Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy."— Transkript prezentace:

1 Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně

2 Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) –Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013 = Program celoživotního vzdělávání ERASMUS zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni –Free Movers –CEEPUS

3 Účast FAST v mobilitních programech: FREE MOVERS -Celý svět - vybírá si student sám -Běžné VŠ studium -Práce na projektu, bakalářské, diplomové, disertační práce -Odborné stáže a kurzy -Krátkodobé i dlouhodobé pobyty -Finanční prostředky dle životních nákladů v jednotlivých státech, max. 20.000,-- Kč za měsíc -Přihlášky pro rok 2012 vybírá paní Ludmila Zelinková od 1. 12. 2011 do 15. 1. 2012

4 Účast FAST v mobilitních programech: CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies -Spolupráce v rámci sítí konkrétních universit -Rakousko, Bulharsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. -Krátkodobé pobyty -Zaměřeno spíše na projekty -www.dzs.cz, www.fce.vutbr.cz/ - aktuálněwww.dzs.czwww.fce.vutbr.cz/ -Info: Ing. Tomáš Hanák, Ph.D.

5 Další programy podpory studia v zahraničí Program AKTION – podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce mezi ČR a Rakouskem ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech www.dzs.cz/aktionwww.dzs.cz/aktion Nadace Herberta Quandta - sponzoruje studijní pobyty na TU Dresden pro zahraniční studenty ze zemí bývalého východního bloku. Fulbrightova komise - na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu DAAD – německý akademický výměnný servis www.daad.cz

6 Další programy podpory studia v zahraničí NAEP - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce - Průběžně uveřejňuje další možnosti studia v zahraničí - Více informací na http://www.naep.cz/http://www.naep.cz/ Akademická informační agentura - stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv i jiných stipendií www.dzs.cz/aia www.dzs.cz/aia Mobilitní stipendijní fond VUT a FAST

7 Účast FAST v mobilitních programech: Lifelong Learning Programme (LLP) ERASMUS 2012- 2013

8 Účast FAST v mobilitních programech:

9

10 Základní informace ERASMUS studium / ERASMUS stáž (jiné podmínky) Student musí mít ukončený minimálně první ročník bakalářského nebo doktorandského studia Student musí být zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu Délka pobytu: 3-12 měsíců Studium v zahraničí bude plně uznáno jako řádná součást studia Studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd.

11 Erasmus studijní pobyt - výběrové řízení Termín odevzdání přihlášek na zahr. odd.: 21. 2. 2012 Přezkoušení / uznání jazykové kompetence na ústavu SPV Vyhlášení výsledků: přelom března/dubna 2012 Vyhlášení II. kola pro zbylá místa – duben/květen Hodnocení probíhá na základě studijních výsledků a výsledků jazykové zkoušky

12 Druhá informační schůzka Informace o průběhu výběrového řízení Kompletní seznam partnerských universit pro akademický rok 2012/13 Informace, jak vyplňovat přihlášky

13 Výběrové řízení Průměr za celé studium – při výběrovém řízení má váhu 2, zkouška z jazyka má váhu 1 Vytvoří se pořadí podle průměru a podle jazyka a z nich se vypočítá celkové bodové hodnocení Nejnižší počet bodů = nejlepší umístění v pořadí Důvody vyřazení: průměr nad 2,5; nedostatečné kreditové plnění, nesplnění jazykové zkoušky

14 Jazykové zkoušky do programu LLP/Erasmus Uchazeči o zařazení do programu LLP jsou povinni vykonat přijímací jazykovou zkoušku z požadovaného jazyka. Zkouška sestává z písemného testu (doba trvání 60 min.) a ústní zkoušky (několikaminutová konverzace v rámci obecného jazyka). Informaci o rozpisu ústních zkoušek studenti obdrží od vyučujícího na začátku písemné zkoušky. Celkové hodnocení: písemný test 75% ústní zkouška 25% celkem 100%

15 Jazykové zkoušky do programu LLP/Erasmus Angličtina – pátek 9.3.2012 v 9.00 hod., Z250 Mgr. Věra Batystová Němčina – čtvrtek 8.3.2012 v 16.00 hod., Z266 Mgr. Helena Lněničková Španělština – úterý 6.3.2012 v 15.00 hod., Z148 Mgr. Daniel Rodriguez Francouzština – úterý 6.3.2012 v 17.00 hod.,Z263 Mgr. Lenka Papoušková

16 Jazykové zkoušky do programu LLP/Erasmus Italština – pondělí 5.3.2012 v 17.00 hod., Z268 Mgr. Lenka Papoušková Ruština – pátek 9.3.2012 v 10.00 hod., Z248 Mgr. Lucie Strnadová

17 Jazykové zkoušky – uznávání Angličtina - na základě různých certifikátů provádí PhDr. Darja Daňková. Ostatní jazyky - uznání provádějí jejich garanti uvedení výše – termín do 29. 2. 2011. Angličtina – minimální úroveň BY51 Kdo již zkoušku BY51 absolvoval na FAST v jakémkoliv typu studia, nemusí ji již znovu skládat

18 Rakousko: TU Wien, BOKU Wien, TU Graz Belgie: KHB Oostende, Katholieke Universiteit Leuven, University College Ghent Bulharsko: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Německo: TU Dresden, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, Bauhaus-Universität Weimar, HAWK Hildesheim, Kypr: Cyprus University of Technology Limassol Dánsko: Aalborg University, Engineering College of Aarhus, DTU Lyngby, VIA University College - Horsens Španělsko: Universidad de Alicante, Universidad Politecnica de Catalunya Barcelona, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universida de Malaga, Universidad de Oviedo, Universidad Politécnica de Valencia Francie: INSA Rennes, INSA de Strasbourg, Escole Nationale Supérieure d´architecture de Bretagne, IUT Grenoble Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2012-2013: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2012-2013:

19 Estonsko: University of Applied Science Francie: INSA Rennes, INSA de Strasbourg, Escole Nationale Supérieure d´architecture de Bretagne, IUT Grenoble Řecko: Aristotle University of Thessaloniki, T.E.I. Crete Chorvatsko: University of Zagreb Maďarsko: University of Debrecen, Szent István University Budapest Švýcarsko: Hochschule für Technic and Architektur Luzern Itálie: Politecnico di Milano, Universitá degli studi di Firenze, Universitá di Catania Litva: VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2012-2013: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2012-2013:

20 Island: VilnReykjavik University Litva: VGTU Vilnius, Kaunas University of Technology Lotyšsko: Riga Technical University Norsko: NTNU Trondheim Polsko: Krakow University of Technology, Wroclaw University, Koszalin University of Technology, Technical University Lodz, Politechnica Opolska Holansko: Hanze University Groningen Švédsko: Chalmers University of Technology Göteborg, TH Stockholm, Luleá University of Technology Finsko: Oulu University of Applied Sciences Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2012-2013: Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2012-2013:

21 Výběr partnerských univerzit FAST pro program Erasmus v roce 2012-2013: Portugalsko: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Coimbra, Polytechnic Institute of Leiria, Instituto Politécnico de Lisboa Rumunsko: Technical University of Iasi Slovensko: Žilinská universita, TU Košice, STU Bratislava Slovinsko: University of Ljubljana Turecko: Anadolu University Eskisehir, Yildiz Technical University Istanbul, Karadeniz Technical University UK: The University of Sheffield, City University London

22 Směrnice děkana č.13/2005 o výjezdech na partnerské univerzity v zahraničí -Cílem je umožnit studentům všech oborů bakalářského, magisterského a doktorandského absolvovat část studijního programu v zahraničí -V rámci programu Erasmus studijní pobyt je možné vyjíždět jen v rámci uzavřených bilaterálních dohod pro daný akad. rok -Předpokladem pro výjezd na partnerskou zahraniční univerzitu je úspěšné absolvování výběrového řízení na FAST -Před výjezdem do zahraničí je nezbytné předložit písemný přehled předmětů, které budou absolvovány v zahraničí tzv. Learning Agreement -Finanční smlouva o přidělení grantu se podepisuje na rektorátu VUT na základě předložených dokumentů a jeho výše je každoročně stanovována celostátně podle tabulek, grant je vyplácen v EUR -Lze požádat o příspěvek ze studentského mobilitního fondu FAST, který může činit až 7.500,- Kč na studenta za semestr

23 Dokumenty potřebné při výjezdu studenta Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu (přednostně z webu partnerské univerzity) Learning Agreement (LA) = studijní plán pobytu - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Svým podpisem ústavní, fakultní nebo institucionální koordinátor vyjadřuje souhlas fakulty se studiem na partnerské univerzitě. Student na základě písemné žádostí musí vědět, jakým způsobem mu budou studijní výsledky dosažené v zahraničí uznány. Cílem je plné uznání výsledků studia vysílající fakultou. Zapsat a splnit předměty za min. 18 – 20 kreditů. Doporučuje se použít formuláře příslušné zahraniční univerzity dostupné na jejich stránkách

24 Dokumenty potřebné při výjezdu studenta Transcript of Records = přehled dosud dosažených výsledků studia na FAST - je povinný pro studenty bakalářského a magisterského programu (formulář potvrdí studijní oddělení). Povolení Individuálního studijního plánu na FAST Finanční dohoda - student ji podepisuje na útvaru vnějších vztahů rektorátu cca 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí (po předložení Learning Agreementu - potvrzené partnerskou univerzitou nebo akceptačního dopisu + kopie Transcript of Records z FAST + povolení individuálního plánu. V případě výjezdů v červenci a srpnu potvrzení o splnění podmínek pro zápis nebo předběžném zápisu Pojištění léčebných výloh (příp.odpovědnost za škodu) - viz http://www.cmu.cz + pojišťovny + nabídka bank k platebním kartám + ISIC karta http://www.cmu.cz Podrobné informace viz http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti

25 Dokumenty potřebné při návratu studenta Potvrzení o době a náplni studia (Confirmation) podepsané odpovědnou osobou, student si vyžádá před odjezdem z partnerské univerzity. Potvrzená doba studia je rozhodující pro výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky - potvrzení student odevzdá na útvaru vnějších vztahů. Transcript of Records – soupis předmětů a známek ze zahraniční university, je důležitý podklad pro uznání předmětů studovaných v zahraničí. Závěrečná zpráva, kterou student vyplní na webových stránkách university. Zpráva slouží především jako cenný zdroj informací pro další studenty o konkrétním místě studia.

26 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) Kurzy pro „méně používané jazyky EU“ Konají se ve 22 zemích (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko) Účastnit se může každý student, který je vybrán ke studiu v některé z výše uvedených zemí v rámci programu Erasmus Kurzy se konají v létě (červenec-září) i v zimě (leden- únor) v délce 3 až 8 týdnů, pro začátečníky i pokročilé Studenti neplatí kurzovné

27 Erasmus pracovní stáž Stáž může probíhat v rámci jednoho akademického roku (červenec 2012 – září 2013) Minimální délka: 3 měsíce Maximální délka: 12 měsíců Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku, neziskové organizaci i na vysoké škole (pouze za předpokladu, že zde student pracuje) Student si hledá a vybírá organizaci sám

28 Erasmus pracovní stáž Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva, nýbrž podepsaný plán pracovní stáže, tzv. Training Agreement Podrobné informace viz http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/pracovni-staz http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti/pracovni-staz Přihlášky pro ak. rok 2012/13 vybírá paní Ludmila Zelinková do 27. 2. 2012

29 Přihláška Osobní údaje včetně používané mailové adresy a platného mobilu Ročník a typ studia (B, nM, nD) Studijní průměr nevyplňovat Jazyky – sám se ohodnotit, event. uvést typ zkoušky (např. BY51) Tři univerzity podle preferencí včetně země Plánovaná doba pobytu Podpis Pište prosím čitelně

30 Užitečné rady Projít si seznam univerzit a na jejich stránkách zjistit předměty, které lze studovat a které jsou kompatibilní s předměty na FAST Zjistit si na stránkách zahraniční univerzity, kdy je deadline pro podání přihlášky na tuto univerzitu Některé univerzity mají elektronické přihlášky nebo kombinaci elektronické a papírové verze. Pro VUT je nezbytná papírová verze. Rozpis grantů pro jednotlivé země, podrobné informace, formuláře, informace o EILC, aktuality lze také získat na http://www.vutbr.cz/studium/studium-v- zahranici/erasmus/studenti

31 Užitečné rady Projít si zkušenosti spolužáků a spolužaček, kteří na dané univerzitě studovali dříve nebo, kteří v dané zemi byli na stáži. Informace jsou dostupné na http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ Navštívit studentské prezentace zahraničních univerzit, které se konají v průběhu semestru pravidelně ve středu od 19.00 hod. na Kolejní 4 (budova FEKT a FP) Navázat kontakt se zahraničními studenty na FAST

32 Erasmus je něco, co vás ovlivní, změní váš život a posune o kus dál. Dostanete více, než byste kdy očekávali. Jsem moc vděčná za to, že jsem tuhle příležitosti dostala. Protože jak zní můj oblíbený citát: Život se nepočítá na počet výdechů a nádechů, ale na chvíle, které berou dech! A těchto chvil jsem za rok na Erasmu zažila nesčetně. Martina Marenčoková, na DTU Lyngby, Dánsko


Stáhnout ppt "Možnosti mobilit pro studenty FAST VUT v Brně. Základy mobilitních programů: Základy mobilitních programů: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy."

Podobné prezentace


Reklamy Google