Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strana: 1, © Vema, a. s. Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strana: 1, © Vema, a. s. Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky."— Transkript prezentace:

1 Strana: 1, © Vema, a. s. Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

2 Strana: 2, © Vema, a. s. Prezentace Řešení oblasti lidských zdrojů v aplikacích HR Vema

3 Strana: 3, © Vema, a. s. Obsah prezentace O společnosti Vema Aplikační architektura Personalistika Práce a mzdy Vzdělávání Systemizace Cestovní příkazy Portál Systémové vlastnosti aplikací E-learningové kurzy Nabídka služeb

4 Strana: 4, © Vema, a. s. Vema, a. s. Vize společnosti: společnost Vema je dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v ČR a SR.

5 Strana: 5, © Vema, a. s. Základní údaje o společnosti od r. 1990 vývoj aplikací oblasti HR sídlo v Brně, pobočky v Praze a Olomouci, Českých Budějovicích VEMA Bratislava s. r. o. na Slovensku 3 900 uživatelů aplikací z oblasti HR 117 pracovníků 30 obchodních partnerů (prodejní, implementační, konzultační)

6 Strana: 6, © Vema, a. s. Reference – významné dodávky Ministerstvo financí včetně všech Finančních ředitelství Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Hasičské záchranné sbory ČR Československá obchodní banka, a. s. Group 4 Falck, a. s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

7 Strana: 7, © Vema, a. s. Aplikační architektura HR Vema Kmenová data Práce a mzdy Personalistika Vzdělávání Systemizace Cestovní příkazy Portál Excelent LDAP, … Účetnictví, … ELDP, Nem. pojBanka, Pojišťovna...

8 Strana: 8, © Vema, a. s. Provozní vlastnosti aplikace z oblasti lidských zdrojů lze provozovat samostatně nebo ve společné databázi společné údaje jsou sdílené a zadávají se jen jednou samostatné databáze lze automatizovaně sehrávat nebo synchronizovat přístup k aplikacím je možný z aplikačního tenkého klienta z intranetu v rámci HR portálu

9 Strana: 9, © Vema, a. s. Integrace přístupů, oprávnění každý uživatel vidí svůj vstupní panel do systému – nezávislý na aplikacích každý uživatel má definovaná svá práva: sestavy, formuláře, funkce, dokumenty položky ve formulářích (vidí, může měnit) vybranou část organizace – podle organizační struktury každý přístup a modifikace jsou registrované

10 Strana: 10, © Vema, a. s. Vazby HR Vema na okolí snadná integrace do informačního systému uživatele i automatizované vazby na veřejné systémy vazby na vnitřní systémy synchronizace adresářových služeb (LDAP) – adresář zaměstnanců a organizační struktury organizace vazba na účetnictví začlenění do intranetu organizace vazba na veřejné systémy portál veřejné správy (ELDP, nemocenské pojištění) rozhraní na zdravotní pojišťovny, banky, penzijní fondy

11 Strana: 11, © Vema, a. s. Personalistika Evidence základních osobních údajů Správa účtů, spojení, mailů, adres Správa personálních a pracovněprávních dokumentů Lékařské prohlídky, periodické zkoušky Hodnocení zaměstnanců Personální přehledy a rozbory

12 Strana: 12, © Vema, a. s. Evidence základních osobních údajů osobní údaje zaměstnance jsou dostupné v jeho kartě všechny informace lze prohlížet i zadávat za více lidí základní osobní údaje zahrnují: identifikační údaje, děti, partner průběh zaměstnání, vzdělání průkazy, zdravotní stav, dojíždění a údaje definované uživatelem

13 Strana: 13, © Vema, a. s. Evidence personálních údajů Integrovaný formulář obsahuje základní personální údaje o všech zavedených zaměstnancích

14 Strana: 14, © Vema, a. s. Předchozí zaměstnání Informace o předchozím zaměstnání

15 Strana: 15, © Vema, a. s. Průběh vzdělání zaměstnance Informace o dosaženém vzdělání zaměstnanc e a závěrečných zkouškách

16 Strana: 16, © Vema, a. s. Evidence průkazů zaměstnance Možnost evidence údajů o průkazech s určením druhu, délky platnosti, evidenčního čísla, a kým byl průkaz vydán.

17 Strana: 17, © Vema, a. s. Správa účtů, spojení mailů a adres u každého zaměstnance lze udržovat libovolný počet a druh spojení. Např.: telefon, mobil email, webová stránka účet do systému druh spojení lze konfigurovat určit masku pro automatické vytvoření hlídat jednoznačnost a řešit kolize (např. automatické přidělování e-mail adres)

18 Strana: 18, © Vema, a. s. Kontaktní adresy zaměstnance Seznam adres zaměstnanc e s určením účelu

19 Strana: 19, © Vema, a. s. Kontaktní spojení zaměstnance Informace o různých typech spojení na zaměstnanc e

20 Strana: 20, © Vema, a. s. Správa personálních a PPV dokumentů automatická tvorba dokumentů na základě vzorů – šablony v MS Word automatické číslování a evidence dokumentů generované dokumenty lze upravovat hromadné generování pro zadanou skupinu zaměstnanců (např. organizační opatření)

21 Strana: 21, © Vema, a. s. Čítač čísel dokumentů Definice čítače pro automatické číslování personálních dokumentů

22 Strana: 22, © Vema, a. s. Číselník vzorů dokumentů Evidence šablon personálních dokumentů

23 Strana: 23, © Vema, a. s. Vzor personálního dokumentu Dokument ve formátu MS Word, který je v oblasti slučovacích polí propojen se zdrojovou databází

24 Strana: 24, © Vema, a. s. Způsob evidence dokumentů Seznam vytvořených personálních dokumentů zaměstnanc e Poklepáním myší na položku, dojde k zobrazení dokumentu

25 Strana: 25, © Vema, a. s. Personální dokument Pracovní smlouva zaměstnanc e

26 Strana: 26, © Vema, a. s. Lékařské prohlídky, periodické zkoušky evidence vykonání lékařských prohlídek a periodických zkoušek kontrola platnosti, automatické upozornění na vypršení termínu plánování termínů zkoušek a prohlídek evidence dosažených znalostí a certifikátů

27 Strana: 27, © Vema, a. s. Evidence lékařských prohlídek Údaje o lékařských prohlídkách zaměstnanc ů a jejich výsledcích

28 Strana: 28, © Vema, a. s. Evidence odborných zkoušek Informace o odborných zkouškách zaměstnanc e

29 Strana: 29, © Vema, a. s. Evidence dosažených znalostí Informace o znalostech zaměstnanc e s rozlišením druhu a dosaženého stupně znalosti

30 Strana: 30, © Vema, a. s. Hodnocení zaměstnanců možnost definice hodnotící akce: stanovení kritérií a hodnotící škály definice skupin hodnocených pracovníků organizační podpora akcí evidence výsledků a jejich automatické vyhodnocení prezentace výsledků hodnocení

31 Strana: 31, © Vema, a. s. Škály hodnocení Soubor obsahuje škály pro hodnocení v organizaci

32 Strana: 32, © Vema, a. s. Kritéria hodnocení Seznam kritérií, které jsou předmětem hodnocení zaměstnanců

33 Strana: 33, © Vema, a. s. Skupiny hodnocených Definice skupin účastníků hodnocení

34 Strana: 34, © Vema, a. s. Hodnotící akce Seznam hodnotících akcí

35 Strana: 35, © Vema, a. s. Vyhodnocení Výsledek hodnocení zaměstnanc e

36 Strana: 36, © Vema, a. s. Personální přehledy a výstupy personální přehled je analytická tabulka: obsahuje vybrané personální ukazatele záznamy jsou po měsíci může obsahovat uživatelské ukazatele standardní sestavy umožňují výstup všech personálních údajů: v zadaném třídění a součtování pro zaměstnance splňující zadanou podmínku dynamické dokumenty vytváří HTML výstupy nebo tabulky v MS Excel

37 Strana: 37, © Vema, a. s. Personální přehled Pro všechny zaměstnance se vytváří pro každý měsíc jeden záznam, který obsahuje aktuální personální a osobní údaje

38 Strana: 38, © Vema, a. s. Standardní sestavy

39 Strana: 39, © Vema, a. s. Příklad standardní sestavy

40 Strana: 40, © Vema, a. s. Dynamický dokument

41 Strana: 41, © Vema, a. s. Práce a mzdy vhodné pro všechny typy organizací zákon mzdě zákon o platu služební poměr komplexní výpočet a zpracování mezd více souběžných pracovněprávních vztahů zpětné přepočty do hloubky 12 měsíců uživatelské nastavení parametrů zpracování mezd platná legislativa v časové řadě

42 Strana: 42, © Vema, a. s. Práce a mzdy … Zavedení nového zaměstnance Měsíční zpracování Sestavy a výsledky Vazba na okolí Nastavení systému

43 Strana: 43, © Vema, a. s. Zavedení nového zaměstnance zaváděcí formulář kontroluje úplnost zadání údaje zavedené v personalistice jsou k dispozici ve mzdách zavádět lze do minulosti (automatický přepočet za více minulých měsíců) i budoucnosti k existujícímu zaměstnanci (osobní číslo) se mohou zavést další pracovněprávní vztahy

44 Strana: 44, © Vema, a. s. Zavedení nového zaměstnance Zadání všech dostupných informací o novém zaměstnanci, které jsou důležité pro správný a přesný výpočet měsíční mzdy/platu

45 Strana: 45, © Vema, a. s. Informace o zaměstnanci Zadání zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn

46 Strana: 46, © Vema, a. s. Informace o PPV Zadání informací o začátku a ukončení pracovně právního vztahu

47 Strana: 47, © Vema, a. s. Charakteristiky PPV Zadání informací o pracovně právním vztahu s časovou evidencí

48 Strana: 48, © Vema, a. s. Způsob odměňování Zadání trvalých informací s vazbou na odměňován í s časovou evidencí

49 Strana: 49, © Vema, a. s. Daňové charakteristiky Zadání informací, které se opírají o „Prohlášení ke zdanění příjmů fyzických osob…“

50 Strana: 50, © Vema, a. s. Trvalé složky odměn za práci Způsob zadání trvalých složek mzdy/platu (příplatky), které se vyplácejí zcela automaticky

51 Strana: 51, © Vema, a. s. Dosažená odborná praxe Zadání vstupní informace o délce odborné praxe Poklepáním myší na tlačítko aplikační funkce, dojde k přepnutí do okna Stanovení odborné praxe

52 Strana: 52, © Vema, a. s. Stanovení odborné praxe Kalkulačka pro automatické vyhodnocen í odborné praxe

53 Strana: 53, © Vema, a. s. Měsíční zpracování zadávají se jen měsíční změny měsíční změny lze nahrát z předzpracování mezd (např. docházkový systém) obraz měsíce je dostupný během pořizování, kontroluje se kolize intervalů (např. dovolená, nemoc) kdykoliv, i během zadávání, je možný výpočet mezd (1000 osobních čísel trvá cca 30 vteřin) vybraného zaměstnance všech zaměstnanců všech dosud nespočítaných zaměstnanců chyby zjištěné během výpočtu jsou součástí údajů o zaměstnanci s odkazem na formulář, kde je potřeba provést opravu

54 Strana: 54, © Vema, a. s. Odpracovaná doba Zadání ve zpracovávaném měsíci: práce přesčas, mimořádné odměny

55 Strana: 55, © Vema, a. s. Pracovní neschopnost Zadání neodpracovan é doby, za kterou náleží dávky nemocenskéh o pojištění

56 Strana: 56, © Vema, a. s. Ostatní neodpracovaná doba Způsob zadání neodpracované doby, za kterou náleží náhrada mzdy/platu nebo neplacené volno

57 Strana: 57, © Vema, a. s. Obraz měsíce Přehled o stavu jednotlivých dnů v měsíci se zohledněním rozvrhu

58 Strana: 58, © Vema, a. s. Výsledky výpočtu Okamžité zobrazení výsledku výpočtu mzdy/platu zaměstnanc e během pořizování

59 Strana: 59, © Vema, a. s. Sestavy a výsledky standardní sestavy pokrývají všechny legislativně závazné výstupy podklady pro kontroly analýzy, rozbory a prezentaci výsledků všechny výsledky jsou k dispozici ve formě výsledkových souborů, které lze exportovat do MS Excel, jiných databází vytvářet uživatelské sestavy, nebo dynamické HTML stránky

60 Strana: 60, © Vema, a. s. Standardní sestavy

61 Strana: 61, © Vema, a. s. Standardní sestavy …

62 Strana: 62, © Vema, a. s. Výstupní soubory jsou podkladem pro tisk sestav nebo výstupů do ostatních systémů

63 Strana: 63, © Vema, a. s. Tisk standardních tiskopisů Pokrývají základní oblast výstupů důležitou pro zpracování mezd

64 Strana: 64, © Vema, a. s. Dynamický dokument Kliknutím se dostáváme na detail útvaru Kliknutím se dostaneme na konkrétního zaměstnance

65 Strana: 65, © Vema, a. s. Vazba na okolí podklady pro účetnictví, rozbory státní a rezortní statistické výkazy podklady pro kontrolní orgány: VZP, OSSZ, FÚ, ÚDZ banky, spořitelna, pošta, penzijní fondy, výstup do účetnictví (Vema, SAP, Insyko, Eso, Ginis, Gordic) stravovací a docházkové systémy disketa pro VZP generování složenek typu B statistické šetření o mzdách Trexima informační systém o platech ISP podání na portál veřejné správy - ELDP

66 Strana: 66, © Vema, a. s. Nastavení systému všechny parametry pro výpočet mezd jsou součástí nastavení většina nastavení je udržovaná v časových řadách prostřednictvím tabulek a číselníků se popisuje organizace (např. organizační struktura) Nastavují parametry vyplývající z interních předpisů organizace a kolektivních dohod

67 Strana: 67, © Vema, a. s. Tabulka platových postupů Tabulka pro uplatnění automatických platových postupů v souvislosti se Zákonem o platu

68 Strana: 68, © Vema, a. s. Definice kalendářů Definuje způsob rozvržení pracovní doby

69 Strana: 69, © Vema, a. s. Druhy pracovněprávních vztahů Definice parametrů výpočtu pro různé druhy PPV

70 Strana: 70, © Vema, a. s. Vzdělávání klasifikace všech vzdělávacích akcí, které zaměstnanci absolvují stanovení podmínek pro účast na vzdělávacích akcích plánování a sledování finančních prostředků na vzdělávání v organizaci vytvoření plánu vzdělávání úředníka – realizace zákona 312/2002 Sb. zabezpečení realizace vzdělávací politiky organizace

71 Strana: 71, © Vema, a. s. Funkce aplikace Vzdělávání Evidenční Kontrolní Plánovací Organizační

72 Strana: 72, © Vema, a. s. Evidenční funkce ve VZD katalog vzdělávacích akcí vzdělávací akce evidence časového průběhu akce evidence lektorů evidence účastníků evidence nákladů integrace údajů s PAM, PER a STM

73 Strana: 73, © Vema, a. s. Katalog vzdělávacích akcí Přehled všech typů akcí

74 Strana: 74, © Vema, a. s. Vzdělávací akce Podrobný časový přehled akce – rozvrh akce

75 Strana: 75, © Vema, a. s. Evidence lektorů Přehled přednášejících lektorů – mohou být vlastní zaměstnanci i cizí osoby

76 Strana: 76, © Vema, a. s. Evidence účastníků Detaily o účasti na akci všech zaměstnanců

77 Strana: 77, © Vema, a. s. Plán vzdělávání umožňuje vytvoření a sledování plánu vzdělávání zaměstnance eviduje požadavky na vzdělávání eviduje již splněné požadavky na vzdělávání porovná a vyhodnotí požadavky se skutečností

78 Strana: 78, © Vema, a. s. Plán vzdělávání Osobní číslo s podrobným popisem plánu vzdělávání

79 Strana: 79, © Vema, a. s. Kontrolní funkce ve VZD přehled o vzdělávání jednotlivých zaměstnanců sestavy Vzdělávací listy zaměstnanců Přehled lektorské činnosti zaměstnanců Vzdělávání managementu Karty interních lektorů

80 Strana: 80, © Vema, a. s. Vzdělávací listy zaměstnanců Rekapitulace a přehled o absolvovaných kurzech

81 Strana: 81, © Vema, a. s. Plánovací funkce ve VZD výběr vhodných účastníků plánování vzdělávacích akcí časový průběh akce účastníci vzdělávací akce lektoři na vzdělávací akci ubytování stravování doprava

82 Strana: 82, © Vema, a. s. Systemizace definice organizační struktury tvorba a obsazení systemizovaných míst zobrazení organizačních schémat modelování organizačních změn vazba na ostatní aplikace Vema

83 Strana: 83, © Vema, a. s. Organizační struktura vývoj organizační struktury v čase vazba nadřízenost/podřízenost mezi organizačními jednotkami v čase vícejazyčný popis útvarů pohled na organizační strukturu v zadaném okamžiku

84 Strana: 84, © Vema, a. s. Systemizovaná místa definice systemizovaných míst v čase identifikace a vazba na organizační útvar vícejazyčný název místa klasifikace systemizovaného místa kategorie, úroveň, funkce, zaměstnání platové zařazení, stupeň utajení požadavky na vzdělání a znalosti podrobný popis pracovní náplně tvorba systemizovaných míst dle vzorů

85 Strana: 85, © Vema, a. s. Pohled na organizační útvar Přechodem do podsouborů zobrazíme nadřízené, podřízené útvary a přehled systemizovanýc h míst daného útvaru

86 Strana: 86, © Vema, a. s. Pohled na systemizované místo Systemizovan á místa lze jednoduše vytvářet odvozením ze vzoru Položky syst. míst nabývající více hodnot současně zadáváme v podsouborec h

87 Strana: 87, © Vema, a. s. Pohled na systemizované místo... Údaje charakterizující vznik a zánik místa Požadavky na vzdělávání definujeme výběrem z Katalogu vzdělávacích akcí

88 Strana: 88, © Vema, a. s. Pohled na systemizované místo … Informace o rezervaci místa, zadané v personalistic e Vstupem do podsouboru získáme informaci o obsazení místa příslušnými zaměstnanci včetně historie Textová položka umožňuje zadání podrobného popisu pracovní náplně místa

89 Strana: 89, © Vema, a. s. Modelování organizačních změn neomezený počet variant modelů možnost importu aktuálního stavu systemizace do modelu modelování budoucích změn v organizační struktuře, organizačních úrovních, vzorech a systemizovaných místech zobrazení a změny organizační struktury modelu v grafickém editoru schéma export zvoleného modelu do „ostré“ systemizace

90 Strana: 90, © Vema, a. s. Modelování organizačních změn Vstup do systemizovanýc h míst modelu Změny v organizační struktuře modelujeme buď v datovém editoru, nebo přímo ve spuštěném grafickém schématu

91 Strana: 91, © Vema, a. s. Grafický editor organizačních schémat – stromové zobrazení Označením kořenového uzlu lze docílit zobrazení pouze zvolené části organizační struktury ve schéma Ve stromové struktuře provádíme výběr organizačních jednotek, které budou ve schématu zobrazeny

92 Strana: 92, © Vema, a. s. Organizační struktura - schéma Umožňuje přesun, změnu podúrovně, pořadí a stylu zavěšení vykreslených prvků Umožňuje nastavení formátu a obsahu jednotlivých prvků schéma Zobrazuje organizační strukturu k zadanému datu, ve zvoleném jazyce

93 Strana: 93, © Vema, a. s. Organizační struktura - schéma Umožňuje uložení více pohledů na schéma (různý vzhled a obsah) Pro zobrazení schéma lze využít předdefinovan é šablony

94 Strana: 94, © Vema, a. s. Organizační struktura - schéma Možnost exportu schéma do Wordu, Excelu, bmp,… Vložení nadpisu a legendy schéma na zvolenou pozici Umožňuje tisk na libovolný formát, včetně možnosti složení z více listů

95 Strana: 95, © Vema, a. s. Tiskové výstupy tisk organizačních schémat standardní sestavy uživatelské sestavy dynamické dokumenty

96 Strana: 96, © Vema, a. s. Přehled obsazených míst

97 Strana: 97, © Vema, a. s. Charakteristika systemizovaného místa

98 Strana: 98, © Vema, a. s. Cestovní příkazy ucelená evidence pracovních cest tuzemských a zahraničních vozidel služebních i soukromých knihy jízd přístup do databáze lze provést i přes webový formulář automatické podklady pro Mzdy

99 Strana: 99, © Vema, a. s. Osobní karta cestovních příkazů Podle přihlášené osoby zobrazí data Vstupy do dat týkajících se přihlášené osoby

100 Strana: 100, © Vema, a. s. Osobní karta – webový formulář Kliknutím zde se otevře formulář pro zadání nového příkazu Přehled všech příkazů, které nejsou uzavřeny Všechny příkazy, uzavřené i neuzavřené Podřízení, kterým mohu schvalovat a kontrolovat CP

101 Strana: 101, © Vema, a. s. Formulář nové pracovní cesty Vyplňujeme jako jakýkoliv jiný webový formulář Z některých číselníků vybíráme Do některých můžeme i zapisovat

102 Strana: 102, © Vema, a. s. Náhled a tisk formuláře Po vyplnění čeká formulář na schválení Po schválení jej lze vytisknout a podepsat Schvalova t lze i přes web

103 Strana: 103, © Vema, a. s. Vyúčtování a rekapitulace cesty Detaily vyúčtování vyplňuje zaměstnanec podle skutečnosti. Zapisuje jízdy, časy, nutné vedlejší výdaje a jídlo poskytnuté zdarma Rekapitulaci vyplňují k tomu oprávněné osoby

104 Strana: 104, © Vema, a. s. Rozpočtové zajištění CP při schvalování cestovních příkazů je počítáno s vyjádřením správce rozpočtu příkazce přikazuje vyplatit zálohu a posléze i výsledný výdaj na pracovní cestu proplacení výdaje potvrzuje hlavní účetní

105 Strana: 105, © Vema, a. s. Portál přístup formou intranetových stránek - postačuje pouze internetový prohlížeč každý zaměstnanec se může seznámit s údaji, které jsou vedeny o jeho osobě výplatní lístek bilance odpracované doby, dovolená, nemoc osobní údaje, pracovní zařazení vedoucí vidí své podřízené systém je zabezpečen na základě údajů v personální databázi

106 Strana: 106, © Vema, a. s. Vstupní obrazovka portálu Přehled o organizaci – dostupný každému Informace vedené o mé osobě Analytické přehledy pro vedoucí

107 Strana: 107, © Vema, a. s. Rozbory pro vedení

108 Strana: 108, © Vema, a. s. Výkaz docházky na portálu měsíční přehled docházky podřízenýc h bilance odpracované doby

109 Strana: 109, © Vema, a. s. Náhled stránky čerpání FKSP karta zaměstnance s čerpáním FKSP od začátku období

110 Strana: 110, © Vema, a. s. E-learning jako součást systému školení k aplikacím Vema systém elektronických kursů přístupných 24 hodin denně kursy dostupné v běžných internetových prohlížečích (například MS IE, Netscape, Mozilla) časově omezený přístup ke kursu chráněný heslem nebo certifikátem

111 Strana: 111, © Vema, a. s. Výhody elektronického vzdělávání snížení nákladů na vzdělávání časově nezávislé a individuální studium zajištění vysoké a jednotné úrovně předávaných znalostí objektivní ověření úrovně znalostí v závěrečném testu

112 Strana: 112, © Vema, a. s. Příklad elektronického kursu: Základy ovládání aplikací Vema Obsah 1. úkolu: start aplikace PER (personalistika), přihlášení do aplikace okno aplikace, stromová nabídka, okno datového editoru základní funkce v datovém editoru: hledání záznamu podle textového řetězce, pohyb v souboru nabídka funkcí datového editoru, panel nástrojů datového editoru

113 Strana: 113, © Vema, a. s. Číslování úkolů a stránek kursu Tlačítka pro pohyb uvnitř kursu Tlačítko pro pohyb uvnitř kursu Vysvětlujíc í komentář Vstup do aplikace PER

114 Strana: 114, © Vema, a. s. Vysvětlení stromové nabídky aplikace PER Stromová nabídka aplikace PER

115 Strana: 115, © Vema, a. s. Vysvětlení ovládacích prvků pro pohyb v souboru

116 Strana: 116, © Vema, a. s. Odpovědi na testovací otázky

117 Strana: 117, © Vema, a. s. Příklad elektronického kursu: Základy ovládání aplikací Vema Obsah 2. úkolu: hledání v souboru podle klíče formáty zobrazení souboru, formulářový a tabulkový formát vstup do podřízeného souboru vložení nového záznamu pořizování údajů zrušení záznamu

118 Strana: 118, © Vema, a. s. Vysvětlení tabulkového formátu souboru

119 Strana: 119, © Vema, a. s. Vysvětlení formulářového formátu souboru

120 Strana: 120, © Vema, a. s. Postup při rušení záznamu

121 Strana: 121, © Vema, a. s. Závěrečn á stránka kursu

122 Strana: 122, © Vema, a. s. Systémové vlastnosti aplikací nastavení úrovní oprávnění přizpůsobení vzhledu obrazovek možnost práce s daty (součty, třídění, zúžení, spojování, vyhledávání aj.) vytváření uživatelských sestav komunikace s MS Word, MS Excel, export dat do databázových formátů

123 Strana: 123, © Vema, a. s. Technologická architektura psáno v jazyce C++ společné systémové jádro vlastní relační databáze generátor aplikací Vema generátor sestav datový editor Vema

124 Strana: 124, © Vema, a. s. Generátor aplikací vytváří aplikace, které mají jednotné uživatelské rozhraní a veškeré aplikačně nezávislé funkce jsou v nich realizovány stejně základem všech aplikací je společný datový model aplikace mezi sebou sdílejí stejné údaje, takže údaje používané ve více aplikacích jsou pořizovány jen jednou a používány opakovaně

125 Strana: 125, © Vema, a. s. Datový editor poskytuje široké možnosti vlastních uživatelských modifikací jednotlivých aplikací na základě standardních vlastností aplikace lze kdykoliv upravit formuláře pro práci s údaji je možno upravovat funkce pořizování a rušení dalšími podmínkami a modifikovat nabídky funkcí a souborů

126 Strana: 126, © Vema, a. s. Služby společnosti Vema Call Centrum Vema 800 100 262 http://ccv.vema.czhttp://ccv.vema.cz900 200 200 konzultační a metodická podpora implementace aplikací školení aplikací – individuální / standardní, základní / rozšiřující setkání uživatelů

127 Strana: 127, © Vema, a. s. Dokumentace Uživatelské příručky Provozní dokumentace v elektronické podobě Báze znalostí http://znalosti.vema.cz Metodické materiály ke školení k seminářům

128 Strana: 128, © Vema, a. s. Realizace u zákazníka Řízená implementace dle dohodnutého harmonogramu Školení Instalace, naplnění číselníků a tabulek Zavedení dat a ověřovací zpracování Ostrý provoz

129 Strana: 129, © Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno Tel.: 530 500 000 www.vema.cz vema@vema.cz http://v3.vema.czhttp://v3.vema.cz demoverze k vyzkoušení


Stáhnout ppt "Strana: 1, © Vema, a. s. Ucelené řešení pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google