Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychologie práce (úvodní prezentace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychologie práce (úvodní prezentace)"— Transkript prezentace:

1 Psychologie práce (úvodní prezentace)
Informace o vykonání/udělení zápočtu Vyučující: PhDr. Pavel Beňo Tel nebo

2 Výukové cíle v předmětu Psychologie práce
Nahlédnout „pod povrch“ oblasti a výkonu práce; Společně se zamýšlet nad současným stavem a postavením „práce“ v životě člověka a také ve společnosti; Seznámit se s historií, to znamená okolnostmi vzniku a také dalším vývojem psychologie práce jako samostatné vědecké disciplíny; Pohled na učení F.W. Taylora a E. Maya jako na 2 antagonistické principy v pojetí práce … a Využití psychologie práce v životě a v praxi .

3 Zdroje, ze kterých můžete čerpat ...
Povinná stud. literatura: Štikar J., Rymeš M., Riegel, K., Hoskovec,J.: Psychologie ve světě práce, Praha, ISBN Doporučené tituly: Arnold, J., Robertson, I.T., Cooper, C.L.: Work psychology. London, Pittman 1992 – v čes.překladu: PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO MANAŽERY A PERSONALISTY, Comp. Press, 2007. BEDRNOVÁ, E. – NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha:Management Press, 2002 BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. Olomouc: 1996, Rubico DYTRT, Z. a kol.: Manažerské kompetence v Evropské unii. Praha : C.H.Beck, s. KOHOUTEK RUDOLF, ŠTĚPANÍK. JAROSLAV-Psychologie práce a řízení, Nakl. Brno 2000 CERM SCHEIN, E.H.-Psychologie organizace.-Orbis, Praha 1969. Korporace –

4 Požadavky pro udělení zápočtu …
Aktivní participace při zvládání předmětu psychologie práce, tzn. účast na výuce  + zpracování některého ze „zápočtových úkolů“ (1- 3). Zápočtové úkoly: 1. Zpracování jednoho z témat (viz dále) z oblasti psychologie práce – v rozsahu minimálně 11 tzv. normostran psaného textu ! 2.  Konkrétní problém ze skutečné  praxe z pohledu mého chápání psychologie práce“  – popis reálné situace či problému ze skutečné praxe – Vás nebo osoby Vám blízké  a známé. (Rozsah: minimálně 3 normostrany psaného textu.) 3. Rozhovor s manažerem nebo expertem v oblasti psychologie práce na téma  „Aktuální problém(y) naší firmy/organizace z pohledu psychologie práce“– psaný text, příp. lze i jako audio- nebo video-interview. (Rozsah: 15 minut a více) Termín odevzdání: do konce měsíce květen poslat el. Poštou Konzultace: B105, dle aktuálního rozpisu na

5 Témata z psychologie práce k dalšímu zpracování (1)
Historie  –  Taylor, Weber, Mayo, Mc Gregor, Herzberg, Maslow,  – vývoj a současné proměny psychologie práce a organizace. Struktura a systém úspěšné – tzv. „učící se“ – organizace současnosti (Senge). Tzv. postmoderní přístupy k organizaci (Ouchi, Morgan). Vztahy v organizaci: člověk – stroj;  člověk – člověk. Člověk – big boss: Role osobnosti a role prostředí při formování a hodnocení pracovního výkonu. Styl vedení lidí a klima v organizaci. Kdo je odpovědný za vztahy? Týmová práce a její dynamika. Lokální a globální zájem (CSR-Corp. Social Resposibility, Compliance, atp.). Organizační (firemní) a vztahová kultura, kultura bezpečná vs. nebezpečná. Motivace a spokojenost zaměstnanců z pohledu HRM (Human Relations Management). Komunikace je nástroj, kterým lze ovlivňovat spolupracovníky a vztahy na pracovišti.

6 Témata z psychologie práce k dalšímu zpracování (2)
Práce, rodina, zdraví a tzv. LWB (Life-Work-Balance). Pracovní zátěž.  Zvládání stresových a konfliktních situací, potíže, které se včas neřeší se stávají problémem. Chování lidí – zaměstnanců a možnosti jeho změny. Kolo života. a koučování. Ztráta zaměstnání a jiné druhy tzv. pracovního trauma. Co je tzv. vztahová patologie (šikana, mobbing, bossing, bullying, staffing…) a jak ji (pro)aktivně čelit? Organizační chování: Lidský potenciál organizace je kapitál!. Entrepreneurship (podnikavost, podnikatelský duch), angažovanost vs. vnitřní výpověď. Identifikace a  loajalita zaměstnanců. – Poznávání a rozvoj spolupracovníků jako priorita moderního personalisty a manažera! Organizace, organizační struktura (schéma), organizační cíle … Nadnárodní korporace a jejich vliv v současném světě… Vlastní témata a názory …


Stáhnout ppt "Psychologie práce (úvodní prezentace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google