Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 15. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.15 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Růst a vývin rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Růst a vývin rostlin. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: embryonální, prodlužovací , diferenciační fáze růstu, fytohormony Ověřený dne:

2 Růst a vývin rostlin

3 Růst rostlin = nevratné zvětšování rostliny a změny tvaru
rostliny rostou po celý svůj život, oproti živočichům je způsoben dělením a následným zvětšováním buněk

4 Růst rostlin U rostlinných orgánů rozdělujeme 3 fáze růstu
Embryonální fáze růstu Neustálé dělení buněk a zvětšování jejich počtu V dělivých pletivech na vrcholech stonku a kořene a v druhotných dělivých pletivech (kambium a felogén)

5 Růst rostlin Prodlužovací fáze růstu Buňky se již nedělí
Vakuoly v buňkách nasáváním vody zvětšují objem a následně splývají v jednu velkou centrální vakuolu Cytoplazma s jádrem jsou tím zatlačovány k buněčné stěně

6 Růst rostlin Diferenciační fáze růstu
Buňky se tvarově a funkčně diferencují Buňky se stejným tvarem a funkcí dávají vznik specializovaným pletivům Buňky se zvětšují a získávají svůj definitivní tvar

7 Videa… http://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmUP5ZM

8 Růst rostlin Úkol: Pokus se zamyslet, co vše může ovlivnit růst rostliny…

9 Faktory ovlivňující růst rostlin
Vnější faktory růstu Světlo Teplota Voda a minerální látky Úkol: vyhledej a vysvětli pojem etiolizace… Vnitřní faktory růstu Rostlinné hormony (fytohormony) Stimulátory AUXINY GIBERELINY CYTOKININY Inhibitory KYSELINA ABSCISOVÁ ETHYLEN

10 Správné řešení… Etiolizace = pokud rostli roste bez slunečního světla, dochází k tvorbě prodloužených, bledých a křehkých orgánů, které mají snížené množství chlorofylu Obr. 1

11 Faktory ovlivňující růst rostlin
Úkol: Vyhledej konkrétní účinky všech jmenovaných fytohormonů…

12 Faktory ovlivňující růst rostlin
Gibereliny – urychlují růst rostlinných orgánů a přerušují období klidu Auxiny – stimulují prodlužovací růst buněk kambia a tvorbu kořenů Cytokininy – urychlují buněčné dělení, zpomalují stárnutí listů Kyselina abscisová (ABA) – zpomaluje růst, navozuje odpočinek rostlin Ethylen – zpomaluje růst kořenů a stonků, reguluje opad listů

13 Vývoj rostlin = období od oplození vajíčka do smrti rostliny
Rozděluje se do 4 vývojových fází Embryonální – od oplození vajíčka po dozrání semene Vegetativní – tvorba vegetativních orgánů Období dospělosti – tvorba pohlavních buněk a výtrusů Období stárnutí – odumírání všech orgánů a následně smrt celé rostliny

14 Vývoj rostlin Podle délky vývinu dělíme rostliny do 5 skupin
Efeméry – vývoj trvá jen několik týdnů Jednoleté – vývoj trvá jeden rok Dvouleté – první rok tvoří vegetativní orgány, druhý rok reprodukční, vytvoří plody a odumřou Ozimy - vyklíčí na podzim, přezimují, na jaře pokračují v růstu, vytváří plody a odumřou Vytrvalé – žijí více vegetačních období

15 Vývoj rostlin Úkol: vyhledej příklady zástupců rostlin ke každé výše zmíněné skupině…

16 Možné správné řešení… Efeméry – např. osívka jarní, plevel okoličnatý, rozrazil břečťanolistý Jednoleté – např. letničky (muškát, surfinie, begonie…) Dvouleté – např. zvonek, sedmikráska, maceška… Ozimy - např. ječmen, řepka, pšenice Vytrvalé – např. tařička, orlíček, chrpa…

17 Růst a vývoj rostlin Dlouhodobý úkol:
Obstarej si semínko jakékoliv efemérní rostliny, zasaď ho, nech vyklíčit a pravidelně se o něj starej. Do notesu si zaznamenávej k jednotlivým datům všechny fáze vývoje rostliny (kdy si zasadil semínko, kdy začalo klíčit, kdy vznikly první listy…) až do jejího odumření.

18 Použitá literatura a internetové zdroje
Chiswick Chap. Etiolated Spanish Bluebells Hyacinthoides hispanica [online]. [cit ]. Dostupný na www: < ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov"

Podobné prezentace


Reklamy Google