Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předávání informací ve zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předávání informací ve zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Předávání informací ve zdravotnictví
Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008

2 Jak dochází k předávání informací ve zdravotnictví?
Verbálně ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: pacient sám popisuje svůj zdravotní stav a sám interpretuje nálezy a závěry jiných zdravotníků, Zdravotník sám informuje pacienta ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: odborné konsilium V tištěné podobě ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: lékový předpis, výměnný list, očkovací průkaz, vojenská zdravotní knížka, léková knížka HZP, těhotenský průkaz, apod. ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: předávání vyžádaných zpráva a výsledků vyšetření Elektronicky ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: prostřednictvím systému IZIP ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: zasílání zpráv em nebo prostřednictvím portálů poskytovatelů zdravotní péče Jiná média: Grafická a audiovizuální ZDRAVOTNÍK – PACIENT – ZDRAVOTNÍK: Role pacienta je omezena pouze na posla ZDRAVOTNÍK – ZDRAVOTNÍK: Fyzické předávání prostřednictvím posla či doručovatele Legislativa: Zdravotnická zařízení jsou povinna vést zdravotnickou dokumentaci a zajisti ochranu osobních údajů. Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech. Bezpečnost Kvalita Integrita Prokazatelnost Přenositelnost

3 § Předpoklady pro předávání zdravotnické dokumentace
v elektronické podobě I. Právní vymezení prostředí Předávání a sdílení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě dochází mezi zdravotnickými pracovníky a dále pak mezi subjekty vymezenými zákonem 20/1966 Sb. § 67b odst. 10 (např. revizními lékaři ZP, soudními znalci, lékaři správních úřadů a lékaři sociálního zabezpečení, pracovníky příslušných komor, apod.) Všechny samostatné části předávané zdravotnické dokumentace v elektronické podobě musí obsahovat zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla, podle zvláštního právního předpisu, zákon č. 227/2000 Sb., Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu; Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí zvláštním zákonem, zákon č. 101/2000 Sb., Legislativní odkazy zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

4 Předpoklady pro předávání zdravotnické dokumentace
v elektronické podobě II. Bezpečnost, kvalita a integrita Obecně platí, že sdílení a předávání dat v elektronické podobě při zajištění potřebných bezpečnostních kriterií je vždy významně bezpečnější dat než předávání dat a informací v tištěné podobě. Zároveň lépe zajišťuje integritu a možnost orientace v předaných informacích. Při porušení zákonů a zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mohou být zpracovatelé a správci těchto dat vystavení právním postihům Technologické předpoklady od současných technologií S ohledem na různou úroveň a heterogenitu informačních systémů a technologií používaných zdravotnickými pracovníky v ambulantní, nemocniční, laboratorní a lékárenské zdravotnické péči a z důvodu zachování integrity dat je nutné dodržovat jednotné podmínky pro formu a strukturu přenášených dat a informací. Datové standardy Ministerstva zdravotnictví České republiky Při Ministerstvu zdravotnictví ČR existuje „open source“ řešení DASTA, které vzniklo jako konsensus hlavních dodavatelů informačních technologií do zdravotnictví v české republice zohledňující existující fragmenty mezinárodních standard a potřeby poskytovatelů zdravotní péče v ČR. Normy a certifikáty používané ve zdravotnictví DASTA (datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR) ISO (mezinárodní standard pro řízení bezpečnosti) ISO 9001/9002 (mezinárodní standard pro řízení kvality)

5 Sdílení informací mezi zdravotníky EMR – Electronic Medical Records
Odborný lékař 1 Odborný lékař 2 Občan - Pacient Praktický lékař Laboratoř Zdravotnická záchranná služba Lékárna Nemocnice

6 Sdílení informací prostřednictvím pacienta
E(P)HR – Electronic (Patient) Health Records Občan - Pacient Elektronický zdravotní záznam pacienta

7 Sdílení informací prostřednictvím pacienta
E(P)HR – Electronic (Patient) Health Records Praktický lékař Odborný lékař 1 Odborný lékař 2 Občan - Pacient Lékárna Elektronický zdravotní záznam pacienta Laboratoř Zdravotnická záchranná služba Nemocnice

8 Přínosy elektronického sdílení informací
Usnadnění práce - vyšší efektivita Předávání a sdílení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě při využití standardizovaných informačních technologií (počítač se zabezpečením, odpovídající informační systém, zaručený elektronický podpis, konektivita /připojení k internetu/) umožní sdílení klinických dat potřebných k výkonu povolání zdravotníka: rychlost Výsledky indikovaných vyšetření jsou dostupná v reálném čase, bez potřeby dalšího zpracování (přepisování či zakládání dat kartoték) kvalita Zpracování, hledání a vytěžování elektronické zdravotnické dokumentace snižuje pravděpodobnost omylů a přehlédnutí podstatných informací v rámci poskytování zdravotní péče. Zároveň umožňuje nasazení mechanismů automatických připomínek /alertů/, odesílání zpráv /messaging/ a nástrojů pro podporu rozhodování /decission support/ bezpečnost Předávání zdravotnická dokumentace v elektronické prostřednictvím certifikovaných a standardizovaných služeb je lépe zdokumentováno a zabezpečeno vůči zneužití předávaných dat. Zdravotník minimalizuje nebo smluvně převádí riziko právních postihů.

9 Co je dnes k dispozici a co se připravuje?
Existující kanály pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě Integrované nemocniční informační systémy Vybrané informační systémy ve zdravotnictví odpovídající standardům – „paperless practice“ PACS Portály laboratorních výsledků, apod. Portály zdravotních pojišťoven podávání dávek přehledy nákladů čerpané péče ověření příslušnosti pojištěnce k pojišťovně Systém IZIP – sdílení klinických dat se souhlasem pacienta ambulantní a nemocniční záznamy, laboratorní výsledky, obrazová dokumentace, léky předepsané a vydané, emergentní údaje, anamnéza, přehled očkování, diagnózy, přehled nákladů čerpané péče Připravované kanály Předepisování léků - ePrescripce Podávání potvrzení o pracovní neschopnosti Lékařská posudková služba

10 Jak to může být jednoduché
Co si musím pořídit Hardware – s odpovídající kapacitou pro zvolené softwarové řešení Software – upravený pro mou odbornost Zaručený elektronický podpis – od akreditované certifikační autority Internetové připojení – alespoň s rychlostí 256 kbit/s Zabezpečení – firewally, antiviry, spywary, (ochrana dat, počítače a uživatele) Pomoc s údržbou a aktualizacemi – „záplatování“, nové číselníky, sazebníky, přizpůsobování novým datovým rozhraním Servisní smlouvu - pro technickou podporu Smlouvu o zpracování osobních údajů - s poskytovatelem služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zaškolení a informační podporu Jednoduchost je základem úspěchu Zvolte služby agregované nejlépe od jediného dodavatele; vyhnete se tak zbytečným dohadováním a přehazování odpovědností. Práce s moderním počítačovým řešením nesmí být komplikovanější než na psacím stroji. Technologie zajišťuje dle Vámi zadaných pravidel předávání dokumentace ve správný čas a na určené místo. Počítač a informační technologie mají sloužit nám Nestaňme se sami otroky informačních technologií

11 Internet ve státní správě a samosprávě
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předávání informací ve zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google