Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vytvořeno za podpory grantu: CZ.2.17/3.1.00/32121 Dana Fialová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vytvořeno za podpory grantu: CZ.2.17/3.1.00/32121 Dana Fialová."— Transkript prezentace:

1 CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vytvořeno za podpory grantu: CZ.2.17/3.1.00/32121 Dana Fialová

2 Cestovní ruch = turismus • Z ekonomického hlediska – hospodářské odvětví patřící do služeb • Z geografického – pobyt a pohyb osob mimo jejich obvyklé prostředí (kratší než 1 rok) • Ze společenského – uspokojování lidských potřeb (odpočinek, poznání, …) • Z ekologického – jev, který má dopady na území, jeho přírodní a celé životní prostředí

3 Typy cestovního ruchu • Formy – podle motivace účastníků (co v rámci cestovního ruchu uskutečňují za činnosti): rekreační, poznávací….. • Druhy – podle různých kritérií: délku, období, místa pobytu, počtu účastníků….

4

5 Mezinárodní cestovní ruch, zimní, sportovní…

6 Geografie cestovního ruchu Geografie – zkoumá strukturu a interakci přírodních, společenských a ekonomických jevů v prostoru a čase • Zákonitosti prostorových aspektů interakce mezi cestovním ruchem (rekreací) na straně jedné a krajinou na straně druhé • Zákonitosti a faktické rozmístění cestovního ruchu v oblastech různé hierarchie (světadíly, oblasti, státy, region, destinace…) • Studuje činitele rozvoje cestovního ruchu obecně a v konkrétních regionech a lokalitách • Analyzuje vliv cestovního ruchu na změny ve struktuře a rozmístění hospodářství v oblastech jeho realizace • Vyhodnocuje oblasti a lokality z hlediska možných a vhodných forem CR s ohledem na přírodní, kulturní a společenské podmínky, ochranu životního prostředí a hospodářský rozvoj

7 Tři základní pilíře Cestovní ruch ekonomickýenvironmentálnísociokulturní

8 Co převáží? ZiskyZtráty spokojenost účastníků zachování zdravého prostředí finance 1 2 3

9 Ekonomický pilíř • Cestovní ruch patří mezi nejvýznamnější ekonomická odvětví (řadí se za průmysl ropný, automobilový, farmaceutický a za bankovní sektor) • Existují státy (např. některé ostrovní) a regiony (pobřeží teplých moří), které jsou na cestovním ruchu ekonomicky naprosto závislé • Cestovní ruch má tzv. multiplikační efekt

10 Multiplikační efekt Cestovní ruch generuje ekonomické zisky (mohou nastat i ztráty) nejen ve vlastním odvětví, které představují např: ubytovací zařízení stravovací zařízení cestovní kanceláře dopravci atraktivity (památky, zábavní parky…). Ale díky jeho existenci mají zisky i odvětví, která poskytují výrobky a služby, které účastníci cestovního ruchu prostřednictvím výše uvedených zařízení a služeb spotřebovávají. Také díky turistům mohou v destinacích existovat i služby, jimž by pouhý počet rezidentů neumožňoval vznik a ziskový pozor.

11 Multiplikační efekt ubytovacího zařízení Ubytovací zařízení StavebnictvíDoprava Těžba surovin atd. Výroba nábytku Těžba dřeva Textilní výroba atd.Školství Chemický průmysl atd.

12 Pětihvězdičkový hotel na portugalském pobřeží situovaný na okraji rybářského městečka

13 Multiplikační efekt stravovacího zařízení Stravovací zařízení Sklářský a keramický průmysl DopravaTěžba surovinatd. Výroba nábytku Těžba dřevaTextilní výrobaZemědělství Chemický průmysl strojírenstvíatd.Školství Potravinářský průmysl zemědělstvíVýroba hnojivatd.

14 Salonek připravený pro snídani v typickém japonském ubytovacím zařízení tzv. ryokanu

15 Multiplikační efekt cestovních kanceláří Cestovní kancelář Papírenský průmysl DopravaTěžba dřevaFotografové Výroba upomínkových předmětů Keramický průmysl Textilní výroba atd.ŠkolstvíDopravci Automobilový průmysl Hutnický průmysl Těžba a zpracování surovin Těžba, zpracování a doprava ropyatd.Pojištovnictví

16 Multiplikační efekt atraktivit cestovního ruchu Atraktivity cestovního ruchu Výroba elektrické energie DopravaTěžba surovinatd. Výroba technických zařízení Strojírenství Výpočetní technika atd.ŚkolstvíRestaurátorstvíatd.

17 Zpívající fontána v Mariánských Lázních

18 Ekonomické přínosy • Zvýšení zaměstnanosti • Tržby od turistů a návštěvníků • Daň z nemovitosti • Daň z příjmu právnických a fyzických osob a jejich lokace do lokality, kde se cestovní ruch uskutečňuje

19 Ekonomické ztráty • Sezónní zaměstnanost/nezaměstnanost • Nevyužitá kapacita zařízení • Turisté realizují cestovní ruch mimo sledované území • S cestovním ruchem je často spojena tzv. „šedá ekonomika“ (např. zaměstnanci ani zaměstnavatelé neplatí daně, pojištění…)

20 Environmentální pilíř • Zachování případně zkvalitnění životního prostředí • Rizika přeplnění turistických cílů návštěvníky • Vliv na ekosystém: zavlečení cizorodých rostlin při budování turistických resortů významné navýšení spotřeby energií, vody a tvorby odpadů ohrožení fauny a flóry v jejím přírodním prostředí

21 Přínosy cestovního ruchu životnímu prostředí • Rekultivace nevyužitých ploch (např. výstavba golfových hřišť na výsypkách, v zátopovém pásu…) • Finanční prostředky získané cestovním ruchem bývají využity na obnovu památek, ochranu přírody • Výchova místních obyvatel k ochraně prostředí, které láká návštěvníky

22 Příklady ztrát způsobených cestovním ruchem životnímu prostředí • Nadměrná spotřeba vody na golfových hřištích, při zavlažování a využívání bazénů v turistických resortech • Rušení fauny v době hnízdění a páření • Zvyšování eroze – horolezectví na pískovcích, cyklistika a pohyb mimo vyznačené trasy • Lov a sběr ohrožených druhů • Znečištění dopravními prostředky (především leteckou dopravou), ale i drobnými odpadky kolem turistických stezek

23 Turistická past Vhodné podmínky pro cestovní ruch Neřízený rozvoj a nadměrný cestovní ruch Cestovní ruch ničí předpoklady pro svou vlastní existenci

24 Turistifikace • Původní funkce - obytná, obslužná, produkční je nahrazována funkcí turistickou např. zemědělská plocha je zastavěna či přeměněna na turistické atraktivity, provozovny služeb pro rezidenty jsou nahrazeny službami pro turisty, prodejny místo zboží denní potřeby prodávají upomínkové předměty

25 Sociokulturní pilíř • Jedná se o vzájemné ovlivňování rezidentů a turistů • Turisté přijíždí za poznáním nového, za odpočinkem, vzděláním, ale přivážejí si sebou své kulturní návyky a mají jisté představy, které se nemusí shodovat se zvyky domácího obyvatelstva • Mezi turisty a rezidenty často bývají velké rozdíly jak ekonomické, tak kulturní a navzájem se obě skupin ovlivňují jak pozitivně tak negativně

26 Vztah rezidentů a turistů (Doxeyho iritační index) euforieapatieznechuceníantagonismus

27 Turistická inflace • V lokalitách, kde se koncentrují turisté a návštěvníci stoupají ceny nejzákladnějšího zboží i několikanásobně. • Obdobně i v turistické sezóně jsou ceny vyšší

28 Předvádění (Inscenizace) • Tradiční zvyky a obyčeje jsou turistům předváděny např. v jiném místě a v jinou dobu než je obvyklé, vytrácí se tak autenticita. • Jsou komerčně předváděny rituály, které mohou být pro původní obyvatelstvo posvátné a dochází tak k jejich zneuctění • Nahrazení tradičních výrobků hromadně vyráběnými suvenýry nevalné kvality dováženými odjinud

29 Příklady z Prahy a okolí • Královská cesta v Praze • Cyklostezka v Praze podél Vltavy • Golfové hřiště na Karlštejně • Druhé bydlení v údolí Sázavy

30 Královská cesta v Praze Přínosy • Ekonomické zisky • Oprava památek • Nová pracovní místa Ztráty • Turistifikace • Turistická inflace • Inscenizace • Turistická past http://www.kralovskacesta.cz/cs/texty/praha.html

31 Turistifikace na Královské cestě

32 Cyklostezka v Praze podél Vltavy Přínosy • Zpřístupnění environmentálně hodnotných míst • Podpora aktivního rekreačního sportování Ztráty • Konflikt různého typu uživatelů (chodci, cyklisté in-line bruslaři) • Turistická inflace http://www.prazskecyklostezky.cz/Default.aspx http://maps.google.cz/maps?hl=cs&rlz=1T4ADSA_csCZ404CZ404&tab=wl

33 Golfové hřiště Karlštejn Přínosy • Rekultivace ladem ležícího území • Nová pracovní místa Ztráty • Nadměrné použití hnojiv • Energeticky náročné zavlažování • Prostupné jen pro určitou skupinu osob http://www.golfova-hriste.cz/ http://www.karlstejn-golf.cz/

34 Druhé bydlení v údolí Sázavy Přínosy • Rekreační vyžití městské populace • Zavedení inovací v odpadovém hospodářství • Postupný vznik jedné společné komunity Ztráty • Přelidnění v letní sezóně a o víkendech • Zavlečení nepůvodní flóry • Možné konflikty mezi rezidenty a rekreanty http://www.turistika.cz/fotogalerie/43853/podzimni-posazavskou-stezkou

35 Český Krumlov Přínosy • Ekonomické zisky • Oprava památek • Nová pracovní místa Ztráty • Turistifikace • Turistická inflace • Inscenizace • Turistická past http://www.unesco-czech.cz/cesky-krumlov/virtualni-prohlidka/

36 Podblanicko • Pomalý a šetrný rozvoj cestovního ruchu • Ideální místo pro cykloturistiku, pěší turistiku, pohyb ve volné přírodě • Minimálně navštěvovaná místa srovnatelná svou kvalitou s mnohem známějšími ale ohroženějšími http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=2035&streamtype=WH

37 Krkonoše • Co je hlavním cílem turistů? • Prohlédněte si Pec pod Sněžkou a Špindlerův MlýnPec pod Sněžkou Špindlerův Mlýn • Co se vám líbí a co ne? Z jakého důvodu? • Jak byste to udělali jinak?

38 Ještě jednou Krkonoše – Harrachov

39 Lipensko • Destinace letního i zimního cestovního ruchu • Pravý břeh versus levý • Rizikové povětrnostní podmínky • Plavky, loď, kolo, pohorky, lyže, brusle a to není všechno… http://www.lipensko.org/lipno-virtualni-prohlidky/index.php

40 Ohrožené Machu Picchu • Nejvýznamnější památka Latinské Ameriky • Turistifikace • Nutnost řízení návštěvnosti • Ohrožení autentičnosti http://www.youtube.com/watch?v=yJX7qVvWNe0&feature=related http://www.mp360.com/index_eng.php

41 Kololoď • Poznávací a rekreační cestovní ruch na Jadranu • Aktivní sportovní cestovní ruch na kole • Využití místních produktů http://www.geotour.cz/seakl.html

42 Přímořská letoviska nejen v Řecku • Fáze vývoje letoviska tzv. životní cyklus destinace: objevení, vtažení, rozvoj, konsolidace, stagnace, poststagnace • Typy návštěvníků podle potřeb (způsob dopravy, typ ubytování, organizace času) a chování (přizpůsobení se místním podmínkám, požadování standartů z místa původu návštěvníka…): alocentrik, midcentrik, psychocentrik

43 Palácový a chrámový komplex Angkor • Hledání kompromisu mezi zachováním finančního zisku z cestovního ruchu pro jednu z nejchudších zemí a záchranou světového unikátu • Neúnosný nárůst počtu turistů • Nárůst spotřeby vody ohrožuje památku http://www.youtube.com/watch?v=WbKJKL4EJOo http://www.youtube.com/watch?v=2dBwMsfse1I&feature=related

44 Stolová hora Roraima • Posvátná indiánská hora v jihovýchodní Venezuele • Zapojení místních obyvatel do cestovního ruchu • Regulace počtu návštěvníků • Minimalizace environmántálních a socio- kulturních dopadů http://www.pbase.com/mr2c280/sa_venezuela9&page=all


Stáhnout ppt "CENA ZA CESTOVNÍ RUCH: PŘÍNOSY VERSUS ZTRÁTY Vytvořeno za podpory grantu: CZ.2.17/3.1.00/32121 Dana Fialová."

Podobné prezentace


Reklamy Google