Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 15. Botanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 15. Botanika."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 15. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.15 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Růst a vývin rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Růst a vývin rostlin. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, ale ne nutné, aby měli PC k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: embryonální, prodlužovací, diferenciační fáze růstu, fytohormony Ověřený dne: 2. 12. 2013

2 Růst a vývin rostlin

3 Růst rostlin = nevratné zvětšování rostliny a změny tvaru http://www.youtube.com/watch?v=G2RuVxdr0 mA • rostliny rostou po celý svůj život, oproti živočichům • je způsoben dělením a následným zvětšováním buněk

4 Růst rostlin U rostlinných orgánů rozdělujeme 3 fáze růstu a)Embryonální fáze růstu – Neustálé dělení buněk a zvětšování jejich počtu – V dělivých pletivech na vrcholech stonku a kořene a v druhotných dělivých pletivech (kambium a felogén)

5 Růst rostlin b)Prodlužovací fáze růstu – Buňky se již nedělí – Vakuoly v buňkách nasáváním vody zvětšují objem a následně splývají v jednu velkou centrální vakuolu – Cytoplazma s jádrem jsou tím zatlačovány k buněčné stěně

6 Růst rostlin c)Diferenciační fáze růstu – Buňky se tvarově a funkčně diferencují – Buňky se stejným tvarem a funkcí dávají vznik specializovaným pletivům – Buňky se zvětšují a získávají svůj definitivní tvar

7 Videa… • http://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmU P5ZM http://www.youtube.com/watch?v=eDA8rmU P5ZM • http://www.youtube.com/watch?v=NUOzVyn k4Ao http://www.youtube.com/watch?v=NUOzVyn k4Ao • http://www.youtube.com/watch?v=uFNWEKH HBFQ http://www.youtube.com/watch?v=uFNWEKH HBFQ

8 Růst rostlin Úkol: Pokus se zamyslet, co vše může ovlivnit růst rostliny…

9 Faktory ovlivňující růst rostlin Vnější faktory růstu • Světlo • Teplota • Voda a minerální látky Úkol: vyhledej a vysvětli pojem etiolizace… Vnitřní faktory růstu • Rostlinné hormony (fytohormony) – Stimulátory • AUXINY • GIBERELINY • CYTOKININY – Inhibitory • KYSELINA ABSCISOVÁ • ETHYLEN

10 Správné řešení… • Etiolizace = pokud rostli roste bez slunečního světla, dochází k tvorbě prodloužených, bledých a křehkých orgánů, které mají snížené množství chlorofylu Obr. 1

11 Faktory ovlivňující růst rostlin Úkol: Vyhledej konkrétní účinky všech jmenovaných fytohormonů…

12 Faktory ovlivňující růst rostlin • Gibereliny – urychlují růst rostlinných orgánů a přerušují období klidu • Auxiny – stimulují prodlužovací růst buněk kambia a tvorbu kořenů • Cytokininy – urychlují buněčné dělení, zpomalují stárnutí listů • Kyselina abscisová (ABA) – zpomaluje růst, navozuje odpočinek rostlin • Ethylen – zpomaluje růst kořenů a stonků, reguluje opad listů

13 Vývoj rostlin = období od oplození vajíčka do smrti rostliny • Rozděluje se do 4 vývojových fází – Embryonální – od oplození vajíčka po dozrání semene – Vegetativní – tvorba vegetativních orgánů – Období dospělosti – tvorba pohlavních buněk a výtrusů – Období stárnutí – odumírání všech orgánů a následně smrt celé rostliny

14 Vývoj rostlin • Podle délky vývinu dělíme rostliny do 5 skupin – Efeméry – vývoj trvá jen několik týdnů – Jednoleté – vývoj trvá jeden rok – Dvouleté – první rok tvoří vegetativní orgány, druhý rok reprodukční, vytvoří plody a odumřou – Ozimy - vyklíčí na podzim, přezimují, na jaře pokračují v růstu, vytváří plody a odumřou – Vytrvalé – žijí více vegetačních období

15 Vývoj rostlin Úkol: vyhledej příklady zástupců rostlin ke každé výše zmíněné skupině…

16 Možné správné řešení… – Efeméry – např. osívka jarní, plevel okoličnatý, rozrazil břečťanolistý – Jednoleté – např. letničky (muškát, surfinie, begonie…) – Dvouleté – např. zvonek, sedmikráska, maceška… – Ozimy - např. ječmen, řepka, pšenice – Vytrvalé – např. tařička, orlíček, chrpa…

17 Růst a vývoj rostlin Dlouhodobý úkol: Obstarej si semínko jakékoliv efemérní rostliny, zasaď ho, nech vyklíčit a pravidelně se o něj starej. Do notesu si zaznamenávej k jednotlivým datům všechny fáze vývoje rostliny (kdy si zasadil semínko, kdy začalo klíčit, kdy vznikly první listy…) až do jejího odumření.

18 Použitá literatura a internetové zdroje 1.Chiswick Chap. Etiolated Spanish Bluebells Hyacinthoides hispanica [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www: • ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4 • DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6 • SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516 • KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 15. Botanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google