Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 18. Botanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 18. Botanika."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 18. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.18 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Růst a vývin rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Krytosemenné rostliny a jako návrh výukového projektu na téma Krytosemenné rostlin jednoděložné. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, aby měli PC s internetem k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: šištice, jinany, jehličnany Ověřený dne: 16. 12. 2013

2 Krytosemenné rostliny jednoděložné Výukový projekt

3 Semenné rostliny • Gametofyt je součástí sporofytu • Oplození není závislé na vodním prostředí • Tvorba semen sloužících k ochraně mladé rostlinky a k rozšiřování druhu • Dělení: – Nahosemenné rostliny – Krytosemenné rostliny • Dvouděložné rostliny • Jednoděložné rostliny

4 Krytosemenné rostliny ZNAKY: • Většinou zelené autotrofní rostliny • Stonky s i bez druhotného tloustnutí • Květy – specifické rozmnožovací orgány • Samičí gametofyt = zralý zárodečný vak • Samčí gametofyt = klíčící pylové zrnko • Oba gametofyty nejsou schopny samostatné existence, jsou součástí sporofytu • Vyvinulo se zde tzv. dvojí oplození

5 Krytosemenné rostliny Obr. 1 Obr. 2

6 Rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami DVOUDĚLOŽNÉ • Embryo má dvě dělohy • Cévní svazky jsou otevřené a jsou uspořádané v kruhu • Obsahují kambium, druhotně tloustnou • Dřeviny i byliny • Mají hlavní kořen s kořeny postraními JEDNODĚLOŽNÉ • Embryo má jednu dělohu • Cévní svazky jsou uzavřené a rozptýlené • Neobsahují kambium, bez druhotného tloustnutí • Byliny, vzácně druhotné dřeviny • Hlavní kořen zaniká, pouze kořeny svazčité

7 Rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami DVOUDĚLOŽNÉ • Přídatné pupeny jsou nadřazené • Listy jednoduché nebo složené • Zpeřená nebo dlanitá žilnatina • Čtyřčetné nebo pětičetné květy • Květní obaly rozlišeny na kalich a korunu JEDNODĚLOŽNÉ • Přídatné pupeny jsou souřadné • Listy jsou nedělené bez řapíku • Většinou souběžná žilnatina • Trojčetné květy • Nerozlišené květní obaly

8 Krytosemenné rostliny jednoděložné VÝZNAMNÉ SKUPINY: • Řád: žábníkotvaré – Čeleď: žábníkovité • Řád: voďanktvaré – Čeleď: voďankovité • Řád: rdestotvaré – Čeleď: rdestovité • Řád: lilotvaré – Čeleď: lilovité – Čeleď: agávovité – Čeleď: amarylkovité – Čeleď: chřestovité • Řád: kosatcotvaré – Čeleď: kosatcovité

9 Krytosemenné rostliny jednoděložné • Řád: zázvorníkotvaré – Čeleď: banánovníkovité • Řád: vstavačotvaré – Čeleď: vstavačovité • Řád: sítinotvaré – Čeleď: sítinovité • Řád: šáchorotvaré – Čeleď:šáchorovité • Řád: bromeliotvaré – Čeleď: bromeliovité • Řád: křížatkotvaré – Čeleď: křížatkovité • Řád: lipnicotvaré – Čeleď: lipnicovité • Řád: arekotvaré

10 Krytosemenné rostliny jednoděložné • Řád: pandánotvaré – Čeleď: pandánovité – Čeleď: zeravovité – Čeleď: orobincovité • Řád: áronotvaré – Čeleď: áronovité – Čeleď: okřehkovité

11 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné Celková časová dotace: 4 vyučovací hodiny + práce žáků mimo povinnou výuku • Etapa 1: učitel seznámí žáky se skupinou krytosemenných jednoděložných rostlin (cca 30 min) – Zařazení do systému (semenné rostliny) – Charakteristické znaky – Systematika – Motivační část – obrázky možného využití zástupců krytosemenných jednoděložných rostlin

12 • Etapa 2: učitel seznámí žáky s tématem, průběhem a hodnocením celého projektu (cca 15 min) (poznámka: závěrečná známka bude průměrem 4 dílčích známek: za práci v hodině, vzhled prezentace ppt., forma ústní prezentace, poster) – Seznámení s průběhem, hodnocením a časovou dotací – Rozdělení třídy do skupin (vhodné jsou dvojice) (poznámka: zda učitel využije všechny zmíněné řády jednoděložných krytosemenných rostlin nebo si vybere jen některé řády, závisí na počtu žáků ve třídě) – Každá skupina dostane přiřazené jedno oddělení krytosemenných jednoděložných rostlin (je možné nechat jednotlivé skupiny vybrat si své téma, popř. přistoupit k losování témat) Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné

13 • Etapa 3: každá skupina dostane rozvržení úloh ke svému tématu a zahájí práci (45 min vyučovací hodiny + domácí práce) (poznámka: je třeba během hodiny kontrolovat, zda si žáci mezi sebou ve skupině rozvrhli úkoly a pracují na nich) Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné

14 Rozvržení úkolů pro jednotlivé skupiny • Každá skupina: – Na internetu a v literatuře vyhledá charakteristické znaky svého řádu, charakteristické znaky a využití zástupců a jejich obrázky, zajímavosti – V okolí školy či bydliště vyhledá min. 3 zástupce daného řádu (pokud se u nás nevyskytují, mohou bát k dostání v obchodech) vyfotí je a i s kořenem vyjme ze země. Vše pak použije během prezentace při představování daných zástupců Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné

15 – Při hledání a určování zástupců v přírodě použije klíč k určování rostlin, který zapůjčí vyučující – Použije minimálně 3 literární zdroje – Ze získaných informací vytvoří prezentaci ppt. na 5 – 8 min, ve které použije i vlastní fotografie zástupců – Dle vlastního nápadu vytvoří poster na dané téma Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné

16 • Etapa 4: prezentace vlastní práce ostatním studentům (cca 2 vyučovací hodiny) (poznámka: na tuto část je potřeba zajistit učebnu s možností promítání) – Jednotlivé skupiny odprezentují své práce (prezentace ppt. a poster) – Po každé prezentaci ostatní žáci zhodnotí práci dané skupiny, plusy a minusy – Zástupci každé skupiny po odprezentování sami zhodnotí svou práci (co je bavilo, co bylo nejtěžší…) a sami si navrhnou známku, kterou by si za projekt dali Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné

17 – závěrečné zhodnocení práce všech skupin učitelem – Seznámení žáků s jejich dílčími známkami, udělení souhrnné známky za projekt – Učitel (sám či s pomocí žáků) může vystavit vyrobené postery z projektu např. na chodbě školy jako ukázku práce žáků Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny jednoděložné

18 Použitá literatura a internetové zdroje 1.Aujoux. Fleur bleue en montagne[online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www: 2.Autor neuveden. Fruits veggies [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www: • ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4 • DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6 • SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516 • KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 18. Botanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google