Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin

2 Srovnej růst rostlin a živočichů? Růst a vývoj rostlin

3 Růst: – projev života – nevratné zvětšování rozměrů a velikosti buňky, orgánu či celé rostliny – rostliny rostou ve srovnání s živočichy rychleji a po celý život – je spojen s dělením, zvětšováním a diferenciací buněk Růst a vývoj rostlin

4 Na buněčné úrovni se rozlišují 3 růstové fáze: 1.zárodečná = embryonální – probíhá v meristémech – dochází ke zmnožení počtu buněk 2.prodlužovací = elongační – probíhá zvětšování objemu buněk 3.rozlišovací = diferenciační – buňky se tvarově odlišují a specializují podle funkce – vznik trvalých pletiv – krycí, vodivá…. Růst a vývoj rostlin

5 Viz. prezentace – „Kořen“ – stavba kořene - vnější Růst a vývoj rostlin

6 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Růst je ovlivněn vnějšími a vnitřními faktory: Vnější faktory růstu: – světlo – nutné pro tvorbu asimilátů při fotosyntéze rostliny bez světla netvoří mechanická pletina, jsou světlé, mají dlouhé lodyžní články takové rostliny se označují jako etiolované – klíčky na uskladněných bramborách, chřest.. Růst a vývoj rostlin

7 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Růst a vývoj rostlin

8 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Prohlédni si obrázek a řekni, jak světlo ovlivňuje růst rostlin Růst a vývoj rostlin

9 teplo – lze rozlišit teplotní minimum optimum maximum voda Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Růst a vývoj rostlin

10 Vnitřní faktory růstu: – růst ovlivňují rostlinné hormony = fytohormony Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Fytohormony Stimulátory - podporují růst Inhibitory - zpomalují růst Růst a vývoj rostlin

11 Stimulátory : Růst a vývoj rostlin

12 Inhibitory: Růst a vývoj rostlin

13 Využití fytohormonů v praxi: – zakořeňování rostlin – klíčení semen – stimulace tvorby plodů --------------------------------------------------------- - selektivní herbicidy Růst a vývoj rostlin

14 Periodicita růstu: – růst rostlin není rovnoměrný – ovlivněno různými podmínkami během dne a noci = denní periodicita růstu – ovlivněno různými podmínkami během roku = roční periodicita růstu Růst a vývoj rostlin

15 Fotoperiodismus: – Fotoperioda = délka denního osvětlení – ovlivňuje u rostlin přechod ke kvetení Dělení: 1.krátkodenní – rostliny krátkého dne (méně než 12 hodin světla) – v našich podmínkách kvetou 2.dlouhodenní – rostliny dlouhého dne (více než 12 hodin světla) – v našich podmínkách kvetou 3.neutrální Růst a vývoj rostlin

16

17 Celistvost rostlin: – rostlina je celek, její jednotlivé části se mohou vzájemně ovlivňovat = KORELACE – realizuje se pomocí fytohormonů – příkladem korelace je: apikální dominance = nadvláda vzrostného vrcholu – vzrostný vrchol brání růstu úžlabních pupenů Využití: – řez ovocných stromů, pokojových rostlin…. Růst a vývoj rostlin

18

19 Rostlina nahrazuje opotřebované nebo poškozené části díky vysoké regenerační schopnosti Využití regenerace: – při vegetativním rozmnožování rostlin – řízkování rostlin Růst a vývoj rostlin

20 Regenerace rostlin Růst a vývoj rostlin

21 U stonkových řízků se kořeny tvoří na spodní (bazální) části stonku, vzrostný vrchol na apikální – projev polarity rostliny Růst a vývoj rostlin

22 – množení rostlin pomocí explantátových = tkáňových kultur ( meristémové kultury) – pěstování rostliny na kultivačním médiu ve zkumavkách (agar + další látky) z malého kousku Využití: – při množení zdravých rostlin – využití v genetice a při šlechtění rostlin Růst a vývoj rostlin

23

24 Uchování kultur v kontrolovaných podmínkách Růst a vývoj rostlin

25 Vývoj rostlin = ontogeneze zahrnuje období od zygoty až po smrt Rozděluje se na čtyři vývojová období = fáze - embryonální – od vzniku zygoty po dozrání semene Růst a vývoj rostlin

26 - vegetativní – od klíčení semene – vznikají pouze vegetativní orgány Růst a vývoj rostlin

27 Vegetativní období Růst a vývoj rostlin

28 - období dospělosti – kvetení, tvorba gamet nebo spor –schopnost pohlavního rozmnožování Růst a vývoj rostlin

29 - období stárnutí – převládají katabolické děje, ztráta schopnosti pohlavního rozmnožování – končí smrtí rostliny Růst a vývoj rostlin

30 V průběhu ontogeneze nastává střídání vegetativní, reprodukční a odpočinkové – klidové fáze Klidová fáze = dormance = adaptace rostlin na nepříznivé podmínky Dormance z vnitřních příčin – způsobeno produkcí fytohormonů inhibitorů Dormance z vnějších příčin = vynucená dormance – rostlina se nachází v nepříznivých podmínkách Růst a vývoj rostlin

31 Klíčení semen = přechod z klidové fáze k růstu zárodku a vzniku klíční rostliny Semena nejdříve přijímají vodu – bobtnají – semena mrtvá i živá Podmínky klíčení – teplo, voda, vzduch Klíční rostlina potřebuje - teplo, vodu, vzduch a světlo Růst a vývoj rostlin

32 Životní cyklus rostlin trvá různě dlouhou dobu Podlé délky cyklu se rostliny rozdělují na - efeméry - jednoleté - ozimy - dvouleté - vytrvalé Růst a vývoj rostlin

33 efeméry Růst a vývoj rostlin

34 jednoleté Růst a vývoj rostlin

35 ozimy Růst a vývoj rostlin

36 dvouleté Růst a vývoj rostlin

37 vytrvalé Růst a vývoj rostlin

38 Zdroje: použité zdroje viz. prezentace: „Zdroje a literatura“ Růst a vývoj rostlin


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin."

Podobné prezentace


Reklamy Google