Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky"— Transkript prezentace:

1 Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

2 Řešení oblasti lidských zdrojů v aplikacích HR Vema
Prezentace

3 Obsah prezentace O společnosti Vema Aplikační architektura
Personalistika Práce a mzdy Vzdělávání Systemizace Cestovní příkazy Portál Systémové vlastnosti aplikací E-learningové kurzy Nabídka služeb

4 Vema, a. s. Vize společnosti:
společnost Vema je dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v ČR a SR.

5 Základní údaje o společnosti
od r vývoj aplikací oblasti HR sídlo v Brně, pobočky v Praze a Olomouci, Českých Budějovicích VEMA Bratislava s. r. o. na Slovensku 3 900 uživatelů aplikací z oblasti HR 117 pracovníků 30 obchodních partnerů (prodejní, implementační, konzultační)

6 Reference – významné dodávky
Ministerstvo financí včetně všech Finančních ředitelství Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Hasičské záchranné sbory ČR Československá obchodní banka, a. s. Group 4 Falck, a. s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

7 Aplikační architektura HR Vema
Portál Excelent Kmenová data Personalistika Systemizace Práce a mzdy Vzdělávání Cestovní příkazy LDAP, … ELDP, Nem. poj Účetnictví, … Banka, Pojišťovna ...

8 Provozní vlastnosti aplikace z oblasti lidských zdrojů
lze provozovat samostatně nebo ve společné databázi společné údaje jsou sdílené a zadávají se jen jednou samostatné databáze lze automatizovaně sehrávat nebo synchronizovat přístup k aplikacím je možný z aplikačního tenkého klienta z intranetu v rámci HR portálu

9 Integrace přístupů, oprávnění
každý uživatel vidí svůj vstupní panel do systému – nezávislý na aplikacích každý uživatel má definovaná svá práva: sestavy, formuláře, funkce, dokumenty položky ve formulářích (vidí, může měnit) vybranou část organizace – podle organizační struktury každý přístup a modifikace jsou registrované

10 Vazby HR Vema na okolí snadná integrace do informačního systému uživatele i automatizované vazby na veřejné systémy vazby na vnitřní systémy synchronizace adresářových služeb (LDAP) – adresář zaměstnanců a organizační struktury organizace vazba na účetnictví začlenění do intranetu organizace vazba na veřejné systémy portál veřejné správy (ELDP, nemocenské pojištění) rozhraní na zdravotní pojišťovny, banky, penzijní fondy

11 Personalistika Evidence základních osobních údajů
Správa účtů, spojení, mailů, adres Správa personálních a pracovněprávních dokumentů Lékařské prohlídky, periodické zkoušky Hodnocení zaměstnanců Personální přehledy a rozbory

12 Evidence základních osobních údajů
osobní údaje zaměstnance jsou dostupné v jeho kartě všechny informace lze prohlížet i zadávat za více lidí základní osobní údaje zahrnují: identifikační údaje, děti, partner průběh zaměstnání, vzdělání průkazy, zdravotní stav, dojíždění a údaje definované uživatelem

13 Evidence personálních údajů
Integrovaný formulář obsahuje základní personální údaje o všech zavedených zaměstnancích

14 Informace o předchozím zaměstnání
Předchozí zaměstnání Informace o předchozím zaměstnání

15 Průběh vzdělání zaměstnance
Informace o dosaženém vzdělání zaměstnance a závěrečných zkouškách

16 Evidence průkazů zaměstnance
Možnost evidence údajů o průkazech s určením druhu, délky platnosti, evidenčního čísla, a kým byl průkaz vydán.

17 Správa účtů, spojení mailů a adres
u každého zaměstnance lze udržovat libovolný počet a druh spojení. Např.: telefon, mobil , webová stránka účet do systému druh spojení lze konfigurovat určit masku pro automatické vytvoření hlídat jednoznačnost a řešit kolize (např. automatické přidělování adres)

18 Kontaktní adresy zaměstnance
Seznam adres zaměstnance s určením účelu

19 Kontaktní spojení zaměstnance
Informace o různých typech spojení na zaměstnance

20 Správa personálních a PPV dokumentů
automatická tvorba dokumentů na základě vzorů – šablony v MS Word automatické číslování a evidence dokumentů generované dokumenty lze upravovat hromadné generování pro zadanou skupinu zaměstnanců (např. organizační opatření)

21 Čítač čísel dokumentů Definice čítače pro automatické číslování
personálních dokumentů

22 Číselník vzorů dokumentů
Evidence šablon personálních dokumentů

23 Vzor personálního dokumentu
Dokument ve formátu MS Word, který je v oblasti slučovacích polí propojen se zdrojovou databází

24 Způsob evidence dokumentů
Seznam vytvořených personálních dokumentů zaměstnance Poklepáním myší na položku, dojde k zobrazení dokumentu

25 Pracovní smlouva zaměstnance
Personální dokument Pracovní smlouva zaměstnance

26 Lékařské prohlídky, periodické zkoušky
evidence vykonání lékařských prohlídek a periodických zkoušek kontrola platnosti, automatické upozornění na vypršení termínu plánování termínů zkoušek a prohlídek evidence dosažených znalostí a certifikátů

27 Evidence lékařských prohlídek
Údaje o lékařských prohlídkách zaměstnanců a jejich výsledcích

28 Evidence odborných zkoušek
Informace o odborných zkouškách zaměstnance

29 Evidence dosažených znalostí
Informace o znalostech zaměstnance s rozlišením druhu a dosaženého stupně znalosti

30 Hodnocení zaměstnanců
možnost definice hodnotící akce: stanovení kritérií a hodnotící škály definice skupin hodnocených pracovníků organizační podpora akcí evidence výsledků a jejich automatické vyhodnocení prezentace výsledků hodnocení

31 Soubor obsahuje škály pro hodnocení v organizaci
Škály hodnocení Soubor obsahuje škály pro hodnocení v organizaci

32 Kritéria hodnocení Seznam kritérií, které jsou předmětem hodnocení
zaměstnanců

33 Definice skupin účastníků hodnocení
Skupiny hodnocených Definice skupin účastníků hodnocení

34 Seznam hodnotících akcí
Hodnotící akce Seznam hodnotících akcí

35 Výsledek hodnocení zaměstnance
Vyhodnocení Výsledek hodnocení zaměstnance

36 Personální přehledy a výstupy
personální přehled je analytická tabulka: obsahuje vybrané personální ukazatele záznamy jsou po měsíci může obsahovat uživatelské ukazatele standardní sestavy umožňují výstup všech personálních údajů: v zadaném třídění a součtování pro zaměstnance splňující zadanou podmínku dynamické dokumenty vytváří HTML výstupy nebo tabulky v MS Excel

37 Personální přehled Pro všechny zaměstnance se vytváří pro každý měsíc jeden záznam, který obsahuje aktuální personální a osobní údaje

38 Standardní sestavy

39 Příklad standardní sestavy

40 Dynamický dokument

41 Práce a mzdy vhodné pro všechny typy organizací zákon mzdě
zákon o platu služební poměr komplexní výpočet a zpracování mezd více souběžných pracovněprávních vztahů zpětné přepočty do hloubky 12 měsíců uživatelské nastavení parametrů zpracování mezd platná legislativa v časové řadě

42 Práce a mzdy … Zavedení nového zaměstnance Měsíční zpracování
Sestavy a výsledky Vazba na okolí Nastavení systému

43 Zavedení nového zaměstnance
zaváděcí formulář kontroluje úplnost zadání údaje zavedené v personalistice jsou k dispozici ve mzdách zavádět lze do minulosti (automatický přepočet za více minulých měsíců) i budoucnosti k existujícímu zaměstnanci (osobní číslo) se mohou zavést další pracovněprávní vztahy

44 Zavedení nového zaměstnance
Zadání všech dostupných informací o novém zaměstnanci, které jsou důležité pro správný a přesný výpočet měsíční mzdy/platu

45 Informace o zaměstnanci
Zadání zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn

46 Zadání informací o začátku a ukončení pracovně právního vztahu
Informace o PPV Zadání informací o začátku a ukončení pracovně právního vztahu

47 Zadání informací o pracovně právním vztahu s časovou evidencí
Charakteristiky PPV Zadání informací o pracovně právním vztahu s časovou evidencí

48 Zadání trvalých informací s vazbou na odměňování s časovou evidencí
Způsob odměňování Zadání trvalých informací s vazbou na odměňování s časovou evidencí

49 Daňové charakteristiky
Zadání informací, které se opírají o „Prohlášení ke zdanění příjmů fyzických osob…“

50 Trvalé složky odměn za práci
Způsob zadání trvalých složek mzdy/platu (příplatky), které se vyplácejí zcela automaticky

51 Dosažená odborná praxe
Poklepáním myší na tlačítko aplikační funkce, dojde k přepnutí do okna Stanovení odborné praxe Zadání vstupní informace o délce odborné praxe

52 Stanovení odborné praxe
Kalkulačka pro automatické vyhodnocení odborné praxe

53 Měsíční zpracování zadávají se jen měsíční změny
měsíční změny lze nahrát z předzpracování mezd (např. docházkový systém) obraz měsíce je dostupný během pořizování, kontroluje se kolize intervalů (např. dovolená, nemoc) kdykoliv, i během zadávání, je možný výpočet mezd (1000 osobních čísel trvá cca 30 vteřin) vybraného zaměstnance všech zaměstnanců všech dosud nespočítaných zaměstnanců chyby zjištěné během výpočtu jsou součástí údajů o zaměstnanci s odkazem na formulář, kde je potřeba provést opravu

54 Odpracovaná doba Zadání ve zpracovávaném měsíci: práce přesčas,
mimořádné odměny

55 Pracovní neschopnost Zadání neodpracované doby, za kterou náleží dávky
nemocenského pojištění

56 Ostatní neodpracovaná doba
Způsob zadání neodpracované doby, za kterou náleží náhrada mzdy/platu nebo neplacené volno

57 Přehled o stavu jednotlivých dnů v měsíci se zohledněním rozvrhu
Obraz měsíce Přehled o stavu jednotlivých dnů v měsíci se zohledněním rozvrhu

58 zaměstnance během pořizování
Výsledky výpočtu Okamžité zobrazení výsledku výpočtu mzdy/platu zaměstnance během pořizování

59 Sestavy a výsledky standardní sestavy pokrývají
všechny legislativně závazné výstupy podklady pro kontroly analýzy, rozbory a prezentaci výsledků všechny výsledky jsou k dispozici ve formě výsledkových souborů, které lze exportovat do MS Excel, jiných databází vytvářet uživatelské sestavy, nebo dynamické HTML stránky

60 Standardní sestavy

61 Standardní sestavy …

62 Výstupní soubory Výstupní soubory jsou podkladem pro tisk sestav
nebo výstupů do ostatních systémů

63 Tisk standardních tiskopisů
Pokrývají základní oblast výstupů důležitou pro zpracování mezd

64 Dynamický dokument Kliknutím se dostáváme na detail útvaru
Kliknutím se dostaneme na konkrétního zaměstnance

65 Vazba na okolí podklady pro účetnictví, rozbory
státní a rezortní statistické výkazy podklady pro kontrolní orgány: VZP, OSSZ, FÚ, ÚDZ banky, spořitelna, pošta, penzijní fondy, výstup do účetnictví (Vema, SAP, Insyko, Eso, Ginis, Gordic) stravovací a docházkové systémy disketa pro VZP generování složenek typu B statistické šetření o mzdách Trexima informační systém o platech ISP podání na portál veřejné správy - ELDP

66 Nastavení systému všechny parametry pro výpočet mezd jsou součástí nastavení většina nastavení je udržovaná v časových řadách prostřednictvím tabulek a číselníků se popisuje organizace (např. organizační struktura) Nastavují parametry vyplývající z interních předpisů organizace a kolektivních dohod

67 Tabulka platových postupů
pro uplatnění automatických platových postupů v souvislosti se Zákonem o platu

68 Definice kalendářů Definuje způsob rozvržení pracovní doby

69 Druhy pracovněprávních vztahů
Definice parametrů výpočtu pro různé druhy PPV

70 Vzdělávání klasifikace všech vzdělávacích akcí, které zaměstnanci absolvují stanovení podmínek pro účast na vzdělávacích akcích plánování a sledování finančních prostředků na vzdělávání v organizaci vytvoření plánu vzdělávání úředníka – realizace zákona 312/2002 Sb. zabezpečení realizace vzdělávací politiky organizace

71 Funkce aplikace Vzdělávání
Evidenční Kontrolní Plánovací Organizační

72 Evidenční funkce ve VZD
katalog vzdělávacích akcí vzdělávací akce evidence časového průběhu akce evidence lektorů evidence účastníků evidence nákladů integrace údajů s PAM, PER a STM

73 Katalog vzdělávacích akcí
Přehled všech typů akcí

74 Podrobný časový přehled akce – rozvrh akce
Vzdělávací akce Podrobný časový přehled akce – rozvrh akce

75 Evidence lektorů Přehled přednášejících lektorů – mohou být vlastní zaměstnanci i cizí osoby

76 Detaily o účasti na akci všech zaměstnanců
Evidence účastníků Detaily o účasti na akci všech zaměstnanců

77 Plán vzdělávání umožňuje vytvoření a sledování plánu vzdělávání zaměstnance eviduje požadavky na vzdělávání eviduje již splněné požadavky na vzdělávání porovná a vyhodnotí požadavky se skutečností

78 Osobní číslo s podrobným popisem plánu vzdělávání
Plán vzdělávání Osobní číslo s podrobným popisem plánu vzdělávání

79 Kontrolní funkce ve VZD
přehled o vzdělávání jednotlivých zaměstnanců sestavy Vzdělávací listy zaměstnanců Přehled lektorské činnosti zaměstnanců Vzdělávání managementu Karty interních lektorů

80 Vzdělávací listy zaměstnanců
Rekapitulace a přehled o absolvovaných kurzech

81 Plánovací funkce ve VZD
výběr vhodných účastníků plánování vzdělávacích akcí časový průběh akce účastníci vzdělávací akce lektoři na vzdělávací akci ubytování stravování doprava

82 Systemizace definice organizační struktury
tvorba a obsazení systemizovaných míst zobrazení organizačních schémat modelování organizačních změn vazba na ostatní aplikace Vema

83 Organizační struktura
vývoj organizační struktury v čase vazba nadřízenost/podřízenost mezi organizačními jednotkami v čase vícejazyčný popis útvarů pohled na organizační strukturu v zadaném okamžiku

84 Systemizovaná místa definice systemizovaných míst v čase
identifikace a vazba na organizační útvar vícejazyčný název místa klasifikace systemizovaného místa kategorie, úroveň, funkce, zaměstnání platové zařazení, stupeň utajení požadavky na vzdělání a znalosti podrobný popis pracovní náplně tvorba systemizovaných míst dle vzorů

85 Pohled na organizační útvar
Přechodem do podsouborů zobrazíme nadřízené, podřízené útvary a přehled systemizovaných míst daného útvaru

86 Pohled na systemizované místo
Systemizovaná místa lze jednoduše vytvářet odvozením ze vzoru Položky syst. míst nabývající více hodnot současně zadáváme v podsouborech

87 Pohled na systemizované místo ...
Požadavky na vzdělávání definujeme výběrem z Katalogu vzdělávacích akcí Údaje charakterizující vznik a zánik místa

88 Pohled na systemizované místo …
Vstupem do podsouboru získáme informaci o obsazení místa příslušnými zaměstnanci včetně historie Informace o rezervaci místa, zadané v personalistice Textová položka umožňuje zadání podrobného popisu pracovní náplně místa

89 Modelování organizačních změn
neomezený počet variant modelů možnost importu aktuálního stavu systemizace do modelu modelování budoucích změn v organizační struktuře, organizačních úrovních, vzorech a systemizovaných místech zobrazení a změny organizační struktury modelu v grafickém editoru schéma export zvoleného modelu do „ostré“ systemizace

90 Modelování organizačních změn
Vstup do systemizovaných míst modelu Změny v organizační struktuře modelujeme buď v datovém editoru, nebo přímo ve spuštěném grafickém schématu

91 Grafický editor organizačních schémat – stromové zobrazení
Označením kořenového uzlu lze docílit zobrazení pouze zvolené části organizační struktury ve schéma Ve stromové struktuře provádíme výběr organizačních jednotek, které budou ve schématu zobrazeny

92 Organizační struktura - schéma
Zobrazuje organizační strukturu k zadanému datu, ve zvoleném jazyce Umožňuje přesun, změnu podúrovně, pořadí a stylu zavěšení vykreslených prvků Umožňuje nastavení formátu a obsahu jednotlivých prvků schéma

93 Organizační struktura - schéma
Pro zobrazení schéma lze využít předdefinované šablony Umožňuje uložení více pohledů na schéma (různý vzhled a obsah)

94 Organizační struktura - schéma
Vložení nadpisu a legendy schéma na zvolenou pozici Možnost exportu schéma do Wordu, Excelu, bmp,… Umožňuje tisk na libovolný formát, včetně možnosti složení z více listů

95 Tiskové výstupy tisk organizačních schémat standardní sestavy
uživatelské sestavy dynamické dokumenty

96 Přehled obsazených míst

97 Charakteristika systemizovaného místa

98 Cestovní příkazy ucelená evidence
pracovních cest tuzemských a zahraničních vozidel služebních i soukromých knihy jízd přístup do databáze lze provést i přes webový formulář automatické podklady pro Mzdy

99 Osobní karta cestovních příkazů
Podle přihlášené osoby zobrazí data Vstupy do dat týkajících se přihlášené osoby

100 Osobní karta – webový formulář
Kliknutím zde se otevře formulář pro zadání nového příkazu Přehled všech příkazů, které nejsou uzavřeny Všechny příkazy, uzavřené i neuzavřené Podřízení, kterým mohu schvalovat a kontrolovat CP

101 Formulář nové pracovní cesty
Vyplňujeme jako jakýkoliv jiný webový formulář Z některých číselníků vybíráme Do některých můžeme i zapisovat

102 Náhled a tisk formuláře
Po vyplnění čeká formulář na schválení Schvalovat lze i přes web Po schválení jej lze vytisknout a podepsat

103 Vyúčtování a rekapitulace cesty
Detaily vyúčtování vyplňuje zaměstnanec podle skutečnosti. Zapisuje jízdy, časy, nutné vedlejší výdaje a jídlo poskytnuté zdarma Rekapitulaci vyplňují k tomu oprávněné osoby

104 Rozpočtové zajištění CP
při schvalování cestovních příkazů je počítáno s vyjádřením správce rozpočtu příkazce přikazuje vyplatit zálohu a posléze i výsledný výdaj na pracovní cestu proplacení výdaje potvrzuje hlavní účetní

105 Portál přístup formou intranetových stránek - postačuje pouze internetový prohlížeč každý zaměstnanec se může seznámit s údaji, které jsou vedeny o jeho osobě výplatní lístek bilance odpracované doby, dovolená, nemoc osobní údaje, pracovní zařazení vedoucí vidí své podřízené systém je zabezpečen na základě údajů v personální databázi

106 Vstupní obrazovka portálu
Přehled o organizaci – dostupný každému Analytické přehledy pro vedoucí Informace vedené o mé osobě

107 Rozbory pro vedení

108 Výkaz docházky na portálu
měsíční přehled docházky podřízených bilance odpracované doby

109 Náhled stránky čerpání FKSP
karta zaměstnance s čerpáním FKSP od začátku období

110 E-learning jako součást systému školení k aplikacím Vema
systém elektronických kursů přístupných 24 hodin denně kursy dostupné v běžných internetových prohlížečích (například MS IE, Netscape, Mozilla) časově omezený přístup ke kursu chráněný heslem nebo certifikátem

111 Výhody elektronického vzdělávání
snížení nákladů na vzdělávání časově nezávislé a individuální studium zajištění vysoké a jednotné úrovně předávaných znalostí objektivní ověření úrovně znalostí v závěrečném testu

112 Příklad elektronického kursu: Základy ovládání aplikací Vema
Obsah 1. úkolu: start aplikace PER (personalistika), přihlášení do aplikace okno aplikace, stromová nabídka, okno datového editoru základní funkce v datovém editoru: hledání záznamu podle textového řetězce, pohyb v souboru nabídka funkcí datového editoru, panel nástrojů datového editoru

113 Číslování úkolů a stránek kursu
Tlačítko pro pohyb uvnitř kursu Tlačítka pro pohyb uvnitř kursu Vstup do aplikace PER Vysvětlující komentář

114 Stromová nabídka aplikace PER Vysvětlení stromové nabídky aplikace PER

115 Vysvětlení ovládacích prvků pro pohyb v souboru

116 Odpovědi na testovací otázky

117 Příklad elektronického kursu: Základy ovládání aplikací Vema
Obsah 2. úkolu: hledání v souboru podle klíče formáty zobrazení souboru, formulářový a tabulkový formát vstup do podřízeného souboru vložení nového záznamu pořizování údajů zrušení záznamu

118 Vysvětlení tabulkového formátu souboru

119 Vysvětlení formulářového formátu souboru

120 Postup při rušení záznamu

121 Závěrečná stránka kursu

122 Systémové vlastnosti aplikací
nastavení úrovní oprávnění přizpůsobení vzhledu obrazovek možnost práce s daty (součty, třídění, zúžení, spojování, vyhledávání aj.) vytváření uživatelských sestav komunikace s MS Word, MS Excel, export dat do databázových formátů

123 Technologická architektura
psáno v jazyce C++ společné systémové jádro vlastní relační databáze generátor aplikací Vema generátor sestav datový editor Vema

124 Generátor aplikací vytváří aplikace, které mají jednotné uživatelské rozhraní a veškeré aplikačně nezávislé funkce jsou v nich realizovány stejně základem všech aplikací je společný datový model aplikace mezi sebou sdílejí stejné údaje, takže údaje používané ve více aplikacích jsou pořizovány jen jednou a používány opakovaně

125 Datový editor poskytuje široké možnosti vlastních uživatelských modifikací jednotlivých aplikací na základě standardních vlastností aplikace lze kdykoliv upravit formuláře pro práci s údaji je možno upravovat funkce pořizování a rušení dalšími podmínkami a modifikovat nabídky funkcí a souborů

126 Služby společnosti Vema
Call Centrum Vema konzultační a metodická podpora implementace aplikací školení aplikací – individuální / standardní, základní / rozšiřující setkání uživatelů

127 Dokumentace Uživatelské příručky
Provozní dokumentace v elektronické podobě Báze znalostí Metodické materiály ke školení k seminářům

128 Realizace u zákazníka Řízená implementace dle dohodnutého harmonogramu
Školení Instalace, naplnění číselníků a tabulek Zavedení dat a ověřovací zpracování Ostrý provoz

129 Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno Tel.: 530 500 000 www.vema.cz
demoverze k vyzkoušení


Stáhnout ppt "Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google