Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zpracovaný v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 zpracovaný v rámci projektu
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: 32_02 Sada: 03 Ověření ve výuce: 26.září 2011 Datum: 24.září 2011 Třída: 7.A, 7.B, 8.A,8.B,8.C

2 BRATŘI ZE SOLUNĚ Předmět: Literární seminář Ročník: 7. a 8.
Klíčová slova: Staroslověnština, hlaholice, světci, legendy Jméno autora: Mgr. Marcela Havelková Škola – adresa: ZŠ Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic 8, Úvaly

3 Bratři ze Soluně

4 ÚVODNÍ OTÁZKY Co víte o Velkomoravské říši? Kde se rozprostírala?
Jak se jmenovala velkomoravská knížata? Vyber: Přemysl - Neklan - Svatopluk - Mojmír I. - Bořivoj - Mojmír II. - Spytihněv - Boleslav I. - Vladivoj - Rastislav Sestav z rozházených písmen jména dvou významných učenců Velké Moravy, které přišli na pozvání: Tatinkonsn a Dějtome

5 BRATŘI ZE SOLUNĚ pozval je kníže Rastislav
na Velkou Moravu dorazili v roce 863 n. l. misionáři (měli hlásat víru ve slovanském jazyce) měli rozšířit na Velkou Moravu křesťanství měli zvětšit gramotnost lidí vytvořili jazyk zvaný staroslověnština vytvořili písmo zvané hlaholice

6 KONSTANTIN narozen r. 827 Soluň; zemřel r. 869 Řím
vystudoval teologii, filosofii a literaturu vysokoškolský profesor v Cařihradě vytvořil písmo hlaholici přeložil první církevní texty napsal PROGLAS(=veršovaná předmluva k překladu Evangelia), který definuje program staroslověnské literatury přeložil část bible do staroslověnštiny v Římě přijal řeholní jméno Cyril

7 PROGLAS – ukázka Kdo může povědět všechna podobenství,
jež usvědčují národy bez knih, nehovoří-li řečí srozumitelnou? Ani umí-li všechny řeči, nedovede vylíčit jejich bezmoc. Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih a nemohou bojovati bez zbraní s protivníkem našich duší, uchystáni za kořist věčné muky.

8 METODĚJ narozen r. 813 Soluň; zemřel r. 885 Velehrad
původní jméno Michael (Metoděj je řeholní jméno) vystudoval práva, pracoval ve správní službě spravoval oblast severně od Soluně věnoval se vědě měl organizační schopnosti působil i v Římě po návratu na Velkou Moravu byl vězněn pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu je pravděpodobně pochován na Velehradě

9 JEJICH VÝZNAM posílili Velkou Moravu jako státní útvar tím, že vytvořili jazyk a písmo po příchodu na Velkou Moravu vzdělávali kněží a svoje pokračovatele jejich činnost měla všeslovanský význam zjednodušenou hlaholicí je cyrilice ( písmo azbuka) přinesli s sebou překlady náboženských textů jejich dílo má převážně biblický charakter vytvořili jednoduchý právní systém a sepsali jej – Nomokánon a Zákon sudnyj ljudem

10 Literární odkaz PANONSKÉ LEGENDY – ŽIVOT KONSTANTINŮV A ŽIVOT METODĚJŮV KYJEVSKÉ LISTY PRAŽSKÉ HLAHOLSKÉ ZLOMKY

11 PANONSKÉ LEGENDY – ŽIVOT KONSTANTINŮV A ŽIVOT METODĚJŮV
legendy vytvořili jejich žáci legendy pravdivě vypráví o životě obou světců a době, ve které žili legendy jsou dokladem vysoké jazykové a umělecké úrovně staroslověnštiny

12 Život Konstantinův - ukázka
Zatímco se filozof veselil v Bohu, naskytla se opět jiná věc a úkol ne menší dřívějších. Neboť Rostislav, kníže moravský, vnuknutím božím, po radě se svými knížaty a s Moravany, vypravil poselství k císaři Michalovi, řka: "Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil v našem jazyku , aby též jiné kraje, vidouce to, nás podobily. Nuže, pošli nám, pane, takového biskupa a učitele. Od vás zajisté vždy šíří dobrý zákon do všech krajin.„

13 Život Metodějův - ukázka
Stalo se v ty dny, že Rostislav, kníže slovanský, se Svatoplukem vypravili poselství z Moravy k císaři Michaelovi a pravili takto: „Jsme , Bohu díky, zdrávi. Přišlo k nám mnoho křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka a z Němec, a ti nás rozličně učili. My Slované jsme lid prostý a nemáme, kdo by nás vedl k pravdě a její smysl vyložil. Nuže, vznešený pane (vladaři), pošli takového muže, který nám pořídí „všechnu spravedlnost“.

14 PRAŽSKÉ HLAHOLSKÉ ZLOMKY KYJEVSKÉ LISTY
rukopis vznikl kolem roku 900 je psán hlaholicí obsahuje úryvky z Konstantinových překladů psáno hlaholicí jsou to dva pergamenové listy obsahující úryvek staroslověnského překladu modliteb z 11.století

15 ZAJÍMAVOSTI význam obou bratří vyzdvihoval už Karel IV.
v Praze se nachází kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici – 18.června 1942 zde zahynulo sedm českých parašutistů, kteří vykonali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha dne 5.července je státní svátek na počest Cyrila a Metoděje papež Jan Pavel II. dne prohlásil oba bratry za patrony Evropy

16 ZDROJE Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K., Literatura pro 1. ročník středních škol. Pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Didaktis s. r. o., s. ISBN str Bláhová, R., Chvalovská. E., Polášková, T., Slepička, P., Srnská. K., Literatura pro 1. ročník středních škol. učebnice. 1. vydání. Brno: Didaktis s. r. o., s. ISBN str (staženo ) (staženo ) (staženo )


Stáhnout ppt "zpracovaný v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google