Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky"— Transkript prezentace:

1 Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky
MUDr. Tomáš Mládek, IZIP spol. s r.o.,

2 Informace – klíč k rozhodovaní
Objektivní – od zdravotnických pracovníků Stávající zdravotní dokumentace Vyžádané zprávy od jiných zdravotnických pracovníků Zaslané poštou Telefonické dotazování, ověřování, pátrání Obdržené elektronickou cestou Subjektivní – od pacienta Interpretace anamnézy - předchorobí Pacientsky podaný popis prodělaných onemocnění, vyšetření, alergii, očkování, … Laická verbální reprodukce Therapie, medikace, doporučení, výsledků

3 Zdravotní Knížka na internetu, která usnadní život
Systém IZIP Zdravotní Knížka na internetu, která usnadní život

4 Cíle systému IZIP Zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče pacientům
Zefektivnit výměnu informací mezi lékařskou odbornou veřejností a umožnit tak rychlejší a přesnější rozhodování Umožnit úsporu finančních prostředků v rámci poskytované zdravotní péče pacientům tím, že se zabrání zbytečně opakovaným vyšetřením a zdravotním výkonům

5 Co je systém IZIP IZIP – internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta Zřizuje zdravotní knížky na internetu Souhrn objektivních zdravotních informací o pacientovi na internetu K dispozici v jakoukoli dobu (stačí počítač a přístup k internetu) Vytvářené na žádost pacienta zdravotní knížka může obsahovat anamnézu, postup léčby, výsledky laboratorních testů a vyšetření, přehled předepsaných a vydaných léků, rentgenové a sonografické snímky Očkování Emergentní informace

6 Přístupová práva a bezpečnost dat
zapisovat všichni poskytovatelé zdravotní péče, zapojení do systému IZIP vždy jasná identifikace zapisujícího číst pouze pacient registrující lékař, další zdravotníci a ostatní pouze se souhlasem pacienta Bezpečnost dat na nejvyšší možné úrovni ve spolupráci se společností IBM Srovnatelné se zabezpečením bankovních účtů Nesrovnatelně vyšší než v běžné kartotéce v ordinaci přístupový kód (PIN) zná jen pacient shromažďování osobních je odděleně od zdravotních dat pacientů Ukládání na odlišných serverech Propojovacím klíčem je PIN klienta možnost vytvoření dalšího hesla třikrát špatně zadaný kód způsobí zablokování přístupu zabezpečené servery pod neustálou kontrolou

7 Legislativní rámec systému
Společnost IZIP obdržela souhlas ke shromažďování osobních dat v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Systém IZIP byl schválen Poslaneckou sněmovnou jako součást zdravotně pojistného plánu VZP ZK pacienta – primárně pouze pacient je autorizován ke čtení Vzniká na žádost pacienta Potvrzená převzetím (podpisem s dokladem identity) aktivačních kódů doručených do vlastních rukou klienta Klient dává souhlas s tím, že do jeho ZK může zapisovat jakýkoli zdravotnický pracovník registrovaný v IZIP Lékaři a zdravotničtí pracovníci provádí zápis do ZK zapisováním do ZK splňuje svou povinnost informovat pacienta důkaz o provedeném úkonu

8 Pilotní fáze systému IZIP v roce 2002
Ověření funkčnosti systému IZIP v praxi při zachování bezpečnosti dat Zapojování zdravotnických zařízení Komunikace s velkými zdravotnickými zařízeními Spolupráce s dodavateli zdrav. SW Přípravné práce na implementaci tlačítka IZIP do standardních SW Ocenění Institutu ekonomických studií FSV UK „nejlepší sociálně-ekonomický projekt 2. čtvrtletí 2002“ Cena Českomoravské elektrotechnické asociace Výroční cena generálního ředitele 10. mezinárodního veletrhu MEFA Prokázání zájmu ze strany odborné veřejnosti 500 zdravotnických zařízení

9 Ověřovací fáze systém IZIP v období leden - červen 2003
Ověření kapacitních a procesních možností registrací klientů do systému IZIP v praxi při zachování bezpečnosti dat Zapojování dodavatelů zdrav. SW do systému IZIP Speciální SW pro zapisování do zdravotních knížek klientů Implementace tlačítka IZIP do většiny hlavních zdravotnických informačních systémů Zapojování velkých zdravotnických zařízení Homolka, Centromed, MOÚ, …. Speciální projekty IZIP – DIA IZIP pro olympioniky Prokázání zájmu ze strany odborné i laické veřejnosti 1 700 zdravotnických zařízení přihlášených klientů

10 Ověřovací fáze systém IZIP v období červenec - prosinec 2003
Ověření rychlosti zpracování a zobrazování dat při zachování jejich bezpečnosti Zapojování dodavatelů zdrav. SW do systému IZIP Funkční export dat prostřednictvím tlačítka z většiny hlavních zdravotnických informačních systémů Zapojení systému IZIP v rámci tvorby datových standard Ministerstva zdravotnictví ČR Kompatibilita s hlavními zdrav. IS Harmonizace v rámci EU Zájem ze zahraničí Rakousko – Hauptverband, MoH Holandsko – Care Full Holding B.V. Maďarsko – Tradicio Logistika Intenzivní zapojování odborné i laické veřejnosti 2 600 zdravotnických zařízení přihlášených klientů lékařských záznamů

11 Současný stav zapojených klientů a zdravotnických pracovníku v IZIP
Registrovaní klienti v systému IZIP K 3. květnu klientů Každý týden přibývá – nových Počet zdravotnických pracovníků Celkem registrovaných v systému IZIP Z nich je téměř 50% lékařů primární péče 1 017 praktických lékařů pro dospělé 457 praktických lékařů pro děti a dorost Počet lékařských zpráv a záznamů K 3. květnu záznamů Každý měsíc přibývá cca dalších záznamů Vybrán mezi 12 nejlepších projektů (EIPA) European Institute of Public Administration v oblasti Public Health programu eHealth Slavnostní prezentace 5 – 6. května – Cork (Irsko)

12 Získávání informací (čtení) ze systému IZIP přináší užitek
Standardní zdrav. SW, Kartotéka, Ambulantní SW Výpis ze zdravotní dokumentace Odeslání Zakódování xml formát Servery IZIP informace Čtení / nahlížení Zdravotnický pracovník

13 Datový standard MZ ČR – DS3
Hlavní přínosy univerzálnost plnohodnotnost kompatibilita dat bloky pro všechny typy výkonů garance odeslaných informací opravy sdělených informací ZP bezpečnost

14 Datové rozhraní IZIP - IZIGATE
Komunikace dat pomocí technologie XML Kompatibilita národní standardy a číselníky (DS MZČR, ÚZIS ČR, NČLP) mezinárodní standardy a číselníky (MKN10) Příjem všech typů výkonů Nárůst kapacitních možností Dvoufázová komunikace

15 Praktická ukázka – on line
Přístup Základní info Ambulantní vyšetření Očkování Laboratoř Anamnéza

16 Vliv systému IZIP na efektivitu a ekonomiku zdravotnictví
Průměrné náklady na jednoho nemocného pacienta dosahují Kč ročně Průměrný nemocný pacient čerpá zdravotní péči 15x ročně Průměrný náklad na jednu návštěvu u lékaře/zdravotnického pracovníka představuje Kč Ekonomické audity poukazují na zbytečně či duplicitně poskytovanou zdravotní péči, která reprezentuje 30% nákladů na české zdravotnictví Zdravotničtí pracovníci sdílejí ve zdravotních knížkách pacientů každý měsíc cca zpráv o zdravotních vyšetřeních (měsíčně přibývá dalších) Vzniká potenciál 30% úspor minimalizací zbytečně a duplicitně prováděné zdravotní péče Systém IZIP vytvoří prostor zdravotnickým pracovníkům pro stamilionové úspory

17 Srovnání nákladů na provoz systému IZIP
Zapojování zdravotnických zařízení Ambulantní, nemocniční, lékárenské, laboratorní Registrace klientů Kapacitní rozvoj a údržba zabezpečení systému Komunikace s klienty V plném provozu měsíční náklady na údržbu jedné zdravotní knížky klienta dosáhnou 5 Kč  60 Kč ročně Bankovní účty Poplatky za založení účtu Poplatky za vedení účtu Cca 50 Kč měsíčně  600 Kč ročně Poplatky za položky 2 – 5 Kč za položku Poplatky za internetové bankovnictví Kč měsíčně Roční náklady za vedení a správu jednoho bankovního účtu dosahují cca Kč

18 Připravované projekty

19 „Emergentní“ přístupy pro pracovníky zdravotnických záchranných služeb
Určeno pro krizové situace, kdy správná a včasná informace o zdravotním stavu pacienta může významně přispět k záchraně života Lékař „emergentní služby“ obdrží zvláštní přístupový kód umožňující přístup do zdravotní knížky pacienta volajícího tísňové volání Za vysokých bezpečnostních opatření Identifikace pacienta dispečerem ZZS O celé akci je veden důkladný záznam Kontrola odůvodněnosti neautorizovaného přístupu Pilotní projekt s hradeckou ZZS

20 Ostatní dílčí projekty v roce 2004
Napojení na zaručené elektronické certifikáty využívané zdravotními pojišťovnami peněžními ústavy státní správou Pacientské záložka „Poznámky pacienta“ prostor pro poznámky a subjektivní postřehy pacienta Systém upozorňování na nové zápisy v IZIP přímo v „kartě pacienta“ ve standardním lékařském IS Systém nahlížení do zdravotních knížek přímo z „karty pacienta“ ve standardním lékařském IS Nástěnka zdravotnického pracovníka Následná možnost přenosu vyžádaných informací prostřednictvím mobilních telefonů GSM sítě

21 Souhrn cílů systému IZIP v roce 2004
Nadále usnadňovat přenos dat mezi zdravotnickými pracovníky vzájemně a pacienty Snadný export dat Rychlý přístup pro čtení Pacientské záložka a lékařská nástěnka Podporovat elektronickou komunikaci ve zdravotnictví Levnější internetové připojení Zaručené elektronické certifikáty

22 Domovská stránka www. izip. cz Adresa elektronické pošty info
Domovská stránka Adresa elektronické pošty Bezplatná infolinka IZIP


Stáhnout ppt "Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky"

Podobné prezentace


Reklamy Google