Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o pacienta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o pacienta."— Transkript prezentace:

1 Péče o pacienta

2 Práva pacienta Právo na odbornou, kvalifikovanou péči prováděnou s porozuměním a ohleduplností Právo na soukromí (!stud pacienta!)‏ Právo znát svůj zdravotní stav Právo na zajištění soukromých informací (nic nevidím, neslyším, neříkám)‏ Právo na citlivou péči

3 Myšlenky Dr. Istvána Hárdiho
V tom, jak podáte sklenici vody nebo ustelete nemocnému postel se odráží celá vaše povaha a vztah k pacientovi!!!!!!!!/11/ Člověk není nikdy číslem, diagnózou nebo zraněným…/18/ Spoluprožívat bolesti a napětí, vycítit nejen naděje, ale i beznaděje a jemné duševní záchvěvy nemocných a podílet se na nich- v tom spočívá pravé léčitelské umění./21/ Každý nemocný je psychicky mnohem citlivější než člověk zdravý a citlivěji reaguje na každé slovo, na každou příhodu a je také mnohem více vystaven psychickému ublížení./2/

4 PĚT N NELŽI NEZLEHČUJ NESLIBUJ NEPONIŽUJ NEKRITIZUJ

5 Druhy otázek Otevřené Uzavřené Usměrňující Ověřující Mnohočetné

6 Nedirektivní přístup Pomáhá vyrovnat se s náročnou živ. Situací, kdy převládají negativní emoce a člověk není schopen využívat svůj mozek při řešení problémů Cílem je reálné vidění problému, nalezení řešení, pojmenování pocitů, možnost vymluvit se, poznat se

7 Postoje k nemoci Normální postoj Bagatelizace Simulace Disimulace
Agravace Nosofilní postoj Účelový postoj Nosofobní postoj Hypochondrický Repudiační

8 Haptika Předávání a přijímání informací prostřednictvím přímého dotyku druhého člověka Přátelské a nepřátelské Facka, pohlazení, škrábání, stisk, podání ruky...

9 Mimika Základní zdroj informací o člověku v mezilidské komunikaci
Odhaluje naše prožívání, náš aktuální emoční stav Často je neuvědomělá, proto důležitá Nejvýmluvnější částí obličeje jsou oči Úškleb, úsměv, vykulené oči...

10 Gestika Řeč rukou Gesta, posunky jsou kulturně vázané pohyby
Ilustrační, sémantická, akustická, adaptéry

11 Proxemika Komunikace prostřednictvím vzdáleností
Zóny mezilidské vzdálenosti-můžeme si je představit jako bubliny kolem člověka Intimní, osobní, sociální a veřejná zóna

12 Pantomimika Určuje celkový obraz fyzického postoje, držení těla i jeho pohybu Posturologie, kinezika Postavení rukou, nohou, hlavy...

13 Paralingvistika Aspekty řeči, které se nevážou přímo na slova
V písemném záznamu je nelze rozeznat Barva hlasu, hlasitost, přízvuk... Nefunkční slova jako hmm, noo...

14 Pozorování pacient, měření fyziologických funkcí
Pozorováním můžeme rozeznat jak fyzické tak psychické problémy nemocného Tělo: zranění, modřiny, otoky, vši, paréza, cyanóza, bledost, zčervenání, puchýře, ekzémy,třes, svalové záškuby.... Psychika: sklíčenost, smutek, nezájem, vztek, poruchy vědomí, dezorientaci....

15 Měření tělesné teploty
Provádíme buď axilárním nebo rektálním teploměrem Teploměr po pacientovi vždy odexinfikujeme Při měření teploty v rectu musíme zjistit teplotu ještě před vytáhnutím Do 37,9 °C se jedná ještě o zvýšenou teplotu Léky: Paralen, Ibalgin, Panadol...

16 Měření tepu Tep měříme na zápěstí nejlépe dvěmi prsty
Měříme čtvrt minuty pak násobíme 4 Normální tepová frekvence se pohybuje mezi 70 tepy za minutu Při nebo po zátěží je tep fyziologicky vyšší Nejdůležitější je při zjišťování šoku, od 90t/min a víc hrozí riziko upadnutí do tohoto stavu Autotransfúzní poloha, 5T

17 Měření dechu Dechová frekvence u dospělého člověka se pohybuje od 12 až do 20 dechů za minutu Pokud měříte (počítáte) dech pacienta nikdy ho na to neupozorňujte Spomalené a zrychléné dýchání může být známkou nějakého onemocnění nebo akutního stavu Při dušnosti podáváme kyslík, při rychlém dýchání se snažíme pac. uklidnit

18 Měření krevního tlaku K měření krevního tlaku se používá tlakoměr s rozdílnou šířkou manžet a fonendoskop Důležité je správné umístění a ,,budík“ v úrovní srdce Normální krevní tlak je 120/80 O hypertenzi mluvíme u tlaku 140/90 a vyšším O hypotenzi u tlaku 100/60 a nižším

19 Zásady ošetřování nemocných při infekčním onemocnění
Viditelně označit místo kde se nemocný nachází (stan, pokoj...)‏ Používat ochranné pomůcky (rouška, empír, rukavice)‏ Nevynášet nic z pokoje (stanu nemocného), pacient bude mít vlastní pytel na prádlo, na odpad, vlastní teploměr, hrnek... Zajistit jeden záchod pouze pro tohoto nemocného (označit)‏ Po vyléčení nemocného místo kde se nacházel musí zůstat alespoň 24 hodin prázdné, před tím se provede dezinfekce (v rámci možností)‏ Průjem, chřipka...


Stáhnout ppt "Péče o pacienta."

Podobné prezentace


Reklamy Google