Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 7. Botanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 7. Botanika."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 7. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.7 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Dráždivost a pohyby rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Dráždivost a pohyby rostlin. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: taxe, tropismy, nastie Ověřený dne: 9. 12. 2013

2 Dráždivost a pohyby rostlin

3 • Dráždivost = reakce pohybem nebo růstem na vnější fyzikální nebo chemický podnět • Pohyb • Pasivní (větrem, vodou…) • Aktivní – Fyzikální – vykonávají je živé i odumřelé části rostlin – Vitální - vykonávají je pouze živé rostliny nebo jejich části

4 Fyzikální pohyby 1)Hygroskopické (=bobtnavé) – Vyvolané změnou vlhkosti – Př.: otevírání a zavírání šišek jehličnanů zakrucování koncových částí lusků Obr. 4 Obr. 5

5 2)Explozivní (=mrštivé) – Způsobeny rozdílným napětím nebo prudkým vyrovnáním turgoru v pletivech – Př.: netýkavka (vystřelování tobolek) Obr. 6

6 Fyzikální pohyby 3)Kohezní – Založeny na přilnavosti molekul vody k vnitřní straně buněčné stěny – Př.: otevírání sporangia kapradin Obr. 3

7 Fyzikální pohyby 4)Pohlcovací – Způsobeny podtlakem uvnitř měchyřku – Př.: bublinatka vyrovnáváním tlaku pohltí živočicha Obr. 2

8 Vitální pohyby A.Lokomoční – TAXE B.Ohybové – TROPIZMY – NASTIE – NUTAČNÍ – VARIAČNÍ

9 Lokomoční pohyby (TAXE) • POZITIVNÍ TAXE = Aktivní pohyb rostlin ke zdroji stimulu – Př.: fototaxe, termotaxe, hydrotaxe, chemotaxe, geotaxe Úkol: Pokus se popsat vlastními slovy, co znamenají výše zmíněné pojmy. Vyhledej v literatuře či na internetu příklady k pojmům. • NEGATIVNÍ TAXE = aktivní pohyb od zdroje stimulu

10 Správné odpovědi… • Fototaxe = aktivní pohyb za světlem • Termotaxe = aktivní pohyb za teplem • Hydrotaxe = aktivní pohyb za vodou • Chemotaxe = aktivní pohyb za nějakou chemickou látkou • Geotaxe = aktivní pohyb směrem k zemské gravitaci

11 Ohybové pohyby • Paratonické – Vyvolané vnějším podrážděním – TROPIZMY – NASTIE • Autonomní – Samovolné – NUTAČNÍ – VARIAČNÍ

12 TROPISMY Jsou orientované - směr ohybu je závislý na směru působení • Fototropismus • Geotropismus • Chemotropismus Úkol: Pokus se popsat vlastními slovy, co znamenají výše zmíněné pojmy. Vyhledej v literatuře či na internetu příklady k pojmům.

13 Správné odpovědi… • Fototropismus = ohyb rostliny za světlem • Geotropismus = ohyb rostliny směrem za zemskou gravitací • Chemotropismus = ohyb rostliny za nějakou chemickou látkou

14 Fototropismus u slunečnice Obr. 1

15 NASTIE Jsou neorientované – směr ohybu není závislý na směru působení • Termonastie • Fotonastie • Seizmonastie Úkol: Pokus se popsat vlastními slovy, co znamenají výše zmíněné pojmy. Vyhledej v literatuře či na internetu příklady k pojmům.

16 Správné odpovědi… • Termonastie = ohyb rostliny vyvolaný teplem • Fotonastie = ohyb rostliny vyvolaný světlem • Seizmonastie = ohyb rostliny vyvolaný otřesem zemské kůry

17 NUTAČNÍ (růstové) • Nestejná rychlost růstu buněk • Př.: kývavé pohyby klíčních rostlin • http://www.youtube.com/watch?v=NUOzVyn k4Ao http://www.youtube.com/watch?v=NUOzVyn k4Ao

18 VARIAČNÍ (turgorové) • Způsobeny změnou vnitřního tlaku v buňce v důsledku přijetí vody • Př.: v noci klesání a zvedání lístků jetele

19 Použitá literatura a internetové zdroje 1.H. Zell. Helianthus annuus [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 2.Fischermans. Utricularia jamesoniana [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 3.UBA. Esporangio helecho [online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 4.ZooFari. Mesquite legumes.jpg[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 5.Randi Hausken. Spruce cones[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: 6.Paul Lucas. Orange Common Jewelweed next to the Grand Union Canal[online]. [cit. 27. 10. 2013]. Dostupný na www: • ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4 • DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6 • SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516 • KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 7. Botanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google