Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Josef Dobeš Viktor Paggio Marek Kukrle. Historie strany VV • Vznik strany v roce 2001, necelý rok před komunálními volbami • Původní záměr- občanské sdružení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Josef Dobeš Viktor Paggio Marek Kukrle. Historie strany VV • Vznik strany v roce 2001, necelý rok před komunálními volbami • Původní záměr- občanské sdružení."— Transkript prezentace:

1 Josef Dobeš Viktor Paggio Marek Kukrle

2 Historie strany VV • Vznik strany v roce 2001, necelý rok před komunálními volbami • Původní záměr- občanské sdružení • První ideový střet : strana vs. Občanské sdružení • Komunální volby podzim 2002 – 1 mandát • Kredit VV – idea zastupitel VV bude starostou a sjednotí opozici • KDU ČSL rozbila záměr a podpořila ODS • VV konstruktivní opozice 2002-2006

3 Idea vzniku VV • Komunální strana • Opozice oproti ODS • Alternativa ODS • Kooperace s občanskými sdruženími • Informování občanů „co se v radničním tisku nedozví“ • Poradenství pro občany, hluková linka, pravidelná setkávání zastupitele s občany • Ombudsman Prahy 1

4 Časopis VV • Strategie od samého začátku VV – mít s.r.o. • Časopis:podnikatelský záměr, podpora strany • VV dodávají zajímavý obsah,témata, časopis poskytuje prostor • Časopis stojí a padá s inzercí • Obtížné začátky:VV v opozici,velká odvaha inzerentů • Vůči inzerentům-odveta radnice

5 Vývoj vydávání časopisu • V roce 2002 pouze tři čísla • 2003-2004 kvartální čísla • 2005 vstup nových investorů, profesionalizace časopisu,systematické shánění inzerce • Od roku 2005 měsíčník na Praze 1 • 2007 časopis vychází na Praze 5 a v Černošicích • 2009 celorepubliková čísla před volbami do EU • Podzim 2009-doposud vkládky do novin,občasník celá ČR • Podzim 2009 Pražan-celá Praha

6 Rozmach politické strany VV • Komunální volby v Praze 1 na podzim 2006 – historický úspěch • 21 %, 9 zastupitelů- 2.nejsilnější strana • 2008 senátní volby na P1 (M.J.Stránský) a na P5 (M.Hakenová) - 3.místo, těsný nepostup do 2.kola • Červen 2009 volby do EU 2,4% • Současné průzkumy : Praha 15%, Praha 1 38%, celá ČR 7-9% • Účast ve speciálech OVM (Karlovarský 8%, Liberecký 6,5%, Pardubický 8,8%, Vysočina 8%, Hradecký 8,5%, Plzeňský 9%)

7 Přímá volba • VV-strana přímé demokracie • Volba předseda strany (8000 voličů-Véčkařů • Volba přes internet či telefon • Volba krajských lídrů do PS • Nominují Véčkaři v krajích • Nominace schvaluje Rada VV • Notářsky ověřená volba • Audit a kontrola Véčkařů • Potvrzení přímé volby Grémiem VV

8 Aktuální informace o VV  POČET ČLENŮ: 1.130  POČET KLUBŮ: 137  POČET ČEKATELŮ: 1.460  VÉČKAŘI: 17.050 AKTUÁLNÍ STAV PREFERENCÍ : Preference dle FACTUM INVENIO: 7,8 % Preference dle CVVM: 7 % Preference dle STEM: 7 % Preference dle SANEP: 5,8 %

9 Členství ve Věcech Veřejných • Jak se stát členem? • Čekací doba ? • Podmínky přijetí,důvody k zamítnutí členství,…? • Zapojení do stávajícího klubu • Vznik nového klubu • Fungování klubu

10 Orgány strany a jejich ůlohy • Konference • Rada • Gremium • Předseda strany • Výkonný místopředseda • Místopředsedové strany • Krajští lídři • Inspektor • Rozhodčí komise • Odborné komise

11 Etický kodex

12 12 Financování kampaně v roce 2009 Příjmy (v milionech Kč) Drobní dárci1,6 Členové KAP (Klub angažovaných podnikatelů)9,4 příspěvky za volby do EP1,7 celkem příjmy12,7 Výdaje (v milionech Kč) akce (konference VV + OF 09)1,1 road show + reklamní předměty1,8 inzerce v tisku10 billboardy, zelená linka, výzkumy, TV spot5,6 provoz0,4 celkem výdaje18,9 rozdíl splátkové kalendáře-6,2

13 13 Členové KAP Michal Babák- daňové poradenství. Předseda dozorčí rady Nadace Archa Chantal na pomoc dětem. - kandidát do PS v Jihomoravském kraji JUDr. Vít Bárta - úspěšný podnikatel, manažer kampaně VV, přednáší na Policejní akademii ČR, Akademii VV. - kandidát do PS v Praze Ing. Kamil Jankovský – podnikatel ve farmacii a zdravotnictví - kandidát do PS v Praze JUDr. Lukáš Semerák – developer, působící na Ostravsku, do PS nekandiduje

14 14 Kandidatura sponzorů VV  Ve všech stranách kandidují lidé, kteří přispívají na kampaň. Jedině VV ale mají mechanismy jak zabránit, aby sponzoři stranu neovládli.  Členové KAP dávají Věcem veřejným každý 2,5 mil. Kč, tři z nich kandidují do PS  POTVRZENÍ KANDIDATURY - XI. konference Věcí veřejných v Brně 11. dubna 2010  ETICKÝ KODEX – článek čtvrtý: „Členové Věcí veřejných se tímto zavazují nepodpořit svým hlasováním přidělení veřejné zakázky jakékoli obchodní společnosti personálně propojené se členem Věcí veřejných, či obchodním společnostem, které jsou sponzory politické strany Věci veřejné.“

15 Politický program • Funkce směrem k veřejnosti / směrem dovnitř

16 Co je to politický program? • 40 stran textu – kapitoly ekonomika, školství, doprava … • 20 stran textu – jenom 2 kapitoly: protikorupční program a ekonomika • 1 stránka A4 s programovým desaterem a fotografií předsedy strany • Leták se třemi slovy: Tradice, Odpovědnost, Prosperita • Leták s fotografií předsedy strany

17 Potřebujeme politický program? OBSAH vs. FORMA Fakt: lidé nečtou plné verze programu. Fakt: lidi ovlivníš emocemi, marketingem.

18 Potřebujeme politický program? OBSAH vs. FORMA

19 Politický program VV • Plná verze bude představena na konferenci 11.4. 2010 • Priority: – BOJ PROTI KORUPCI – ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A KONEC ZADLUŽOVÁNÍ – ZDRAVOTNICKÁ REFORMA – DŮCHODOVÁ REFORMA – ZMĚNY VE VYPLÁCENÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK (SYSTÉM 4+2)

20 Tvorba politického programu VV 2 hlavní zdroje poznatků pro tvorbu programu: • Odborné komise • Internetová referenda

21 Jak to funguje KOMISE EKONOMIKA KOMISE ŠKOLSTVÍ KOMISE ZDRAVOTNICTVÍ PROTIKORUPČNÍ KOMISE VÉČKAŘI (REFERENDA) ZÁKLADNÍ TEXT NEZÁVISLÍ ODBORNÍ CI PROGRAM

22 Jak dostat program k lidem?

23 Forma politického programu • Tradiční tisk • Video • Komiks • Další formy

24 Přímá demokracie • „Kvalita zastupitelské demokracie se odvíjí od kvality politických zástupců.“ • ČR: příliš velký vliv stranických sekretariátů na chod státu i všech úrovní samosprávy • VV: přímá demokracie – Přímá volba zástupců – referenda

25 Přímá demokracie • Budeme prosazovat ústavní zákon o referendu. • Zjednodušíme možnost iniciovat referendum občany. • Jsme pro přímo voleného prezidenta i pro přímou volbu hejtmanů a starostů. • Prosadíme změnu současného volebního zákona do Poslanecké sněmovny, který porušuje pravidlo o rovnosti hlasů. Budeme požadovat změnu směrem k větší osobní odpovědnosti politiků. • Na základě změny současného systému se zasadíme o možnost odvolatelnosti politiků.

26 Přímá volba starostů • Různé modely v zahraničí (Švýcarsko, USA, Slovensko) • Zvolení – odvolání • Výhody přímé volby – Jasná osobní odpovědnost – Vazba na region – Odvolatelnost – Lepší informovanost voličů

27 Slovensko • Slovensko (Zákon č. 396/1990 Sb. o obecnom zriadení) – starosta je silná figura – nejvyšším výkonným orgánem obce – svolává a vede schůzky obecního zastupitelstva – „môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.“ • sejde-li se petice s 30% podpisů oprávněných voličů musí zastupitelstvo vyvolat referendum o jeho odvolání

28 Referenda (národní úroveň) – obecné dělení • Referendum ante lege / post lege • Vyhlášení: referendum fakultativní / obligatorní (mandatorní) • Výsledek: referendum závazné / poradní

29 Referenda – situace v ČR • Nyní existuje jen prováděcí zákon o místním referendu. • Chybí zákon o krajském referendu a zákon o obecném referendu • Článek 21 Listiny základních práv a svobod: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“

30 Věci veřejné a nová média 18-30 let •Internet •Sociální sítě •Mobilní služby 30-60 let •Časopis VV •Internet •Sociální sítě •Mobilní služby •Program (tištěná verze) 60 a více let •Časopis VV •Program (tištěná verze) •Telefon

31 Véčkař • Požadavky: – 18 let – není členem jiné politické strany – ověří se přes SMS • Pravomoci: – Podílí se na tvorbě programu hlasováním v referendech – Volí předsedu – Volí krajské lídry – Volí lídry kandidátek do komunálních voleb ve velkých městech

32 Web Věcí veřejných

33 www.veciverejne.cz • 3 úrovně: celostátní, krajská, místní organizace • Zásady web 2.0 • Pestrost: obrázky, články, videa, referenda

34 Sociální sítě • Youtube – VVTV • Facebook – 3. největší skupina po ODS a TOP09 • Twitter • Lidé.cz

35 Hry

36 Virální videa • Nápad • Provokace • Nápad + Provokace = Řetězení

37 Virální videa 1. krok: 5 2. krok: 25 … 6. Krok: 15625 atd.

38 Obama • Vzor: Obamova kampaň • Spojení klasických nástrojů a nových médií • Poprvé naplno využity sociální sítě

39 Výzva Máte nápad, jak prezentovat Věci veřejné na internetu? Námět na video? Na hru? Pište na v.paggio@veciverejne.cz.


Stáhnout ppt "Josef Dobeš Viktor Paggio Marek Kukrle. Historie strany VV • Vznik strany v roce 2001, necelý rok před komunálními volbami • Původní záměr- občanské sdružení."

Podobné prezentace


Reklamy Google