Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAFIE Základní přehled Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014 Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry IV. ročník 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAFIE Základní přehled Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014 Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry IV. ročník 2009."— Transkript prezentace:

1 MAFIE Základní přehled Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014 Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry IV. ročník 2009

2 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 2 O BSAH ● O výzkumu ● Kdo jsou účastníci? ● Proč se zapojili? ● Zájmy a volný čas ● Informační kanály

3 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 3 O VÝZKUMU ● Výzkum byl proveden v rámci úvodního srazu všech hráčů ● Srazu se zúčastnilo asi 275 mafiánů (z celkových 341 hráčů zapojených do hry) ● Účastníci vyplnili papírový dotazník ● Celkem se vrátilo 264 vyplněných dotazníků ● Pokud není uveden jiný počet (N), grafy a tabulky obsahují data od všech respondentů (N=264).

4 Kdo jsou účastníci Mafie ?

5 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 5 P OHLAVÍ, VĚK Q 23: Pohlaví. Q 24: Věk. N=258 N=253 Graf vyjadřuje procento hráčů v daném věku. Mafie se účastní hráči od 13 do 32 let. Průměrný věk je 19 let. Největší zájem o hru je mezi šestnáctiletými. S přibývajícím věkem hráčů ubývá.

6 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 6 Z AMĚSTNÁNÍ, ŠKOLA Q 22: Jaké je tvoje socioekonomické postavení? Respondenti mohli vybrat více možností. N=232 Základ grafu tvoří respondenti, kteří uvedli, že jsou studenti (q22). Téměř 90% hráčů jsou studenti. Asi 13% studentů zároveň pracuje. Většinu hráčů tvoří studenti středních škol (58%), studentů vysokých škol je 39%.

7 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 7 NOVÁČEK/ZKUŠENÝ HRÁČ Q 2: Po kolikáté se letos účastníš Mafie? N=264 Jako nováčci byli označeni respondenti, kteří se účastní letos poprvé. Zkušení hráči jsou ti, kteří se už dříve alespoň jednou Mafie zúčastnili. Asi dvě třetiny hráčů se účastní Mafie poprvé.

8 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 8 S HRNUTÍ Kdo jsou účastníci Mafie? ● Mafiáni (56%) mírně převažují nad mafiánkami (44%). ● Mafie se účastní hráči od 13 do 32 let. ● Průměrný věk mafiánů je 19 let. Největší zájem o hru je mezi šestnáctiletými. S přibývajícím věkem hráčů ubývá. ● Téměř 90% hráčů jsou studenti. Asi 13% studentů zároveň pracuje. ● Většinu hráčů tvoří studenti středních škol (58%), studentů vysokých škol je 39%. ● Asi dvě třetiny hráčů se účastní Mafie poprvé. Zbylou třetinu tvoří „zkušení hráči“.

9 Proč se zapojili do Mafie ?

10 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 10 DŮVOD HRANÍ - ZKUŠENÝ Q 5: Proč ses letos zapojil(a) do Mafie? Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní už po několikáté (q2). Respondenti mohli vybrat více možností. Většina hráčů, kteří se účastní po několikáté, se letos zapojila proto, že minule je hra bavila. Dalším nejčastějším důvodem je touha vidět se s ostatními mafiány.

11 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 11 DŮVOD HRANÍ - NOVÁČEK Q 9: Co tě vedlo k zapojení se do Mafie? Q 10: Co tě na hře Mafie nejvíc zaujalo? Na co se nejvíc těšíš? Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní poprvé (q2). Respondenti mohli vybrat více možností. N=148 Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní poprvé (q2). Většina „nováčků“ se účastní Mafie kvůli hře samé. Asi čtvrtina z nich se zapojila spíše kvůli poznání se s ostatními mafiány.

12 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 12 P ŘÍSTUP KE HŘE - ČAS Q 13: Kolik času plánuješ věnovat hraní Mafie? N=259 Z hlediska času, který chtějí věnovat hraní, se mafiáni dělí téměř přesně na dvě poloviny. Jedni hodlají obětovat hře většinu svého volného času, druzí by si také rádi našli na hru nějaký čas, ale své běžné aktivity jí podřizovat nechtějí.

13 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 13 S HRNUTÍ Proč se zapojili do Mafie? ● Většina hráčů, kteří se účastní po několikáté, se letos zapojila proto, že minule je hra bavila. Dalším nejčastějším důvodem je touha vidět se s ostatními mafiány. ● Většina „nováčků“ se účastní Mafie kvůli hře samé. Asi čtvrtina z nich se zapojila spíše kvůli poznání se s ostatními mafiány ● Z hlediska času, který chtějí věnovat hraní, se mafiáni dělí téměř přesně na dvě poloviny. Jedni hodlají obětovat hře většinu svého volného času, druzí by si také rádi našli na hru nějaký čas, ale své běžné aktivity jí podřizovat nechtějí.

14 Zájmy a volný čas

15 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 15 VOLNÝ ČAS Q 15: Myslíš si, že máš dostatek volného času? N=257 Že má dostatek volného času uvádí necelá polovina respondentů.

16 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 16 TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU Q 14: Jak trávíš svůj volný čas? N min=237 Respondenti mohli vybrat více možností. 1 = nejméně času 5 = nejvíce času Více času Mafiáni věnují nejvíce času svým zájmovým aktivitám, hodně času také tráví na internetu nebo hudbou. Naopak nejméně času věnují televizi nebo počítačovým hrám, ale také závodnímu sportování. Poměrně málo se také věnují hrám různého typu.

17 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 17 Z ÁJMOVÉ AKTIVITY Q 21: Jakým zájmovým aktivitám se věnuješ? N=264 Počet zájmových aktivit, kde se podílí na vedení. N=264 84% hráčů se věnuje alespoň jedné zájmové aktivitě. Téměř třetina hráčů je zapojených do vedení nějakého zájmového kroužku, klubu, sportovního týmu apod.

18 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 18 Z ÁJMOVÉ AKTIVITY Q 21: Jakým zájmovým aktivitám se věnuješ? Jako člen. Jako vedoucí, instruktor, trenér apod. Respondenti mohli vybrat více možností. Nejčastěji jsou respondenti členy nějakého sportovního oddílu, výtvarného, hudebního nebo dramatického kroužku. Do oddílu skautského typu chodí více než čtvrtina dotázaných. Většina z nich je tam zapojena jako vedoucí.

19 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 19 S HRNUTÍ Zájmy a volný čas. ● Mafiáni věnují nejvíce času svým zájmovým aktivitám, hodně času také tráví na internetu nebo hudbou. ● Naopak nejméně času věnují televizi nebo počítačovým hrám, ale také závodnímu sportování. ● 84% hráčů se věnuje alespoň jedné zájmové aktivitě. ● Téměř třetina hráčů je zapojených do vedení nějakého zájmového kroužku, klubu, sportovního týmu apod. ● Nejčastěji jsou respondenti členy nějakého sportovního oddílu, výtvarného, hudebního nebo dramatického kroužku. ● Do oddílu skautského typu chodí více než čtvrtina dotázaných. Většina z nich je tam zapojena jako vedoucí.

20 Informační kanály mafiánů

21 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 21 I NFO O HŘE - LETOS Q 1: Jak ses (letos) dozvěděl(a) o Mafii? Respondenti mohli vybrat více možností. E-mail od organizátorů dostali všichni hráči, kteří se už Mafie v minulosti účastnili. (Q 4) Většina nových hráčů se o Mafii dozvěděla díky pozvání od kamarádů. 14% respondentů zaujal plakát Mafie. Na internetu se o hře dozvědělo poměrně málo hráčů.

22 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 22 I NFO O HŘE - POPRVÉ Q 3: Vzpomeneš si, jak ses o Mafii dozvěděl(a) poprvé? Základ grafu tvoří respondenti, kteří se Mafie účastní už po několikáté (q2). Respondenti mohli vybrat více možností. Zkušení hráči se o Mafii poprvé dozvěděli většinou na základě osobního nebo e-mailového pozvání od kamarádů.

23 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 23 Q 16: Pozval jsi někoho dalšího (osobně, e-mailem, smskou)? Zapojil se někdo do Mafie na základě tvého pozvání? O SOBNÍ POZVÁNÍ N=191 Základ grafu tvoří respondenti, kteří pozvali někoho dalšího k hraní Mafie (q16). N=263 Pokud ano, zapojil se? Pozval jsi někoho dalšího? Tři čtvrtiny respondentů pozvaly k hraní Mafie ještě někoho dalšího. Z těch, kteří byli k hraní pozváni, se jich více než polovina do Mafie opravdu zapojila.

24 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 24 Q 17: Viděl(a) jsi někde na internetu banner/poutač Mafie? Q 18: Umístil(a) jsi někam nějakou formu pozvánky na Mafii? U MÍSTĚNÍ POZVÁNKY Respondenti mohli vybrat více možností. Viděl(a) jsi na internetu banner? Umístil(a) jsi někam pozvánku? N=261 Banner viděla jen čtvrtina hráčů a to nejčastěji na stránkách Podsvětí.cz. 65% hráčů nevyvěsilo nikde pozvánku na Mafii. Ostatní nejčastěji vyvěsili plakát ve své škole nebo dali odkaz na Facebook, Spolužáky apod.

25 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 25 K OLIK HRÁČŮ ZNÁŠ ? Q 19: Dokázal bys odhadnout, kolik hráčů letošní Mafie znáš? N=264 Kolik dalších hráčů celkem zná (ze všech oblastí). Pozor, původní oblasti se nevylučovali, součet tedy může podávat zkreslené informace. Údaje je třeba brát pouze orientačně. Graf vyjadřuje procenta respondentů, kteří znají alespoň jednoho dalšího hráče z dané oblasti. Více než polovina respondentů zná maximálně 5 dalších hráčů Mafie. Více než 20 dalších hráčů zná 20% dotázaných. Nejčastěji hráči někoho znají ze školy nebo z práce.

26 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 26 S HRNUTÍ Informační kanály mafiánů. ● Většina nových hráčů se o Mafii dozvěděla díky pozvání od kamarádů. 14% respondentů zaujal plakát Mafie. ● Zkušení hráči se o Mafii poprvé dozvěděli většinou na základě osobního nebo e-mailového pozvání od kamarádů. ● Tři čtvrtiny respondentů pozvaly k hraní Mafie ještě někoho dalšího. Více než polovina z nich se do hry opravdu zapojila. ● 65% hráčů nevyvěsilo nikde pozvánku na Mafii. Ostatní nejčastěji vyvěsili plakát ve své škole nebo dali odkaz na Facebook, Spolužáky apod. ● Banneru na internetu si všimla jen čtvrtina hráčů a to nejčastěji na stránkách Podsvětí.cz.

27 Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014Slide: 27 © J.R.Vojtíšek - Podsveti.cz (2009) Použití libovolné části práce včetně grafiky pouze s písemným souhlasem autora.


Stáhnout ppt "MAFIE Základní přehled Jan Radim Vojtíšek, 30. června 2014 Pražská Výzkum účastníků vícedenní městské hry IV. ročník 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google