Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady zavedení IS ORG do života

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady zavedení IS ORG do života"— Transkript prezentace:

1 Dopady zavedení IS ORG do života
Ing. Eva Vrbová ředitelka Odboru základních identifikátorů Hradec Králové 2. – 1

2 Agenda Postavení informačního systému ORG
Aktuální problematika zavedení AIFO do praxe Principy odvození ZIFO a AIFO Bezpečnost na prvním místě Řešitel IS ORG ORG je připraven na ověřovací provoz 2

3 Informační systém ORG Je specifický informační systém ZR
Generuje a přiděluje identifikátory ZIFO, AIFO a vede jejich evidenci Je jediným místem, které umí provázat AIFO jedné a téže fyzické osoby v různých agendách Komunikuje s okolím výhradně a pouze jen prostřednictvím ISZR Oprávnění pro přístup ke službám ORG je řešeno centrálně na úrovni ISZR a RPP 3

4 K čemu vlastně AIFO slouží?
AIFO je bezvýznamový identifikátor fyzické osoby v agendě AIFO je v podstatě „klíčem“ pro sdílení dat mezi ZR a AIS v prostředí eGovernmentu Předávaná data není možní bez znalosti vazeb mezi AIFO jedné osoby propojovat AIFO chrání před neoprávněným sdružováním dat charakteru osobních údajů 4

5 K čemu vlastně AIFO slouží?
Zavedení AIFO neovlivní užití stávajících identifikátorů: RČ, číslo pojištěnce … AIFO se může za života fyzické osoby v odůvodněných případech měnit AIFO = vícenásobná digitální identita občana 5

6 Jak je matice AIFO používána?
Sestavní odpovědi pro agendu DP A,B,C,M,T 1980 7 Ověř číslo ŘP pro fyzickou osobu, jejíž AIFODP je: ISZR 1 2 6 Nalezení požad. údajů pro AIFOŘP Autentizace agendy/role v RPP 3 5 Přelož AIFODP na AIFOŘP Dotaz na údaj pro AIFOŘP Agenda řidičských průkazů Agenda dopravních přestupků ORG Vyhledání v matici 4 ZIFO AIFO agenda 1 AIFO agenda 2 AIFO agenda n 6

7 Matice AIFO v praxi 1 agenda v jednom AIS = ideální stav
1 agenda provozována více AIS = realita „n“ agend v jednom AIS pozor na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, §5 odst. 1 písm. h): „nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům“ 7

8 Jak AIS takové AIFO obdrží?
AIS iniciuje vyhledání osoby v ROB 2. Nalezené AIFOROB je převedeno prostřednictvím ORG na AIFOAIS 3. Dále komunikuje AIS se systémem ZR již jen prostřednictvím přiděleného AIFO 8

9 Speciální případy AIFO
V důsledku zjištěných chyb v evidenci fyzických osob v agendě primárního editora může dojít k: SLOUČENÍ OSOBY ROZDĚLENÍ OSOBY ZRUŠENÍ OSOBY Stávající ZIFO a příslušná AIFO jsou zneplatněna (nelze je dále používat) Jsou vygenerována nová ZIFO & AIFO O změnách je AIS informován notifikačními službami 9

10 Jak bude AIS aktualizovat data?
Aktualizace prostřednictvím notifikací AIS musí přihlásit v ORG AIFO k odběru notifikací AIS volá notifikační služby „robCtiZmeny“ nebo „orgCtiZmenyAIFO“ AIS obdrží selektivní seznam AIFO,u kterých došlo ke změně AIS pomocí služby ROB „robCtiAIFO“ získá aktuální referenční údaj, který použije pro aktualizaci své evidence 10

11 Principy odvození ZIFO
ZIFO je generováno jako náhodný řetězec požadované délky pomocí generátoru náhodných čísel v HSM, který pracuje na principu fyzikálních jevů ZIFO je navrženo v dostatečné délce, aby nebyla možná jeho zpětná rekonstrukce z AIFO 11

12 Principy odvození ZIFO
ZIFO je složeno ze 2 samostatných, avšak vzájemně a nezaměnitelně propojených částí ZIFO-A ZIFO-B ZIFO bez kontrolních mechanismů: ZIFO-A (128 b) ZIFO-B ( b) ZIFO = (ZIFO-A ǁ ZIFO-B) = b. 12

13 Principy odvození ZIFO
Prvky pro zajištění integrity ZIFO SHA-2 AES ZIFO-A Kontr. část ZIFO-A ZIFO-B Kontr. část ZIFO-B Kontr.část párového ZIFO-A AES 128 b. 32 b. b. 32 b. 256 b. Integrita vazby mezi částmi ZIFO ZIFO-A 128 b. Kontr. část ZIFO-A 32 b. ZIFO-B b. Kontr. část ZIFO-B 256 b. Kontr.část párového AES SHODA 13

14 Principy odvození AIFO
Odvození AIFO probíhá v HSM Algoritmus odvození AIFO vyžívá posloupnosti 3 standardních kryptografických funkcí Ztráta certifikace (všeobecné věrohodnosti) jedné z funkcí bezprostředně neohrožuje věrohodnost AIFO Úprava algoritmu odvození AIFO při ztrátě certifikace některé z kryptografických funkcí a výměna AIFO v agendách je potřebná, nikoliv bezprostředně nutná Implementaci úprav lze provádět postupně a plánovitě (v horizontu např. 1 až 2 let) 14

15 Principy odvození AIFO
Vstupní data: Kryptografické operace: ZIFO-A, ZIFO-B Odvodit AIFO ALFA (SHA-2) Verze algoritmu odvození VA α KLÍČE Alias klíčů β BETA (AES) Parametry: KA, PVA Uložení AIFO v DB γ GAMA (SHA-2) HSM AIFO DELTA LEGENDA: KA = kód agendy PVA = pořadí varianty AIFO Alias klíčů = jednoznačný identifikátor použitých šifrovacích klíčů 15

16 Bezpečnost AIFO, nástroje
Kryptografické odvození AIFO zajišťuje věrohodnost v dlouhodobém horizontu ORG umožňuje AIFO z iniciativy AIS změnit Existence nástrojů pro výměnu AIFO Kompromitace AIFO (nahrazení 1 AIFO) Kompromitace AIS (nahrazení všech AIFO v agendě) Kompromitace AIS má dopad na všechny ostatní AIS v rámci agendy 16 16

17 Řešitel IS ORG Společnost se zaměřením na vývoj, výrobu a implementaci software a poskytování komplexních služeb v oblasti IT Certifikace „Integrovaného systému řízení“ dle norem ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO a ISO NBÚ osvědčení podnikatele na stupeň „Důvěrné“ 17

18 Závěr ORG je připraven na ověřovací provoz ZR
Koncepce ZIFO a AIFO výrazně ovlivní aplikace e-Governmentu v několika příštích desetiletích Stávající zavedené identifikátory na úrovni AIS ve smyslu klíče k datům nejsou prozatím omezeny Zavedení ZR znamenají pro ÚOOÚ nové kompetence e-Government není a ani nemůže být cílem, nýbrž jen cestou ke zlepšení služeb občanům

19 Dovětek … Motto: 1,2.3 … začínáme ! 19

20 Děkuji za pozornost DOTAZY ? 20


Stáhnout ppt "Dopady zavedení IS ORG do života"

Podobné prezentace


Reklamy Google