Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ě k:29 let Disciplína:1992/2000 kombinace(acro-ski, akr. sjezd, akr. skoky), 2000/2003 akrobatický sjezd, od 2004 akrobatické skoky Odbornost:trenérská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ě k:29 let Disciplína:1992/2000 kombinace(acro-ski, akr. sjezd, akr. skoky), 2000/2003 akrobatický sjezd, od 2004 akrobatické skoky Odbornost:trenérská."— Transkript prezentace:

1

2 V ě k:29 let Disciplína:1992/2000 kombinace(acro-ski, akr. sjezd, akr. skoky), 2000/2003 akrobatický sjezd, od 2004 akrobatické skoky Odbornost:trenérská licence Freestyle B pod záštitou University Karlovy, Sportovní funkce: Reprezentant Č R v akrobatických skocích, za ř azený do olympijské p ř ípravy, Nejvýrazn ě jší výsledky kariéry mistr sv ě ta v kombina č ním závod ě v Italském Ovindoli 2008 – 2. místo závodu Evropského poháru – Nauders AUT místo celkové po ř adí Evropského poháru místo v závodu Sv ě tového poháru - 5. místo v závodu Evropského poháru V dnešní dob ě jsem jediným profesionálním skiakrobatem v Č eské republice, který se v ě nuje této disciplin ě pod vedením trenéra Christiana Rijavce spole č n ě s olympijským vít ě zem Alešem Valentou.

3 Zimní sezóna 08/09 závod SP Vancouver CAN36. místo – akrobatické skoky závod EP Meiringen SUI5. místo – akrobatické skoky Letní sezóna 08 závod SP do vody Štíty7. místo – akrobatické skoky Zimní sezóna 07/08 závod EP Meiringen Švýcarsko5. místo – akrobatické skoky závod EP Nauders Rakousko2. místo – akrobatické skoky celkové po ř adí EP10. místo –akrobatické skoky Letní sezóna 07 závod SP do vody Štíty13. místo – akrobatické skoky Zimní sezóna 05/06 závod SP Davos Švýcarsko22. místo akrobatické skoky závod EP Raubichi B ě lorsko 6. a 7. místo – akrobatické skoky Sezóna 00/01 MSJ Ovindoli Itálie1. místo kombinace

4 Letošní letní p ř ípravu absolvuji p ř evá ž n ě v Acrobatparku Aleše Valenty ve Štítech, kde se zú č astním jako ka ž dý rok letního závodu Freestyle Czech Open, následovat bude sv ě tové turné Worldmasters ve Švýcarském Mettmesttetenu a Rakouské Vídni. Zimní Olympijskou sezónu 09/10 zahájíme v srpnu V Australském Mt. Bulleru prvním ze 6 závod ů Sv ě tového poháru p ř ed ZOH Vancouver. Dále nás seriál Sv ě tového poháru zavede do Č íny, Ameriky a Kanady. V letošní sezóně zařadím trojné salto se t ř emi vruty. Pro naše partnery jsme schopni p ř ipravit i n ě kolik sportovních show za ú č asti p ř edních sv ě tových akrobat ů, freestylových a SNB Rider ů. Mým hlavním cílem je umíst ě ní v závodu Sv ě tového poháru do 15 místa a tím i zajišt ě ní ú č asti na ZOH 2010 Vancouver.

5 Spolupráce s partnery reprezentace mi pomáhá realizovat tréninkové zám ě ry a posouvá mne blí ž e k medailovým pozicím nejen v závodech Evropského poháru. Pomáhá mi k dosa ž ení 15. místa v závod ě Sv ě tového poháru a tím dosa ž ení nominace na ZOH 2010 Vancouver. Partner ů m nabízíme diváckou atraktivitu a mediální prezentaci tohoto sportu, mediální prezentaci partnera, která se dá efektivn ě vyu ž ít pro marketing firmy, jako ž to partnera Olympijské p ř ípravy reprezentace Č R. Sta ň te se partnerem č eské reprezentace a objevujte se v mediích spole č n ě s námi a vydejte se také s námi na cestu na ZOH 2010 Vancouver a umo ž n ě te splnit si sen i t ě m mladším, kte ř í p ř ijdou po nás!.

6

7

8 prezentace partnera na p ř ilb ě prezentace partnera na rameni prezentace partnera na hrudi a límci prezentace partnera na voze Czech FreeStyle Team pou ž ívání produkt ů partnera PR partnera p ř i závodech, tréninku, spole č enských událostech, tiskových konferencích testování výrobk ů partnera v extrémních podmínkách vrcholového sportovce, podílení se na vývoji vytvo ř ení marketingové strategie na spojení výrobku/slu ž by partnera s Lukášem Vokatým originální fotografie, PR, doporu č ení spojené s výrobkem/slu ž bou v propaga č ních materiálech partnera ú č ast na akcích a veletrzích partnera prezentace partnera na panelu partner ů Lukáše Vokatého na všech jeho akcích prezentace partnera na prezentace partnera na ks podpisových karet prezentace partnera na ks plakát ů realizace Freestyle show týmu lukáše Vokatého na akcích partnera, stavba show v souladu s marketingovou strategií, tým ve firemním oble č ení partnera Stanete se JEDNÍM Z PILÍ ŘŮ týmu profesionál ů a podpo ř íte reprezentanta s dlouholetou zkušeností v závodech akrobatického ly ž ování se spole č ným cílem dosáhnout MAXIMALNÍ ÚSP Ě CH NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH VANCOUVER 2010 Partner nominace na ZOH Vancouver 2010

9 Léto 2009 Plánovaná ú č ast na závodech letního Sv ě tového poháru. Obhajoba 7. místa z p ř edešlého roku: 11. č ervence - Freestyle Czech Open – Štíty CZE Srpen - Worldmasters FIS – Mettmenstetten SUI Srpen - Worldmasters FIS – Víde ň AUT Zima 2010 Plánovaná ú č ast na závodech zimního Sv ě tového poháru: Prosinec -China 2x WC AEChina Leden - Calgary CAN WC AE Leden - Mont Gabriel CAN WC AE Mont Gabriel Leden - Deer Valley at Park City USA WC AEDeer Valley at Park City Únor - Cypress CAN Vancouver ZOH 2010Cypress Celou sezónu nás mediáln ě bude doprovázet Č TK a Č T Plán Olympijský rok 2010

10 Press wall sezóna 2008/ :30-letni-svetovy-pohar-v-akrobatickem-lyzovani-stity.html /lyzovani.asp?c=A080924_152531_lyzovani_bur poharu.html vancouveru.html rijavec/group/zimni-lyzovani pomeranci.html pojede-na-oh.html Za rok 2008 p ř i ú č asti na závodech Sv ě tového poháru, Evropského poháru, show, sportovních akcích, TV p ř enosech, novinových č láncích vydaných v CZE, USA, CAN, AUT, SUI atd. osloveno zhruba 3 miliony divák ů.

11 Press wall sezóna 2008/2009 – léto Vyhledat – Vokatý – Č lánky Liberecký sport Archiv vysílání Genus TV – st ř eda

12 World Freestyle Aerials Show – Christian Rijavec Celoro č ní ly ž a ř ská akrobatická exhibice, kterou lze uskute č nit tém ěř všude a která má tradici konání po celém sv ě t ě. Hongkong, Birmingham, Praha… Outdoor, indoor, ly ž a ř ská st ř ediska, obchodní domy, výstavišt ě, vodní nádr ž e i poušt ě..! P ř edvedení skok ů jednoduchých i dvojných salt s vruty i mimo osu rotace s dopadem do vody, na sníh č i do Airbagu. Team profesional show riders: Aleš Valenta – olympijský vít ě z ZOH Salt Lake City 2002, Dmitri Dachshinski –2.místo na ZOH Turíno 2006, Alexei Grishin – n ě kolikanásobný vít ě z Sv ě tového poháru, Reprezentanti Č eské republiky v akrobatických skocích: Lukáš Vokatý – juniorský mistr sv ě ta, 2. místo Evropský pohár dále profesionální ride ř i z New Style Big Air a snowboardingu

13 World Freestyle Aerials Show – Christian Rijavec Zajistíme: -dopravu, realizaci, re ž ii, vybudování m ů stk ů a dopadu pro show -tým akrobatických skokan ů vedený trenérem reprezentace Č R Christianem Rijavcem p ř edvede, ž e rozdíl mezi New style a Old style akrobaty je ve výšce skoku ale ne v myšlení -dále zajistíme dle specifikací objednavatele: ozvu č ení, komentátora, pyroefekty, trampolínovou exhibici Polsko Varšava:

14 World Freestyle Aerials Show – Christian Rijavec Hongkong

15 Mob : D Finance s.r.o. Daniel Konečný Tř. T. Bati Napajedla


Stáhnout ppt "V ě k:29 let Disciplína:1992/2000 kombinace(acro-ski, akr. sjezd, akr. skoky), 2000/2003 akrobatický sjezd, od 2004 akrobatické skoky Odbornost:trenérská."

Podobné prezentace


Reklamy Google