkce Metodologie implementace Architektura Závěry

46 +420 222 524 240 46 ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY Mecalux je mezinárodní firmou se 40letými zkušenostmi. Je světovým lídrem na trhu průmyslových regálů a nachází se mezi prvními 5 firmami na světě, které se zabývají automatizací skladů. FIRMA REGÁLY Tradiční regály Průtokové Automatizované sklady s nádobami Automatizované paletové sklady Automatizované vertikální sklady Systémy blízkého transportu Parkoviště Řídící a administrační program Vjezdové regály Push Back Ramenové regály a jiné RF Regály Picking Průtokové ROBOTIKA

47 +420 222 524 240 47 je systém pro řízení skladu, vyprojektovaný firmou Mecalux, určený pro tradiční sklady obsluhované přes terminály RF.  Řeší problém fyzické správy zboží (od přijetí po expedici produktu, přes všechny vedlejší procesy, které probíhají ve skladu)  Poskytuje komplet účinných nástrojů (zjednodušuje práci, zvyšuje kapacitu, účinnost a kvalitu služeb)  Umožňuje zvýšit kontrolu stavu skladu (registruje všechny přijímané a vydávané produkty, umožňuje on-line náhled do stavu skladu)  Pomáhá snížit množství lidských chyb (sada pomocných a informativních funkcí, krok za krokem řídí operace a činnosti realizované operátorem) PRODUKT

48 +420 222 524 240 48 byl vytvořen v roce 2006 na základě získaných zkušeností a po praktickém zdokonalení systémů WMS Mecalux (SIMEGA) a WMS Thyssen (Thystore). V roce 2005 firma Mecalux získala Oddělení Robotiky firmy ThyssenKrupp HISTORIE PRODUKTU (2006) SIMEGA (2003) THYSTORE (1995)

49 +420 222 524 240 49 Úvod Moduly Funkce Metodologie implementace Architektura Závěry

50 +420 222 524 240 50 Instalátory Tiskárna etiket Administrátor PTL Administrátor pick to voice Simulátor mapy skladu Import/Export Modul RF (obrazovky terminálů RF klientů) GNA (komunikace s ERP) GALILEO (komunikace se systémy ovládanými automaticky + vizualizace SCADA) MODULY Nástroje Ovládací plocha (hlavní obrazovka PC) Program aktualizující aplikaci

51 +420 222 524 240 51 Je to hlavní modul aplikace, který umožňuje konfiguraci: mapy skladu, pracovních pohybů, produktů, nákladových jednotek, klientů, atd. OVLÁDACÍ PLOCHA

52 +420 222 524 240 52 Modul RF aplikace má všechny funkce, které operátor potřebuje pro realizaci prací ve skladu. Modul RF MODUL RF

53 +420 222 524 240 53 Tento modul je odpovědný za správu komunikačního rozhraní s ERP klienta. Komunikační protokol firmy Mecalux Systém umožňuje komunikaci s ERP pomocí protokolu výměny souborů, který je firmou Mecalux určen jako standardní, bez žádné modifikace ani adaptace. Komunikační protokol klienta Systém umožňuje také přizpůsobení k formátu systému ERP klienta. Úroveň individualizace musí být vyhodnocena během přípravy nabídky. Komunikační kanály Protokol sdílených souborů Windows Protokol zasílání souborů FTP IDOC WM-SAP pomocí RFC MQ-Series IBM GNA – komunikace se systemém ERP Sdílené souboryFTPSAP IDOCMQ-Series

54 +420 222 524 240 54 Modul odpovědný za automatické provádění aktualizací ostatních modulů aplikace. Aktualizace jsou prováděny prostřednictvím Internetu, následně jsou automaticky předávány do terminálů RF a stanic PC. Během spouštění aplikací je modul používán k instalaci poslední dostupné verze a je také využíván techniky, kteří provádějí vzdálenou údržbu, a pro spouštění kritických aktualizací. Hlavní servery firmy Mecalux PROGRAM AKTUALIZUJÍCÍ APLIKACI NOVÁ VERZE INTERNET Stahování dat Klient SÍŤ KLIENTA Klient SÍŤ KLIENTA Přenos dat Stahování dat

55 +420 222 524 240 55 Pozor: funkce označené symbolem (S) odpovídají funkcím obsaženým v balíčku Mecalux Easy Úroveň 0 (autoinstalace). Úvod Moduly Funkce Metodologie implementace Architektura Závěry

56 +420 222 524 240 56 INTERNÍ KLASIFIKACE

57 +420 222 524 240 57 Příjem, to je proces umožňující zařazení materiálu do skladu, přičemž dochází ke spojení s odpovídajícím příjmovým dokladem. PŘÍKAZY PŘIJETÍ: podnikový systém řízení klienta (ERP) informuje systém WMS o přijetí zboží pomocí nákupního příkazu nebo výrobního příkazu. Příjem příkazů přijetí přes systém ERP není povinný. PŘÍJEM: je to potvrzení fyzického vstupu produktu na sklad, generuje registraci skladového stavu. PŘÍJEM

58 +420 222 524 240 58 Easy WMS zrychluje proces příjmu materiálu od momentu oznámení o příkazu přijetí přes podnikový systém řízení (ERP) do momentu fyzického zařazení materiálu na sklad. Plánování vykládek  Systém umožňuje plánování vykládky v určitých časových úsecích. (S)  Systém umožňuje tisk výkazů obsahujících grafy prezentující stupeň realizace dodávky.  Možnost realizace příjmu bez předchozího příkazu na zařazení, tj. manuální registrace příjmů. (S)  Možnost tvorby libovolného množství příjmů spojených s jedním příkazem zařazení. Díky tomu lze přijímat zboží z jednoho příkazu zasílaného v několika dodávkách.  Možnost korekce očekávaného množství s ohledem na přebytky nebo chyby zásilky.  Možnost realizace příjmu s využitím rádiového terminálu. Stahování logistických dat  Potvrzení informací o příkazu přijetí za účelem eliminace chyb v příjmech. (S)  Manuální zavedení nových položek, pokud ještě nejsou v systému.  Možnost tvorby nových sestav produktů a paletizací spojených s každým produktem.  Kontrola partií zboží, sériového čísla nebo data spotřeby během přijímání položek označených odpovídajícími logistickými vlastnostmi.  Kontrola teploty a hmotnosti během přijímání položek označených odpovídajícími logistickými vlastnostmi.  Kontrola majitele zboží. Příjem PŘÍJEM

59 +420 222 524 240 59 Dokumentace příjmu  Tisk standardních příjmových výkazů. (S)  Tisk individuálních příjmových výkazů.  Tisk rozdílových výkazů, zobrazujících případné rozpory mezi materiálem přijatým a očekávaným (výkaz chyb v zásilce).  Uzavření příkazů přijetí a příjmů přiřazených k příkazu ručně. (S)  Zrušení příjmu za účelem provedení částečného příkazu přijetí.  Uzavření příkazů přijetí a příjmů přiřazených k příkazu v systému řízení (ERP). Uzavření příjmu zboží Označení čárovým kódem  Tisk etiket nosiče nákladu ve standardním formátu. (S)  Tisk etiket nosiče nákladu v individuálním formátu.  Tisk etiket produktu ve standardním formátu. (S)  Tisk etiket produktu v individuálním formátu.  Obsluha prakticky všech dostupných tiskáren na etikety. (S) Vratky  Manuální registrace vratek. (S)  Registrace vratek přiřazených k danému příkazu přijetí.  Obsluha nosičů nákladu a jejich umístění ve skladu v souladu s pravidly stanovenými ve vymezených oblastech určených ke kontrole kvality. PŘÍJEM

60 +420 222 524 240 60 Komunikaces ERP Komunikaces ERP Příjem z výroby  Identifikace nosičů nákladu pocházejících z výrobní linky pomocí kódu EAN 128.  Řízení procesu Cross-Docking: pokud chybí zásoby k obsluze objednávky, je generován pohyb přímo z bodu příjmu do vyrovnávacího skladu za účelem dokončení objednávky, bez předchozího odkládání zboží.  Kontrola rozměrů nosičů nákladu (výška, kontrola manipulačních otvorů) v automatizovaných skladech.  Řízení expedice nosičů nákladu do nápravných stanovišť za účelem vyřešení chyb v rozměrech a kvalitě nákladových jednotek.  Možnost informace o zařazení materiálu podnikovým systémem (ERP) v procesu zařazení zboží do skladu.  Automatické informování podnikového systému (ERP) o obdrženém materiálu.  Automatické informování podnikového systému (ERP) o materiálu umístěném ve skladu. PŘÍJEM Kontrola chyb rozměrů  Vizuální prezentace chyb rozměrů.  Tisk výkazů a statistik chyb rozměrů. V automatizovaných skladech, kde je řízena kontrola rozměrů:

61 +420 222 524 240 61 Easy WMS umožňuje konfiguraci pravidel umisťování zboží ve skladu na základě řady zvolených podmínek. Administrátor pravidel umisťování zboží ve skladu Pravidla umisťování zboží ve skladu mohou využívat různé strategie, zohledňující (S):  Oblasti a rozměrové vlastnosti  Produkt nebo jeho prezentace  Dodavatele  Majitele  Rotace produktu  Stav materiálu  Hmotnost  Škodlivost produktu  Druh nosiče  Teplotu  Druh produktu SKLADOVÁNÍ

62 +420 222 524 240 62 Konsolidace Umožňuje konsolidaci materiálu podle nákladových jednotek nebo referencí. Skladovaná položka je přenesena z jejího skladovacího místa nebo z dané nákladové jednotky do jiné, za účelem optimalizace nákladového prostoru. Uživatel může vydávat příkazy na konsolidaci za účelem snížení obsazeného místa, podle níže uvedených kritérií:  Produkt (S)  Majitel  Partie  Sériové číslo  Datum spotřeby  Oblast  Regál  Vzdálenost mezi souřadnicemi lokalizace skladovaných položek Registrují se všechny pohyby skladovaných položek a nákladových jednotek. Díky tomu lze získat ucelenou informaci o jejich pohybu od momentu přijetí do doby expedice ze skladu. Sledování Pokud chybí zásoby pro obsluhu objednávky, je generován pohyb přímo z bodu přijetí do vyrovnávacího skladu za účelem dokončení objednávky, bez předchozího odložení zboží. Cross-docking SKLADOVÁNÍ

63 +420 222 524 240 63  Manuální doplňování. (S)  Automatické doplňování na místa odběru takovým způsobem, aby se na nich skladovaná položka nacházela po celou dobu. Doplňování V automatizovaných skladech je systém schopen reorganizovat nákladové jednotky v regálech, s možností programování tohoto úkolu podle harmonogramu nebo v době prostoje výroby. Automatizovaná reorganizace  Přiřazením dané skladované položky k danému klientovi. Tato položka je používána k obsluze pouze daného klienta.  Přiřazením určité položky k danému příkazu výdeje. Tato položka je používána pouze k obsluze daného příkazu. Manuální rezervace skladových položek Systém umožňuje manuální rezervaci skladových položek podle níže uvedených kritérií: SKLADOVÁNÍ

64 +420 222 524 240 64 Easy WMS zjednodušuje kontrolu a řízení zásob ve skladu a změn statusů (řádný, končí datum spotřeby, produkt zničen, atd.). Dynamické řízení rotací  Výpočet rotací každé položky v časovém rozmezí, zvoleném uživatelem na základě vyvolaných pohybů. Generování výkazů sugerujících změny v rotaci jednotlivých referencí. (S)  Generování úkolů přenosu skladované položky na základě změn rotací výrobků a jiných pravidel jejich umisťování ve skladu, tj. změny statusu materiálu. Řízení umístění Lost&Found Řízení umístění Lost&Found  Řízení problémového skladovaného materiálu probíhá pomocí virtuálního umístění. Když nosiče nákladu vycházejí ze systému, přecházejí do uvedené lokalizace, což umožňuje jejich manuální zapsání v souladu s požadavkem nebo v případě potřeby jejich zpětného získání. INVENTARIZACE Správa umístění  Řízení trasy umisťování zboží ve skladu za účelem optimalizace pohybů operátora na vyznačené místo lokalizace materiálu. (S)  Operátor má možnost manuálně změnit polohu, kterou navrhuje systém.  Odkládání: systém generuje operace automatizovaného odkládání zboží do konfigurovaných lokalizací za účelem kontinuálního udržení odpovídající úrovně zásob skladovaných položek.

65 +420 222 524 240 65 Vizualizace skladu a v něm umístěných položek Vizualizace skladu a v něm umístěných položek Systém je vybaven grafickým nástrojem, který prezentuje výkres regálů a v nich umístěných položek, na kterém lze definovat a změnit stav skladovaných položek a jejich umístění, také lze aplikovat rezervace a blokace lokalizací a nádob. (S) INVENTARIZACE Cyklický přepočet  Uživatel může vydávat příkazy k cyklickému přepočtu (úkoly inventarizace skladu) podle níže uvedených vlastností: (S)  Majitel produktu nebo skladu  Produkt  Nákladová jednotka  Partie  Sériové číslo  Regál  Oblast skladu  Vzdálenost mezi souřadnicemi skladu  Cyklický přepočet lze realizovat podle níže uvedených typů:  Určené (S)  Neurčené  Částečně určené

66 +420 222 524 240 66  Určený: systém zobrazuje informace o produktu a množství, operátor potvrzuje nebo koriguje tyto informace.  Částečně určený: systém zobrazuje informace o produktu, nikoliv o množství, které musí zadat operátor po přepočtu.  Neurčený: systém nezobrazuje informace o produktu ani o množství, proto musí operátor zadat všechny údaje. CYKLICKÝ PŘEPOČET Cílem je přepočet (inventarizace materiálu), který může být prováděn: Operátoři provádějící přepočet (mající oprávnění k provádění této činnosti) mohou korigovat stav skladu. Změna stavu skladu způsobí automatické vygenerování a zaslání komunikátu do podnikového systému řízení (ERP) klienta.  Manuálně: uživatel kontroluje pomocí terminálu RF obsah nákladových jednotek nebo skladovacích míst.  Automaticky: generuje je vedoucí skladu, který přidělí úkol operátorovi. Během generování úkolu přepočtu lze určit typ přepočtu. Typ přepočtu:

67 +420 222 524 240 67 Pomocí tohoto procesu zboží opouští sklad od momentu přípravy objednávek. Odběr zboží může probíhat dvěma způsoby: manuálně nebo automaticky.  Manuálně: materiál je vytahován nebo jsou prováděny operace odběru manuálně pomocí rádiového terminálu, přičemž zboží není přiřazováno k žádnému příkazu výdeje, tj. podnikový systém řízení (ERP) neinformuje systém WMS o tom, že zboží opouští sklad.  Automaticky: materiál je odebírán cestou příkazu výdeje, tj. ERP informuje systém WMS o tom, že skladovaná položka opouští sklad, vzhledem k tomu je řízení přípravy uvedeného příkazu realizováno systémem WMS. VÝDEJ

68 +420 222 524 240 68 Automatický režim Tento pracovní režim je aplikován, pokud jsou používány příkazy výdeje zasílané z ERP do WMS za účelem realizace procesu opuštění skladu (příprava objednávek) a po něm následující expedice zboží. Systém může operovat s následujícími pojmy: VÝDEJ Vyrovnávací sklad. Položený před nákladovou rampou, ve kterém jsou skladovány nosiče nákladu. Příkazy výdeje. Jsou obsaženy v každé objednávce klienta (mají pouze jeden bod vykládky). Zastávka. Každý bod vykládky dosažený vozidlem, které převáží objednávku klienta. Trasa. Cesta, kterou překonává transport opouštějící sklad, obsahující obvykle více než jednu objednávku.

69 +420 222 524 240 69 Manuální režim Operátor v tomto případě používá seznam (obvykle vytištěný na papíře ze systému ERP) materiálu, který je nutné odebrat. Pomocí rádiového terminálu (RF) jsou registrovány operace odběru zboží, které systém odečítá z aktuálního stavu skladu. VÝDEJ

70 +420 222 524 240 70 VÝDEJ Použitá terminologie • Vlna objednávek. Seskupování umožňující současnou realizaci všech příkazů výdeje obsažených ve vlně. Tímto způsobem jsou optimalizovány pohyby operátora během realizace objednávky a je dosažena vyšší produktivita. Příkazy výdeje ze skladu shromážděné ve vlně jsou považovány za individuální a ukazují operátorovi, jaké množství produktu by měl odebrat pro každou objednávku. • Skupiny objednávek. Souhrn všech příkazů výdeje ze skladu, realizovaných pro celek připravovaného materiálu, tj. operátorovi se zobrazuje celkové množství odebíraného materiálu na základě součtu shromážděných objednávek. Následně je nutné materiál roztřídit na jednotlivé objednávky (příkazy).  Trasa. Soubor objednávek klienta ve společném transportu, uložených podle pořadí vykládky. Systém WMS řídí nakládku objednávek na vozidlo podle pořadí zastávek, nakládku zahajuje od poslední zastávky.  Příkaz výdeje. Každá objednávka klienta nebo opuštění skladu z jakéhokoliv důvodu, např. nákup, převod ze skladu nebo vrácení dodavateli. Pokud jsou objednávky přiřazeny k jedné trase, je nutné určit číslo zastávky (pořadí zastávek). Každá zastávka může mít více než jeden příkaz výdeje.  Zastávka. Každý bod vykládky objednávek v rámci jedné trasy. Systém vykládá materiál opačně k pořadí zastávek takovým způsobem, aby první nakládka odpovídala poslední zastávce.  Seskupování příkazů výdeje. Systém umožňuje seskupování příkazů výdeje dvěma způsoby:

71 +420 222 524 240 71 SKLAD EXPEDIČNÍ RAMPA KONSOLIDACE VYROVNÁVACÍ SKLADY KOMPLETACE

72 +420 222 524 240 72 Pomocí tohoto procesu zboží opouští sklad od momentu přípravy objednávek. VÝDEJ Trasy/příkazy výdeje •Manuální výdej materiálu ze skladu. (S) •Systém umožňuje plánování objemnosti výdeje podle harmonogramu. (S) •Systém umožňuje tisk výkazů s grafy ve standardním formátu za účelem prezentace stupně realizace výdeje. (S) •Systém umožňuje tisk individuálních výkazů. Systém umožňuje odběr příkazů výdeje přes rozhraní informací. Příkazy výdeje odpovídají příkazům prodeje nebo opuštění skladu. Mohou obsahovat údaje o určitých nosičích zboží, které opouštějí sklad, nebo pouze o množství materiálu podle referencí, společně s nezbytnými logistickými údaji. •Řízení opouštění skladu plným nosičem nákladu. (S) •Řízení tras zásilek (transport). Shromažďují se všechny objednávky v rámci jedné zásilkové trasy. •Řízení opuštění skladu plným nosičem nákladu, dodávkou objednávky podle linek. Příprava objednávek Opuštění skladu podle následujících režimů:

73 +420 222 524 240 73 Objednávka v bodě prodeje Správa objednávek vygenerovaných přímo v bodě prodeje na žádost klienta, zaslaných rádiovou cestou. Systém řídí příjem nebo výdej produktu. Po odmítnutí produktu systém řídí jeho opětovné umístění ve skladu. Opětovné, manuální přiřazení skladované položky Opětovné, manuální přiřazení skladované položky k objednávkám různých klientů (objednávky jsou určovány opětovně na rampě za účelem rychlé obsluhy daného klienta). Systém Pick/ Put to light •Správa zařízení PTL (Systém Pick a Put To Light) pro realizaci procesu kompletace. Nakládka na vozidlo •Systém kontroluje nakládku balíků každé objednávky na zvolené nákladní vozidlo za účelem eliminace chyb při expedici. •Správa tras zásilek. VÝDEJ Odběr zboží Odběr materiálu s využitím rádiových terminálů nebo stacionárního počítače PC. (S) •Správa různých prezentací zboží. •Správa stohování produktů. •Správa nosičů nákladu klientů (výdej ze skladu a návrat).

74 +420 222 524 240 74 Označení zboží etiketami •Etiketování nosičů nákladu ve standardním formátu. (S) •Etiketování nosičů nákladu v individuálním formátu. •Automatické oznámení o vydaném materiálu, zaslané do podnikového systému řízení (ERP). •Automatické oznámení ERP o materiálu naloženém na nákladní vozidlo. Komunikace s ERP Dokumentace výdeje •Doklady odběru dodávky objednávky nebo skupiny objednávek. (S) •Výkaz rozdílů mezi materiálem dodaným a objednaným. (S) •Materiálový výkaz podle nosiče nákladu (přepravní list). (S) •Výkaz o složení konsolidovaného výdeje, umožňující jeho manuální rozebrání pro jednotlivé objednávky. •Popis nosičů nákladu, referencí a objednávek naložených na nákladní vozidlo. •Zpracování individuálních výkazů. VÝDEJ

75 +420 222 524 240 75 Správa pracovních stanic Možnost správy blokací a základních změn činnosti pracovních stanic systému (počítače PC, rádiové terminály, atd.). Nástroj pro projektování výkazů Systém je dodáván společně s nástrojem pro tvorbu výkazů v rámci samotné aplikace. Umožňuje personálu klienta přizpůsobit stávající výkazy vlastním požadavkům nebo tvorbu zcela nových výkazů. Na jednom zařízení lze vygenerovat současně standardní i individuální výkazy. Nástroj pro projektování etiket Systém je dodáván společně s nástrojem pro tvorbu etiket. Umožňuje personálu klienta přizpůsobit formát etiket vlastním požadavkům. Umožňují přizpůsobení a individualizaci aplikace podle kritérií klienta, také použití požadovaných pravidel bezpečnosti. NÁSTROJE

76 +420 222 524 240 76 Obecná podpora Systém je vybaven velkou databází podpory a obecných výkazů, které klient může využít v závislosti na potřebách. Možnost přístupu do různých úrovní informací z jedné obrazovky umožňuje lepší ergonomii aplikace. Navigace Systém umožňuje správu uživatelů a skupin uživatelů, a také spravuje bezpečnost přístupu do aplikace, použití a vizualizaci různých možností, omezení přístupu k funkcím pro každého uživatele. V případě struktury, která je složena z mnoha skladů, je možné konfigurovat přístupy pro uživatele nezávisle pro každý sklad. Bezpečnost Systém může být používán z úrovně rádiového terminálu, stacionárního PC nebo společně s využitím papírových dokumentů. Ovladatelnost Systém je dodáván společně s grafickým konfigurátorem výkazů, který umožňuje tvorbu vlastních výkazů od nuly nebo na základě existujících výkazů. Ve stejné instalaci lze ve stejnou dobu generovat výkazy standardní i individuální. Výkazy a statistiky NÁSTROJE

77 +420 222 524 240 77 Editor pravidel a strategií umisťování NÁSTROJE

78 +420 222 524 240 78 Konfigurátor vstupů a grafického rozhraní NÁSTROJE

79 +420 222 524 240 79 Administrátor pohybů NÁSTROJE

80 +420 222 524 240 80 Správa úloh NÁSTROJE

81 +420 222 524 240 81 Vizualizace průběhu práce (procesů) NÁSTROJE

82 +420 222 524 240 82 Administrátor zabezpečení NÁSTROJE

83 +420 222 524 240 83 Systém je vybaven následujícími standardními výkazy: VÝKAZY A STATISTIKY  Přihlášení a odhlášení z/do systému.  Rozpory v příjmech.  Operace ve skladu podle položky.  Operace ve skladu podle lokalizace.  Operace ve skladu podle operátora.  Seznam položek seřazený podle kódu.  Seznam položek seřazený podle popisu.  Podrobnosti produktivity podle operátora.  Úbytky ve stavu skladu.  Seznam příkazů ruční kompletace.  Přiřazení přepočtu.  Nepřepočítané lokalizace.  Produktivita při přepočtu.  Změna přepočtu podle lokalizace.  Sekvence zahájené v systému.  Nedokončené úlohy.  Inventarizace podle kódu produktu a lokalizace.  Inventarizace podle popisu produktu a lokalizace.  Inventarizace podle lokalizace.  Inventarizace podle jednoho kódu produktu.  Přijatý materiál.  Seznam lokalizací v oblasti.  Porovnání časů práce operátorů.  Výkaz odeslaného materiálu.

84 +420 222 524 240 84 Nástroj pro grafické projektování výkazů Systém je dodáván společně s konfigurátorem grafických výkazů, umožňujícím tvorbu vlastních výkazů od nuly nebo na základě existujících výkazů, za účelem získání nezbytných informací v libovolné chvíli a v co nejvýhodnější podobě. VÝKAZY A STATISTIKY

85 +420 222 524 240 85 obsahuje dodatečné funkce, které umožňují přizpůsobit aplikaci požadavkům všech klientů na celém světě. Mnoho majitelů Umožňuje správu zboží třetích osob. Ideální pro logistické operátory. Mnoho míst Je instalována pouze na jednom serveru. Používaná ve skladech, které se nacházejí v různých geografických oblastech. Mnoho jazyků Aplikace je přeložena do mnoha jazyků. Rozšíření Aplikace byla vyprojektována takovým způsobem, aby bylo možné ji přizpůsobit specifickým vlastnostem obchodních procesů klienta. Mnoho funkcí Koncept navazující na mnoho modulů. Aplikace je vybavena mnoha funkcemi, na základě kterých lze vytvořit nové funkce. Grafické rozhraní Aplikace je vybavena grafickým rozhraním uživatele, jednoduchým a pohodlným při použití, které zjednodušuje rychlé seznámení s aplikací. OSTATNÍ VLASTNOSTI

86 +420 222 524 240 86 Úvod Moduly Funkce Metodologie implementace Architektura Závěry

87 +420 222 524 240 87 je konfigurován a rozvíjen v souladu s platnými normami a v souladu s tradičním modelem metodologie implementace informačního systému. Fáze I Shromažďování logistických údajů a příprava nabídky splňující požadavky klienta. Zhotovení konfigurace a parametrizace procesů na základě údajů obdržených od klienta. Zhotovení funkční analýzy – dokument vytvořený na základě funkčních a strukturálních ujednání, popisujících procesy a operace, které bude vykonávat klient pomocí systému. Instalace hardware a spuštění aplikace ve skladu klienta. Provedení školení na operativní a technické úrovni. Systém WMS je spouštěn ve výrobním režimu. Pracovníci z firmy Mecalux se účastní osobně a dodávají dokumentaci spojenou se systémem WMS (příručka uživatele, technické příručky). Výchozí bod pro zahájení výroby se systémem WMS. Pomocí aktivních nástrojů pro inventarizaci se provádí přepočet obsahu celého skladu, aby bylo možné zahájit práci se systémem WMS. METODOLOGIE IMPLEMENTACE Fáze IIFáze III Inventarizace po spuštění Fáze IV FÁZE I: Shromažďování dat FÁZE II: Konfigurace a parametrizace FÁZE III: Spuštění a školení FÁZE IV: Výrobní spuštění, dokumentace INVENTARIZACE PO SPUŠTĚNÍ

88 +420 222 524 240 88 Úvod Moduly Funkce Metodologie implementace Architektura Závěry

89 +420 222 524 240 89 je vybaven moderní architekturou klient-server, ve které server obsahuje pravidla fungování a klient disponuje pouze grafickými funkcemi zkracujícími dobu odpovědi. Je používán systém Windows XP SP 2 (minimální požadavky) Je používán systém Windows CE verze 5.0 nebo vyšší Je používán systém Windows 2003 R2 Servery DB: Oracle 10g R2 Struktura ve 3 úrovních ARCHITEKTURA Rozhraní uživatele (C#.NET)Služby (C#.NET) Logika a přístup k datům (Oracle PL-SQL) Pro PC Pro terminály RF Pro server

90 +420 222 524 240 90 je instalován na přenosná zařízení, která splňují následující požadavky: Rádiová síť WLANKomunikace Čtečka etiketJiné (volitelně) QVGA [240x320 pixel] VGA [480x640] Barevný/černobílý Vlastnosti displeje 64 MbPaměť flash 64 MbPaměť RAM Intel X-Scale PXA270 a 624 MHzMikroprocesor Windows CE verze 5.0 nebo vyššíOperační systém POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

91 +420 222 524 240 91 Vozíkové terminály Terminály RF se zpevněným krytem Je instalován na zařízení od nejlepších výrobců na trhu, např.: SYMBOLTeklogixIntermec Lehké terminály RF POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

92 +420 222 524 240 92 Pro aplikaci je doporučováno použít zařízení od firem Symbol, Intermec nebo Cisco s následujícími vlastnostmi: 2 412 – 2 472 GHz 5 150 – 5 250 GHz 5 150 – 5 350 GHz 5 470 – 5 725 GHz (v závislosti na zemi) Pásma 802 3 abg Porty LAN Fyzická rozhraní POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

93 +420 222 524 240 93 Úvod Moduly Funkce Metodologie implementace Architektura Závěry

94 +420 222 524 240 94  Úplná kontrola stavu skladu.  Optimalizace úloh vyhledávání lokalizací a přípravy objednávek.  Zhotovení statistik práce ve skladu (doba příjmu, skladování, příprava objednávek, atd.).  Aktuální informace o produktech, nádobách, lokalizacích a úlohách realizovaných operátorem.  Možnost přenosu úloh do jiných informačních systémů.  Vyšší efektivitu práce ve skladu.  Lepší kontrolu stavu skladu.  Lepší kontrolu personálu ve skladu.  Větší volnost přecházení operátorů z jedné pracovní oblasti do druhé. umožňují: ZÁKLADNÍ VÝHODY INSTALACE SYSTÉMU WMS

95 +420 222 524 240 95 PROČ MECALUX EASY?  Podporu nám poskytují naše lokální kanceláře.  Aplikace je celou dobu vyvíjena a zdokonalována, rozvíjí se z měsíce na měsíc.  Program je přizpůsoben individuálním potřebám klienta, klient se nemusí přizpůsobovat programu.  Nabízíme konkurenční cenu.  Nabízíme poprodejní službu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, po celý rok.  Náš program může být instalován na široké řadě terminálů RF od různých výrobců.  Jsme s klientem od prvního kontaktu až po prodej, procházíme s ním všechny etapy analýzy, projektu, konfigurace, programování, školení a spuštění.  Náš program může být integrován se zařízeními firmy Mecalux i jiných výrobců.  Máme 40leté zkušenosti v oblasti skladovacích systémů.

96 +420 222 524 240 96 PŘÍKLAD Centres Autoequip, S.A.

97 +420 222 524 240 97 Firma Centres Autoequip, S.A. poskytuje služby v oblasti údržby a opravy vozidel, specializuje se také na distribuci pneumatik. V roce 1988 Rafael Bosch, stávající ředitel firmy, zahájil prodej pneumatik v malé firmě Neumáticos N-II ve městě Premià de Mar. Následně se přestěhoval do Vilassar de Dalt a vytvořil firmu Neumáticos Vilassar (1992). Obraty rostly a firma se změnila na AutoEquip (1995), první katalánská síť nabízející rychlý automobilový servis. Od té doby se firma značně rozrostla a nyní vlastní 17 prodejních bodů v Katalánsku, v regionu města Barcelona a Girona. V roce 2009, ve městě Argentona, firma pořídila nové logisticko-distribuční centrum, kde byl implementován systém správy pomocí terminálů RF. PREZENTACE

98 +420 222 524 240 98 Cíloví klienti firmy Centres Autoequip: Klíčové pojetí úspěchu firmy Centres Autoequip:  Rychlost  Kvalita  Profesionalita  Nejlepší cena na trhu PODNIKÁNÍ Firma Centres Autoequip poskytuje služby v následujících oblastech:  Rychlá oprava automobilů.  Prodej a výměna pneumatik.  Prodej a výměna náhradních dílů (brzdy, tlumiče, světla, kotouče, chladiče).  Prodej a instalace audio systémů, navigací, multimediálních systémů a sluchátkových sestav. Celkem více jak 6000 referencí  Každý, kdo vlastní automobil.

99 +420 222 524 240 99 LOGISTICKÉ POŽADAVKY  Rychlost při přípravě objednávek.  Velké množství a proměnlivost referencí.  Velká schopnost optimalizace prostoru a skladování.

100 +420 222 524 240 100  Celkový povrch: 3156 m²  Povrchy obsazené oddělením služeb a kanceláře: 448 m²  Povrch skladu: 2707 m²  Tradiční regály  Oblast skladování na podlaze  8 skladovacích regálů  2 rampy příjmů  5 ramp výdeje  8 terminálů RF  5 vozíků  1 pracovní stanice příjmů/výdeje  1 tiskárna etiket SKLAD

101 +420 222 524 240 101 Podlaha Oblast pneumatik Obchod Oblast audio systémů Rampy příjmů/výdeje SKLAD

102 +420 222 524 240 102 Příjmy a umístění na místech skladování: Optimalizace prostoru a skladování 1)Vykládka z nákladního vozidla. 2)Konsolidace produktů v nádobách. 3)Řízení procesu cross docking. 4)Umístění kompletních nádob na skladovacích místech. 5)Konsolidace nádob takovým způsobem, aby byly doplněny nezcela vyplněné výklenky. 6)Umístění nekompletních nádob na skladovacích místech; příjmy v oblasti nekompletních nádob. PROCESY

103 +420 222 524 240 103 1) Řízení oblastí cross-docking; avizované objednávky. 2) Optimalizace množství a řízení mající za úkol snížení množství nekompletních nádob. 3) Seskupování objednávek. 4) Optimalizace trasy skladníka. 5) Rozdělení skladu na oblasti v oblastech rotace zboží A, B, C. 6) Automatické uzavírání zásilek. Příprava objednávek a výdej: Rychlá příprava objednávek PROCESY

104 +420 222 524 240 104  Stálá inventarizace a generování úkolů přepočtu.  Automatický výpočet rotace zboží.  Asistent konsolidace referencí ve stejné nádobě.  Generování etiket na nádoby a výklenky.  Přiřazení úkolů operátorům.  Generování výkazů a statistik. ZBÝVAJÍCÍ PROCESY

105 +420 222 524 240 105 DOSAŽENÉ VÝHODY Kapacita pro skladovaný produkt 100 % Nárůst 60.000 S aplikací Mecalux Easy 30.000 Bez aplikace Mecalux Easy 0 20 000 40 000 60 000 1 Bez aplikace Mecalux Easy S aplikací Mecalux Easy Kapacita příjmu zboží 50 % Nárůst 150 S aplikací Mecalux Easy 100 Bez aplikace Mecalux Easy 0 50 100 150 1 Bez aplikace Mecalux Easy S aplikací Mecalux Easy

106 +420 222 524 240 106 Příprava objednávek 50 % Nárůst 1.200 S aplikací Mecalux Easy 800 Bez aplikace Mecalux Easy Linky/denně Výdej 40 % Nárůst 70 S aplikací Mecalux Easy 50 Bez aplikace Mecalux Easy Objednávky/ denně 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1 Bez aplikace Mecalux Easy S aplikací Mecalux Easy 0 10 20 30 40 50 60 70 1 Bez aplikace Mecalux Easy S aplikací Mecalux Easy DOSAŽENÉ VÝHODY

107 +420 222 524 240 107  Automatizace pohybů.  Optimalizace skladování.  Minimalizace interních pohybů ve skladu.  Kratší doba školení operátorů.  Integrace informačních systémů. DOSAŽENÉ VÝHODY

108 +420 222 524 240 Právní nóta Obsah stávajícího dokumentu je chráněn právními předpisy a autorským právem na základě předpisů a mezinárodních smluv. Kopírování, distribuce, šíření a provádění změn nebo využití stávajícího dokumentu vcelku nebo zčásti, nebo jakéhokoliv jeho fragmentu, je právně zakázáno pod sankcí pokuty na základě předpisů trestního a občanského zákoníku. Distribuce © 2008 MECALUX, S.A. Všechna práva vyhrazena.

109 +420 222 524 240 109 www.mecalux.cz/praha@mecalux.com OBCHODNÍ CENTRÁLA PRAHA: Tel.: +420 222 524 240 Fax: +420 222 516 388


Stáhnout ppt "+420 222 524 240 1. WMS: Systém řízení skladu ÚROVEŇ 2: Řízení pomocí terminálů RF PŘÍKLAD : Centres Autoequip, S.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google