Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Klimková Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Klimková Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1 Lenka Klimková Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2  Ftaláty jsou skupinou nehalogenovaných esterů kyseliny ftalové se širokým využitím v rozmanitých průmyslových a spotřebitelských aplikacích  Ftaláty se zhruba z devadesáti procent využívají jako změkčovadlo polymerů, převážně polyvinylchloridu (PVC)

3  Změkčení PVC ftaláty zvyšuje pružnost a zlepšuje zpracovatelnost.  Měkčené PVC se používá v řadě spotřebních výrobků –stavební materiály, hračky, zdravotnické pomůcky.  Ftaláty se během používání výrobku zvolna uvolňují

4  DEHP - n ejpoužívanější, nejproblematičtější a nejlépe prozkoumán  Další často používané ftaláty: di - butyl - ftalát (DBP), di - etyl - ftalát (DEP),di-isononyl ftalát (DINP), benzyl- butyl-ftalát(BBP), diisodecyl-ftalát (DIDP), di - n-oktyl-ftalát

5  schopnost vyvolávat abnormální sexuální (vrozené vývojové vady prostaty a penisu, vyústění močové trubice, retence varlat)  změny ve vývoji (nitroděložní odúmrť, zvýšené riziko uhynutí po porodu, retardace nitroděložního a postnatálního vývoje, změny ovarií, kosterní a kardiovaskulární vývojové vady)

6 MECHANISMUS VSTŘEBÁVÁNÍ FTALÁTŮ:  vdechováním  sliznicí  potravou

7  DEHP a DBP : reprotoxické látky.  DINP a DIDP : nefrotoxický účinek, ovlivnění funkce jater  DEP : ovlivnění vývoje spermií u člověka, dříve používán v parfémech

8  Prokázána expozice ftalátům už během nitroděložního vývoje,ftaláty byly analyticky prokázány v potravinových výrobcích, v ovzduší, v pitné vodě či ve vzorcích prachu z domácností a kanceláří  DEHP je schopen prostupovat placentární bariérou a působit na plod, což potvrzují i analýzy pupečníkové krve  Ženy, které podstoupí během těhotenství lékařské zákroky,jsou mnohem více vystaveny větším dávkám ftalátů než ostatní populace

9  Ftaláty se z produktů z PVC vyplavují nebo vypařují, protože nejsou v plastu chemicky vázány  Vylučované množství závisí: procentní obsah ftalátů v plastu, teplota během skladování a používání,délka skladování, způsob manipulace atd.  Důležitý je obsah lipidů,které při kontaktu s ftalátem usnadňují jeho extrakci z plastu

10 Potenciální zdroje ftalátů:  parenterální výživa  krevní produkty (konzervované červené krvinky, čerstvá zmrazená plazma) ve vacích z PVC měkčeného ftaláty  mimotělní membránová oxygenace, během níž pacientova krev může cirkulovat plastovými hadičkami, z nichž se mohou uvolňovat ftaláty

11  mateřské mléko nebo umělá výživa  respirační terapie z běžně používaných kyslíkových masek, kanyl, katetrů, endotracheálních trubic, dialýze,atd.  Dětské hračky  Kontrolou hraček se v České republice zabývá hygienická služba a také Česká obchodní inspekce

12  použití výrobků neobsahujících ani PVC ani ftaláty  materiály pro výrobky bez ftalátů jsou polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyuretan, silikon, etylen vinyl acetát (EVA) nebo mnohovrstvé laminátové plasty

13  Z hlediska zdravotních rizik by mělo být prioritní nahradit ftaláty v pomůckách pro parenterální výživu a respirační terapii  Jediným problémem nadále zůstávají vaky pro červené krvinky. U tohoto výrobku totiž rizikový ftalát funguje jako konzervační činidlo napomáhající zachování červených krvinek.

14 POUŽITÉ ZDORJE  Šuta, M., Zdravotní rizika ftalátů v souvislosti se zdravotní péčí a možnosti jejich redukce [online]. [cit. 2009-9-12]. Dostupné z: www.solen.cz/pdfs/int/2007/06/09.pdf www.solen.cz/pdfs/int/2007/06/09.pdf  Šuta, M., Ftaláty: V hračkách zakázané, v krvi kojenců…? [online]. [cit. 2009-9-12]. Dostupné z: http://suta.blog.respekt.cz/c/11955/Ftalaty -V-hrackach-zakazane-v-krvi-kojencu.html http://suta.blog.respekt.cz/c/11955/Ftalaty -V-hrackach-zakazane-v-krvi-kojencu.html  www.wikipedia.cz www.wikipedia.cz

15 Děkuji za pozornost  !!!


Stáhnout ppt "Lenka Klimková Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google