Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobbing ( a anti-mobbing?!!!) v ČR PhDr. Pavel Beňo Práce a vztahy, Praha /CZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobbing ( a anti-mobbing?!!!) v ČR PhDr. Pavel Beňo Práce a vztahy, Praha /CZ"— Transkript prezentace:

1 Mobbing ( a anti-mobbing?!!!) v ČR PhDr. Pavel Beňo Práce a vztahy, Praha /CZ E-mail: 222711362@praceavztahy.cz

2 MOBBING Co to „obnáší“? • Psychický teror (v práci, ve škole, na veřejnosti) • Forma agrese a násilí, hlavně psychického … • Systematický (ná)tlak, cílené, plánované a opakované útoky a pokusy o znevážení – poškození pověsti – osoby, její práce a pracov. výkonu, její schopností (rodiny, přátel …) • Negativní formy komunikace – kupř. šíření nepravdivých informací (pomluvy), křik, neschopnost přijímat kritiku a vést dialog, atp. • Snaha o izolaci a vyloučení - ze skupiny, z práce či zaměstnání, veřejného života … • Demonstrace vlastní sily, významu a převahy • Materiální či nemateriální prospěch (škoda)

3 Bossing je mobbingem z horních pater! Mobbing (v moderním pojetí) znamená: - fiktivní vítězství „silnějšího“ v konkurenčním boji (o přežití?) - s naha o vlastní (a často nelegální!) prospěch - „kultivace“ fyzického násilí do násilí psychického – v tzv. civilizované společnosti - neochota či neschopnost vést dialog (s „podřízenými“) - Strukturální vada osobnosti (R. Hare, P. Babiak ) - Spiknutí „mocných“ (pathocracy, A. Lobaszewski) - Vítězství „kapitálu“ nad demokracií ?

4 Mobbing je „opatřením“ při neloajalitě a odlišnosti resp. následkem či trestem (ale i „prevencí“ či „výstrahou“!!!) když se tyto již objevily … Mobbing/bossing je trestem za jinakost !!! (Často bez ohledu na lidskou důstojnost, bohužel...)

5 Otázka: Jsou zpronevěra a krádež formami násilí? Kniha „Hadi v oblecích“ (2006) oživila diskusi na temata - psychopatie a psychopati - sociopatie a sociopati - narcizmus a narcisté - struktura osobnosti lidí v tzv. „nadřízeném“ a „podřízeném“ postavení“ …

6 Mobbing economicus? Odpovědzte na otázku: „Jsou zpronevěra a krádež také formami násilí? Když je vaše odpověď „ano“, pak je již nejvyšší čas si vyjasnit si také pojem „ekonomické násilí“ … Ten se již v odborné literatuře o násilí (sporadicky) objevuje …

7 Antimobbing (anti-mobbing) je vytrvalý boj za „lidské“ vztahy (v práci?) a v konečném důsledku jde o zápas za ideály a hodnoty demokracie a humanizmu! I když definice „anti-mobbingu“ nejspíše neexistuje, troufnu si tvrdit, že k jeho typickým představitelům patří Heinz Leymann Leymannův rodný dům, 25.9. 2012 (1932 – 1999) Wolfenbuettel, Umeå, Stockholm

8 „Antimobbing“ vs. „mobbing free“ ? Antimobbing je zápasem o lidskou důstojnost (nejenom svoji) a být v tomto boji příliš naivním/ou se obvykle nevyplácí!!! P latí-li tzv. Paretovo pravidlo (20/80) i v případě společenských jevů – tzn. i mobbingu a bossingu - dokážeme si lehce představit, že 20% mobberů a bosserů „terorizuje“ 80% členů celé společnosti! Jenom málo politiků a manažerů z organizací a firem je ochotných si takovou skutečnost uvědomit či alespoň částečně připustit a v této Věci také něco podniknout … Změnit?

9 „Mobbing & Antimobbing“ v ČR … Situace v CZ – krátký přehled … 1995 – první samostatná kniha o mobbingu (B.Huber: Mobbing…) 1999 – založení skupiny „Práce a vztahy“ (od r.2001 - Obč.sdruž.) 2001 – www.vztahy.org (webové stránky OSPaV, dnes již neexistují!)www.vztahy.org 2003 – „Můj šéf, můj nepřítel?“ (1. česká publikace o mobbingu & bossingu) 2005 – zveřejňování výpovědí a případů MoBo ve formě videointerview 2007 - „pokusy a omyly“ (mezinárodní spolupráce - tým expertů …?) 2010 – Mobbing a Bossing jako samostatný předmět na VŠ (UJAK Praha) 2012 – Tzv. vztahový audit … (expertní posuzování vztahů ve firmách a organizacích) 2013/14 – idea Antimobbingových občanských hlídek (AOH)

10 „Anti - mobbing/bossing“ v EU … 4 roviny a 4 zásady antimobbingu: 1. R: Osobní (individuální práce s klientem příp. jeho rodinu) Z: „Nezůstávej se svými problémy osamocen/a!“ 2. R: Institucionální (intervence u zaměstnavatele, odborů …) Z: „Spojme síly a budeme úspěšnější!“ 3. R: Veřejná (www, média,events, legislativní činnosť, …) Z: „Dejme o těchto problémech – i sobě - věděť!“ 4. R: Mezinárodní spolupráce (IAMA, IAWBH…) Z: „Nejsme „ostrov“, ale kontinent/y! – Začínejme tam, kde jiní skončili, byť to není snadné …“

11 „Mobbing & Antimobbing“ v ČR … Antimobbingové poradenství (terapie?) … A: první kontakt – písemně (e-mail), telefonicky, atp. … B: osobní (video) interview: dokumentace, vytvoření vztahu, evaluace – situace i osobnosti, role apercepce, atp.) C: společné zhodnocení aktuálního stavu, rozhodnutí o dalším kroku D:d1) intervenční dopis zaměstnavateli d2) arteterapie-tvořivost jako způsob zpracování (psychsocial.) distresu d3) publikace příběhu na webu (v médiích?) d4) diskusně-supervizní skupina, antimobbingová občanská hlídka

12 Děkuji za pozornost! E-mail: info@workrelations.eu 222711362@praceavztahy.cz www.civilcourage.cz www.leamynnspirit.eu www.praceavztahy.cz www.anti-mobbing-art.eu


Stáhnout ppt "Mobbing ( a anti-mobbing?!!!) v ČR PhDr. Pavel Beňo Práce a vztahy, Praha /CZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google