Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do programu reformy společnosti Za Občanský monitoring Mgr. Vítězslav Praks, PhD. Zastupitel – Průhonice, Středočeský kraj Tel 606 577 286 Skype:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do programu reformy společnosti Za Občanský monitoring Mgr. Vítězslav Praks, PhD. Zastupitel – Průhonice, Středočeský kraj Tel 606 577 286 Skype:"— Transkript prezentace:

1 Úvod do programu reformy společnosti Za Občanský monitoring Mgr. Vítězslav Praks, PhD. Zastupitel – Průhonice, Středočeský kraj Tel 606 577 286 Skype: xvitap Úvod do programu reformy společnosti

2 Co je program? • Program u stávajících politických zřetelně chybí – je nahrazován PR hesly. • Zvolený politik přitom rozhoduje v rámci mandátu za občany o všech oblastech. (Komplexně) • Neexistence programu je projevem nepřipravenosti nebo nezájmu o danou oblast.

3 Jak připravovat program? • Nevymýšlet na zelené louce • Studovat • Kopírovat • Překládat • Adaptovat • Spolupracovat

4 Vize Moderní, svobodná, prosperující znalostní společnost. Společnost budoucí.

5 Mise Bez špičkové vědy, bez fungujícího školství, bez fungujících knihoven, kulturních institucí, infrastruktury, energetiky a dopravy, bez fungující justice, garantující férovou společnost a mírové řešení sporů, bez fungujícího sociálního programu, bez ekologického a ekonomicky únosného řízení státu, stejně jako bez zlomení restriktivního kopírovacího monopolu, bez vzdělaných a kulturních lidí na všech úrovních, cíle nedosáhneme.

6 Nejbohatší státy Nejbohatší a nejúspěšnější státy nejsou ty, které mají největší množství přírodních nebo lidských zdrojů. Nejbohatší a nejúspěšnější státy jsou státy, v nichž funguje dobře veřejná infrastruktura (justice, školy, nemocnice, knihovny…). Společnost fungující, společnosti schopné mírového řešení sporů na všech úrovních.

7 Nejchudší státy Nejchudší a nejméně úspěšné státy mají jedno společné: Nic tam nefunguje. Mají úplně zničenou veřejnou infrastrukturu. Nefungují školy, doprava, veřejná správa, neexistuje možnost mírového řešení sporů. Nic nefunguje, celá společnost je ochromena spory a paty – a nic se s tím nedá dělat.

8 Kterou cestou se vydá ČR? … záleží na nás…

9 Jak na komplexní reformu společnosti? … sami tedy vidíte, že je třeba změnit prakticky všechno. Rozvrhněme si tedy toto „všechno“ do dílčích oblastí…

10 Oblasti programu • Politická reforma • Informace bez bariér • Kvalitní lidský život – kultura • Ekologicky únosné řízení státu • Ekonomicky únosné řízení státu • Racionální sociální politika

11 Politická reforma • Umožnit občanům připomínkovat návrhy zákonů, jak je to obvyklé v severských zemích. • Zavést povinné standardy pro publikaci veřejných informací tak, aby bylo možné je souhrnně a automatizovaně zpracovávat a analyzovat. • Všechna výběrová řízení na internet. (Toto již úspěšně funguje na Slovensku). • Egovernment (ePoslanecká sněmovna, eSenát. Informatizací zlevnit, ale hlavně zefektivnit práci těchto institucí). • Rozšířit objem povinně zveřejňovaných informací. • Zrušit akcie na doručitele. (Některé věci by měly být prostě zakázané). • Zavést nové informační povinnosti pro firmy ucházející se o veřejné zakázky. • Obnovit práva občanů a občanských sdružení, jež byla posledními novelami různých zákonů salámovou metodou omezena. • Podpora elektronických voleb. (S využitím obecních úřadů a pošt). • Podpora elektronických petic • Přímá volba prezidenta • Snížit kvorum potřebné pro politické strany pro vstup do parlamentu na 3% • Omezit imunitu poslanců, senátorů, soudců na úroveň obvyklou v západní Evropě. Stávající doživotní imunita není obvyklá ani v afrických státech.

12 Informace bez bariér • Zabránit možnosti globálního (celý stát) i lokálního (jednotlivec) vypínání přístupu k internetu. • Zrušit náhubkový zákon. (Tiskový zákon) • Modernizace knihoven (podpora digitalizace). • Zabránit hloupnutí české společnosti – viz dále: • Elektronizace škol (do všech škol čtečky) – Děti nezískají informační gramotnost, pokud nebudou s moderními technologiemi denně pracovat! • Napojit i poslední školu v obci na informační zdroje (databáze) – začlenění využívání těchto zdrojů do osnov. • Vzdělání bez bariér. Je zájmem státu, společnosti i každého jednoho člověka, aby každý člen společnosti získal nejlepší možné vzdělání. Odstranit všechny překážky. Zavádění umělých překážek – poplatky a školné je nepřípustné! Ne překážky – podpora! • Snížit DPH u knih, časopisů – papírových i elekronických. • Provést reformu základního a středního školství dle doporučení McKensey. • Podporovat špičkovou českou vědu (Vysoké školy i AV) – to jsou centra vzdělanosti a vědění, jež nám umožní dostat se jako společnost nahoru.

13 Kvalitní lidský život – kultura • Kvalitní život? Kulturní život! • Chceme podporovat kulturu – historickou i současnou. • V našem programu má zásadní význam podpora galerií, muzeí, divadel, festivalů, kin. • Svobodný youtube je stejně zásadní hodnotou, hodnou ochrany, jako např. některá cenná historická památka

14 Ekologicky únosné řízení státu • Prevence vzniku odpadů. • U odpadů, jež už vznikly, podpora recyklace. • Zabránit nesmyslným kácení stromů a huntování krajiny. • Smysluplný (nikoliv smyslů zbavený) urbanismus. • Legislativní změny – zabránit všemocnosti developerů, jimž byla vydána naše země a naše města zcela napospas. • Zabránit fragmentaci krajiny a ničení orné půdy. • Chceme-li přírodu chránit, potřebujeme mít dokonalou evidenci o všech objektech, jež je třeba chránit - podpora ekologických databází. • Využít nezaměstnaných pro ekologické práce (čistá města a obce, monitoring ochrany přírody). • Podpora veřejné dopravy (proč je jízda vlakem mnohem dražší než jízda autem?). • V městech veřejná doprava zdarma (Spočítejte si kolik desítek let mohli pražané jezdit zdarma za cenu jediného projektu Opencard? Spočítejte si, kolik nákladů by odpadlo v případě dopravy zdarma… turnikety, prodejny jízdenek, revizoři…) • Podpora cyklodopravy – viz příklad Londýna, kde je cyklodoprava dokonce ziskovým projektem!

15 Ekonomicky únosné řízení státu • Omezit zakázky všech složek státního aparátu (ročně činí objem zakázek cca 800 mld kč. To je téměř 3x více než činí kompletně důchody! Stačí se podívat na několik příkladů státních zakázek – téměř vždy se jedná o předražené, velmi často i o zcela zbytečné výdaje! • Zdanit hazard, jak je to obvyklé v zahraničí. (Cca 100 Mld ročně). • Zdanit pojištění a kapitálové operace. (Rovněž objemy stovky miliard ročně). • Trestní zákoník zná trest konfiskace věcí a propadnutí majetku. Proč není tento trest využíván pro případy defraudace, korupce? • „Rodinné zlato a stříbro“ by mělo zůstat v majetku ČR a být zdrojem příjmů pro rozpočet – zastavit prodej nejcennějšího státního majetku! • Podpora exportu? Především zlevnit poštu do zahraničí! Proč je balík poslaný na Slovensko dražší než příchozí balík z Činy? – To je blokace, resp. likvidace přirozeného českého exportu… • Ekologické daně (viz prevence vzniku odpadů). – Chce někdo vyrábět prodávat, kupovat neekologické výrobky? Nechť jsou zatíženy speciální daní, jež pokryje náklady společnosti na likvidaci ekologických, surovinových následků výroby tohoto produktu… - Ekologické daně jsou fungujícím konceptem v zahraničních ekonomikách. • Zdaňovat spotřebu, nikoliv lidskou práci – spotřebu je nutné zdaňovat selektivně dle typu spotřeby (negativní spotřeba: alkohol, hazard musí být v jiné sazbě než spotřeba základní: jídlo, knihy, léky. • Zabránit rozkrádání státního majetku (viz politická reforma). • Reformovat státní správu informatizací a důslednou propagací egovernmentu. • Zredukovat státní správu (jen samotná ministerstva zaměstnávají 20.000 zaměstnanců).

16 Racionální sociální politika Přirozená lidská solidarita!

17 Racionální sociální politika • „Člověk člověku vlkem?“ • „Každý za svoje?“ • To není sociální program, nýbrž jeho popření. • Ostatně ani vlci nemají tak krutou sociální politiku, jakou realizuje vláda (praktická likvidace mateřské, krácení invalidních důchodů). • I vlčí smečka se stará o starší, zraněné, postižené vlčí jedince. • A není to ekonomicky nemožné: Celkové výdaje na sociální dávky tvoří nyní necelé procento výdajů státního rozpočtu. • Neexistoval nikdy v historii stát, který by zkrachoval v důsledku péče o staré, nemocné či postižené. – Státní bankroty mají zcela jiné příčiny a důvody! Je jím korupce. • Máme-li zůstat lidmi, nesmíme opustit postižené, nemocné, staré lidi, ženy na mateřské, děti – v nouzi. • Dítě se má rodit už s dluhem? Dluh má narůst během školních let do výše, kterou bude člověk až do smrti splácet? Tomuto konceptu zabráníme. • Sociální reforma: Garantem výplat musí být stát. Zabráníme privatizaci důchodového systému! (Tj. převedení důchodového systému ze státu na třetí osoby). • Zdravotní reforma: Bezplatná péče je ústavní právo. Zabráníme demontáži veřejného zdravotního systému. Zajistit bezplatnou zdravotní péči pro každého je zájmem individuálním i veřejným a je to jeden z hlavních úkolů státu. • Zabráníme rušení povinného očkování. (Víte, že ODS tiše prosadila zrušení očkování proti TBC? Víte jaká je nakažlivost TBC? Tipněte si jakou šanci neonemocnět má zdravý jedinec, který nastoupí do tramvaje, v níž jede nemocný s TBC a jede s ním jednu zastávku? Nulovou. Má úplnou jistotu, že se nakazí.


Stáhnout ppt "Úvod do programu reformy společnosti Za Občanský monitoring Mgr. Vítězslav Praks, PhD. Zastupitel – Průhonice, Středočeský kraj Tel 606 577 286 Skype:"

Podobné prezentace


Reklamy Google