Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti mobilit pro studenty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti mobilit pro studenty"— Transkript prezentace:

1 Možnosti mobilit pro studenty
FAST VUT v Brně

2 Základy mobilitních programů:
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Erasmus /15 – 2020/2021 Rozvojové projekty MŠMT - Free Movers CEEPUS SUPMAT CEPRI

3 Další programy podpory studia v zahraničí
Program AKTION – podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce mezi ČR a Rakouskem ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech Nadace Herberta Quandta - sponzoruje studijní pobyty na TU Dresden pro zahraniční studenty ze střední a východní Evropy Rochus and Beatrice Mummert Foundation – sponzoruje studijní pobyty v Německu pro nadané studenty ze střední a východní Evropy

4 Další programy podpory studia v zahraničí
DAAD – německý akademický výměnný servis Fulbrightova komise – sponsoruje studenty i vědecké pracovníky na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou -

5 Další programy podpory studia v zahraničí
NAEP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce a průběžně uveřejňuje další možnosti studia v zahraničí - Akademická informační agentura - stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv i jiných stipendijních programů - Mobilitní stipendijní fond VUT a FAST

6 Účast FAST v mobilitních programech:

7 CEEPUS CEEPUS = Central European Exchange Programme for University Studies Spolupráce v rámci sítí konkrétních univerzit – pro ak. rok 2013/14: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Makedonie, Rakousko, Rumunsko, Slovensko Krátkodobé pobyty: 3 – 4 týdny – zaměřeno na projekty Přihlášky a více informací na nebo Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

8 Rozvojový projekt MŠMT – Free Movers
Celý svět - vybírá si student sám Běžné VŠ studium Práce na projektu, bakalářské, diplomové, disertační práce Odborné stáže a kurzy v rámci schváleného studijního programu Krátkodobé i dlouhodobé pobyty Finanční prostředky dle životních nákladů v jednotlivých státech, max ,-- Kč za měsíc; v případě výjedzů do zemí EU se finanční příspěvky pohybují přibližně ve výši stipendia programu Erasmus

9 Rozvojový projekt MŠMT – Free Movers
Podmínky studijního pobytu: Ukončený min. 1 ročník bakalářského studijního nebo doktorského programu Prokázání potřebné znalosti příslušného jazyka Uznání výsledků studia v zahraničí vysílající fakultou Existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou nebo potvrzení vysílající a příjímající organizace V případě čerpání RP nemohou být současně čerpány finanční prostředky programů Erasmus, Aktion, DAAD aj., tzn. že se časově nesmí překrývat zahraniční pobyty financované z těchto programů a z prostředků RP

10 Rozvojový projekt MŠMT – Free Movers 2014
Kritéria výběrového řízení: prospěch a plnění studijních povinností; jazykové znalosti; posouzení, zda lze pro výjezd čerpat Erasmus či nikoliv; opodstatněnost výjezdu; počet mobilit a jejich frekvence V případě velkého zájmu studentů budou kromě vybraných studentů rovněž stanoveni náhradníci Přihlášky pro rok 2014 se budou vybírat od do

11 Rozvojový projekt MŠMT – Free Movers 2014
Výsledky výběřového řízení budou zveřejněny do Vybraní studenti, kteří chtějí nastoupit na zahraniční pobyt do 1. dubna 2014, potvrdí svůj výjezd na odd. vnitřních a vnějších vztahů do 21. ledna 2014; v případě odstoupení budou zbylé finanční prostředky nabídnuty náhradníkům z 1. kola a event. prostřednictvím 2. kola výběrového řízení Další informace jsou uvedeny na

12 Rozvojové projekty Pracovní stáže nebo účast na výzkumných projektech:
Výzkumné organizace Univerzity Firmy SUPMAT – doba pobytu 6 – 12 měsíců návrat do CEPRI – doba pobytu od 3 měsíců návrat do

13 Erasmus+ Erasmus+ 2014/15 – 2020/21 Navazuje na úspěchy Programu celoživotního učení, Mládeže v akci a dalších dosavadních iniciativ Evropské komise do roku Program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání.

14 Erasmus – studijní pobyt Erasmus – pracovní stáž
2014/2015 Erasmus – studijní pobyt Erasmus – pracovní stáž

15 Účast FAST v mobilitních programech:

16 Erasmus+ Základní informace
ERASMUS studium / ERASMUS stáž Student musí být zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu Student musí mít ukončený minimálně první ročník bakalářského nebo doktorandského studia Délka pobytu: studium měsíců pracovní stáž 2 – 12 měsíců Studium v zahraničí bude plně uznáno jako řádná součást studia

17 Erasmus+ Základní informace
Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd. Studijní pobyt i pracovní stáž lze realizovat vždy jen v průběhu jednoho akademického roku; v akademickém roce 2014/2015 jde o období od do Studijní pobyt i pracovní stáž se realizují na základě výběrového řízení Studenti musí vyřídit potřebnou dokumentaci a administrativní úkony před výjezdem i po návratu dle pokynů odpovědných pracovníků VUT a FAST

18 Erasmus+ Základní informace
Pojištění léčebných výloh (příp.odpovědnost za škodu) - viz + pojišťovny + nabídka bank k platebním kartám + ISIC karta

19 Erasmus+ Studijní pobyt
Student musí na pobytu splnit schválený studijní plán a získat stanovený minimální počet ECTS kreditů. Dle Rozhodnutí rektora č. 25/2009 si student musí před odjezdem na studijní pobyt zapsat v Learning Agreement povinně předměty v hodnotě minimálně 18 kreditů za každý semestr v zahraničí. Pokud student bude v rámci studijního pobytu zpracovávat bakalářskou nebo diplomovou práci, musí mít v Learning Agreement stanoveno minimálně 11 kreditů za jeden semestr. (pozn.: podmínka minimálního počtu kreditů se netýká doktorandů)

20 Erasmus+ Studijní pobyt
Studenti si mají na zahraniční škole vybrat ekvivalentní předměty, které mají ve studijních povinnostech na FAST, nebo předměty, které jejich obor rozšiřují Jazykové kurzy jako doplněk k technickým předmětům Každý student, který jede na zahraniční studijní pobyt, musí mít vyřízen a povolen individuální studijní plán (ISP) na FAST. Žádost sepíšete podle vzoru vyvěšeného na webových stránkách - Studenti po návratu ze studijního pobytu mají povinnost se pokusit nechat uznat předmět za předmět

21 Erasmus+ Studijní pobyt
Dva až tři týdny před odjezdem po předložení předepsaných dokumentů (podepsaný Learning Agreement, akceptační dopis nebo mail ze zahraniční univerzity, kopie Transcript of Records z FAST) sepíší studenti finanční dohodu na rektorátě VUT Rektorát VUT převádí stipendium na studentův korunový/eurový účet vedený v ČR Pro každou zemi je stanovena měsíční sazba – viz zahranici/erasmus/studenti/studijni-pobyt Erasmus grant je navyšován o příspěvek z mobilitního stipendijního fondu VUT – 1.000,-- Kč/měsíc

22 Erasmus+ Studijní pobyt
Studenti FAST mohou požádat ještě o příspěvek ze studentského mobilitního fondu FAST - Příspěvek FAST může činit max ,-- Kč/měsíc, přičemž max. výše příspěvku je 7.500,- Kč na studenta za jeden semestr Příspěvek převádí FAST na studentův korunový účet schválený pro vyplácení stipendií na FAST

23 Er Erasmus+ Studijní pobyt – výběrové řízení
Termín odevzdání přihlášek na odd. vnitřních a vnějších vztahů Přezkoušení nebo uznání jazykové kompetence na ústavu SPV – přelom února/března 2014 Vyhlášení výsledků: 21. – V případě volných míst vyhlášení 2. kola – květen 2014 Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a výsledků jazykové zkoušky

24 Erasmus+ Studijní pobyt – výběrové řízení
Průměr za celé studium – při výběrovém řízení se nejdříve zohlední úroveň jazykových znalostí - v souladu s požadavky partnerských univerzit Vytvoří se pořadí podle průměru a podle jazyka a z nich se vypočítá celkové bodové hodnocení Nejnižší počet bodů = nejlepší umístění v pořadí Důvody vyřazení: průměr nad 2,4; nedostatečné kreditové plnění, nesplnění jazykové zkoušky V případě výjezdu v 1. roč. nM budou do programu zařazeni pouze studenti, kteří budou do nM přijati bez přijímací zkoušky

25 Erasmus+ Výběrové řízení – jazykové zkoušky
Studenti zařazení do VŘ Erasmus+ studijní pobyt jsou povinni vykonat jazykovou zkoušku z požadovaného jazyka, a to v souladu s požadavky partnerských univerzit Zkoušky z angličtiny: 1. Úroveň B1 - odpovídá zkoušce BY51; zkouška má pouze ústní část, podrobné informace viz Kdo již zkoušku BY51 absolvoval na FAST v jakémkoliv typu studia, nemusí ji již znovu skládat, bude mu automaticky uznána

26 Erasmus+ Výběrové řízení – jazykové zkoušky
2. Úroveň B2 – vyžadují hlavně severské univerzity; zkoušku lze složit na ústavu SPV nebo mimo FAST a přinést certifikát o absolvování zkoušky (FCE apod.) Zkoušky z ostatních jazyků mají písemnou a ústní část, vzorové testy jsou na Pro všechny jazyky platí, že pro úspěšné zvládnutí zkoušky musí student ze všech částí získat minimálně 50 %. Jazykové zkoušky – přelom února/března 2014

27 Erasmus+ Výběrové řízení – jazykové zkoušky
Angličtina – uznání na základě různých certifikátů provádí PhDr. Darja Daňková. Ostatní jazyky - uznání provádějí jejich garanti Termín pro uznávání jazykových zkoušek do

28 Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013/2014
Rakousko: TU Wien, BOKU Wien, TU Graz Belgie: Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, Universiteit Gent Bulharsko: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Německo: TU Dresden, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Bauhaus-Universität Weimar, RWTH Aachen Dánsko: Engineering College of Aarhus, DTU Lyngby, VIA University College - Horsens Španělsko: Universidad de Alicante, Universidad Politecnica de Catalunya Barcelona, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universida de Malaga, Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Valencia Francie: INSA Rennes, INSA de Strasbourg, Escole Nationale Supérieure d´architecture de Bretagne, IUT Grenoble

29 Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013-2014:
Řecko: T.E.I. Crete, Aristotle University of Thessaloniki Chorvatsko: University of Zagreb, University of Rijeka Maďarsko: Szent István University Budapest Švýcarsko: Lucerne University of Applied Sciences and Arts Itálie: Politecnico di Milano, Universitá di Catania, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia Island: Reykjavik University Litva: VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology Lotyšsko: Riga Technical University

30 Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013-2014:
Norsko: NTNU Trondheim Portugalsko: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Coimbra University of Minho, Universidade do Porto, Instituto Politécnico de Lisboa, UTAD Vila-Real Polsko: Krakow University of Technology, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Lublin Univerisity of Technology Švédsko: Chalmers University of Technology Göteborg, Lulea University of Technology, KTH Stockholm

31 Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2013-2014:
Finsko: Oulu University of Applied Sciences Rumunsko: Technical University of Iasi Slovensko: Žilinská univerzita, STU Bratislava, Technická univerzita v Košiciach Slovinsko: University of Ljubljana Turecko: Anadolu University Eskisehir, Karadeniz Technical University Trabzon, Zonguldak Karaelmas University, Kirklareli University UK: The University of Sheffield, City University London

32 Dokumenty potřebné před výjezdem studenta
Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu (většinou on line přihlašování na webu partnerské univerzity dle pokynů nebo) Learning Agreement (LA) = studijní plán pobytu - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Podepisuje: student a na FAST vedoucí oboru a Erasmus koordinátor. Podmínka VUT: zapsat a splnit předměty za min. 18 kreditů. V případě, že zahraniční univerzita má přísnější kritéria, je nutné dodržet kritéria zahraniční univerzity

33 Dokumenty potřebné před výjezdem studenta
Doporučuje se použít formuláře příslušné zahraniční univerzity dostupné na jejich stránkách; v případě on-line přihlášek včetně Learning Agreementu na zahraniční univerzitu je nutné pro VUT vyhotovit papírovou verzi LA – kompletně podepsaný LA je podmínkou pro podpis finanční dohody a přidělení grantu Transcript of Records = přehled dosud dosažených výsledků studia na FAST - je povinný pro studenty bakalářského a magisterského programu (doklad vydává studijní oddělení) Povolení Individuálního studijního plánu na FAST.

34 Dokumenty potřebné při návratu studenta
Potvrzení o době a náplni studia (Confirmation) podepsané odpovědnou osobou si student vyžádá před odjezdem z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující pro celkovou výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky – originál potvrzení student odevzdá na rektorátě VUT a kopii na oddělení vnitřních a vnějších vztahů FAST (OVV) Transcript of Records – soupis předmětů a známek ze zahraniční university je důležitý podklad pro uznání předmětů studovaných v zahraničí a slouží jako důkaz o plnění povinností v zahraničí. Závěrečná zpráva, kterou student vyplní na webových stránkách VUT. Zpráva slouží především jako cenný zdroj informací pro další studenty o konkrétním místě studia.

35 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC)
EILC jsou doplňkovou aktivitou programu Erasmus, kterou mohou využít studenti, nominovaní na studijní pobyt nebo pracovní stáž Jazykové kurzy pro „méně používané jazyky EU“, tj. nevztahují se na angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu Hlavním cílem aktivity je zejména naučit studenty komunikovat v národním jazyce země v běžných životních situacích, seznámit je s místní kulturou a dopomoci tak rychlejší orientaci v cizí zemi a k usnadnění zahájení studijního pobytu/pracovní stáže Kurzy se konají v létě (červenec-září) i v zimě (leden-únor) v délce 2 – 4 týdny, pro začátečníky i pokročilé Studenti neplatí kurzovné

36 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC)
Účastnit se může každý student, který je vybrán ke studiu v některé z výše uvedených zemí v rámci programu Erasmus Cílová země EILC kurzu a následného pobytu musí být shodná EILC je možné v rámci dané země/regionu absolvovat na jiné instituci, nežli posléze zajišťuje samotný studijní pobyt/pracovní stáž. Případné kredity získané za EILC se standardně nezapočítávají do uvedených limitů zahranici/erasmus/studenti/eilc

37 Erasmus+ Pracovní stáž
Stáž může probíhat v rámci jednoho akademického roku,tj. pro 2014/15 od do Délka stáže: měsíců Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku, neziskové organizaci nebo na vysoké škole (pouze za předpokladu, že zde student pracuje) Student si hledá a vybírá organizaci sám Pro každou zemi je stanovena měsíční sazba stipendia Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na pobyt v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek a počítá se s finanční spoluúčastí studenta

38 Erasmus+ Pracovní stáž
Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva, nýbrž podepsaný plán pracovní stáže, tzv. Training Agreement Podrobné informace viz zahranici/erasmus/studenti/pracovni-staz Přihlášky pro ak. rok 2014/15 vybírá paní Ludmila Zelinková od do V přihlášce je nutné uvést zemi a délku pobytu a stadium vyřizování pobytu V době podání přihlášky student nemusí mít domluvený nebo potvrzený pobyt ze zahraniční instituce

39 Užitečné rady Projít si seznam univerzit a na jejich stránkách zjistit předměty, které lze studovat a které jsou kompatibilní s předměty na FAST Zjistit si na stránkách zahraniční univerzity, kdy je deadline pro podání přihlášky na tuto univerzitu Informace o mobilitních programech a aktuality jsou k dispozici na webové stránce FAST a na nástěnkách v budově A na chodbě u studijního oddělení a na stránkách VUT

40 Užitečné rady Projít si zkušenosti spolužáků a spolužaček, kteří na dané univerzitě studovali dříve nebo kteří v dané zemi byli na stáži. Informace jsou dostupné na Navštívit studentské prezentace zahraničních univerzit, které se konají v průběhu semestru pravidelně ve večerních hodinách na Kolejní 4 (budova FEKT a FP) – pro informaci kontaktujte International Students Club Navázat kontakt se zahraničními studenty na FAST

41 nebo odd. vnitřních a vnějších vztahů
Děkujeme za pozornost Další informace viz nebo odd. vnitřních a vnějších vztahů Bc. Ludmila Zelinková tel.: A227


Stáhnout ppt "Možnosti mobilit pro studenty"

Podobné prezentace


Reklamy Google