Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Internet ve státní správě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Internet ve státní správě."— Transkript prezentace:

1 Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Internet ve státní správě a samosprávě

2 Jak dochází k předávání informací ve zdravotnictví? Verbálně ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: pacient sám popisuje svůj zdravotní stav a sám interpretuje nálezy a závěry jiných zdravotníků, Zdravotník sám informuje pacienta ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: odborné konsilium V tištěné podobě ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: lékový předpis, výměnný list, očkovací průkaz, vojenská zdravotní knížka, léková knížka HZP, těhotenský průkaz, apod. ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: předávání vyžádaných zpráva a výsledků vyšetření Elektronicky ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: prostřednictvím systému IZIP ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: zasílání zpráv emailem nebo prostřednictvím portálů poskytovatelů zdravotní péče Jiná média: Grafická a audiovizuální ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: Role pacienta je omezena pouze na posla ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: Fyzické předávání prostřednictvím posla či doručovatele Legislativa: Zdravotnická zařízení jsou povinna vést zdravotnickou dokumentaci a zajisti ochranu osobních údajů. Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech. Bezpečnost Kvalita Integrita Prokazatelnost Přenositelnost

3 Předpoklady pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě I. Právní vymezení prostředí Předávání a sdílení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě dochází mezi zdravotnickými pracovníky a dále pak mezi subjekty vymezenými zákonem 20/1966 Sb. § 67b odst. 10 (např. revizními lékaři ZP, soudními znalci, lékaři správních úřadů a lékaři sociálního zabezpečení, pracovníky příslušných komor, apod.) Všechny samostatné části předávané zdravotnické dokumentace v elektronické podobě musí obsahovat zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla, podle zvláštního právního předpisu, zákon č. 227/2000 Sb., Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu; Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí zvláštním zákonem, zákon č. 101/2000 Sb., Legislativní odkazy zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů §

4 Bezpečnost, kvalita a integrita Obecně platí, že sdílení a předávání dat v elektronické podobě při zajištění potřebných bezpečnostních kriterií je vždy významně bezpečnější dat než předávání dat a informací v tištěné podobě. Zároveň lépe zajišťuje integritu a možnost orientace v předaných informacích. Při porušení zákonů a zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mohou být zpracovatelé a správci těchto dat vystavení právním postihům Technologické předpoklady od současných technologií S ohledem na různou úroveň a heterogenitu informačních systémů a technologií používaných zdravotnickými pracovníky v ambulantní, nemocniční, laboratorní a lékárenské zdravotnické péči a z důvodu zachování integrity dat je nutné dodržovat jednotné podmínky pro formu a strukturu přenášených dat a informací. Datové standardy Ministerstva zdravotnictví České republiky Při Ministerstvu zdravotnictví ČR existuje „open source“ řešení DASTA, které vzniklo jako konsensus hlavních dodavatelů informačních technologií do zdravotnictví v české republice zohledňující existující fragmenty mezinárodních standard a potřeby poskytovatelů zdravotní péče v ČR. Normy a certifikáty používané ve zdravotnictví DASTA (datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR) ISO 27000 (mezinárodní standard pro řízení bezpečnosti) ISO 9001/9002 (mezinárodní standard pro řízení kvality) Předpoklady pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě II.

5 Sdílení informací mezi zdravotníky EMR – Electronic Medical Records Lékárna Laboratoř Odborný lékař 2 Odborný lékař 1 Praktický lékař Zdravotnická záchranná služba Nemocnice Občan - Pacient

6 Sdílení informací prostřednictvím pacienta E(P)HR – Electronic (Patient) Health Records Elektronický zdravotní záznam pacienta Občan - Pacient

7 Sdílení informací prostřednictvím pacienta E(P)HR – Electronic (Patient) Health Records Lékárna Laboratoř Odborný lékař 2 Odborný lékař 1 Praktický lékař Zdravotnická záchranná služba Nemocnice Elektronický zdravotní záznam pacienta Občan - Pacient

8 Přínosy elektronického sdílení informací Usnadnění práce - vyšší efektivita Předávání a sdílení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě při využití standardizovaných informačních technologií (počítač se zabezpečením, odpovídající informační systém, zaručený elektronický podpis, konektivita /připojení k internetu/) umožní sdílení klinických dat potřebných k výkonu povolání zdravotníka: rychlost Výsledky indikovaných vyšetření jsou dostupná v reálném čase, bez potřeby dalšího zpracování (přepisování či zakládání dat kartoték) kvalita Zpracování, hledání a vytěžování elektronické zdravotnické dokumentace snižuje pravděpodobnost omylů a přehlédnutí podstatných informací v rámci poskytování zdravotní péče. Zároveň umožňuje nasazení mechanismů automatických připomínek /alertů/, odesílání zpráv /messaging/ a nástrojů pro podporu rozhodování /decission support/ bezpečnost Předávání zdravotnická dokumentace v elektronické prostřednictvím certifikovaných a standardizovaných služeb je lépe zdokumentováno a zabezpečeno vůči zneužití předávaných dat. Zdravotník minimalizuje nebo smluvně převádí riziko právních postihů.

9 Co je dnes k dispozici a co se připravuje? Existující kanály pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě Integrované nemocniční informační systémy Vybrané informační systémy ve zdravotnictví odpovídající standardům – „paperless practice“ PACS Portály laboratorních výsledků, apod. Portály zdravotních pojišťoven podávání dávek přehledy nákladů čerpané péče ověření příslušnosti pojištěnce k pojišťovně Systém IZIP – sdílení klinických dat se souhlasem pacienta ambulantní a nemocniční záznamy, laboratorní výsledky, obrazová dokumentace, léky předepsané a vydané, emergentní údaje, anamnéza, přehled očkování, diagnózy, přehled nákladů čerpané péče Připravované kanály pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě Předepisování léků - ePrescripce Podávání potvrzení o pracovní neschopnosti Lékařská posudková služba

10 Jak to může být jednoduché Co si musím pořídit Hardware – s odpovídající kapacitou pro zvolené softwarové řešení Software – upravený pro mou odbornost Zaručený elektronický podpis – od akreditované certifikační autority Internetové připojení – alespoň s rychlostí 256 kbit/s Zabezpečení – firewally, antiviry, spywary, (ochrana dat, počítače a uživatele) Pomoc s údržbou a aktualizacemi – „záplatování“, nové číselníky, sazebníky, přizpůsobování novým datovým rozhraním Servisní smlouvu - pro technickou podporu Smlouvu o zpracování osobních údajů - s poskytovatelem služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zaškolení a informační podporu Jednoduchost je základem úspěchu Zvolte služby agregované nejlépe od jediného dodavatele; vyhnete se tak zbytečným dohadováním a přehazování odpovědností. Práce s moderním počítačovým řešením nesmí být komplikovanější než na psacím stroji. Technologie zajišťuje dle Vámi zadaných pravidel předávání dokumentace ve správný čas a na určené místo. Počítač a informační technologie mají sloužit nám Nestaňme se sami otroky informačních technologií

11 Děkuji za pozornost Tomas.Mladek@ehealthforum.cz Internet ve státní správě a samosprávě


Stáhnout ppt "Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Internet ve státní správě."

Podobné prezentace


Reklamy Google