Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Komora Projektových Manažerů Valná hromada KPM; 23.11.2011 Prezentuje za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Komora Projektových Manažerů Valná hromada KPM; 23.11.2011 Prezentuje za."— Transkript prezentace:

1 1 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Komora Projektových Manažerů Valná hromada KPM; 23.11.2011 Prezentuje za KPM: Martin Klusoň

2 2 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Background • Proč - potřeba sdílet zkušenosti a mít znalostní zázemí bez omezení provázanosti na certifikační autoritu a metodiku • Kdo - zakladatelé převážně PMs z: • konzultačních společností (jako Delloite, Accenture, Symphera,... ) • dodavatelských společností (jako HP, Logica, …) • bank a finančních institucí (jako ČS, ČSOB, HomeCredit, …) • z akademického světa • Kdy - zahájení příprav jaro 2010; registrace 5/2011

3 3 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Co je KPM? Komora Projektových Manažerů (dále jen též „KPM“ nebo „komora“) je: • Zájmovým sdružením fyzických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění • Toto sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružující členy na základě společného zájmu o profesní obor projektové řízení • Komora je právnickou osobou zaregistrovanou jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR dne 6. 5. 2011 s přiděleným IČO 22890335

4 Vize „PROFESE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA V ČR MÁ SILNÉ, PRAGMATICKY ZAMĚŘENÉ ODBORNÉ ZÁZEMÍ, KTERÉ JE NEZÁVISLÉ NA POUŽITÉ METODICE NEBO PŘÍSLUŠNOSTI K URČITÉMU OBORU TRHU“ záměrně nehovoří o Komoře PM, ale o projektovém řízení v ČR Mise a její cíle: • Budování odborného zázemí, nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli, na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení; • Rozšíření povědomí o projektovém řízení; • Kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství; • Sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery; • Spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku. 4 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz

5 5 Organizační struktura • valná hromada členů • řídící výbor • core tým • prezident komory • více prezident komory • kontrolní komise Členy komory mohou být všechny fyzické osoby, které se ve svém profesním zaměření zabývají nebo přicházejí do styku s projektovým řízením. Za každou právnickou osobu může být členem více fyzických Podmínky přijetí: a) minimální věk 18 let; b) písemná žádost uchazeče o přijetí za člena komory; c) písemný závazek uchazeče dodržovat stanovy komory a jiná rozhodnutí přijatá i v době před vznikem členství; d) písemný souhlas uchazeče se zveřejněním na seznamu individuálních členů na webových stránkách komory (jedná se o jméno a název zaměstnavatele/firmy člena komory); e) písemný souhlas uchazeče ke sběru, uchovávání a správě uchazečem poskytnutých osobních údajů pro vnitřní potřeby komory; f) schválení uchazeče alespoň nadpoloviční většinou hlasů všech členů řídícího výboru; g) zaplacení členského poplatku uchazečem.

6 6 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Co komora nabízí svým členům? 1.Členství v prestižní Komoře Projektových Manažerů a možnost používání označení „Člen KPM“; 2.Účast na konferencích a seminářích organizovaných komorou; 3.Přístup k detailním informacím o metodách projektového řízení, jejich uplatnění v praxi a o zkušenostech z tohoto oboru; 4.Přehled o nejnovějších trendech v oboru projektového řízení, zahrnující informace z různých organizací a komunit (např. PMI, PRINCE2, SPŘ); 5.Informace o aktuálním dění v oboru projektového řízení (např. semináře, konference, školení); 6.Sdílení informací, poznatků, procesů, šablon a nástrojů z oboru projektového řízení; 7.Získání bližších informací o možnostech rozvoje a kariérním postupu projektového manažera; 8.Výměna zkušeností s ostatními kolegy v rámci komory a kontakt na další odborníky z oboru projektového řízení; 9.Účast v aktivitách komory při šíření povědomí o projektovém řízení na akademické půdě, v soukromém i státním sektoru; 10.Přístup do členské části webu a získávání pravidelných informací o dění v komoře; 11.Možnost vlastní prezentace člena na webových stránkách komory.

7 7 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Co komora očekává od svých členů? Komora Projektových Manažerů od svých členů očekává především: • Dodržování stanov komory; • Dodržování etického kodexu komory; • Reprezentaci komory v souladu s její strategií a šíření jejího dobrého jména; • Aktivní účast v činnosti komory;

8 8 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz 6.5.2011 31.06.2012 Příprava • Mise • Vize • Strategie • Zakládající členové Příprava • Mise • Vize • Strategie • Zakládající členové Rozšíření • Přesun na Core Team • Nábor mas • Naplnění webu • Uzavření partnerství • Organizace konference • Plnění cílů - projekty Rozšíření • Přesun na Core Team • Nábor mas • Naplnění webu • Uzavření partnerství • Organizace konference • Plnění cílů - projekty 123456789101112123456789101112 23.11.201223.11.2011 Milníky komory 20112012 Valná hromada Stabilizace • Formální registrace • Stanovy • Logo, barvy, vizitky • PPT, leták, banner • Organizační struktura • ŘV, Core Team • Participace na konferenci • VŠ za KPM • 50 členů Stabilizace • Formální registrace • Stanovy • Logo, barvy, vizitky • PPT, leták, banner • Organizační struktura • ŘV, Core Team • Participace na konferenci • VŠ za KPM • 50 členů

9 9 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz 6.5.2011 31.06.2012 Příprava • Mise • Vize • Strategie • Zakládající členové Příprava • Mise • Vize • Strategie • Zakládající členové Rozšíření • Přesun na Core Team • Nábor mas • Naplnění webu • Uzavření partnerství • Organizace konference • Plnění cílů - projekty Rozšíření • Přesun na Core Team • Nábor mas • Naplnění webu • Uzavření partnerství • Organizace konference • Plnění cílů - projekty 123456789101112123456789101112 23.11.201223.11.2011 Milníky komory 20112012 Valná hromada Stabilizace • Formální registrace • Stanovy • Logo, barvy, vizitky • PPT, leták, banner • Organizační struktura • ŘV, Core Team • Participace na konferenci • VŠ za KPM • 50 členů Stabilizace • Formální registrace • Stanovy • Logo, barvy, vizitky • PPT, leták, banner • Organizační struktura • ŘV, Core Team • Participace na konferenci • VŠ za KPM • 50 členů

10 10 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz

11 11 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz ČSOB ORACLEHEWLETT-PACKARDČS HomeCredit SympheraDeloitte LogicaVŠE Acision KBCDHL PM Consulting AVG Raiffeisen AVAYAFujitsuAccenture Kapsh Trask VYKA Software a další …

12 12 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz 6.5.2011 31.06.2012 Příprava • Mise • Vize • Strategie • Zakládající členové Příprava • Mise • Vize • Strategie • Zakládající členové Rozšíření • Přesun na Core Team • Nábor mas • Naplnění webu • Uzavření partnerství • Organizace konference • Plnění cílů - projekty Rozšíření • Přesun na Core Team • Nábor mas • Naplnění webu • Uzavření partnerství • Organizace konference • Plnění cílů - projekty 123456789101112123456789101112 23.11.201223.11.2011 Milníky komory 20112012 Valná hromada Stabilizace • Formální registrace • Stanovy • Logo, barvy, vizitky • PPT, leták, banner • Organizační struktura • ŘV, Core Team • Participace na konferenci • VŠ za KPM • 50 členů Stabilizace • Formální registrace • Stanovy • Logo, barvy, vizitky • PPT, leták, banner • Organizační struktura • ŘV, Core Team • Participace na konferenci • VŠ za KPM • 50 členů

13 13 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Co dál? 1.Reorganizace • Začlenění Core Teamu • Pravidelné setkávání jednotlivých skupin 2.Rozšíření + PR • Rozšíření z řádově desítek na řádově stovky členů • Rozšíření povědomí 3.Dotáhnutí Webu • Dotažení webu a plné zprovoznění • Naplnění a předání vlastníkům jednotlivých sekcí (kalendář akcí, odborné články, Wiki, …) 4.Partnerství • Podporující organizace (HP, KVADOS, Symphera, …) • Organizace – SPŘ, PMI, BPUG, SPPR, … • Vysoké školy, vládní a nevládní organizace

14 14 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Co dál? 5.Plnění cílů – projekty • PM CZ Wiki • Monitoring akcí • Přeložení knihy (?)  • Spolupráce s VŠ • Pravidelný Newsletter • FAQ a zeptejtese@komorapm.czzeptejtese@komorapm.cz • Networking a odborné setkávání 6.Konference 2012 • Pořádání konference v gesci komor 7.Valná hromada 2012 • 

15 15 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Kontakty a Základní dokumenty Adresa: Komora Projektových Manažerů, U Potoka 26, 252 65 Tursko E-mail: info@komorapm.czinfo@komorapm.cz Děkujeme za podporu a těšíme se na vzájemnou spolupráci 


Stáhnout ppt "1 Komora Projektových Manažerů | U Potoka 26 | 252 65 Tursko | www.komorapm.cz Komora Projektových Manažerů Valná hromada KPM; 23.11.2011 Prezentuje za."

Podobné prezentace


Reklamy Google