Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Ludmila Eleková Praktická lékařka pro dospělé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Ludmila Eleková Praktická lékařka pro dospělé."— Transkript prezentace:

1 MUDr.Ludmila Eleková Praktická lékařka pro dospělé

2 O č kování a poruchy vývoje d ě tí  Co je vlastně očkování?  Zavedení malé dávky mrtvého nebo oslabeného mikroorganismu do těla za účelem „tréninku“ imunitního systému  Předpokládá se, že si imunitní systém tohoto mikroba zapamatuje a v případě skutečné infekce ho rychleji zlikviduje  Funguje to skutečně tak nebo očkování způsobuje zcela jiné změny imunitního systému?

3 O č kování  Očkování bylo zavedeno v době, kdy o imunitním systému (zejména novorozenců a kojenců) nebylo mnoho známo  Složení vakcín se během let výrazně změnilo – viz dále  Vakcíny obsahují mnoho přídatných látek  Tyto látky -adjuvans, konzervanty atd.- se ukazují být hlavním problémem  Existuje rozsáhlý výzkum vlivů adjuvans na imunitní a nervový systém zvířat a odpovídající epidemiologické studie u lidí

4 Infek č ní nemoci  Paralelně s očkováním je důležité i téma klasických infekčních nemocí  Souvislost jejich ústupu a očkování  Jak mizely nemoci, proti kterým se očkovalo a proti kterým se neočkovalo ?  Riziko epidemií v současnosti  Proočkovanost, „stádní“ imunita  Poměr očkovaných a neočkovaných případů v epidemii  Přirozená a vakcinační imunita

5 Historie o č kování  Slovo vakcinace (od vacca -kráva) poprvé použil lékař Edward Jenner v roce 1796  Jenner tvrdil, že dojičky, které prodělaly kravské neštovice, nedostávaly pravé neštovice -mýtus!  Jenner vzal materiál z boláku dojičky nemocné kravskými neštovicemi a inokuloval ho do řezu na paži osmiletého Jamese Phippse  Chlapec onemocněl kravskými neštovicemi  Za 48 dní chlapce infikoval pravými neštovicemi  Chlapec neonemocněl

6 Historie o č kování  Očkování proti pravým neštovicím bylo prvním povinným očkováním v historii  Bylo vynucováno silnými prostředky  Statistiky přesto ukazují zvýšení úmrtnosti na neštovice po zahájení očkovacích kampaní  Velké epidemie se vyskytly až po zahájení očkování

7 Historie o č kování - neštovice  Anglie 1870-1872, 15 let po zahájení povinného očkování  Proočkováno 98% populace  Největší epidemie, která byla kdy zaznamenána, zemřely tisíce lidí  Dr. William Farr z tehdejšího statistického úřadu: „neštovice měly nejvyšší úmrtnost až v době, kdy se očkovalo. Před očkováním byla úmrtnost 2 na 10000 obyvatel, po očkování 10 na 10000“.

8 Historie o č kování -neštovice  Očkování ve skutečnosti zvyšuje náchylnost a zvyšuje úmrtnost – názor mnoha lékařů tehdejší doby.  Epidemie přestaly ve většině zemí ještě před tím, než WHO vyhlásila eradikační kampaň  V době kampaně bylo hlášeno jen 131 tisíc případů  Celosvětově bylo očkováno jen cca 10% lidí (většina v rozvinutých zemích) –stádní imunita?  Mor, spála a jiné nemoci postihovaly také milióny lidí a měly vysokou smrtnost, přesto téměř vymizely, aniž by se proti nim kdy očkovalo

9 Ústup klasických infek č ních nemocí

10 Ústup klasických infek č ních nemocí -spalni č ky Zdroj: T.Gunn: Comparing natural immunity with vaccination

11 Ústup klasických infek č ních nemocí - záškrt

12

13 Ústup klasických infek č ních nemocí-pertuse

14

15 Ústup klasických infek č ních nemocí-tbc

16 Ústup klasických infek č ních nemocí Během 19. a 20.století naprosto stejně klesal výskyt a závažnost nemocí, proti kterým se očkovalo i těch, proti kterým se neočkovalo – např. spála Spála v 19.století – velké epidemie, úmrtnost u dětí až 40% - a dnes? Epidemie infekčních nemocí mizely stejně v zemích, kde se proti konkrétním nemocem očkovalo i v zemích, kde se neočkovalo

17 Ústup klasických infek č ních nemocí-spála

18 Ústup klasických infek č ních nemocí Problémy s hlášeními: nejsou přesná. Tendence podhlašovat případy nemoci v očkované populaci Tendence nadhlašovat případy nemoci v nedostatečně očkované populaci Změna diagnostických kritérií v době zavedení očkování např. u polio (viz dále)

19 Poliomyelitis Před očkováním: chabá paralýza trvající déle než 24 hodin, jakákoli meningitis bez průkazu bakterií byla považována za polio, nebyla vyžadováno laboratorní vyšetření Po očkování: paralýza trvající déle než 60 dnů, byla zavedena diagnóza aseptické meningitidy, zvlášť byly hlášeny coxsackie viry – obojí bylo před očkováním hlášeno jako případy polio Očkovací status byl zásadním faktorem při diagnóze, tj. pokud byla nemocná osoba očkována proti polio, její nemoc se automaticky diagnostikovala a hlásila jako jiná nemoc

20 Poliomyelitis

21  Proč změna klasifikace současně se zahájením očkování?  Živý kmen viru polio nakazil Salkovy vakcíny, ochrnuly stovky dětí a lidí, kteří s nimi přišli do styku  Právě ty vakcíny, kterým údajně vděčíme za ústup polio v letech 1955 až 1961!

22 Poliomyelitis  Vědci si tehdy začali všímat, že i jiné viry způsobují ochrnutí – coxsackie, echo a enteroviry  Toxiny – olovo, arzén, DDT atd. způsobují obraz „akutní chabé paralýzy“  alternativní lékaři v USA dokázali úspěšně léčit polio jako intoxikaci (např.megadávkami vitamínu C během několika dní)

23 Poliomyelitis  Před r. 1954 dg."dětská obrna" obsahovala  transverzální myelitis, virová neboli "aseptická" meningitis, Guillain-Barrého syndrom (kterým trpěl Franklin Delano Roosevelt), akutní motoricko-axonální neuropatie, chronický únavový syndrom, epidemická cholera, letní cholera, spinální meningitis, apoplexie, inhibiční obrna, střídavá horečka, tyfus, helmintiáza, ergotizmus, akutní chabá obrna

24 Poliomyelitis

25

26  Byla jedinou nemocí, jejíž výskyt se zvýšil v době, kdy jiné nemoci ustupovaly  Příčiny:  Velmi pravděpodobně zvýšení hygienického standardu  V zemích s nízkou hygienou se děti promoří virem v batolecím věku a neonemocní zjevným onemocněním  Infekce v pozdějším (nevhodném )věku vede s vyšší pravděpodobností k manifestnímu a/nebo závažnému  (něco podobného pozorujeme u jiných dětských nemocí a např. EB viru)

27 Poliomyelitis  Další příčiny  Odklon od kojení (v době maximálního výskytu polio při odchodu z porodnice kojilo v USA pouze 5% matek)-primární narušení střevní mikroflóry a imunity  Kontaminace kravského mléka a umělé výživy DDT  Strava s vysokým glykemickým indexem v době epidemií (léto: zmrzliny, sladkosti, limonády)  Někteří lékaři dokázali snížit výskyt nemoci u své klientely na zlomek procent výskytu v okolí pouze převedením dětí na stravu s nízkým GI

28 Poliomyelitis  Další příčiny  Očkování proti polio samotné  Podle záznamů CDC všechny případy od roku 1979 byly způsobeny živou orální vakcínou

29 Nár ů st polio po zavedení o č kování – statistika vlády USA

30 Ústup klasických infek č ních nemocí  Příčiny poklesu výskytu infekčních nemocí:  kanalizace, hygiena, výživa, bytové podmínky, technologie a konzervace jídla  a nakonec i přirozené cykly nemocí  WHO: míra výskytu onemocnění a úmrtí v zemích třetího světa nemá žádný přímý vztah k očkování či lékařskému ošetření, nýbrž je úzce spjatá se standardem hygieny a výživy

31 Teorie a praxe  Chrání očkování proti infekčním nemocem?  nikdy nebylo prokázáno, že je očkování v prevenci nemocí efektivní – pokusné osoby nikdy nebyly vystaveny přímo nemocem  A i kdyby byly (Jennerovy pokusy), skutečnost, že neonemocní, není průkazem účinnosti vakcíny  K nemoci není každý a vždy vnímavý!

32 Teorie a praxe  Dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie:  1979 WHO publikovala výsledky rozsáhlého dvojitě slepého výzkumu účinnosti BCG očkování v Indii: bylo sledováno 260 000 lidí po dobu sedmi let  výsledky prokázaly, že očkování BCG nemá žádný ochranný efekt  V očkované skupině byl dokonce mírně vyšší výskyt tbc  Bulletin of the WHO 57 (5): 819-827 (1979)

33 Teorie a praxe  Očkování proti chřipce  Udávaná účinnost podle posledních oficiálních studií je 60%  Riziko nákazy je cca 3%, tj. během roku onemocní chřipkou cca 3% obyvatel.  V očkované skupině 1,4%.  Rozdíl mezi 3 a 1,4 je cca 60%  Fakticky je třeba očkovat téměř 100 lidí, aby se zabránilo onemocnění jednoho z nich!  Skutečná účinnost očkování proti chřipce je 1,6%

34 Teorie a praxe  Současné epidemie dětských nemoci propukají u nejvíce proočkované části populace - dětí a mladých dospělých  Stádní imunita –mýtus  100% očkovaných dětí tvoří jen menšinu populace, dospělí se neočkují!  Imunita po očkování vydrží cca 10-15 let, tj. většina populace imunní není!!  Stádní imunita ve skutečnosti znamená, že většina populace prodělá nemoc v dětství a neustálým kontaktem s kolující infekci si udržuje imunitu.

35 Zlepšuje o č kování zdraví?  www.philipincao.com www.philipincao.com  Dr. Philip Incao je antroposofický lékař, rodinný lékař dlouholetou praxí v zemědělské komunitě státu New York.  Jeho praxe mu umožnila sledovat očkované a neočkované děti od narození do dospělosti.  Poměr očkovaných a neočkovaných dětí (z důvodu přesvědčení rodičů) v jeho praxi byl cca 1:1

36 Zlepšuje o č kování zdraví?  Výsledky:  Během 23 let praxe pozoroval, že  Neočkované děti byly zdravější, silnější a odolnější než očkované  Alergie, astma, poruchy chování a pozornosti byly zcela zřejmě častější u očkovaných dětí  Na druhou stranu neočkovaní netrpěli nijak častěji ani vážněji infekcemi  http://www.compwellness.net/mp/Testim ony-HouseofRepresentatives-Ohio.pdf http://www.compwellness.net/mp/Testim ony-HouseofRepresentatives-Ohio.pdf

37 Zlepšuje o č kování zdraví?  Dr. Martin Hirte, „Očkování pro a proti“  neočkované děti jsou mnohem méně nemocné, než ty očkované  "Je překvapivé, jak se v běžné dětské lékařské praxi ukazuje, že neočkované děti mají lepší rezistenci vůči běžným infekcím. Většinu z nich vídám jenom při pravidelných preventivních prohlídkách."

38 Zlepšuje o č kování zdraví? Běžná populace (převážně přeočkovaná) studie KIGGS Neočkovaní http://www.vac cineinjury.info Senná rýma10,7%3% Astma4,7%2,5% ekzém13,2%7% Alergické projevyVíce než 40%10%

39 Zlepšuje o č kování zdraví?

40 O č kování chrání? Tab. 3: kojenecká úmrtnosť ve skupinách států podle počtu dávek očkovacích látek v prvním roce života Kategorie č. Počet dávek (rozmezí) Střední kojenecká úmrtnost Rozsah kojenecké úmrtnosti 112–143,362,74–3,98 215–173,892,68–5,12 318–204,283,80–4,76 421–234,974,44–5,49 524–265,194,06–6,31

41 O č kování chrání?

42 Porovnání d ě tské úmrtnosti a o č kování v rozvinutých a rozvojových zemích Země Počet vakcín v 1 roku života Kojenecká úmrtnost (na tisíc živě narozených Gambie2268,8 Mongolsko2239,9 Rakousko23 4,42 Luxemburg22 4,56 Česko19 3,79 Švédsko12 2,75

43 O č kování chrání?  BMJ 2000; 321:1435 Kristensen, Aaby a Jensen: Routine vaccination and child survival: follow up study in Guinea- Bissau, West Africa  kojenci očkovaní DPTPol měli téměř dvojnásobné riziko úmrtí než neočkovaní – imunosuprese navozená vakcínou v nehygienickém infekčním prostředí vede k vyššímu riziku nemoci a úmrtí

44 O č kování chrání?  Podskupina dětí může být náchylnější k SIDS krátce po očkování  2/3 dětí zemřelých na SIDS byly předtím očkovány DTP vakcínou  13% zemřelo do 24 hodin  26% během 3 dnů  37% během 1 týdne  61% během 2 týdnů  70% během 3 týdnů  Neočkované děti umíraly na SIDS nejvíce během podzimu a zimy  Očkované nejvíce v 2 a 4 měsících věku, nebyla pozorována sezónní závislost  Torch WC. Diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization: a potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS). American Academy of Neurology, 34th Annual Meeting, Apr 25-May 1, 1982. Neurology 32(4): pt. 2.

45 O č kování chrání?  Úmrtnost na SIDS byla během prvních 3 dnů po očkování DTP 7.3x vyšší než v období 30 dní po očkování’  Walker AM, Jick H, Perera DR, Thompson RS, and Knauss TA. Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and sudden infant death syndrome. Am J Public Health 1987; 77: 945–951.  Děti umíraly téměř 8x častěji během 3 dnů po DTP očkování  Fine PE and Chen RT. Confounding in studies of  adverse reactions to vaccines. Am J Epidemiol 1992; 136: 121–135.

46 P ř irozená imunita  Imunitní systém má dvě hlavní složky  Th1 – buněčná imunita, aktivuje se při infekci, odpovědná za akutní zánětlivé projevy  Buňky vyzrávají v thymu -brzlíku  Imunitní buňky (leukocyty, makrofágy) fyzicky likvidují bakterie a viry

47 P ř irozená imunita  Přirozená infekce vstupuje do těla převážně sliznicemi dýchacího a zažívacího traktu, v případě poranění kůží  Jsou to místa, kde jsou koncentrovány buněčné složky imunity  Buněčná imunita je nespecifická, posiluje se každým kontaktem s infekcí, NEPOTŘEBUJEME PROTILÁTKY, ABYCHOM SE ZBAVILI MIKROBŮ!  Jídlo, voda a vzduch nejsou sterilní - proč tedy nejsme pořád nemocní?

48 P ř irozená imunita  Infekce je nejčastěji zvládnuta na úrovni sliznic likvidací patogenů, aniž bychom si toho vůbec všimli  Vznik symptomů již znamená selhání primární bariéry na kůži a sliznicích  Horečka odráží míru aktivity imunitního systému, nikoli závažnost infekce!!!  Čím prudší symptomy a vyšší horečka, tím lepší prognóza

49 P ř irozená imunita  Druhou složkou imunitního systému je  Th2 - protilátková imunita  Její přílišná aktivita vede k alergiím a autoimunitním projevům  Je zprostředkována lymfocyty a plasmatickými buňkami  Při přirozené infekci jsou protilátky tvořeny až na závěr nemoci a vedou k útlumu akutní zánětlivé reakce

50 P ř irozená imunita  Je obvykle celoživotní  Přenáší se z matky na plod a kojené dítě a tak přirozeně chrání děti v nejzranitelnějším období života  Přirozené infekce jsou jedinou přirozenou stimulací imunitního systému  Přiměřený kontakt s infekcemi udržuje dostatečně aktivní Th1 složku a tak i protiinfekční imunitu  STÁDNÍ IMUNITA JE VE SKUTEČNOSTI ZAJIŠŤOVÁNA PŘÍTOMNOSTÍ INFEKCE V POPULACI

51 Vakcina č ní imunita  Vakcíny vstupují do těla nepřirozenou cestou  Obcházejí přirozené slizniční bariéry  Nevedou k vytvoření slizniční imunity  Uměle stimulují organismus k přehnané tvorbě protilátek na úkor akutní zánětlivé reakce  Vedou k vychýlení rovnováhy TH1/Th2 směrem k Th2 – alergie, autoimunita

52 Vakcina č ní imunita  Není kompletní, nezahrnuje buněčnou složku  Není celoživotní  Nepřenáší se z matky na dítě  Útlum zánětlivé Th1 reakce paradoxně zvyšuje náchylnost k nemocem po očkování, včetně těch, proti kterým byl člověk očkován (statistiky epidemií a viz dále)  Protilátky samy o sobě neznamenají imunitu

53 Jak nebezpe č né jsou d ě tské nemoci? Závažnost nemoci vždy stoupá s nedostatečnou nebo nekvalitní výživou, špatnými hygienickými podmínkami Např. epidemie spalniček v Africe mívají až 35% úmrtnost dětí, v Evropě prakticky nulovou. V civilizovaných zemích se NIKDY nemohou vyskytnout epidemie jako v 19. století, kterými je obyvatelstvo opakovaně strašeno

54 D ě tské nemoci  Dětské nemoci u dobře živeného zdravého dítěte nejsou v naprosté většině případů nebezpečné, naopak jsou nutnou součástí zdravého vývoje imunitního systému  Výskyt invazivního onemocnění je známkou již předem narušeného imunitního systému.  Invazivní (neurologické) formy nemocí se vyskytují jen u cca promile, max. procenta nakažených  Proti nim mají chránit nová očkování (hemofilus, meningokok, pneumokok)

55 Výskyt neuroinfekcí a invazivních infek č ních onemocn ě ní v Č R  Zdroj: SZÚ za roky 2001-2010, součet případů:  Meningokoková onemocnění  Streptokoková septikémie  Klíšťová encefalitis  Enterovirová meningitis (nebo „polio“?)  Jiná virová meningitis (nebo „polio“?)  Virová meningitis NS (nebo „polio“?)  Závažné hemofilové infekce  Bakteriální meningitis

56 Výskyt závažných infekcí Č R 2001-2010

57 Výskyt závažných infekcí v Č R bez klíš ť ové encefalitidy

58 Hemofilus versus pneumokok- pomohli jsme si? (zdroj: SZÚ)

59 Vývoj vakcín  První vakcíny byly sekrety, tkáně, kultury obsahující kompletní infekční agens.  Původní vakcinace znamenala přímý přenos infekčního materiálu, bez konzervantů a dalších přídatných látek  Bylo to přesné napodobení skutečné infekce se všemi důsledky  Riziko přenosu i jiných nemocí (syfilis, lepra, hepatitis)

60 Sou č asné vakcíny  Mikroby, viry a jejich antigeny pak byly různě štěpeny a modifikovány, aby vyvolaly protilátkovou odpověď a nepůsobily akutní zánětlivou reakci  Mikroby byly zabíjeny (chemicky – formaldehyd) nebo oslabovány opakovaným pasážováním přes buněčné kultury  Pro zachování standardu byly dodány konzervační látky (rtuť ve formě thiomerosalu) – od 30.let 20.století  Pro tuto formu rtuti nebyla provedena jediná studie o bezpečnosti

61 Rtu ť je prokázaný neurotoxin Dávka (ppb) forma 0.5ThiomerosalZpůsobuje smrt buněk neuroblastomu 0.4 MethylrtuťPrůměrný chronický týdenní příjem kontaminovaných ryb způsobuje opoždění vývoje řeči a autistické symptomy u chlapců 1.6 Methylrtuť Prozatímní tolerovatelný týdenní příjem podle tělesné váhy pro kojence a těhotné ženy 2 Anorganická rtuť Limit EPA pro pitnou vodu 20 Anorganická rtuť Způsobuje degeneraci membrán neuritů 200Různé formy rtuti Tuto hladinu v tekutinách EPA klasifikuje jako rizikový odpad na základě toxických vlastností 25,000- 50,000 EthylrtuťKoncentrace ve vakcínách obsahujících thiomerosal

62 Sou č asné vakcíny  Přidávají se adjuvancia ke zvýšení reaktivity,  soli hliníku (od 20.let 20.století)  skvalen  Na oficiálním seznamu nejsou kontaminující látky, např. zbytky DNA z buněčných kultur, viry (SV 40 – onkogenní virus), bakterie, stopy antibiotik apod.

63 Sou č asné vakcíny  Vakcína je koktejl v uměle upravených antigenů, chemikálií a kontaminujících látek: zbytků antibiotik, desinfekce a jiných bakterií a virů z tkáňových kultur  Nejde o napodobení přirozené infekce, které by obdobně stimulovalo IS  Vstupuje do těla jinou cestou než přirozená infekce  Obchází slizniční bariéru střeva (metallothionein!) a játra vstupuje přímo o krevního oběhu a do mozku  Chemikálie zůstávají v těle roky a vyvolávají chronickou imunitní reakci

64 Vakcíny nejsou ve své podstat ě toxické?  “předklinické testování bezpečnosti vakcín často nezahrnovalo studie toxicity na zvířatech, protože vakcíny nebyly považovány za inherentně toxické”  Zdroj: FDA, workshop o vyhodnocení bezpečnosti vakcín

65 Teorie a praxe – problémy se studiemi  Co je ve studiích použito u kontrolní skupiny jako „placebo??  jiná vakcína  směs látek obsažených ve vakcíně bez antigenu  Srovnává se jedna toxická směs s druhou  Takové studie obvykle neukáží rozdíl v četnosti nežádoucích účinků, což je vydáváno za důkaz bezpečnosti  Např. studie vylučující rtuť jako příčinu autismu (placené farm. firmami) sledují skupinu dětí očkovaných vakcínou se rtutí se skupinou dětí očkovaných vakcínou s hliníkem, nikoli s neočkovanou skupinou

66 Teorie a praxe – problémy se studiemi  Neexistují skutečné kontrolní skupiny, tj. neočkovaní jedinci  Hodnotí se jen krátkodobé hladiny protilátek  Vedlejší účinky se sledují jen krátce  Testování dětských vakcín probíhá jen na dospělých, obvykle pár desítkách až stovkách osob po dobu max. několika dnů!!!  Kromě toho tyto studie obvykle platí výrobci vakcín

67 Teorie a praxe –studie o bezpe č nosti  Dr.Thomas Jefferson, člen předsednictva European Program for Improved Vaccination Safety Surveillance a předseda divize Cochrane Collaboration, prohlásil, že většina studií o bezpečnosti dětských vakcín je bezcenná  „Existuje i nějaký dobrý výzkum, ale převažuje ten špatný. Veřejnost je klamána, protože nebyly provedeny řádné studie.“  http://consumercide.com/health/vacc- jefferson01.html http://consumercide.com/health/vacc- jefferson01.html

68 Bezpe č nost vakcín  Nevysvětlené případy náhlého úmrtí krátce po aplikaci hexavalentní vakcíny (100 dětí v Německu, studie Zinky et.al), odpověď na komentář H.J.Schmidta a kol. (Vaccine)  •“hlavním problémem je, že specialisté na vakcíny v minulosti selhali v určení jakýchkoli testů nebo jiných kritérií ke zjištění, zdali byly nežádoucí účinky způsobeny vakcínami nebo ne. Podle našich vědomostí se o to vlastně ani nepokusili a otázkou je - proč??!”

69 Historie o č kování – nežádoucí ú č inky  Již v roce 1926 Lancet publikoval data dokazující, že očkování proti neštovicím způsobuje encefalitis.  G. Buchwald: v Německu několik let po zastavení očkování proti neštovicím skokově poklesl počet dětí s vážným poškozením mozku, které byly přijímány do sociálních ústavů.  Snížení jejich počtu bylo trvalé a stabilní.  Vakcína proti pertusi se běžně používá k vyvolání zánětu mozku u laboratorních zvířat

70 Historie o č kování -nežádoucí ú č inky  Japonsko bylo v 70.letech na 17.místě v kojenecké úmrtnosti  Pro časté nežádoucí účinky DTP vakcíny (zejména SIDS, epilepsie a další neurologické poruchy) v roce 1975 přesunulo první očkování až po dovršení dvou let věku  Toto opatření katapultovalo Japonsko na 1.místo (tj. nejlepší) v kojenecké úmrtnosti  Japonsko mělo nejnižší úmrtnost kojenců a batolat v době, kdy děti NEBYLY OČKOVÁNY

71 Neurotoxicita vakcín Japonsko Věk zahájení očkování DTP Počet reakcí/úmrtí Roky 1970-19743 měsíce57/37 Roky 1975-19802 roky 8/3

72 Neurotoxicita vakcín  Autoři uzavírají:  „věk zahájení rutinního očkování se zdá být mnohem důležitějším faktorem výskytu reakcí než přechod od buněčných k nebuněčným vakcínám“  Publikováno Paediatrics, Vol. 81, No.6,part 2. Report of the Task Force on Pertussis and Pertussis Immunization-1998  Dr.P.Offit: japonští doktoři jsou blázni, vždyť ty děti neumřely na očkování, ale na SIDS

73 Neurotoxicita vakcín  Hepatitis B vakcína obsahující thimerosal způsobila závažné opoždění rozvoje životně důležitých reflexů u novorozených mláďat makaků.  Neočkovaná zvířata se vyvíjela normálně  L.Hewitson et al., Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis b vaccine: influence of gestational age and birth weight, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 73: 1298– 1313, 2010

74 Neurotoxicita vakcín  Studie o souvislosti autismu u chlapců a zahájení očkování proti hepatitis B u novorozenců v USA  Došlo k prudkému zvýšení incidence ASD během cca 3 let po zahájení tohoto očkování  Chlapci očkování proti hep. B mají cca 3x vyšší riziko ASD než neočkovaní  Gallagher, Goodman, Hepatitis b vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997–2002, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part a, 73:1665–1677, 2010

75 Mechanismus poškození - hliník  Imunitní booster – posiluje imunitní reakci  Používá se ve formě hydroxidu, fosfátu nebo sulfátu draselného  Aktivuje TH2 část imunity (alergie a autoimunita)  Účelem přidání sloučenin hliníku je dramaticky zvýšit imunitní reakci na vakcínu a prodloužit ji  Vakcíny by bez adjuvans nefungovaly (s výjimkou živých virových)

76 Mechanismus ú č inku Al  Není nic známo o toxikologii a farmakokinetice Al adjuvans u kojenců a dětí  naprostá většina dosud provedeného výzkumu a testování se týkala expozice Al u dospělých  SÚKL přesto tvrdí, že Al je ve vakcíně bezpečný  U dospělých může dlouhodobé přetrvávání Al adjuvans v organismu vést ke kognitivním dysfunkcím a autoimunitě

77 Mechanismus ú č inku Al  jen několik dávek vakcín podaných dospělým dokáže způsobit nežádoucí účinky související se syndromem ASIA (autoimunitní syndrom indukovaný adjuvancii)  2-3 adjuvans nebo opakované podání dokáží u zvířat překonat vrozenou odolnost vůči autoimunitě  Mechanismy toxicity hliníkových adjuvans a autoimunita v dětské populaci, L. Tomljenovic and C.A.Shaw, Lupus (2011) 0, 1–8  http://lup.sagepub.com

78 Mechanismus ú č inku Al  Cohen a Shoenfeld: ‘“Zdá se, že vakcíny mají tendenci ovlivnit nervový systém.’’ (toto uvedli před cca 15 lety)  Tytéž součásti nervově-imunitního regulačního systému, které mají klíčovou roli ve vývoji mozku a imunitních funkcí (např. cytokiny), jsou hlavním cílem Al adjuvans  Periferní imunitní odpověď ovlivňuje nervový systém  Komunikace mezi NS a IS hraje klíčovou roli v regulaci imunitních a mozkových funkcí a udržuje všeobecnou homeostázu.  U mnoha autoimunitních/zánětlivých nemocí syndromu ASIA bylo popsáno narušení osy NS-IS

79 Hliník  Ve vědě se používají injekce ovalbuminu a hydroxidu hlinitého k vyvolání alergie nebo autoimunitních poruch u myší  prezentováno v září 2010 na semináři Fyziologické regulační medicíny o poruchách imunity  Dr.Alessandro Perra, vědecký sekretář Mezinárodní akademie fyziologické regulační medicíny, Milán, Itálie  Adjuvancia ve vakcínách mají podle Israeliho a spolupracovníků sama o sobě schopnost způsobit autoimunní nemoci

80 Hliník  Rozdíl vstřebávání ze stravy a z vakcín  Z potravy se dostává do krevního oběhu asi 0,25% Al  Z potravy se vyloučí ledvinami jako volné ionty nebo soli  Poločas vylučování z těla po perorálním podání je cca 1 hodina

81 Mechanismus poškození - hliník  Z vakcín se vstřebá téměř 100% Al  Hliník ve vakcínách vytváří komplex s antigenem  tento komplex neprojde v ledvinách do moče.  Poločas vyloučení Al z těla po parenterálním podání je cca sedm let

82 Hliník  Předčasně narozené děti, které dostávaly i.v. výživu a zemřely, měly nápadně zvýšený obsah hliníku v mozcích  Provedli další sledování obsahu hliníku v parenterální výživě nedonošených dětí u 227 předčasně narozených dětí  Bishop NJ, Morley R, Day JP, Lucas A. Aluminum neurotoxicity in preterm infants receiving intravenous-feeding solutions. N Engl J Med. 336(22), 1557-61, 1997

83 Hliník  Polovina dětí dostávala standardní intravenosní výživový roztok s 250 g/l Al+ po dobu 10 dnů i déle  Druhá polovina dětí dostávala roztok očištěný od hliníku –pouze 22 g/l Al+  Přeživší děti (182) byly testovány ve věku 18 měsíců pomocí BMDI (Bayley Mental Development Index)

84 Hliník  Děti, které dostávaly Al po dobu 10 dnů i déle měly při vyšetření nejméně o 10 bodů nižší než děti s výživou zbavenou hliníku  Měly 85% pravděpodobnost, že budou mít jeho hodnoty pod 85 - to je hranice, pod kterou již mají děti problémy s učením.  1 den i.v. výživy s hliníkem vedl k poklesu o 1 bod

85 Hliník  Závěry studie vedly FDA v roce 2004 ke stanovení limitu pro příjem hliníku z parenterálních zdrojů pro předčasně narozené děti a pro osoby s narušenou funkcí ledvin  stejná norma platí i u nás  Tato norma činí 4 – 5 g/kg/d  Tj. cca 12-20 ug/d na celé novorozené dítě  Evropský lékopis stanoví jako horní limit obsahu Al ve vakcíně 1250 g

86 Hliník  Kolik hliníku snese dvouměsíční dítě?  Že by náhle 40-50x více?  Novorozenci, kojenci i batolata v USA i v ostatních vyvinutých zemích dostávají při povinném očkování mnohonásobně více hliníku než dovolují bezpečnostní limity FDA pro parenterální příjem

87 Dávka hliníku ze všech povinných d ě tských vakcín  4,2 miligramů  Inkasováno během prvních pěti let života  Během prvních 18 měsíců věku dítě dostane 3,2 miligramy hliníku  Synflorix přidá další 1,5 mg  tj. celkem 5,7 mg Al

88 Hliník  Symptomy intoxikace hliníkem:  Ztráta řečových schopností  Ztráta kognitivních schopností  Demence  Křeče a jiné neurologické projevy (zejména poškození mozečku)  Symptomy regresivního autismu:  Ztráta řeči a dosavadních dovedností  Retardace vývoje  Křeče, neurologické poruchy (mozeček)

89 Expozice Al ve vakcínách a PAS-kauzální souvislost?  Přispívají hliníková adjuvans ve vakcínách k stoupajícímu výskytu autismu?  Lucija Tomljenovic, Christopher A. Shaw  Porovnávají dávku Al z dětských vakcín a prevalenci PAS v několika západních zemích  Země s vyšší expozicí dětí Al ve vakcínách mají statisticky významně vyšší výskyt PAS

90 Studie L.Tomljenovic a C.A.Shaw: Al ve vakcínách a prevalence PAS v západních zemích Hillovo kritérium Splňuje studie toto kritérium? poznámka Síla (1)anoAsociace je vysoce statisticky signifikantníí Konzistence(2)ano Opakované pozorování různými lidmi Specifita (3)neMnohočetná etiologie Biologické zdůvodnění (4) anoAl je neurotoxin a silný stimulant imunity Časová souvislost (5). ano Zvyšování počtu dětských vakcín předcházelo epidemii autismu Biologický gradient gradient (6) ano Závislost na dávce Koherence (7) ano Tytéž prozánětlivé mediátory, které jsou indukovány Al adjuvanty, byly nalezeny ve zvýšené hladině u pacientů s PAS Experimentální důkazy (8) ano Al dokáže poškodit prenatální a postnatální vývoj mozku u lidí i experimentálních zvířat. Analogie (9) anoPeriferní stimulace imunitního systému během kritických období vývoje mozku může vést k důsledkům podobným PAS

91 Hliník je prokázaný neurotoxin  Poškozuje paměť, kognitivní a psychomotorické funkce  Poškozuje chování  Poškozuje aktivitu na synapsích a přenos nervových impulsů mezi neurony  Poškozuje hematoencefalickou bariéru  Zvyšuje oxidativní stres  Aktivuje mikroglii a způsobuje zánět mozku  Poškozuje metabolismus glukózy v neuronech  Poškozuje transkripci DNA  Způsobuje poškození neuritů  (Tomljenovic, J of Alzheimers Dis 2011; 23(4): 567-598)

92 Nemoci a expozice Al  Exley C (2009) Aluminium and medicine  •Dialyzační encefalopatie  •Alzheimerova nemoc  •Parkinsonova nemoc  •Amyotrofická laterální skleroza (ALS)  •roztroušená skleroza  •Osteomalacie  •Epilepsie  •Anemie  •Astma  •cévní mozková příhoda  •Diabetes  •přecitlivělost na Al v důsledku imunoterapie

93 Nemoci a expozice Al adjuvans ve vakcínách  Makrofágová myofasciitis  Kognitivní dysfunkce  Chronický únavový syndrom  Artritis  Syndrom války v Zálivu  Autismus

94 Al adjuvans  “Aluminium je velmi neurotoxické a poškozuje prenatální a postnatální vývoj mozku u lidí a experimentálních zvířat.”

95 Mechanismus poškození - hliník  Hliník se z vakcíny šíří do mnoha orgánů, včetně mozku, kde se kumuluje, více u dětí než dospělých  SÚKL trvá na nerozpustnosti Al, ale připouští průnik antigenu (na který je Al navázán a údajně se neuvolňuje) do mozku jako mechanismus postvakcinační encefalitis  Když může do mozku antigen, pak se tam současně dostane i Al  Pokusy na myších prokázaly zvýšení hladiny Al v mozku po injekci Al adjuvans

96 Mechanismus poškození - hliník  Část hliníku zůstává v místě vpichu roky po injekci a stejně tak dlouho trvá patologická aktivace IS  Mnoho dalších látek přidaných do vakcín také zvyšuje imunitní reakci, zejména její nežádoucí části, jako jsou B buňky.  Studie prokázaly, že aktivace imunitního systému může trvat až dva roky po očkování.

97 Názory SÚKLu  „Bedlivě dbáme na bezpečnost léčiv podávaných občanům ČR“  „Nemáme žádné údaje o hladině Al po očkování u kojenců a dětí“  „Předpokládáme nerozpustnost hydroxidu Al ve vakcíně a věříme, že nezpůsobuje negativní důsledky, navíc se tento nerozpustný Al(OH)3 do 24 hodin ze 70% vyloučí“ (biochemicky nemožné)  „Dávka Al ve vakcíně není toxická“  „Vakcíny nejsou podávány parenterálně“

98 Vývoj mozku a excitotoxicita  Vývoj mozku je v raném dětství řízen významně aktivitou glutamátových receptorů  Jejich aktivace vede k excitaci neuronů  Hladina glutamátu musí být velmi přesně vyladěná  Vše, co naruší tuto přesnou regulaci glutamátu (zejména jeho vychytávání) poškozuje vývoj mozku - rtuť, hliník, infekce, MSG

99 Excitotoxicita a vývoj mozku  Je známo, že ženy, které dostanou chřipku během těhotenství, mají významně vyšší riziko, že porodí autistické dítě nebo dítě se schizofrenií podle období, kdy byly infikovány  problém způsobuje matčina imunitní reakce, tj. cytokiny (IL-1, IL-2, Il-8, IL-6 a TNF-) které poškodí mozek plodu  Stejné cytokiny jsou aktivovány Al adjuvanty

100 Vývoj mozku a excitotoxicita  Očkování přináší ještě větší riziko, protože imunitní reakce není časově omezena, jako při přirozené infekci  Vakcinace během těhotenství (a kojení) je neobhajitelná!  Infekční onemocnění dostane jen zlomek těhotných žen, ale očkování rozšíří riziko na všechny očkované!

101 Z p ř íbalového letáku vakcíny Influvac  Omezené údaje, které jsou k dispozici z očkování těhotných žen, nenaznačují, že by vakcína měla škodlivý vliv na těhotenství nebo na dítě.  O podání vakcíny lze uvažovat od druhého trimestru těhotenství.  U těhotných žen, u nichž vzhledem k jejich zdravotnímu stavu hrozí zvýšené riziko komplikací chřipky, se doporučuje podání vakcíny bez ohledu na stupeň jejich těhotenství.  Influvac může být podán při kojení.

102 Pot ř ebují d ě ti silné imunitní reakce?  Kojenci nejsou schopni výrazné tvorby protilátek –je záměr přírody, nikoli omyl!  Proto musí být vakcíny pro děti silně imunogenní  Mozek je velmi citlivý na imunitní stimulaci, proto neschopnost prudké imunitní reakce je ochranou vývoje mozku - každá stimulace imunity poškozuje vývoj mozku, ať z infekce nebo očkování  Při přirozené infekci je aktivace imunity časově omezená a kontrolovaná  Při očkování je mnohem silnější a dlouhodobá  Příroda chrání kojence pasivně –mateřským mlékem!!

103 Vývoj mozku a excitotoxicita  Studie poskytují přesvědčivý důkaz, že mnohočetné očkování novorozenců a malých dětí způsobuje silný zánět mozku a v jeho důsledku se výrazně zvyšuje excitotoxická patologie, která přetrvává po dlouhou dobu (desetiletí).

104 Vývoj mozku a excitotoxicita  Studie poskytují jednoznačné, konzistentní vysvětlení na úrovni imunologických, buněčných a molekulárních mechanismů pro prudký nárůst poruch imunity u dětí, poruch chování, učení i vážných poškození jako autismus

105 Vývoj mozku a excitotoxicita  Ostrý pláč po očkování – encefalitický křik – známka zánětu a otoku mozku  V příbalovém letáku Infanrixu uváděn mezi častými (1:10) reakcemi!!  Také je uvedeno, že po této reakci nemá být další dávka podána!!  Při horečnatém onemocnění děti nepláčou – pokud nejde o neuroinfekci  Proč pláčou při horečce po očkování a ne při běžné infekci?  Kdyby vakcíny stimulovaly imunitu podobně jako přirozená infekce a neměly by vliv na CNS – pak by dítě muselo reagovat stejně na vakcínu jako na infekci

106 Skute č ný mechanismus ú č inku vakcín  Adjuvancia násilně nutí reagovat IS na antigeny přítomné ve vakcíně a v okolních tkáních, na které by normálně nereagoval  Dojde k tvorbě protilátek – záměr  A neoddělitelně se spouští další procesy.  Autoimunita (reakce na vlastní poškozené tkáně v místě vpichu, molekulární mimikry – podobnost antigenů vakcíny s vlastními tkáněmi – např. HB vakcína a myelinová pochva)

107 Skute č ný mechanismus ú č inku vakcín  Alergie – přesun k Th2 složce imunity  Oslabení Th 1 složky zvyšuje náchylnost k jiným infekcím po očkování  Vakcíny obsahují nepochybně toxické složky, které mohou negativně ovlivnit celý organismus  Hliník – kombinace jeho schopnosti silně aktivovat IS a současná neurotoxicita ho činí hlavním původcem nežádoucích účinků  Očkování je načasováno do zcela nevhodných období vývoje dítěte

108 Postvakcina č ní syndrom  Dr.Tinus Smits, holandský lékař a homeopat  Základní definice PVS: jakýkoli symptom, který se projeví po očkování a zmizí po podání potencované vakcíny, byl touto vakcínou způsoben  Prodleva mezi očkováním a nástupem obtíží může být týdny i měsíce a nástup může být pozvolný  Antipyretika mohou potlačit akutní reakci a zvýšit riziko chronické reakce  Nepřítomnost akutní reakce neznamená bezpečí!

109 Akutní PVS  Horečka  Křeče  Bezvědomí, spavost nebo neklidný spánek  Encefalitis a/nebo meningitis  Pronikavý neutišitelný srdcervoucí pláč (cri encephalique)  Syndrom náhlého úmrtí kojenců – viz Japonsko  Mdloby, šok

110 Chronický PVS  Známky narušení IS –opakované nebo chronické infekce, alergie, ekzém, astma apod.  Chronické potíže GIT - průjem, zácpa, Crohnova nemoc  Autoimunitní projevy: systémové AI nemoci, artritis, diabetes 1.typu, AIT apod.  Bolesti hlavy (chronická meningitis), závratě  Neurodegenerativní nemoci

111 Chronický PVS  CFS, myalgický syndrom  Narušený spánek s periodami probouzení a pláče  Poruchy růstu, koordinace a vývoje  Poruchy chování: vztek, agresivita, podrážděnost, náladovost, emoční nevyrovnanost, ADHD, dyslexie apod.  Autismus  Epilepsie  Diabetes

112 Prevence a lé č ba PVS  Potencované vakcíny 1 den před a po očkování ještě týž den  Vitamín C 100 mg na každý měsíc věku, od 1 roku 1 g na každý rok věku denně (do 10g)  Omega 3 mastné kyseliny – stejná dávka  Hořčík: 50mg kojenci, 100-150 mg větší děti denně  Apis mellifica: ideální lék na akutní reakci se zarudnutím, otokem, ostrým křikem, neklidem nebo apatií  Čínská medicína aj. detoxikace  Léčba PVS: potencované vakcíny ve speciálním režimu, dietní opatření, podpora detoxikace atd.

113 Jak o č kovat co nejbezpe č n ě ji  Neočkovat do věku 6 měsíců – absolutně minimální bezpečností opatření  Respektovat nedonošenost –počítat ode dne plánovaného narození, ne skutečného!!!  Nejlépe neočkovat do 2 let věku  Dítě musí být absolutně zdravé, i rýma je nemoc – nejméně měsíc bez příznaků  Dítě nemá mít stres (prořezávání zubů, odstavování, nástup do školky, rodinné neshody apod.)

114 Jak o č kovat co nejbezpe č n ě ji  Nikdy vakcíny nekombinujte  Intervaly prodlužte nejméně na 2 měsíce  Přečtěte si vždy příbalový leták a respektujte kontraindikace!!  Encefalitická reakce (křik) je absolutní kontraindikací dalšího očkování!!  Encefalopatická reakce (změna chování, nechutenství, změna svalového tonu, spánku, dítě přestane broukat, usmívat se, chodit apod.) je absolutní kontraindikací dalšího očkování!!!

115 Jak o č kovat co nejbezpe č n ě ji  V případě reakce trvejte na hlášení, hlaste sami na SÚKL a hygienu  Seznam reakcí podléhajících hlášení je zde  http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_201 1_19.htm http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_201 1_19.htm  Nechte dítě odborně vyšetřit  Nikdy neočkujte dítě s poruchou imunity a vývoje nervového systému – lékaři řekněte, že v tuto chvíli nedáváte informovaný souhlas a očkovat budete, až se uzdraví, to není odmítání, ale dodržování předběžné opatrnosti!

116 P ř ípady  Chlapec, 14 let  Těhotenství: v 7. týdnu krvácení, v 16.týdnu chřipka, v 24.týdnu cerkláž v celkové anestezii, při porodu „lytická směs“ a oxytocin  Očkován proti tbc v porodnici bez reakce  Do DTP očkování klidné, hodné miminko, prakticky neplakal. V noci se budil po 3-4 hodinách, nakojil se a spal dál.  První očkování Alditepera ve 3 měsících  Reakce: po návratu od lékařky se probudil a křičel neobvyklým vysokým pláčem, měl zarudlou a oteklou celou hýždi, do které byl očkován, horečka přes 38C  Pláč, zarudnutí a horečka trvaly 3 dny

117 P ř ípady  Po odeznění akutní reakce se změnil  Byl uplakaný, nespokojený, odmítal sám usnout, musel být kojen, aby usnul  V noci se začal budit každých 20-30 minut s neutišitelným pláčem, vytřeštěné oči, zaťaté pěstičky, nedal se utišit  Nechtěl kojit, nechtěl dudlík, nechtěl chovat, nepomohlo nic.  Tento stav trval několik měsíců  V cca roce dostal Nux vomicu, po které začal během několika dnů spát celou noc  Měl slabší imunitu než jeho bratr, nemoci se déle táhly, často kašlal

118 P ř ípady  S batolecím věkem přišla agresivita  Neustále se vztekal, okamžitě, v afektu bouchal hlavou o zem  Agresivita, hyperaktivita trvala dále, velmi obtížně se vychovával, jakoby nechápal pravidla a jejich dodržování  Až v jeho 9 letech mi došlo, že to souvisí s očkováním  Detox vakcíny DTP částečně pomohl  99% zlepšení přineslo v jeho 13 letech vysazení kravského mléka ze stravy – v průběhu let na původní poškození nasedla alergie na mléko

119 P ř ípad  Dr.Tinus Smits: Autism – beyond despair  Chlapec, v 18 měsících dg. autismus  Očkování:  2 dny hepatitis B  2 měsíce Infanrix hexa+ Prevnar  3 ½ měsíce Prevnar, hepatitis B  5 měsíců Infanrix hexa+ Prevnar  7 měsíců dtto  9 měsíců hepatitis B

120 P ř ípad  Mezi 7-9 měsíci si matka všimla, že méně žvatlá a méně reaguje na podněty  9 měsíců: žlutý hlen v očích, slepené oči, otitis media, faryngitis. Th. Amoxicilin  12 měsíců otitis media, th. Amoxicilin  12 měsíců Varivax  Začal dostávat kravské mléko, neustálý průjem a ekzém

121 P ř ípad  14 měsíců oboustranná otitis media, th. Amoxicilin  16 měsíců má vyrážku, nereaguje, jen mumlá, přestal říkat máma a táta  16 měsíců MMR, Hib  Kaskáda intoxikace není ještě u konce a žádný lékař zjevně nevidí, co se děje  16 ¼ měsíců otitis media, Th. Cefzil  16 ¾ měsíců stále oboustranná otitis media, th. Amoxicilin  17 měsíců nechce jíst, vyrážka na obličeji

122 P ř ípad  17 ¾ měsíců praskliny kolem úst, zelený výtok z nosu, vyrážka na obličeji, moučnivka v ústech, oboustranná otitis  18 měsíců přestává a reagovat, ekzém, DTaP  Jakoby toho nebylo dost, dostává další vakcínu  18 měsíců diagnostikován autismus  Pozn. Toto dítě neměl dr. Smits nikdy ve své péči

123 P ř ípad -jak k ř ehký je mozek  Chlapec 5 let, autismus a epilepsie od 18 měsíců  Předchozí těhotenství matky po IVF  3 měsíce před početím měla konizaci čípku pro prekancerózu, otěhotněla nečekaně  Amniocentéza pro chromozomální vadu matky (mozaika)  Porod císařským řezem pro nepostupující porod  Pneumonie a sepse v prvních dnech po narození, atb  Očkování hexavakcína ve 3,4,6 měsících  Priorix v 12 a 16 měsících  Na první dávku Priorixu reagoval vysokou horečku, myslelo se i na šestou nemoc

124 P ř ípad  Týden po očkování Priorixem se objevily záchvaty petit mal  Přestal mluvit, ztráta očního kontaktu a rozvoj dalších autistických rysů  Nepravidelné dýchání ve spánku  Léčba detoxikací Priorixu: během týdne přestaly záchvaty epilepsie a během cca dvou měsíců se psychicky téměř normalizoval (byli na testech)  Komunikoval, mluvil ve větách, lepší oční kontakt, všímal si a komentoval, citové projevy, smál se vtipům

125 P ř ípad  Současně se ale zhoršilo zahlenění  Dostal horečku 38,5C, kašel  Matka, jak byla poučena pediatrem (bohužel mi nezavolala), dala chlapci večer jednu dávku dětského paracetamolu  Druhý den pozorovala regresi k autismu o cca 50%  Opakování detoxu MMR pomohlo jen trochu  Podán detox paralenu s dobrým výsledkem  Dosáhli jsme zlepšení asi o 80%  Epilepsie se po nemoci objevila při nižších dávkách léků

126 P ř ípad  Holčička, 22 měsíců  Matka trpí na poruchu močových cest, má za sebou opakovaná kontrastní vyšetření, porod SC, anestezie  První hexavakcína byla podána ve 3 měsících, přestože nebylo zhojeno tbc  Dítě hodně křičelo, měla horečku  Pediatrička poradila rodičům, aby jí 3 dny před dalším očkováním preventivně podávali paralen!!!  Po 2. hexavakcíně ochrnula: centrální hypotonický syndrom, vývojově zastavena ve věku 4 měsíců

127 P ř ípad  Dif.dg: stp. neuroinfekci ve 3 měsících věku, postvakcinační encefalopatie, rozvoj dědičného onemocnění  Stav před detoxem: doslova hadrová panenka s nepřítomným výrazem. Ani nežvýkala jídlo. Končetiny jí visely.  Detox hexavakcíny: po dávce v potenci 30C dostala horečku téměř 40C, která trvala celkem 3 dny.  Během horečky byla holčička v dobrém stavu, jedla, spala. Po ústupu horečky se osypala vyrážkou a hodně se potila

128 P ř ípad  Zlepšil se svalový tonus, chodí na rhb, drží hračky, hlavičku, fixuje zrak, říká slabiky mamama, tatata. Na břiše se jí nelíbí, ale odstrkuje se. Snaží se i podstrkovat nohu. Sama jí lžičkou.  Ke zlepšení došlo již po první dávce detoxu  Pak detox tbc vakcíny: reagovala příšerným jekotem – podle matky takto křičela po očkování, když jeli z porodnice  Toto dítě má šanci se zcela uzdravit, je třeba dočistit i další toxické faktory (anestezie, kontrastní látky, paralen)

129 P ř ípad  Chlapec 16.měsíců  Očkován hexa+ prevenar v 4 měsících  Neměl akutní reakci  Ale začal kašlat, bez teploty, hodně hlenů, neprospíval (mezi 5-11 měsícem věku přibral jen 600g), ležel, kašlal…  Po druhé dávce téhož se přidal zelený páchnoucí průjem a kyselé zvracení  V cca roce měl zápal plic a neštovice  Tyto potíže trvaly až do zahájení léčby

130 p ř ípad  V 16 měsících váží 9 kg (porodní hmotnost cca 3,5kg)  Nechodí, lézt začal v roce  Bledý, drobný, kruhy pod očima  Duševní vývoj v pořádku  Detox hexy:  Po první dávce horečka, trvala několik hodin a klesla  Po druhé dávce průjem a páchnoucí pot  Po dokončení detoxu okamžitě přestal kašel, začal víc jíst a přibírat a během několika dnů začal chodit

131 p ř ípad  Trval průjem, který přestal po první dávce detoxu prevenaru  Od té doby je zdravý, roste, přibírá na váze, normálně se vyvíjí  Tento případ je ukázkou toho, že každá vakcína způsobila něco a při léčbě se to ukázalo

132 Hippokratova přísaha: „Především neškodit!“

133 Právní otázky  Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.  Vyhláška 537/2006  Povinnost se týká očkování proti určeným nemocem  Není povinnost očkovat se konkrétní vakcínou  Odmítnutí konkrétní vakcíny není přestupek  §47 zákona dává právo na volbu alternativní vakcíny  Jediná sankce: nepřijetí dítěte do státní školky  Lékař má povinnost hlásit pouze provedené očkování, trvalou kontraindikaci, imunitu vůči nákaze a nechat pracovníka OHS nahlédnout do dokumentace - §51  Lékař nemá povinnost tudíž ani právo hlásit neprovedení očkování z jakýchkoli důvodů!

134 Prameny informací  www.tinussmits.com www.tinussmits.com  www.russellblaylockmd.com www.russellblaylockmd.com  G.Buchwald: Očkování, obchod se strachem  T.Smits: Post-vaccination syndrome www.helios.co.ukwww.helios.co.uk  T.Smits: Autism - beyond despair  Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.: Přemůžeme autismus?  R.Blaylock: Vaccines, neurodevelopmenet and ASD  R.Blaylock: Microglial Activation and Neurodegeneration  A.Phillips: Vyvrácení mýtů o očkování, originál na http://www.vaclib.org/docs/myths.htm http://www.vaclib.org/docs/myths.htm  http://www.whale.to/v/phillips.html#VACCINATION http://www.whale.to/v/phillips.html#VACCINATION  http://www.mercola.com/2001/aug/18/vaccine_myths.htm http://www.mercola.com/2001/aug/18/vaccine_myths.htm  N.Z.Miller: Vaccines, are they really safe and effective?  http://is.muni.cz/th/101237/lf_b/ - Mgr.Lucia Mýtniková: Hliník v potravinách, metabolismus a toxicita http://is.muni.cz/th/101237/lf_b/  http://vaers.hhs.gov/index http://vaers.hhs.gov/index  L.Tomljenovic a C.A.Shaw – různé články


Stáhnout ppt "MUDr.Ludmila Eleková Praktická lékařka pro dospělé."

Podobné prezentace


Reklamy Google