Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Iniciativa Evropské unie Kvíz o diskriminaci Každý šestý Evropan byl v uplynulých 12 měsících vystaven diskriminaci* — Kolik toho o ní víte? *Průzkum Eurobarometr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Iniciativa Evropské unie Kvíz o diskriminaci Každý šestý Evropan byl v uplynulých 12 měsících vystaven diskriminaci* — Kolik toho o ní víte? *Průzkum Eurobarometr."— Transkript prezentace:

1 Iniciativa Evropské unie Kvíz o diskriminaci Každý šestý Evropan byl v uplynulých 12 měsících vystaven diskriminaci* — Kolik toho o ní víte? *Průzkum Eurobarometr 296 týkající se diskriminace v Evropské unii – Vnímání, zkušenosti a postoje (červenec 2008)

2 Iniciativa Evropské unie 2 1. Před kterými z níže uvedených druhů diskriminování v práci Vás chrání protidiskriminační zákony EU? A.Na základě rasy nebo etnického původu, náboženství nebo přesvědčení B.Na základě zdravotního postižení a věku C.Na základě sexuální orientace

3 Iniciativa Evropské unie 3 1. Před kterými z níže uvedených druhů diskriminování v práci Vás chrání protidiskriminační zákony EU? Odpověď: A, B a C Na základě rasy nebo etnického původu, náboženství nebo přesvědčení; na základě zdravotního postižení a věku; na základě sexuální orientace V roce 2000 uvedla EU v platnost 2 zákony (nazývané směrnice) na ochranu občanů před diskriminací v zaměstnání z důvodu jejich rasy nebo etnického původu, náboženství nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

4 Iniciativa Evropské unie 4 2. Před kterými z níže uvedených druhů diskriminování ve všech oblastech života Vás chrání protidiskriminační zákony EU? A.Na základě rasy nebo etnického původu B.Na základě zdravotního postižení C.Na základě náboženství a přesvědčení

5 Iniciativa Evropské unie 5 2. Před kterými z níže uvedených druhů diskriminování ve všech oblastech života Vás chrání protidiskriminační zákony EU? Odpověď: A Na základě rasy nebo etnického původu Jeden z těchto dvou zákonů, uvedený v platnost v roce 2000 (Směrnice o rasové rovnosti) zavádí ochranu před diskriminací ve všech oblastech života, např. ve vzdělávání, sociálním zabezpečení a zdravotní péči, na základě rasy nebo etnického původu.

6 Iniciativa Evropské unie 6 3. Muž pracuje v obchodu s oděvy. Jeho kolegové ho vnímají jako gaye a neustále o něm dělají narážky a vtipy. Je to diskriminace? A.Ano, je s ním nespravedlivě zacházeno. B.Ne, není to nic vážného – kolegové každého z nás vtipkují. C.Závisí to na tom, jestli jsou takové vtipy ponižující.

7 Iniciativa Evropské unie 7 3. Muž pracuje v obchodu s oděvy. Jeho kolegové ho vnímají jako gaye a neustále o něm dělají narážky a vtipy. Je to diskriminace? Odpověď: C Závisí to na tom, jestli jsou takové vtipy ponižující Pronášení ponižujících vtipů a poznámek v zaměstnání o něčí sexuální orientaci je neslušné a představuje to obtěžování. Diskriminace na základě něčí sexuální orientace je podle zákona EU (Směrnice o rovnosti v zaměstnání) protizákonná.

8 Iniciativa Evropské unie 8 4. Nyní si představte, že také pracujete ve stejném obchodě. Co byste měli udělat, když vidíte, že si Vaši kolegové toho muže dobírají? A.Budete se smát spolu s nimi – vždyť je to jen trochu zábavy. B.Budete situaci ignorovat a doufat, že to samo přejde. C.Nabídnete tomu muži svou podporu.

9 Iniciativa Evropské unie 9 4. Nyní si představte, že také pracujete ve stejném obchodě. Co byste měli udělat, když vidíte, že si Vaši kolegové toho muže dobírají? Odpověď: C Nabídnete tomu muži svou podporu Někdy je sice lehčí přehlížet situaci, kdy jste svědky toho, že někdo je vystaven diskriminaci, avšak takový člověk může potřebovat Vaši podporu - kupříkladu byste ho/ji měli povzbudit k rozmluvě s vaším vedoucím, nebo mu/jí nabídnout radu, kam se může obrátit o informace, např. na váš vnitrostátní orgán pro rovnost, některou nevládní organizaci nebo odborovou organizaci.

10 Iniciativa Evropské unie 10 5. Žena po 60. roce věku pracuje v prodejní společnosti v týmu kolegů, kteří jsou ve věku 20+ a 30+ let. Tento tým včetně manažera často vyráží na společenské akce, ji však nikdy nepozvou. Žena zjišťuje, že kolegové na těchto akcích projednávají pracovní problematiku a cítí se opomíjená. Je to diskriminace? A.Ano, se ženou je nespravedlivě zacházeno. B.Ne, je normální, že lidé podobného věku se společně baví. C.Závisí to na tom, jaké konkrétní otázky se projednávají.

11 Iniciativa Evropské unie 11 Odpověď: A Ano, se ženou je nespravedlivě zacházeno Diskriminace někoho v práci z důvodu jeho/jejího věku je podle zákona EU protizákonná. I kdyby nešlo o úmyslné jednání, žena je vystavena nespravedlivému zacházení. Její manažer má najít jiné příležitosti k projednávání pracovních otázek s celým týmem během pracovní doby. 5. Žena po 60. roce věku pracuje v prodejní společnosti v týmu kolegů, kteří jsou ve věku 20+ a 30+ let. Tento tým včetně manažera často vyráží na společenské akce, ji však nikdy nepozvou. Žena zjišťuje, že kolegové na těchto akcích projednávají pracovní problematiku a cítí se opomíjená. Je to diskriminace?

12 Iniciativa Evropské unie 12 6. Muž se zdravotním postižením pracuje ve výrobní společnosti. Společnost se ale přestěhuje na místo, které je pro něj z důvodu jeho postižení nepřístupné. Vysvětlí situaci svému zaměstnavateli, žádné řešení však nalezeno není a on ztratí zaměstnání. Je to diskriminace? A.Ano, jeho zaměstnavatel se má postarat o to, aby muž mohl dále vykonávat svou práci. B.Ne, není vina zaměstnavatele, že muž má zdravotní postižení. C.Závisí to na tom, jestli se jeho zaměstnavatel snažil nalézt řešení.

13 Iniciativa Evropské unie 13 Odpověď: C Závisí to na tom, jestli se jeho zaměstnavatel snažil nalézt řešení Diskriminace někoho v práci z důvodu jeho/jejího zdravotního postižení je podle zákona EU protizákonná. Zaměstnavatel má vyvinout úsilí o to, aby zajistil, že osoba se zdravotním postižením má možnost pracovat tak, jako každý běžný zaměstnanec. Pokud bude zaměstnavatel schopen prokázat, že se přiměřeně pokoušel zabezpečit přístup do budovy, ale že to nebylo možné, nebude se jednat o případ diskriminace. Pokud ale zaměstnavatel nezohlednil potřeby pracovníka s postižením, půjde o diskriminaci. 6. Muž se zdravotním postižením pracuje ve výrobní společnosti. Společnost se ale přestěhuje na místo, které je pro něj z důvodu jeho postižení nepřístupné. Vysvětlí situaci svému zaměstnavateli, žádné řešení však nalezeno není a on ztratí zaměstnání. Je to diskriminace?

14 Iniciativa Evropské unie 14 7. Muslimská žena dostane práci v kavárně. Avšak hned první den v zaměstnání je jí řečeno, že nesmí obsluhovat zákazníky, protože nosí šátek a její šéf si myslí, že to nezapadá do image kavárny. Je to diskriminace? A.Ne, majitel může rozhodovat o tom, kdo bude obsluhovat zákazníky. B.Ano, je s ní nespravedlivě zacházeno. C.Záleží na tom, v jakém typu kavárny žena pracuje.

15 Iniciativa Evropské unie 15 Odpověď: B Ano, je s ní nespravedlivě zacházeno Diskriminace v zaměstnání na základě něčího náboženství je podle zákona EU (Směrnice o rovnosti v zaměstnání) protizákonná. Skutečnost, že uvedená žena nosí šátek, nemůže vést k tomu, aby s ní bylo zacházeno jinak, než s ostatními zaměstnanci. 7. Muslimská žena dostane práci v kavárně. Avšak hned první den v zaměstnání je jí řečeno, že nesmí obsluhovat zákazníky, protože nosí šátek a její šéf si myslí, že to nezapadá do image kavárny. Je to diskriminace?

16 Iniciativa Evropské unie 16 8. Ženě je odepřen vstup do nočního klubu a je jí řečeno, že klub je vyhrazen „pouze pro členy“. Jenže o chvilku později jsou dovnitř vpuštěny 2 její přítelkyně odlišné barvy pleti, přestože ani ony nejsou členkami. Je to diskriminace? A.Ano, je protizákonné odpírat někomu vstup do nočního klubu z důvodu barvy jeho/její pleti. B.Ne, majitel/majitelka může rozhodovat o tom, kdo má přístup do jeho/jejího klubu. C.Závisí to na tom, jak se uvedená žena a její přítelkyně chovaly.

17 Iniciativa Evropské unie 17 Odpověď: A Ano, je protizákonné odpírat někomu vstup do nočního klubu z důvodu barvy jeho/její pleti Diskriminace na základě něčí rasy nebo etnického původu je podle zákona EU (Směrnice o rasové rovnosti) protizákonná. Tyto zákony se nevztahují pouze na zaměstnání, ale i na ostatní oblasti, včetně přístupu ke zboží, službám nebo bydlení. V daném případě odpírá majitel/majitelka klubu rovný přístup ke službě, kterou poskytuje veřejnosti. 8. Ženě je odepřen vstup do nočního klubu a je jí řečeno, že klub je vyhrazen „pouze pro členy“. Jenže o chvilku později jsou dovnitř vpuštěny 2 její přítelkyně odlišné barvy pleti, přestože ani ony nejsou členkami. Je to diskriminace?

18 Iniciativa Evropské unie 18 9. Pokud se cítíte vystaven/-a diskriminaci, na koho se můžete obrátit o pomoc? A.Vaši odborovou organizaci B.Váš vnitrostátní orgán pro rovnost C.některou nevládní organizaci, která působí v oblasti problematiky diskriminace

19 Iniciativa Evropské unie 19 9. Pokud se cítíte vystaven/-a diskriminaci, na koho se můžete obrátit o pomoc? Odpověď: A, B a C Vaši odborovou organizaci; Váš vnitrostátní orgán pro rovnost; některou nevládní organizaci, která působí v oblasti problematiky diskriminace Pokud se domníváte, že jste byl vystaven/-a diskriminaci, můžete se obrátit na svou odborovou organizaci nebo na některou nevládní organizaci působící v oblasti problematiky diskriminace, které budou schopny podat Vám informace o Vašich právech podle protidiskriminančního zákona. Ve většině členských států EU také existují národní orgány pro rovnost, které prosazují rovné zacházení bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ. Tyto orgány, které se také často zabývají diskriminací na základě náboženství, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace, Vám pomohou se získáním poradenství ohledně Vašich práv a s tím, jak v případě potřeby vznést stížnost.

20 Iniciativa Evropské unie 20 Pomoc a poradenství V případě vystavení diskriminaci se obracejte na svůj vnitrostátní orgán pro rovnost: Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz Tel: 02 870 30 30

21 Iniciativa Evropské unie 21 Informace a poradenství mohou také nabídnout odborové organizace. Evropská konfederace odborových svazů (ETUC) www.etuc.org/ Další informace a materiály o diskriminaci a diverzitě získáte na adrese www.stop-discrimination.info/ Pomoc a poradenství

22 Tato prezentace byla zpracována jako součást informační kampaně EU „Pro Rozmanitost. Proti Diskriminaci.“ Kampaň pořádá generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti s cílem zvýšit povědomí o diskriminaci a o platné evropské legislativě určené k boji proti ní, a zároveň s cílem propagovat přednosti diverzity. © Evropská komise/JPH Woodland; van beek images


Stáhnout ppt "Iniciativa Evropské unie Kvíz o diskriminaci Každý šestý Evropan byl v uplynulých 12 měsících vystaven diskriminaci* — Kolik toho o ní víte? *Průzkum Eurobarometr."

Podobné prezentace


Reklamy Google