Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky MUDr. Tomáš Mládek, IZIP spol. s r.o.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky MUDr. Tomáš Mládek, IZIP spol. s r.o.,"— Transkript prezentace:

1 Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky MUDr. Tomáš Mládek, IZIP spol. s r.o., Tomas.Mladek@izip.info

2 Informace – klíč k rozhodovaní  Objektivní – od zdravotnických pracovníků  Stávající zdravotní dokumentace  Vyžádané zprávy od jiných zdravotnických pracovníků  Zaslané poštou  Telefonické dotazování, ověřování, pátrání  Obdržené elektronickou cestou  Subjektivní – od pacienta  Interpretace anamnézy - předchorobí  Pacientsky podaný popis prodělaných onemocnění, vyšetření, alergii, očkování, …  Laická verbální reprodukce  Therapie, medikace, doporučení, výsledků

3 Systém IZIP Zdravotní Knížka na internetu, která usnadní život

4 Cíle systému IZIP  Zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče pacientům  Zefektivnit výměnu informací mezi lékařskou odbornou veřejností a umožnit tak rychlejší a přesnější rozhodování  Umožnit úsporu finančních prostředků v rámci poskytované zdravotní péče pacientům tím, že se zabrání zbytečně opakovaným vyšetřením a zdravotním výkonům

5 Co je systém IZIP  IZIP – internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta  Zřizuje zdravotní knížky na internetu  Souhrn objektivních zdravotních informací o pacientovi na internetu  K dispozici v jakoukoli dobu (stačí počítač a přístup k internetu)  Vytvářené na žádost pacienta  zdravotní knížka může obsahovat anamnézu,  postup léčby,  výsledky laboratorních testů a vyšetření,  přehled předepsaných a vydaných léků,  rentgenové a sonografické snímky  Očkování  Emergentní informace

6 Přístupová práva a bezpečnost dat Přístupová práva  zapisovat  všichni poskytovatelé zdravotní péče, zapojení do systému IZIP  vždy jasná identifikace zapisujícího  číst  pouze pacient  registrující lékař, další zdravotníci a ostatní pouze se souhlasem pacienta Bezpečnost dat  na nejvyšší možné úrovni ve spolupráci se společností IBM  Srovnatelné se zabezpečením bankovních účtů  Nesrovnatelně vyšší než v běžné kartotéce v ordinaci  přístupový kód (PIN) zná jen pacient  shromažďování osobních je odděleně od zdravotních dat pacientů  Ukládání na odlišných serverech  Propojovacím klíčem je PIN klienta  možnost vytvoření dalšího hesla  třikrát špatně zadaný kód způsobí zablokování přístupu  zabezpečené servery pod neustálou kontrolou

7 Legislativní rámec systému  Společnost IZIP obdržela souhlas ke shromažďování osobních dat v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  Systém IZIP byl schválen Poslaneckou sněmovnou jako součást zdravotně pojistného plánu VZP  ZK pacienta – primárně pouze pacient je autorizován ke čtení  Vzniká na žádost pacienta  Potvrzená převzetím (podpisem s dokladem identity) aktivačních kódů doručených do vlastních rukou klienta  Klient dává souhlas s tím, že do jeho ZK může zapisovat jakýkoli zdravotnický pracovník registrovaný v IZIP  Lékaři a zdravotničtí pracovníci provádí zápis do ZK  zapisováním do ZK splňuje svou povinnost informovat pacienta  důkaz o provedeném úkonu

8 Pilotní fáze systému IZIP v roce 2002 Ověření funkčnosti systému IZIP v praxi při zachování bezpečnosti dat  Zapojování zdravotnických zařízení  Komunikace s velkými zdravotnickými zařízeními  Spolupráce s dodavateli zdrav. SW  Přípravné práce na implementaci tlačítka IZIP do standardních SW  Ocenění  Institutu ekonomických studií FSV UK „nejlepší sociálně-ekonomický projekt 2. čtvrtletí 2002“  Cena Českomoravské elektrotechnické asociace  Výroční cena generálního ředitele 10. mezinárodního veletrhu MEFA  Prokázání zájmu ze strany odborné veřejnosti  500 zdravotnických zařízení

9 Ověřovací fáze systém IZIP v období leden - červen 2003 Ověření kapacitních a procesních možností registrací klientů do systému IZIP v praxi při zachování bezpečnosti dat  Zapojování dodavatelů zdrav. SW do systému IZIP  Speciální SW pro zapisování do zdravotních knížek klientů  Implementace tlačítka IZIP do většiny hlavních zdravotnických informačních systémů  Zapojování velkých zdravotnických zařízení  Homolka, Centromed, MOÚ, ….  Speciální projekty  IZIP – DIA  IZIP pro olympioniky  Prokázání zájmu ze strany odborné i laické veřejnosti  1 700 zdravotnických zařízení  100 000 přihlášených klientů

10 Ověřovací fáze systém IZIP v období červenec - prosinec 2003 Ověření rychlosti zpracování a zobrazování dat při zachování jejich bezpečnosti  Zapojování dodavatelů zdrav. SW do systému IZIP  Funkční export dat prostřednictvím tlačítka z většiny hlavních zdravotnických informačních systémů  Zapojení systému IZIP v rámci tvorby datových standard Ministerstva zdravotnictví ČR  Kompatibilita s hlavními zdrav. IS  Harmonizace v rámci EU  Zájem ze zahraničí  Rakousko – Hauptverband, MoH  Holandsko – Care Full Holding B.V.  Maďarsko – Tradicio Logistika  Intenzivní zapojování odborné i laické veřejnosti  2 600 zdravotnických zařízení  170 000 přihlášených klientů  250 000 lékařských záznamů

11 Současný stav zapojených klientů a zdravotnických pracovníku v IZIP  Registrovaní klienti v systému IZIP  K 3. květnu 225 000 klientů  Každý týden přibývá 4 500 – 5 500 nových  Počet zdravotnických pracovníků  Celkem 3 230 registrovaných v systému IZIP  Z nich je téměř 50% lékařů primární péče  1 017 praktických lékařů pro dospělé  457 praktických lékařů pro děti a dorost  Počet lékařských zpráv a záznamů  K 3. květnu 385 000 záznamů  Každý měsíc přibývá cca 50 000 dalších záznamů  Vybrán mezi 12 nejlepších projektů (EIPA) European Institute of Public Administration v oblasti Public Health programu eHealth  Slavnostní prezentace 5 – 6. května – Cork (Irsko)

12 Servery IZIP informace Získávání informací (čtení) ze systému IZIP přináší užitek Standardní zdrav. SW, Kartotéka, Ambulantní SW Výpis ze zdravotní dokumentace Zdravotnický pracovník Odeslání Zakódování xml formát Č t e n í / n a h l í ž e n í

13 Datový standard MZ ČR – DS3  Hlavní přínosy  univerzálnost  plnohodnotnost  kompatibilita dat  bloky pro všechny typy výkonů  garance odeslaných informací  opravy sdělených informací ZP  bezpečnost

14 Datové rozhraní IZIP - IZIGATE  Komunikace dat pomocí technologie XML  Kompatibilita  národní standardy a číselníky (DS MZČR, ÚZIS ČR, NČLP)  mezinárodní standardy a číselníky (MKN10)  Příjem všech typů výkonů  Nárůst kapacitních možností  Dvoufázová komunikace

15 Praktická ukázka – on lineon line  Přístup  Základní info  Ambulantní vyšetření  Očkování  Laboratoř  Anamnéza

16 Vliv systému IZIP na efektivitu a ekonomiku zdravotnictví •Průměrné náklady na jednoho nemocného pacienta dosahují 26 000 Kč ročně •Průměrný nemocný pacient čerpá zdravotní péči 15x ročně •Průměrný náklad na jednu návštěvu u lékaře/zdravotnického pracovníka představuje 1 670 Kč •Ekonomické audity poukazují na zbytečně či duplicitně poskytovanou zdravotní péči, která reprezentuje 30% nákladů na české zdravotnictví • Zdravotničtí pracovníci sdílejí ve zdravotních knížkách pacientů každý měsíc cca 400 000 zpráv o zdravotních vyšetřeních (měsíčně přibývá 50 000 dalších) • Vzniká potenciál 30% úspor minimalizací zbytečně a duplicitně prováděné zdravotní péče • Systém IZIP vytvoří prostor zdravotnickým pracovníkům pro stamilionové úspory

17 Srovnání nákladů na provoz systému IZIP IZIP  Zapojování zdravotnických zařízení  Ambulantní, nemocniční, lékárenské, laboratorní  Registrace klientů  Kapacitní rozvoj a údržba zabezpečení systému  Komunikace s klienty  V plném provozu měsíční náklady na údržbu jedné zdravotní knížky klienta dosáhnou 5 Kč  60 Kč ročně Bankovní účty  Poplatky za založení účtu  Poplatky za vedení účtu  Cca 50 Kč měsíčně  600 Kč ročně  Poplatky za položky  2 – 5 Kč za položku  Poplatky za internetové bankovnictví  30 - 50 Kč měsíčně  Roční náklady za vedení a správu jednoho bankovního účtu dosahují cca 1 700 Kč

18 Připravované projekty

19 „ Emergentní“ přístupy pro pracovníky zdravotnických záchranných služeb  Určeno pro krizové situace, kdy správná a včasná informace o zdravotním stavu pacienta může významně přispět k záchraně života  Lékař „emergentní služby“ obdrží zvláštní přístupový kód umožňující přístup do zdravotní knížky pacienta volajícího tísňové volání  Za vysokých bezpečnostních opatření  Identifikace pacienta dispečerem ZZS  O celé akci je veden důkladný záznam  Kontrola odůvodněnosti neautorizovaného přístupu  Pilotní projekt s hradeckou ZZS

20 Ostatní dílčí projekty v roce 2004  Napojení na zaručené elektronické certifikáty využívané  zdravotními pojišťovnami  peněžními ústavy  státní správou  Pacientské záložka „Poznámky pacienta“  prostor pro poznámky a subjektivní postřehy pacienta  Systém upozorňování na nové zápisy v IZIP přímo v „kartě pacienta“ ve standardním lékařském IS  Systém nahlížení do zdravotních knížek přímo z „karty pacienta“ ve standardním lékařském IS  Nástěnka zdravotnického pracovníka  Následná možnost přenosu vyžádaných informací prostřednictvím mobilních telefonů GSM sítě

21 Souhrn cílů systému IZIP v roce 2004  Nadále usnadňovat přenos dat mezi zdravotnickými pracovníky vzájemně a pacienty  Snadný export dat  Rychlý přístup pro čtení  Pacientské záložka a lékařská nástěnka  Podporovat elektronickou komunikaci ve zdravotnictví  Levnější internetové připojení  Zaručené elektronické certifikáty

22 Domovská stránka www.izip.cz Adresa elektronické pošty info.izip@izip.info izip@izip.cz Bezplatná infolinka 800 11 4947 800 11 IZIP


Stáhnout ppt "Přenos informací mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky MUDr. Tomáš Mládek, IZIP spol. s r.o.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google