Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu."— Transkript prezentace:

1 Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu

2 Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007)10 306 700 Počet pojištěnců (očekávaný 2008) 6 531 000 Počet plátců (data ČSÚ 2006) 2 430 000 (OSVČ 1,7 mil) Počet zdravotnických zařízení –ambulance 33 800 –lůžková ZZ 267 –lékárny 2 367 –ostatní (lázně, DZS, záchr. sl., soc. sl.) 1 254 Instituce a partneři (stát, IZIP, exekutoři, dodavatelé)

3 Projekty informačních technologií ve VZP ČR VZP ČR od svého založení podporuje rozvoj informačních technologií ve zdravotnictví a tím i ve společnosti. Podpora elektronické komunikace se zdravotnickými zařízeními – motivace k zavádění IT do zdravotnictví v ČR Moderní IS VZP ČR – trvalý rozvoj Informační systémy vedené v zastoupení státu –Správa číselníků, datových rozhraní a metodiky pro předávání dokladů systému veřejného zdravotního pojištění –Centrální registr pojištěnců, kapitační registr, registr zdrav. zařízení –Informační centrum zdravotního pojištění (časové regulace)

4 Internetové stránky VZP ČR Webová prezentace VZP ČR je praktickým nástrojem pro každého Internetové stránky www.vzp.czwww.vzp.cz Obvyklé základní informace o VZP ČR –aktuality –nabídky pro klienty Praktické služby pro klienty –komunikace s VZP ČR –otázky a odpovědi –Formuláře –Číselníky pro zdravotnická zařízení –Datové rozhraní pro vykazování péče –...

5 Portál VZP ČR Webová aplikace Portálu VZP ČR umožňuje klientům moderní elektronickou komunikaci kdykoliv a bez návštěv pracovišť VZP ČR Grafické internetové rozhraní Přístup pomocí certifikátu – jednoznačná a bezpečná identifikace klienta Výhody: –Náhrada návštěvy pracoviště VZP ČR –Zjednodušení administrativy, zrychlení komunikace –Dostupnost 24 hodin denně odkudkoliv Nabídka služeb pro všechny klienty VZP ČR: –Výměna digitálně podepsaných dat – elektronická podatelna –Vyhledání administrativních údajů o pojištěnci a zdravotnickém zařízení –Komunikace se zaměstnavateli o zaměstnancích a platbách pojistného –Elektronické vyúčtování zdravotní péče (dávky a faktury) –Přehledy vykázané péče pro pojištěnce –...

6 B2B komunikace B2B (business to business) komunikačního kanál integruje informační systém VZP ČR s informačními systémy klientů Záměrem B2B komunikačního kanálu je poskytnout přímou komunikaci IS klientů s IS VZP ČR on line na pozadí B2B nevyžaduje ruční obsluhu klientem, výhodné pro opakovanou a častou on line komunikaci Technicky se jedná o komunikaci webovými službami s certifikátem B2B je vhodné zejména pro zdravotnická zařízení a zaměstnavatele (potřeba „tlustého klienta“) Využití stejných identit klientů jako na Portále Provoz 7 x 24 Již poskytujeme rozhraní a testovací prostředí dodavatelům IS do zdravotnictví Pro klienty jedna smlouva na Portál i B2B

7 B2B kanál - 1. etapa: Služby systému Synchronní služby pro externí systémy (1. pololetí 2008) Stav pojištění – zjištění, u které pojišťovny je pojištěnec k danému datu registrován, Stav smlouvy – zjištění, zda má daný poskytovatel zdravotní péče identifikovaný pomocí IČP, nebo IČPP k danému datu smlouvu s pojišťovnou, včetně zjištění jeho odbornosti V 1. etapě pro lékárny Komunikace s registry státu Registr živnostenského podnikání Rozvoj projektu v dalších etapách (2008/2009) Rozšíření uživatelů na všechna zdravotnická zařízení Přidání dalších služeb

8 Podpora IT projektů VZP ČR podporuje perspektivní IT projekty s přínosy v oblasti prevence, úspory nákladů na péči a zkvalitnění zdravotní péče Projekty eHealth –Podpora záměrů Ministerstva zdravotnictví ČR –Vedeme základní registry zdravotnictví – podklad pro rozvoj eHealth –Prioritou elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele –Účast v dalších pracovních skupinách Podpora celonárodních IT projektů - IZIP –Elektronická zdravotní knížka dostupná z libovolného počítače připojeného na internet –Informovaný pacient se aktivně stará o své zdraví –Snížení rizika poškození zdraví pacienta –Zrychlení práce lékaře

9 Elektronický průkaz pojištěnce Zavedení čipové procesorové karty jako průkazu pojištěnce zdravotního pojištění je dlouhodobým záměrem VZP ČR. 1996 - Projekt zdravotní karty PHARE Mácha, 27000 obyvatel města Litoměřice 2003 - Projekt Elektronický identifikátor jako průkaz pojištěnce zdravotního pojištění, analýza zavedení 2004 – 2007 Projekt EU Netc@rds spolupráce na přípravě a vyhodnocení projektu – přeshraniční ověřování nároků pojištěnců pomocí EHIC 2007 – Netc@rds fáze B; rozšíření projektu Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) –distribuce započala 1.9.2004, ukončena 1.5.2005 –EHIC má každý z 6,5 mil. pojištěnců VZP ČR –okem čitelný průkaz - první krok k elektronickému identifikátoru Jsme připraveni aktivně se podílet na zavedení eEHIC

10 On-line ověřování platnosti EHIC Telefonní automat na +420 221 752 121 webová on line služba pro projekt NETC@RDS webové stránky www.vzp.cz/EHICwww.vzp.cz/EHIC

11 Děkuji za pozornost radek.papp@vzp.cz


Stáhnout ppt "Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google