Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GREE Diagnostický program - manuál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GREE Diagnostický program - manuál"— Transkript prezentace:

1 GREE Diagnostický program - manuál
GREE Text Parser GREE Diagnostický program - manuál

2 1. Popis programu    1.1 Diagnostické nástroje aplikace    1.2 Vlastnosti programu 2. Hardwarové elektro propojení     2.1 Popis propojení     2.2 Způsoby zapojení 3 . Instalace ovladače převodníku 4. Průvodce aplikací Obsah

3 1. Popis programu 1. 1 Diagnostické nástroje programu
Použitelné pro řady GMV R, Rh, Pd, tepelná čerpadla Home GMV, Versati,1+1 DC inverter, atd.. Program automaticky rozpozná připojené zařízení. Není nutné nastavení modelu jednotky. Je automaticky přiřazen komunikační protokol.

4 1.2 Vlastnosti programu Program má intuitivní ovládání a detailní přehled všech údajů provozu připojeného zařízení. Pro technický personál přináší kompletní účinný nástroj k zobrazení a řešení technických klimatizačních jednotek a systémů. 1.2.1 Data zobrazované v reálném čase.      Program analyzuje komunikační data, rozpozná připojené zařízení, vybere náležitý protokol, zobrazí aktuální data a je připraven pro případné uschování dat. 1.2.2 Nastavení chodu a režimu vnitřních jednotek (GMV systémy). Programem lze ovládat nastavení vnitřních jednotek včetně nastavení režimu, teploty, ventilátoru a ostatních funkcí.

5 2. Zapojení počítače a převodníku s komunikačním kabelem
2.1 Popis propojení Pro zapojení systému s počítačem lze použít jakýkoliv kabel s převodníkem RS-485 na USB. Pro správný přenos dat je nutné nainstalovat k použitému převodníku ovladač - driver. Levnější modely převodníků RS-485 na USB mohou způsobit chybný přenos dat a ztrátu či nezobrazení dat z jednotek GREE. 2.1.1 Převodník RS-485 na USB UT890 (s adaptérem) Za pomocí programového ovladače a převodníku RS-485 na USB jsou data přenášena přes USB rozhraní do počítače a do GREE Text Parser programu. varianta s modelem UT-890 s konektorem Canon

6 Připojovací adaptér pro převodník UT 890 s komunikačním kabelem jednotek GREE
Daný adaptér slouží k připojení komunikačního kabelu jednotek GREE s převodníkem prostřednictvím jeho Canon konektoru.

7 2.1.2 Převodník RS-485 na USB FTDI (s konektorem pro GREE - A B signál)
Za pomocí programového ovladače a převodníku RS-485 na USB jsou data přenášena přes USB rozhraní do počítače a do GREE Text Parser programu. varianta s modelem FTDI s konektorem pro GREE

8 2.1.3 Modul pro připojení komunikačního kabelu s rozdílnými konektory
Zařízení GREE používají pro komunikaci standard RS-485, který používá signál A a B. V různých modelech je dle potřeby použito rozdílných konektorů. Tento pomocný modul jednoduše slouží pro propojení dvou rozdílných konektorů, respektive kabelu použitého převodníku. Dle potřeby nebo při jeho absenci lze snadno dva kabely spojit jinou metodou. Vždy je však třeba dodržet správné spojení signálů A a B. Spoje proveďte pájením, konektory RJ14 nebo malou svorkovnicí. U některých komunikačních kabelů (zejména pro napájení ovladačů) jsou připojeny i vodiče +12V a –(GND). A signál B signál

9 2.1.4 Pomocné připojovací kabely:
4 vodičový komunikační kabel (s 4 pinovým konektorem) 2 vodičový komunikační kabel (s 2 nebo 3 pinovým konektorem) Podle vybrané metody zapojení níže popsaných potřebujete 2 kusy komunikačních kabelů: jeden s 2 žilami s 3 pinovým konektorem, (shodný s kabelem pro propojování vnitřních jednotek GMV) a druhý s 4 žílami s 4 pinovým konektorem (shodný s kabelem pro připojení nástěnných ovladačů) Zapojte v tomto pořadí: 1) Připojte převodník RS-485 na USB k venkovní či k vnitřní jednotce dvěma vodiči A a B na komunikační kabel konektorem, pomocnou svorkovnicí či pomocným modulem 2) Ověřte zda 4 žilové připojení nástěnného drátového ovladače je také řádně propojeno. 3) Proveďte kontrolu správného propojení všech signálů A a B

10 2. 2 Způsoby propojení Krok první: Zapojení komunikačního signálu do převodníku RS 485 Možné metody zapojení POZOR: označení signálů A a B na deskách plošných spojů vedle konektorů a následné propojení barevných vodičů kabelů musí být vždy správně zapojeno a nesmí dojít k záměně signálů A a B

11 Metoda 1: Zapojte pomocí hotového nebo pomocného konektoru přímo do desky vnitřní jednotky (použijte případně pomocný 2 žilový kabel), první do převodníku, poté do desky. převodníky RS485 U vnitřních jednotek jsou konektory na deskách plošných označeny CNxx a jsou rozdílné podle modelu jednotky. Vždy se ujistěte o správnosti podle schématu zapojení od vnitřní jednotky.

12 Metoda 2a: Zapojte pomocí hotového nebo pomocného konektoru přímo do desky venkovní jednotky (použijte případně pomocný 2 žilový kabel), první do převodníku, poté do desky. převodníky RS485 U venkovních jednotek do výkonu 45kW jsou konektory na deskách plošných spojů označeny CNxx a jsou rozdílné podle modelu jednotky. Vždy se ujistěte o správnosti podle schématu zapojení od vnitřní jednotky.

13 Metoda 2b: (pro Zapojte pomocí hotového nebo pomocného konektoru přímo do desky venkovní jednotky (použijte případně pomocný 2 žilový kabel), první do převodníku, poté do desky. převodníky RS485 U venkovních jednotek nad 45kW výkonu jsou konektory na deskách plošných spojů pomocných modulů a jsou rozdílné podle modelu jednotky. Vždy se ujistěte o správnosti podle schématu zapojení od vnitřní jednotky.

14 PŘESTO VŠAK OVĚŘTE PODLE ZNAČENÍ A BAREV VODIČŮ SPRÁVNOST PROPOJENÍ
Poznámka: u metody 1 a 2 je napojení do připravených konektorů velmi snadné, jelikož se z pravidla nachází vedle konektoru komunikačního kabelu pro spojení venkovní a vnitřní jednotky PŘESTO VŠAK OVĚŘTE PODLE ZNAČENÍ A BAREV VODIČŮ SPRÁVNOST PROPOJENÍ

15 Metoda 3 - napojení k nástěnného ovladači vnitřní jednotky přes pomocný modul:
Odpojte komunikační kabel nástěnného ovladače, který je připojen k vnitřní jednotce. Odpojený kabel vedoucí z jednotky napojte do pomocného propojovacího modulu. Odpojený 4 žilový kabel od nástěnného ovladače rovněž připojte na pomocný propojovací modul. Pro připojení převodníku RS-485 do pomocného připojovacího modulu použijte 2 žilový kabel (první do převodníku, poté do desky).

16 komunikační kabel od jednotky
Věnujte pozornost značení a barvám spojovacích kabelů a ověřte správnost zapojení pomocný propojovací modul převodník RS485 nástěnný ovladač komunikační kabel k nástěnnému ovladači

17 Krok druhý: instalace ovladače převodníku do počítače
Podle použitého převodníku RS-485 na USB si připravte dodané ovladače výrobcem Otevřete složku s ovladačem a spusťte instalaci (FTDI_Setup.exe)

18 2. Spusťte instalaci tlačítkem Run
3. Průběh a dokončení instalace

19 Krok třetí: zapojení USB převodníku do počítače a kontrola ovladače
Zapojte USB konektor převodníku do počítače a vyčkejte až systém ohlásí dokončení konfigurace nového hardwaru. Otevřete „Ovládací Panel“ - „Systém“ - „Zařízení“ - „Správce zařízení“

20 Najděte pod položkou „Porty“ zařízení „USB Serial Port (COMx)“
Najděte pod položkou „Porty“ zařízení „USB Serial Port (COMx)“. Číslo na místě x si poznamenejte a uschovejte. Vašemu novému převodníku byl počítačem přiřazen port „X“ Pravím tlačítkem myší otevřete menu a zvolte „Vlastnosti“ 5. Zde provedete kontrolu, zda-li byl ovladač FTDI správně nainstalován a jaké číslo portu dostal.

21 Změnu nevyhovujícího portu můžete provézt tlačítkem „Více“.
Je-li nezbytné, v následujícím okně proveďte změnu portu.

22 4. Spuštění a použití programu Text Parser
1. Najděte si a připravte si v počítači složku s dodaným programem GREE Text Parser. V případě, že je program v ZIP souboru (např. na USB flash disku), vyjměte z něho složku „Text Parser …“ a umístěte ji do Vašeho počítače (např. do složky „Dokumenty). PC např. složka „Dokumenty“ Unzip

23 2. Otevřte program souborem „TextParser.exe“
1. Dvojklik na „Text Parser.exe”

24 Komunikační prostředí programu TextParser

25 4. V záložce „OtherSetings“ proveďte nastavení údajů tlaků na „ADInPa“
2. Zvolte „Options“ 3. Nastavte COM port na číslo, které bylo počítačem přiděleno při zapojení převodníku (viz strana 20) 4. V záložce „OtherSetings“ proveďte nastavení údajů tlaků na „ADInPa“ (tlak bude zobrazován v barech / 100)

26 5. Po připojení a spuštění si program sám vybere potřebný protokol

27 6. Jestliže je vše správně připojeno a jednotka GREE je v chodu spusťte přenos dat a zobrazení.

28 údaje venkovní jednotky údaje vnitřních jednotek
Prostředí monitorování údaje venkovní jednotky údaje vnitřních jednotek

29 Kliknutím na záložku “Curves” zobrazíte křivky a průběhy údajů v čase
Prostředí zobrazení křivek vybraných údajů Kliknutím na záložku “Curves” zobrazíte křivky a průběhy údajů v čase

30 Přizpůsobení náhledu křivek
Prostředí prohlížení křivek vybraných údajů Zvolte údaje které chcete v čase a křivkách zaznamenat Po nastavení svislé ukazovací linky jsou zobrazeny data v daný čas Posuvníkem můžete prohlédnout údaje v čase

31 Nastavte požadovaný režim a ostatní parametry
Ovládání vnitřních jednotek (GMV) Nastavte požadovaný režim a ostatní parametry Zvolte číslo jednotky

32 5. Ukládání dat Při ukončená programu jsou uloženy soubory s daty. První obsahuje průběhy hodnot a parametrů během monitorování v reálném čase. Druhý uloží konfiguraci Programu GREE Text Parser. 1) Soubor s daty a hodnotami při monitorování je uložen do složky „DataFiles“ na hlavním disku počítače ve tabulkovém formátu Accces Def_xxxxxxxx_xxxxxx.mdb 2)Nastavení programu a jeho předvoleb je uloženo v inicializačním souboru: C:\Document and settings\ Administor\Applicaiton Data\ Gree LTD \TextParser.ini

33 谢谢!


Stáhnout ppt "GREE Diagnostický program - manuál"

Podobné prezentace


Reklamy Google