Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 18. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.18 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Růst a vývin rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Krytosemenné rostliny a jako návrh výukového projektu na téma Krytosemenné rostlin jednoděložné. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, aby měli PC s internetem k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: šištice, jinany, jehličnany Ověřený dne:

2 Krytosemenné rostliny jednoděložné
Výukový projekt

3 Semenné rostliny Gametofyt je součástí sporofytu
Oplození není závislé na vodním prostředí Tvorba semen sloužících k ochraně mladé rostlinky a k rozšiřování druhu Dělení: Nahosemenné rostliny Krytosemenné rostliny Dvouděložné rostliny Jednoděložné rostliny

4 Krytosemenné rostliny
ZNAKY: Většinou zelené autotrofní rostliny Stonky s i bez druhotného tloustnutí Květy – specifické rozmnožovací orgány Samičí gametofyt = zralý zárodečný vak Samčí gametofyt = klíčící pylové zrnko Oba gametofyty nejsou schopny samostatné existence, jsou součástí sporofytu Vyvinulo se zde tzv. dvojí oplození

5 Krytosemenné rostliny
Obr. 2 Obr. 1

6 Rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami
Embryo má dvě dělohy Cévní svazky jsou otevřené a jsou uspořádané v kruhu Obsahují kambium, druhotně tloustnou Dřeviny i byliny Mají hlavní kořen s kořeny postraními Embryo má jednu dělohu Cévní svazky jsou uzavřené a rozptýlené Neobsahují kambium, bez druhotného tloustnutí Byliny, vzácně druhotné dřeviny Hlavní kořen zaniká, pouze kořeny svazčité

7 Rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami
Přídatné pupeny jsou nadřazené Listy jednoduché nebo složené Zpeřená nebo dlanitá žilnatina Čtyřčetné nebo pětičetné květy Květní obaly rozlišeny na kalich a korunu Přídatné pupeny jsou souřadné Listy jsou nedělené bez řapíku Většinou souběžná žilnatina Trojčetné květy Nerozlišené květní obaly

8 Krytosemenné rostliny jednoděložné
VÝZNAMNÉ SKUPINY: Řád: žábníkotvaré Čeleď: žábníkovité Řád: voďanktvaré Čeleď: voďankovité Řád: rdestotvaré Čeleď: rdestovité Řád: lilotvaré Čeleď: lilovité Čeleď: agávovité Čeleď: amarylkovité Čeleď: chřestovité Řád: kosatcotvaré Čeleď: kosatcovité

9 Krytosemenné rostliny jednoděložné
Řád: zázvorníkotvaré Čeleď: banánovníkovité Řád: vstavačotvaré Čeleď: vstavačovité Řád: sítinotvaré Čeleď: sítinovité Řád: šáchorotvaré Čeleď:šáchorovité Řád: bromeliotvaré Čeleď: bromeliovité Řád: křížatkotvaré Čeleď: křížatkovité Řád: lipnicotvaré Čeleď: lipnicovité Řád: arekotvaré

10 Krytosemenné rostliny jednoděložné
Řád: pandánotvaré Čeleď: pandánovité Čeleď: zeravovité Čeleď: orobincovité Řád: áronotvaré Čeleď: áronovité Čeleď: okřehkovité

11 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné
Celková časová dotace: 4 vyučovací hodiny + práce žáků mimo povinnou výuku Etapa 1: učitel seznámí žáky se skupinou krytosemenných jednoděložných rostlin (cca 30 min) Zařazení do systému (semenné rostliny) Charakteristické znaky Systematika Motivační část – obrázky možného využití zástupců krytosemenných jednoděložných rostlin

12 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné
Etapa 2: učitel seznámí žáky s tématem, průběhem a hodnocením celého projektu (cca 15 min) (poznámka: závěrečná známka bude průměrem 4 dílčích známek: za práci v hodině, vzhled prezentace ppt., forma ústní prezentace, poster) Seznámení s průběhem, hodnocením a časovou dotací Rozdělení třídy do skupin (vhodné jsou dvojice) (poznámka: zda učitel využije všechny zmíněné řády jednoděložných krytosemenných rostlin nebo si vybere jen některé řády, závisí na počtu žáků ve třídě) Každá skupina dostane přiřazené jedno oddělení krytosemenných jednoděložných rostlin (je možné nechat jednotlivé skupiny vybrat si své téma, popř. přistoupit k losování témat)

13 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné
Etapa 3: každá skupina dostane rozvržení úloh ke svému tématu a zahájí práci (45 min vyučovací hodiny + domácí práce) (poznámka: je třeba během hodiny kontrolovat, zda si žáci mezi sebou ve skupině rozvrhli úkoly a pracují na nich)

14 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné
Rozvržení úkolů pro jednotlivé skupiny Každá skupina: Na internetu a v literatuře vyhledá charakteristické znaky svého řádu, charakteristické znaky a využití zástupců a jejich obrázky, zajímavosti V okolí školy či bydliště vyhledá min. 3 zástupce daného řádu (pokud se u nás nevyskytují, mohou bát k dostání v obchodech) vyfotí je a i s kořenem vyjme ze země. Vše pak použije během prezentace při představování daných zástupců

15 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné
Při hledání a určování zástupců v přírodě použije klíč k určování rostlin, který zapůjčí vyučující Použije minimálně 3 literární zdroje Ze získaných informací vytvoří prezentaci ppt. na 5 – 8 min, ve které použije i vlastní fotografie zástupců Dle vlastního nápadu vytvoří poster na dané téma

16 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné
Etapa 4: prezentace vlastní práce ostatním studentům (cca 2 vyučovací hodiny) (poznámka: na tuto část je potřeba zajistit učebnu s možností promítání) Jednotlivé skupiny odprezentují své práce (prezentace ppt. a poster) Po každé prezentaci ostatní žáci zhodnotí práci dané skupiny, plusy a minusy Zástupci každé skupiny po odprezentování sami zhodnotí svou práci (co je bavilo, co bylo nejtěžší…) a sami si navrhnou známku, kterou by si za projekt dali

17 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné
závěrečné zhodnocení práce všech skupin učitelem Seznámení žáků s jejich dílčími známkami, udělení souhrnné známky za projekt Učitel (sám či s pomocí žáků) může vystavit vyrobené postery z projektu např. na chodbě školy jako ukázku práce žáků

18 Použitá literatura a internetové zdroje
Aujoux. Fleur bleue en montagne[online]. [cit ]. Dostupný na www: < > Autor neuveden. Fruits veggies [online]. [cit ]. Dostupný na www: < ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"

Podobné prezentace


Reklamy Google