Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Růst a vývoj rostlin Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Růst a vývoj rostlin Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin."— Transkript prezentace:

1 Růst a vývoj rostlin Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin

2 Růst a vývoj rostlin Srovnej růst rostlin a živočichů?

3 Růst a vývoj rostlin Růst: projev života
nevratné zvětšování rozměrů a velikosti buňky, orgánu či celé rostliny rostliny rostou ve srovnání s živočichy rychleji a po celý život je spojen s dělením, zvětšováním a diferenciací buněk Růst a vývoj rostlin

4 Na buněčné úrovni se rozlišují 3 růstové fáze:
Růst a vývoj rostlin Na buněčné úrovni se rozlišují 3 růstové fáze: zárodečná = embryonální probíhá v meristémech – dochází ke zmnožení počtu buněk prodlužovací = elongační probíhá zvětšování objemu buněk rozlišovací = diferenciační buňky se tvarově odlišují a specializují podle funkce – vznik trvalých pletiv – krycí, vodivá…. Růst a vývoj rostlin

5 Růst a vývoj rostlin Viz. prezentace – „Kořen“ – stavba kořene - vnější Růst a vývoj rostlin

6 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin
Růst je ovlivněn vnějšími a vnitřními faktory: Vnější faktory růstu: světlo – nutné pro tvorbu asimilátů při fotosyntéze rostliny bez světla netvoří mechanická pletina, jsou světlé, mají dlouhé lodyžní články takové rostliny se označují jako etiolované – klíčky na uskladněných bramborách, chřest.. Růst a vývoj rostlin

7 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin

8 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin
Prohlédni si obrázek a řekni, jak světlo ovlivňuje růst rostlin Růst a vývoj rostlin

9 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin
teplo – lze rozlišit teplotní minimum optimum maximum voda Růst a vývoj rostlin

10 Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin
Vnitřní faktory růstu: růst ovlivňují rostlinné hormony = fytohormony Fytohormony Stimulátory - podporují růst Inhibitory - zpomalují růst Růst a vývoj rostlin

11 Růst a vývoj rostlin Stimulátory : Růst a vývoj rostlin

12 Růst a vývoj rostlin Inhibitory: Růst a vývoj rostlin

13 Růst a vývoj rostlin Využití fytohormonů v praxi:
zakořeňování rostlin klíčení semen stimulace tvorby plodů selektivní herbicidy Růst a vývoj rostlin

14 Růst a vývoj rostlin Periodicita růstu: růst rostlin není rovnoměrný
ovlivněno různými podmínkami během dne a noci = denní periodicita růstu ovlivněno různými podmínkami během roku = roční periodicita růstu Růst a vývoj rostlin

15 Růst a vývoj rostlin Fotoperiodismus: Dělení:
Fotoperioda = délka denního osvětlení ovlivňuje u rostlin přechod ke kvetení Dělení: krátkodenní rostliny krátkého dne (méně než 12 hodin světla) v našich podmínkách kvetou dlouhodenní rostliny dlouhého dne (více než 12 hodin světla) neutrální Růst a vývoj rostlin

16 Růst a vývoj rostlin Růst a vývoj rostlin

17 Růst a vývoj rostlin Celistvost rostlin:
rostlina je celek, její jednotlivé části se mohou vzájemně ovlivňovat = KORELACE – realizuje se pomocí fytohormonů příkladem korelace je: apikální dominance = nadvláda vzrostného vrcholu – vzrostný vrchol brání růstu úžlabních pupenů Využití: – řez ovocných stromů, pokojových rostlin…. Růst a vývoj rostlin

18 Růst a vývoj rostlin Růst a vývoj rostlin

19 Růst a vývoj rostlin Rostlina nahrazuje opotřebované nebo poškozené části díky vysoké regenerační schopnosti Využití regenerace: – při vegetativním rozmnožování rostlin – řízkování rostlin Růst a vývoj rostlin

20 Růst a vývoj rostlin Regenerace rostlin Růst a vývoj rostlin

21 Růst a vývoj rostlin U stonkových řízků se kořeny tvoří na spodní (bazální) části stonku, vzrostný vrchol na apikální – projev polarity rostliny Růst a vývoj rostlin

22 Růst a vývoj rostlin Využití:
množení rostlin pomocí explantátových = tkáňových kultur ( meristémové kultury) pěstování rostliny na kultivačním médiu ve zkumavkách (agar + další látky) z malého kousku Využití: při množení zdravých rostlin využití v genetice a při šlechtění rostlin Růst a vývoj rostlin

23 Růst a vývoj rostlin Růst a vývoj rostlin

24 Růst a vývoj rostlin Uchování kultur v kontrolovaných podmínkách

25 Růst a vývoj rostlin Vývoj rostlin = ontogeneze zahrnuje období od zygoty až po smrt Rozděluje se na čtyři vývojová období = fáze - embryonální – od vzniku zygoty po dozrání semene Růst a vývoj rostlin

26 Růst a vývoj rostlin - vegetativní – od klíčení semene – vznikají pouze vegetativní orgány Růst a vývoj rostlin

27 Růst a vývoj rostlin Vegetativní období Růst a vývoj rostlin

28 Růst a vývoj rostlin - období dospělosti – kvetení, tvorba gamet nebo spor –schopnost pohlavního rozmnožování Růst a vývoj rostlin

29 Růst a vývoj rostlin - období stárnutí – převládají katabolické děje, ztráta schopnosti pohlavního rozmnožování – končí smrtí rostliny Růst a vývoj rostlin

30 Růst a vývoj rostlin V průběhu ontogeneze nastává střídání vegetativní, reprodukční a odpočinkové – klidové fáze Klidová fáze = dormance = adaptace rostlin na nepříznivé podmínky Dormance z vnitřních příčin – způsobeno produkcí fytohormonů inhibitorů Dormance z vnějších příčin = vynucená dormance – rostlina se nachází v nepříznivých podmínkách Růst a vývoj rostlin

31 Růst a vývoj rostlin Klíčení semen = přechod z klidové fáze k růstu zárodku a vzniku klíční rostliny Semena nejdříve přijímají vodu – bobtnají – semena mrtvá i živá Podmínky klíčení – teplo, voda, vzduch Klíční rostlina potřebuje - teplo, vodu, vzduch a světlo Růst a vývoj rostlin

32 Růst a vývoj rostlin Životní cyklus rostlin trvá různě dlouhou dobu
Podlé délky cyklu se rostliny rozdělují na - efeméry - jednoleté - ozimy - dvouleté - vytrvalé Růst a vývoj rostlin

33 Růst a vývoj rostlin efeméry Růst a vývoj rostlin

34 Růst a vývoj rostlin jednoleté Růst a vývoj rostlin

35 Růst a vývoj rostlin ozimy Růst a vývoj rostlin

36 Růst a vývoj rostlin dvouleté Růst a vývoj rostlin

37 Růst a vývoj rostlin vytrvalé Růst a vývoj rostlin

38 použité zdroje viz. prezentace: „Zdroje a literatura“
Růst a vývoj rostlin


Stáhnout ppt "Růst a vývoj rostlin Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Růst a vývoj rostlin."

Podobné prezentace


Reklamy Google