Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Společný Akční plán udržitelné energetiky 5 obcí MAS Mezilesí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Společný Akční plán udržitelné energetiky 5 obcí MAS Mezilesí."— Transkript prezentace:

1 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Společný Akční plán udržitelné energetiky 5 obcí MAS Mezilesí Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 29. května 2014, Luka nad Jihlavou

2 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PORSENNA o.p.s.

3 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER PORSENNA o.p.s.  od roku 2004  prosazujeme principy udržitelného rozvoje v praxi s důrazem na hospodaření s energií  co umíme:  energetický management pro města a obce  energetické audity, PENB  poradenství ve výstavbě, pasivní domy  studie proveditelnosti – úspory energie, OZE  EPC – analýzy, zajištění výběru dodavatele

4 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER  mezinárodní a výzkumné projekty  funkční SW pro energetický management ve městech:  Jablonec nad Nisou, Děčín, Litoměřice, Opava, Štětí a v dalších  energetické plány měst a obcí  proškolení 200 energetických manažerů měst  SEAP pro první město ČR v Paktu starostů a primátorů: Jeseník PORSENNA o.p.s.

5 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 1.Shrnutí (joint) SEAP pro MAS Mezilesí • Cíle Akčního plánu • Plánovaná opatření 2.Předpokládané zdroje financování 3.(Společný) energetický management Obsah prezentace

6 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 1. Shrnutí SEAP pro Mezilesí

7 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Akční plán udržitelné energetiky • základní dokument ukazující možnost dosáhnutí vytyčeného cíle do roku 2020 • vychází z dat BEI (Základní emisní inventury) výchozího roku • na základě dat BEI výběr perspektivních opatření pro snížení emisí CO 2 • definuje konkrétní redukční opatření v souvislosti s časovým plánem • dlouhodobá strategie Joint SEAP – společný akční plán • plán pro spolek obcí • ne každá obec musí splnit požadavek snížení emisí min. o 20 % • cíl musí splnit jako celek SEAP = Sustainable Energy Action Plan

8 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Porovnání produkce emisí v regionu Mezilesí rok200520122020 emise CO 2 [t]8 6795 4594 780 úspora emisí od r. 2005-37 %45 % Cíle pro rok 2020 a srovnání s výchozím rokem 2005 a rokem 2012

9 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Základní analýza emisí (BEI)

10 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 5 obcí MAS Mezilesí SOUHRNNÁ TABULKA EMISÍ PODLE SEKTORŮ [t] rok 2005 oblast \ palivo elektřinauhlí zemní plyn dřevo/ biomasa solární panely TČCZTbenzínnaftaLPGbionaftacelkem obecní budovy350168470000----565 domácnosti4151231929414000----6778 terciární sektor548200000----550 průmysl5331300000----546 veřejné osvětlení235000000---- doprava-------0,94,10,205 Vyprodukované emise celkem8 679 tun CO 2 BEI pro výchozí rok 2005

11 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 5 obcí MAS Mezilesí SOUHRNNÁ TABULKA EMISÍ PODLE SEKTORŮ [t] rok 2012 oblast \ palivo elektřinauhlí zemní plyn dřevo/ biomasa solární panely TČ teplo/ chlad benzínnaftaLPGbionaftacelkem obecní budovy4302942000114----615 domácnosti217915712721100149----4182 terciární sektor2042000016----222 průmysl314000003----317 veřejné osvětlení118000000---- doprava------ 0,83,90,205 Vyprodukované emise celkem5 459 tun CO 2 BEI pro kontrolní rok 2012

12 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Navržená opatření do roku 2020

13 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 1.Úspory energie a obnovitelné zdroje ve veřejných budovách 2.Obměna veřejného osvětlení 3.Úspory energie v sektoru domácností – komplexní zateplení s pomocí NZÚ 4.Výměna zdrojů tepla v sektoru domácností - náhrada kotlů na uhlí NZÚ = Nová zelená úsporám Přehled oblastí navržených opatření

14 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 1.Úspora emisí CO 2 u veřejných budov pro období 2012 - 2020 opatření úspora emisí CO 2 [t] % zateplení obecních budov 530,6 změna druhu energie na vytápění (kotle na biomasu na místo uhlí a elektřiny) 710,8 celkem 1241,4

15 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER  s využitím OPŽP 2014 – 2020 nebo programu EFEKT  společný pasport VO a společný plán obměny  postupná realizace obměny  společný management (správa) VO 2. Obměna veřejného osvětlení

16 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 2. Obměna veřejného osvětlení • výměnou všech světelných zdrojů je možné ušetřit v rámci veřejného osvětlení téměř polovinu spotřeby elektřiny a emisí CO 2 [MWh][t][%] úspora 2005 - 201236200,2 potenciál úspory pro období 2012 - 2020 9051 0,6 Varianta A – se zachováním stávající doby svícení

17 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 3. Úspory energie v oblasti domácností – komplexní zateplení Odhad dosažitelné úspory, rok 2020 • při komplexním zateplení domu v nejlepším standardu je možné ušetřit až 50 % spotřeby energie RD na vytápění stav % domů se zateplením % domů s výměnou oken úspora spotřeby úspora emisí CO 2 [t] úspora emisí CO 2 [%] 20128%5%3%580,7 10 %5 %851,0 20%10%1712,0 50%25%4294,9 100%50%8579,9

18 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 4. Výměna zdrojů tepla v sektoru domácností obec počet kotlů na uhlí spotřeba [MWh] emise CO 2 [t] Chotěšice921 088396 Chroustov60741270 Kněžice1351 771644 Sloveč1231 694617 Záhornice48697254 celkem4585 9912 181 • původní stav, rok 2005 • kotle na uhlí vytápí více než 70 % domů

19 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 4. Výměna zdrojů tepla v sektoru domácností – doporučená varianta Typ nového kotle Počet vyměněných kotlů ks Na tuhá paliva s ručním přikládáním44 Na tuhá paliva s automatickým zásobníkem 44 Na biomasu (pelety, kusové dřevo)88 Celkem 176 Druh paliva Počet kotlů ks Úspora emisí % Uhlí 880,8 Biomasa 883,9 Celkem 1764,7 Celková úspora emisí CO 2 pro období 2012 – 2020 při výměně kotlů Složení vyměněných kotlů

20 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Předpokládaný průběh výměny kotlů - varianta A (bez dotací)

21 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Potenciál úspor • odhad maximálně dosažitelné úspory a odhad dosažitelné úspory emisí CO 2 pro rok 2020 (kombinace všech opatření) opatřeníúspora [t]úspora [%] 0) Do roku 20123 22037,1% 1) Úspory ve veřejných budovách1241,4% 2) Rekonstrukce VO500,6% 3) Zateplení domácností8579,9% 4) Výměna kotlů domácností1 34815,5% Celkem maximálně možné úspory5 60064,5% Celkem doporučené minimum úspor3 90044,5 %

22 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 2. Předpokládané zdroje financování

23 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER • Nová zelená úsporám • Společný program Středočeského kraje a MŽP na podporu výměny kotlů • Iniciační příspěvek z rozpočtů obcí MAS Mezilesí • OPŽP a IOP 2104 - 2020 Možné způsoby financování

24 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 3. (Společný) energetický management

25 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER • investičně nenáročný proces s cílem snižování spotřeby energie • cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství • spočívá především v pravidelném sledování a vyhodnocování spotřeby energie a následné realizaci opatření Energetický management

26 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER • monitoring – měření spotřeby energie a vody • vyhodnocování spotřeby energie • stanovování potenciálu úspor energie • návrhy opatření • vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření • porovnávání předpokládaných a skutečně dosažených úspor Základní činnosti energetického managementu

27 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER kdo měří ten řídí Energetický management

28 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER • kompletní přehled o spotřebě energie a vody • možnost porovnání spotřeby fakturované a skutečně naměřené • včasné odhalení havárií a černých odběrů • stabilizace a úspora výdajů za energii a vodu • 10 – 15 % provozních výdajů měst a obcí • díky EM lze dosáhnout úspor nákladů 5 – 25 % • podklady pro dlouhodobé plánování • zvýšení efektivity práce energ.manažera Přínosy energetického managementu

29 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER • základní nástroj EM pro města a obce, který umožňuje:  sledování spotřeby,  archivaci dat a dokumentů,  tabulkové a grafické výstupy,  inventarizaci OM,  hlídání termínů vycházejících z legislativních povinností, a další. Nástroje energetického managementu – software E-manažer

30 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 30 Přehled měřidel

31 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER 31 Přehled budov

32 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Porovnání spotřeby  Sledování, porovnávání a hlídání rozdílů

33 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Hlídání optimálního provozu budovy

34 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Hlídání optimálního provozu budovy

35 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Informace o programu Nová zelená úsporám

36 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER • podpora opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících RD • např. zateplení konstrukcí, výměna výplní stavebních otvorů Sledovaný parametr Označení jednotky A.1A.2A.3 Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění oproti stavu před realizací opatření %405060 Míra podpory z celkových způsobilých výdajů %304055 Nová zelená úsporám A. Rekonstrukce v pasivním standardu

37 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Nová zelená úsporám B. Novostavby pasivních domů • podpora výstavby nových RD s velmi nízkou energetickou náročností • formou fixní dotace na jeden RD Sledovaný parametr JednotkyB.1B.2 Měrná roční potřeba tepla na vytápění kWh/ (m 2.rok)≤ 20≤ 15 Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla -Ano …další parametry (6) Výše podpory Kč/dům400 000550 000

38 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER • podpora opatření, která zefektivňují využití energie v rodinných domech • formou fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových výdajů • výše dotace závisí, zda je v kombinaci s oblastí podpory A • výše dotace v rozmezí 15 - 100 tis. Kč • www.nzu2013.cz www.nzu2013.cz Nová zelená úsporám C. Výměna zdroje

39 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Přejeme mnoho energie do Vaší práce! T: 241 730 336 | M: 603 286 336 | E: ops@porsenna.cz www.porsennaops.cz | www.energetickymanagement.cz


Stáhnout ppt "„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" RURENER Společný Akční plán udržitelné energetiky 5 obcí MAS Mezilesí."

Podobné prezentace


Reklamy Google