Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické služby VZP ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické služby VZP ČR"— Transkript prezentace:

1 Elektronické služby VZP ČR
Ing. Radek Papp vedoucí projektu

2 Klienti VZP ČR v číslech
Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) Počet pojištěnců (očekávaný 2008) Počet plátců (data ČSÚ 2006) (OSVČ 1,7 mil) Počet zdravotnických zařízení ambulance lůžková ZZ lékárny ostatní (lázně, DZS, záchr. sl., soc. sl.) Instituce a partneři (stát, IZIP, exekutoři, dodavatelé)

3 Projekty informačních technologií ve VZP ČR
VZP ČR od svého založení podporuje rozvoj informačních technologií ve zdravotnictví a tím i ve společnosti. Podpora elektronické komunikace se zdravotnickými zařízeními – motivace k zavádění IT do zdravotnictví v ČR Moderní IS VZP ČR – trvalý rozvoj Informační systémy vedené v zastoupení státu Správa číselníků, datových rozhraní a metodiky pro předávání dokladů systému veřejného zdravotního pojištění Centrální registr pojištěnců, kapitační registr, registr zdrav. zařízení Informační centrum zdravotního pojištění (časové regulace)

4 Internetové stránky VZP ČR
Webová prezentace VZP ČR je praktickým nástrojem pro každého Internetové stránky Obvyklé základní informace o VZP ČR aktuality nabídky pro klienty Praktické služby pro klienty komunikace s VZP ČR otázky a odpovědi Formuláře Číselníky pro zdravotnická zařízení Datové rozhraní pro vykazování péče ...

5 Grafické internetové rozhraní
Portál VZP ČR Webová aplikace Portálu VZP ČR umožňuje klientům moderní elektronickou komunikaci kdykoliv a bez návštěv pracovišť VZP ČR Grafické internetové rozhraní Přístup pomocí certifikátu – jednoznačná a bezpečná identifikace klienta Výhody: Náhrada návštěvy pracoviště VZP ČR Zjednodušení administrativy, zrychlení komunikace Dostupnost 24 hodin denně odkudkoliv Nabídka služeb pro všechny klienty VZP ČR: Výměna digitálně podepsaných dat – elektronická podatelna Vyhledání administrativních údajů o pojištěnci a zdravotnickém zařízení Komunikace se zaměstnavateli o zaměstnancích a platbách pojistného Elektronické vyúčtování zdravotní péče (dávky a faktury) Přehledy vykázané péče pro pojištěnce ...

6 Technicky se jedná o komunikaci webovými službami s certifikátem
B2B komunikace B2B (business to business) komunikačního kanál integruje informační systém VZP ČR s informačními systémy klientů Záměrem B2B komunikačního kanálu je poskytnout přímou komunikaci IS klientů s IS VZP ČR on line na pozadí B2B nevyžaduje ruční obsluhu klientem, výhodné pro opakovanou a častou on line komunikaci Technicky se jedná o komunikaci webovými službami s certifikátem B2B je vhodné zejména pro zdravotnická zařízení a zaměstnavatele (potřeba „tlustého klienta“) Využití stejných identit klientů jako na Portále Provoz 7 x 24 Již poskytujeme rozhraní a testovací prostředí dodavatelům IS do zdravotnictví Pro klienty jedna smlouva na Portál i B2B

7 B2B kanál - 1. etapa: Služby systému
Synchronní služby pro externí systémy (1. pololetí 2008) Stav pojištění – zjištění, u které pojišťovny je pojištěnec k danému datu registrován, Stav smlouvy – zjištění, zda má daný poskytovatel zdravotní péče identifikovaný pomocí IČP, nebo IČPP k danému datu smlouvu s pojišťovnou, včetně zjištění jeho odbornosti V 1. etapě pro lékárny Komunikace s registry státu Registr živnostenského podnikání Rozvoj projektu v dalších etapách (2008/2009) Rozšíření uživatelů na všechna zdravotnická zařízení Přidání dalších služeb

8 Podpora záměrů Ministerstva zdravotnictví ČR
Podpora IT projektů VZP ČR podporuje perspektivní IT projekty s přínosy v oblasti prevence, úspory nákladů na péči a zkvalitnění zdravotní péče Projekty eHealth Podpora záměrů Ministerstva zdravotnictví ČR Vedeme základní registry zdravotnictví – podklad pro rozvoj eHealth Prioritou elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele Účast v dalších pracovních skupinách Podpora celonárodních IT projektů - IZIP Elektronická zdravotní knížka dostupná z libovolného počítače připojeného na internet Informovaný pacient se aktivně stará o své zdraví Snížení rizika poškození zdraví pacienta Zrychlení práce lékaře

9 Elektronický průkaz pojištěnce
Zavedení čipové procesorové karty jako průkazu pojištěnce zdravotního pojištění je dlouhodobým záměrem VZP ČR. Projekt zdravotní karty PHARE Mácha, obyvatel města Litoměřice Projekt Elektronický identifikátor jako průkaz pojištěnce zdravotního pojištění, analýza zavedení 2004 – 2007 Projekt EU spolupráce na přípravě a vyhodnocení projektu – přeshraniční ověřování nároků pojištěnců pomocí EHIC 2007 – fáze B; rozšíření projektu Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) distribuce započala , ukončena EHIC má každý z 6,5 mil. pojištěnců VZP ČR okem čitelný průkaz - první krok k elektronickému identifikátoru Jsme připraveni aktivně se podílet na zavedení eEHIC

10 On-line ověřování platnosti EHIC
Telefonní automat na webová on line služba pro projekt webové stránky

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Elektronické služby VZP ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google